put-optio-tuottoa-kurssin-laskulla
Sijoittajat voivat käyttää put-optioita, eli myyntioptioita portfolionsa riskinhallintaan tai spekuloida kurssimuutoksilla. Mitä ovat myyntioptiot ja kuinka voit hyödyntää niitä sijoitusstrategiassasi? Tässä artikkelissa käsittelemme put-optioita ja esittelemme niiden ominaisuuksia esimerkkien kautta.

optio

Put-optioiden perusteet                      Put-optio

Pitkä call-optio, eli osto-optio, antaa sijoittajalle oikeuden ostaa tuotteen ennalta määriteltyyn hintaan, tiettynä ajanjaksona tulevaisuudessa. Put-optio sen sijaan antaa oikeuden myydä osakkeen tai muun tuotteen ennalta määriteltyyn hintaan, tiettyna ajanjaksona tulevaisuudessa. Tämä artikkeli käsittelee tilannetta jossa ostetaan put-optio, eli sijoittajalla on pitkä put-optio. Put-optiot ovat hinnoiteltu markkinoiden perusteella, samoin kuin mitkä tahansa muutkin rahoitusvälineet ja voit ostaa niitä välittäjältäsi. Yksi optio vastaa sataa osaketta. Optioihin liittyy osakkeita suurempia riskejä, joten ne vaativat laajempaa tietotaitoa.

Optiosopimukset ovat sidottuja muutamiin eri elementteihin:

  • Mikä on option kohde-etuutena oleva tuote?
  • Mikä on option toteutushinta?
  • Milloin on option erääntymispäivä?

Esimerkkinä optiosta voi siis olla: Put Apple 130 $ joulukuu 2017

Tämä tarkoittaa että sinulla on oikeus, mutta ei velvollisuutta myydä 100 kappaletta Applen osakkeita 130 dollarin kappalehintaan joulukuussa 2017. Jos olet myynyt put-option, eli sinulla on short put-option, olet toisen osapuolen halutessa velvollinen myymään 100 kappaletta tietyn yrityksen osakkeita.

Mikäli osakkeen hinta erääntymispäivänä on alhaisempi kuin toteutushinta, on put-optio “in the money”, joten sijoittaja tekee voittoa sijoituksellaan. Mikäli osakkeen hinta on korkeampi kuin toteutushinta, optio erääntyy arvottomana, joten se on “out of the money”.

Optioiden hinnoittelu

Option arvo muodostuu aika- ja perusarvosta. Perusarvo on se osa option arvosta, joka muodostuu kohde-etuuden kurssin ja toteutushinnan erotuksesta.

Esimerkiksi voimme käyttää put-optiota jonka toteutushinta on 10 euroa ja tämänhetkinen markkinahinta kohde-etuudelle on 9 euroa. Tämä määrittelee option perusarvon, joka tässä tapauksessa on 1 euro (10 – 9). Toteutusajankohtana tämä on ainoa asia, mikä vaikuttaa option hintaan, koska aika-arvolla ei siinä vaiheessa ole enää merkitystä.

Vaikka optio olisi “out of the money” ennen toteutusajankohtaa, ei sen arvo kuitenkaan koskaan ole 0. Tämä selittyy aika-arvolla.  Option hinnoitteluun pätee seuraava kaava: Aika-arvo = Option hinta – Perusarvo. Perusarvo tai option hinta eivät voi olla negatiivisia lukuja.

Miksi ostaisit put-option?

Put-optioita voidaan käyttää kahdella eri tavalla. Niitä voidaan käyttää joko spekulatiiviseen sijoittamiseen tai riskinhallintastrategiana salkun suojaamiseen hinnan laskulta.

Esimerkki:

ABC osakkeen markkinahinta on 50 $. Put-option, jonka kohde-etuus on ABC:n osake, toteutushinta on 50 $ ja se erääntyy kuukauden sisällä. Option hinta on 1 $. Kuvitellaan, että uskot ABC:n osakkeen arvon laskevan merkittävästi seuraavan kuukauden aikana vaikkapa tulosraportin julkaisun seurauksena. Täten päätät ostaa put-option tuotteelle hintaan 100 $ (yksi optio vastaa sataa osaketta, joten put-optio maksaa 100 $)

14-12-2016-13-38-38

Mikäli olet oikeassa ja ABC:n osakkeen kurssi tippuu arvoon 40 $, optiotoimeksiantosi antaa sinulle 900 dollarin voiton. Tämä muodostuu oikeudestasi myydä osakkeet 50 dollarin kappalehintaan hetkenä, jolloin niiden markkinahinta on 40 $. Täten voit myydä osakkeesi kymmenen euroa markkinahintaa korkeampaan hintaan, mikä antaa put-optiosi perusarvoksi 10 $. Koska option hinta oli 1 $, voittosi yhden osakkeen myynnistä on 10 $ – 1 $= 9 $. Yksi optio vastaa aina sataa osaketta, joten voittosi kokonaisuudessaan on 900 $.

Alkuperäinen investointisi oli vain 100 $, joten 900 $ tuotto vastaa 900% tuottoa sijoitukselle. Toinen mahdollisuutesi olisi ollut lyhyeksi myydä 100 osaketta 50 dollarin hintaan ja ostaa ne takaisin alhaisempaan 40 dollarin hintaan. Tämä kuitenkin vaatisi paljon suuremman alkuperäisen investoinnin. Täten put-optio mahdollistaa saman voiton saavuttamisen paljon pienemmällä alkuperäisellä investoinnilla.

Sinun ei tarvitse odottaa erääntymispäivään asti sulkeaksesi toimeksiannon. Voit myydä put-optiosi milloin vain ennen erääntymispäivää.

Salkun suojaaminen put-optiolla

Spekulatiivisen sijoittamisen lisäksi voit käyttää put-optioita osakkeittesi suojaamiseen kurssin laskulta. Käytämme aikaisempaa esimerkkiämme myös tämän sijoitusstrategian havainnollistamiseen. Tässä tapauksessa kuitenkin oletame, että olet ABC yrityksen osakkeenomistaja.

Kuvitellaan, että ABC on julkaisemassa vuosineljännestuloksensa lähiaikoina ja oletat sen aiheuttavan merkittävää volatiliteettia osakkeen kurssissa. Et ole kuitenkaan varma, aiheuttaako julkaisu positiivisen vai negatiivisen reaktion osakkeen kurssiin, joten et halua myydä osakkeitasi. Haluat kuitenkin varautua kurssin rajuun pudotukseen ja minimoida riskisi. Hyvä tapa tähän on put-option ostaminen, jolla on 50 $ toteutushinta. Tämä toimii eräänlaisena vakuutuksena kurssin rajulle laskulle.

14-12-2016-13-39-39

Kaaviossa voit nähdä kurssimuutoksen vaikutuksen sijoitukseesi. Punainen viiva kuvaa tilannetta, jossa päätät pitää osakkeet ilman put-optiota, kun taas taas vihreä viiva kuvaa sijoituksesi arvoa silloin kun se on suojattu put-optiolla. Tämä strategia rajoittaa tappiosi maksimissaan 100 dollariin riippumatta siitä kuinka alhaiseksi kurssi vajoaa.

Kurssin nousu taas voi johtaa voittoihin optiosta huolimatta. Voiton määrä on vain 100 $ alempana, kuin mitä se olisi suojaamattomalla sijoituksella.

Tämän tyyppistä strategiaa on hyvä ajatella samalla tavalla, kuin mitä tahansa muutakin vakuutusta. Se tuo turvaa ja vakautta, mutta sillä on myös hintansa.

Optiokauppa Lynxin kaupankäyntijärjestelmässä

Alla olevassa  kaaviossa näet Deutsche Bankin kurssin viimeaikaisen kehityksen. Viime aikoina kurssi on ollut nousujohteinen, mutta uskot sen kääntyvän pian laskuun. Täten päätät ostaa put-option, jonka kohde-etuus on Deutsche Bank.

put3

Alla olevassa kuvassa näet muutamia eri vaihtoehtoja optioille, joiden kohde-etuutena on Deutsche Bank ja joiden erääntymispäivä on helmikuussa. Vasemmalla puolella voit nähdä call-optiot ja oikealla put-optiot. Put-optio 17,00 € toteutushinnalla on hinnoiteltu 1,22 – 1,26 €.

put4

Tämän option ostaminen maksaisi 126 euroa. Alle olevasta kaaviosta näemme millä kurssin arvoilla sijoituksemme olisi voitollinen. Tässä esimerkissä sijoituksemme olisi voitollinen silloin kuin kurssi on alle 15,74 €. Mikäli kurssi on yli 17,00 € erääntymispäivänä, niin optio erääntyy arvottomana. On hyvä muistaa, että pitkissä optiotoimeksiannoissa ei voi koskaan menettää enemmän kuin optioihin sijoitetun summan verran.

put5

Optioiden huono puoli on se, että niiden arvo on sidottu tiettyyn aikajaksoon toisin kun osakkeiden. Mikäli osakkeen arvo ei laske tarpeeksi helmikuun loppuun mennessä tulet menettämään sijoituksesi kokonaan.

Yhteenveto

Put-optiot mahdollistaa voittojen saavuttamisen kurssien laskusta ilman erityisen suurta investointia. Et voi koskaan menettää enempää kuin alkuperäisen sijoituksesi ja optiot sopivat monenlaisiin sijoitusstrategioihin.

Oletko kiinnostunut put-optiohin sijoittamisesesta? Lynx mahdollistaa put-optioiden oston ja myynnin globaaleilla markkinoilla edullisin kaupankäyntikuluin.

Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ja näkökulmat eivät ole sijoitusneuvontaa, vaan kirjoittajan omia mielipiteitä. Emme suosittele lukijaa tekemään sijoituspäätöksiä artikkelin pohjalta. Kirjoittaja ei myöskään omista artikkelissa mainittuja arvopapereita

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart