Teknisen analyysin artikkelisarjan edellisissä osissa olemme käsitelleet muun muassa välejäkäännöskuvioita sekä indikaattoreita. Nyt artikkelisarja saa päätöksen ja viimeisessä osassa käsittelemme yleisimpiä kynttiläkuvioita ja selvitämme mitä kynttiläkuviot ovat. Kuten aina teknisessä analyysissa, myös tässä artikkelissa esitetyt väitteet edustavat teoriaa, joka ei välttämättä heijastu todellisuuteen.
Artikkelissa käsitellään:

  • Mikä on kynttilä?
  • Swing
  • Doji
  • Bullish & Bearish engulfing
  • Hanging man & hammer

Mikä on kynttilä?

Kynttilät ovat suorakaiteen muotoisia palkkeja, jotka kertovat kohdeosuuden hinnan muutoksista. Jokainen kynttilä kuvaa ajanjaksoa, joka voi vaihdella aina sekuntista kuukauteen tai jopa vuoteen. Kynttiläkuvaaja kertoo yhdellä silmäyksellä, miten hinta on kehittynyt tuona ajanjaksona.

Kynttiläkuvaaja on tavanomaista linjakuvaajaa tyypillisempi varsinkin aktiivisten sijoittajien keskuudessa. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että kynttiläkuvaaja antaa enemmän tietoa linjakuvaajaan verrattuna. Lisäksi teknisen analyysin näkökulmasta, kynttiläkuvaajasta voidaan tulkita kuvioita, jotka voivat viitata trendin kääntymiseen. Tavallinen linjakuvaaja muodostetaan vain yhdestä datapisteestä, joka on yleensä päivän sulkuhinta. Kynttiläkuvaaja kertoo puolestaan valitun ajanjakson avaushinnan, sulkuhinnan, korkeimman hinnan sekä matalimman hinnan.

Koska sijoittajat pyrkivät ostamaan, kun hinta on alhaalla ja myymään kun hinta on ylhäällä, kynttiläkuvaajat ovat loogisesti suosittuja niiden informatiivisuuden ansiosta.

Kynttilän paksua osaa nimitetään kynttilän kehoksi. Vihreä kynttilä viittaa nousuun ja vihreän kynttilän kehon pohja kertoo avaushinnan ja kehon yläosa sulkuhinnan. Punainen kynttilä viittaa hinnan laskuun ja toimii päinvastaisesti.

Ohuita viivoja kynttilän ylä- ja alaosissa nimitetään kynttilän langoiksi tai hänniksi. Langat kertovat kyseisen ajanjakson ylimmän ja alimman hinnan.

Mikä on kynttiläkuvio?

Kynttiläkuvio on yhdestä tai useammasta kynttilästä muodostuva kuvio, jolla on teknisen analyysin perusteella ennustusarvoa. Monet kynttiläkuvaajat ovat niin sanottuja käännöskuvioita eli ne ennakoivat trendin käännöstä. Kynttiläkuvioita käytetään usein yhdessä muun teknisen analyysin kanssa.

Seuraavaksi käsittelemme tunnetuimpia kynttiläkuvioita.

Swing

Swing eli keinu muodostuu useammasta kynttilästä ja täten se voidaan luokitella myös tavanomaiseksi kuvioksi. Keinusta on olemassa kaksi variaatiota, jotka ovat swing high ja swing low. Swing high muodostuu, kun hinta tippuu viimeaikaisen huipun kynttilän alimman hinnan alle. Vastaavasti swing low muodostuu, kun hinta liikkuu viimeaikaisen pohjan kynttilän korkeimman hinnan yläpuolelle. Tämä käy selvemmin ilmi alta löytyvästä Applen (APPL) kuvaajasta, josta on nähtävissä useita keinuja.

Keinut ovat käännöskuvioita ja usein todella hyviä indikaatioita trendien käännöksistä. Keinut eivät kuitenkaan ole täydellisiä indikaatioita ja johtavat valitettavan usein myös vääriin signaaleihin. Kuvaajassa on sinisellä ympyröity hetki, jolloin neljän päivän sisään muodostui sekä virheellinen swing low että virheellinen swing high.

Apple Swing High & Swing Low
Yllä olevasta Applen kuvaajasta voidaan nähdä sekä swing low että swing high. Virheellisiä indikaatioita trendin käännöksestä on ympyröity sinisellä. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

Doji

Doji on kynttilä jolla ei ole kehoa. Tämä tarkoittaa, että kyseisen ajanjakson avaus- ja sulkuhinta olivat lähes samat. Kynttilän langat voivat puolestaan olla pitkätkin, joten Doji-kynttilä aikana voidaan nähdä suurtakin vaihtelua hinnoissa.

Se miten Dojia tulee tulkita riippuu siitä, miten hinta on kehittynyt ennen Dojia ja sen jälkeen. Doji voi viitata ostopaineen hiipumiseen, mikäli Doji muodostuu pitkän vihreän kynttilän tai muuten nousevan trendin jälkeen.

Toisaalta Doji voi myös signaloida myyntipaineen hiipumista, mikäli Doji muodostuu pitkän punaisen kynttilän tai muuten laskevan trendin jälkeen.

Molemmissa tapauksissa Doji viittaa ostajien ja myyjien väliseen tasapainoon, sillä kurssi on päätynyt samaan hintaan kuin mistä se lähti. Pääasiassa Dojia tulkitaan keinun tapaan käännöskuviona, joka viittaa trendin kääntymiseen. Pelkkä Dojin muodostuminen ei ole vahva indikaatio ja on syytä odottaa vahvistusta trendin kääntymisestä seuraavista kynttilöistä.

S&P500-indeksi-doji-tekninen-analyysi
Yllä olevasta kuvasta on nähtävissä selvä Doji-kynttilä S&P 500 -indeksissä. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

Bullish & Bearish engulfing

Sekä bullish- että bearish engulfing-kynttilä ennakoi trendin käännöstä. Engulfing (juontuu englannin sanasta engulf eli suomeksi vallata) on nimensä mukaisesti voimakas kuvio, joka on hyvä huomata ajoissa.

Kuvio on voimakas indikaatio varsinkin, mikäli sitä edeltää selvä ylös tai alas suuntaava trendi. Kynttilän tulee täyttää tiettyjä vaatimuksia, jotta se voidaan luokitella engulfing-kynttiläksi. Alla on esimerkki vaatimuksista bullish engulfing-kynttilälle. Jos kyseessä on bearish engulfing-kynttilä, vaatimukset ovat luonnollisesti päinvastaiset.

Vaatimukset:

  1. Valmiiksi laskeva trendi
  2. Edellisen kynttilän tulee olla punainen
  3. Avaushinnan tulee olla alempana kuin edellisen kynttilän sulkuhinta
  4. Uuden kynttilän tulee olla vihreä
  5. Uuden kynttilän sulkuhinnan tulee olla korkeammalla kuin edellisen kynttilän ylin hinta
EURUSD bullish engulfing kynttilä
Yllä olevasta kuvasta on nähtävissä täydellinen Bullish engulfing-kynttilä. Vaatimukset on numeroitu kuvaan. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

Hanging man & hammer

Hanging man ja hammer ovat keskenään samantapaisia kuvioita. Molemmissa kuvioissa kynttilällä on pitkä alalanka ja ylälanka on lyhyt tai sitä ei ole ollenkaan.

Hammer eli vasara voi muodostua laskevan trendin jälkeen ja muodostuneella kynttilällä on pitkä alalanka, vihreä keho sekä lyhyt tai olematon ylälanka. Vasara viittaa siihen, että myyjät pyrkivät laskemaan hintaa, mutta hinta nousikin loppua kohden tehden kyseisestä kynttilästä positiivisen.

Hanging man eli roikkuva mies on puolestaan negatiivinen kynttilä, joka voi muodostua nousevan trendin päätteeksi. Roikkuva mies poikkeaa vasarasta siten, että kynttilän keho on tässä tapauksessa punainen. Alla olevasta kuvaajasta on nähtävissä suuri hanging man.

Caterpillar hanging man kynttilä, tekninen analyysi
Hanging man Caterpillarin osakekurssissa. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

Mikäli sinulle tulee kysyttävää teknisestä analyysistä tai sijoittamiseen liittyvistä asioista, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Tässä artikkelissa esitetty informaatio ei ole sijoitusneuvontaa, eikä sitä tule tulkita sijoitussuosituksena. Emme suosittele lukijaa tekemään sijoituspäätöksiä artikkelin pohjalta. 

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart