Puolijohde- ja siruosakkeet kuuluivat osakemarkkinoiden suuriin voittajiin vuonna 2021. Puolijohteiden, jotka tunnetaan myös mikrosiruina tai mikropiirein, hinnat nousivat jyrkästi koronan aikaan. Tämä mahdollisti valmistajille korkeat voittomarginaalit, mikä näkyi myös sijoittajien salkuissa. Alan osakkeiden tilanne on hieman rauhoittunut viime kuukausina markkinoiden laskiessa, sillä sektoria pidetään hyvin syklisenä.

Hintojen lasku voi kuitenkin tarjota ostomahdollisuuksia, sillä mikropiirit mahdollistavat kaikki uudet teknologiat, kuten tekoälyn (AI), 5G:n, big datan ja pilvilaskennan, sähköisen liikkumisen, autonomisen ajamisen, esineiden internetin ja teollisuus 4.0:n. Tässä artikkelissa tarkastellaan parhaita puolijohdeosakkeita ja siruosakkeita vuonna 2022.

Koronapandemia vaikuttaa voimakkaasti puolijohdeteollisuuteen

Tärkein syy puolijohteiden hintojen nousuun oli koronapandemia. Koska esimerkiksi vuoden 2020 alussa uusille autoille ei ollut juuri lainkaan kysyntää yhteiskuntien lukitusten vuoksi, mutta esimerkiksi tietokoneille, tableteille ja älypuhelimille oli paljon kysyntää, suuret mikrosiruyhtiöt mukauttivat tuotantoaan sen mukaisesti. Kun autojen kysyntä sitten kasvoi yllättävän nopeasti ja voimakkaasti, puolijohteita ei yhtäkkiä ollut riittävästi ja toimitusketjut katkesivat. Raaka-ainepula ja toimittajien tuotteiden toimitusongelmat johtivat myös todelliseen mikrosirupulaan. Tämä ei vaikuttanut ainoastaan autoteollisuuteen vaan myös moniin muihin aloihin, sillä nykyään lähes kaikki laitteet tarvitsevat puolijohteita.

Mitä puolijohde- ja mikrosiruosakkeita kannattaa ostaa?

Maailmanlaajuisten puolijohdemarkkinoiden volyymi on tällä hetkellä lähes puoli biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Niinpä on olemassa lukuisia suuria ja pieniä valmistajia, joista useimmat on listattu pörssiin. Markkinoita hallitsevat yhdysvaltalaiset ja aasialaiset yritykset. On arvioitu, että noin 70 prosenttia puolijohteista valmistetaan nykyisin Aasiassa maantieteellisen edun vuoksi. Maailman suurin puolijohdevalmistaja on korealainen Samsung-konserni, jota seuraa yhdysvaltalainen Intel. Alla on lista kymmenestä puolijohdeosakkeesta, joista kolme esitellään tarkemmin:

Lista kymmenestä parhaasta siru- ja puolijohdeosakkeesta

Puolijohdesektorin tärkeimmät osakkeet

Sijoittajat voisivat sijoittaa seuraaviin siru- ja puolijohdeosakkeisiin. Yritysten talousluvut on kerätty 26.7.2022.

Analog Devicesin (ADI) osakkeet: Vahvaa nousua osakemarkkinoiden laskiessa

Analog Devices, jonka pääkonttori sijaitsee Bostonissa, kehittää puolijohdekomponentteja, joita käytetään esimerkiksi älypuhelimissa, tableteissa, tietokoneissa ja kameroissa, mutta myös esimerkiksi autoelektroniikassa. Yritys valmistaa analogisia, digitaalisia ja yhdistettyjä piirejä kaikenlaisen tietosisällön, kuten äänen, videon, kuvien tai pelkän datan, siirtoon ja käsittelyyn. Vuonna 1965 perustetun yrityksen lukuisiin tuotteisiin kuuluu muun muassa datamuuntimia ja vahvistimia, radiotaajuuselementtejä, integroituja piirejä, virrankulutuksen ohjauskomponentteja sekä lukuisia muita antureita ja prosessoreita.

Maximin osto kasvattaa liikevaihtoa huimasti

Analog Devicesin osake
Analog Devicesin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 5.8.2022.

Kolmen viime vuoden aikana yritys on kasvattanut myyntiään keskimäärin +14 prosenttia ja voitto on samaan aikaan kasvanut +12 prosenttia vuodessa. Vuonna 2022 analyytikot odottavat liikevaihdon kasvavan 61 % 11,8 miljardiin dollariin ja tuloksen kasvavan +43 % 9,26 dollariin osakkeelta. Tulojen voimakas kasvu johtuu Maxim Integrated Productsin ostosta vuonna 2021. Ensi vuonna yhtiön odotetaan ansaitsevan 9,79 dollaria osakkeelta (+6 %) 12,3 miljardin dollarin liikevaihdolla (+4 %). Analog Devices maksaa osakkeenomistajilleen 0,76 USD:n neljännesvuosittaista osinkoa. Lisäksi yrityksellä on osakkeiden takaisinosto-ohjelmia, joiden volyymi on ollut 10 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Koska yhtiön tuotteilla on edelleen suuri kysyntä, Analog Devicesin osake on kehittynyt verrattain hyvin vahvasti myös kevään/kesän heikkoina pörssikuukausina. Yritys voi hyvinkin nousta vuonna 2021 nähtyyn kaikkien aikojen 191,95 dollarin huippuhintaan ennemmin tai myöhemmin.

Nvidian (NVDA) osakkeet: Datakeskuksia, pelejä, tekoälyä, automaatiota ja paljon muuta

Nvidia on maailmanlaajuinen johtaja näytönohjaimien ja datakeskusten alalla. Yritys kehittää itse mikropiirinsä, mutta ulkoistaa sitten tuotannon sopimusvalmistajille. Nvidialla ei siis ole omia tuotantolaitoksia, vaan se keskittyy niin sanotun fabless-periaatteen ansiosta kokonaan uusien tuotteiden tutkimukseen, kehittämiseen ja suunnitteluun. Suurimmat tulonlähteet ovat peliala ja datakeskukset, joiden osuus tuloista on noin neljä viidesosaa. Nivdia on kuitenkin vahva myös tekoälyn, automaation ja autoteollisuuden sirujen alalla.

Ei mikään löytö, vaikka osakekurssi on puolittunut: sijoittajan todennäköisesti kannattaa odottaa kurssin laskua

Nvidian osake
Nvidian osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 5.8.2022.

Nvidia on kasvanut viime vuosina vakuuttavasti. Kolmen viime vuoden aikana myynti on kasvanut keskimäärin 48 prosenttia vuodessa, ja voitto on kasvanut samaan aikaan keskimäärin +66 prosenttia. Ei ihme, että osake oli myös yksi mikropiirisektorin vahvimmista tuloksentekijöistä. Vuonna 2022 analyytikot kuitenkin odottavat kasvun hidastuvan. Yrityksen tulojen odotetaan kasvavan +24 prosenttia 33,3 miljardiin dollariin, ja voittojen odotetaan kasvavan 20 prosenttia 5,34 dollariin. Tulevalta 2023 vuodelta analyytikot odottavat 38,4 miljardin dollarin (+15 %) tuloja ja 6,27 dollarin osakekohtaista tulosta (+17 %). Tämä tarkoittaa, että osake on edelleen kunnianhimoisesti arvostettu, vaikka osakkeen hinta on puolittunut nykyiselle noin 179 dollarin tasolle. Nvidia on kuitenkin erittäin kannattava yritys, jolla on valtava kilpailuetu useissa tulevaisuuden teknologioissa. Arvostuspreemio on siten myös perusteltavissa. Ostamisesta kiinnostuneet sijoittajat voivat kuitenkin odottaa ja katsoa, nähdäänkö uutta laskua 150–160 dollarin välille.

Qualcommin (QCOM) osakkeet: Tulot nousevat 5G-teknologian ansiosta

Qualcomm on luultavasti useimmille sijoittajille tuttu nimi. Kalifornian San Diegossa sijaitseva yritys on yksi maailman viidestä suurimmasta sirujen valmistajasta ja myös langattoman tiedonsiirron maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Vuonna 1991 perustettu yritys kauppaa puolijohteita, ohjelmistoja ja palveluja tällä alalla. Strategy Analyticsin mukaan Qualcommin hallussa on noin 43 prosenttia kantataajuuskaistaprosessorien markkinoista, mikä on käytännössä monopoliasema, ja se on viime vuosina toistuvasti tuonut yhtiölle ongelmia kilpailuviranomaisten kanssa. Qualcommin tuotteet ovat välttämättömiä esimerkiksi 3G-, 4G- ja 5G-standardien hyödyntämisessä. Yhtiön mikrosiruja käytetään esimerkiksi 5G-taajuuksia käyttävissä iPhoneissa. Qualcommin liiketoimintaluvut ovat myös vaikuttavia.

Maltillinen arvostus tarjoaa ostomahdollisuuksia

Qualcommin osake
Qualcommin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 5.8.2022.

Tilikaudella 2020/21 Qualcommin tulos oli 8,54 dollaria osakkeelta (+104 %) 33,5 miljardin dollarin liikevaihdolla (+55 %). Kolmen vuoden aikana liikevaihdon keskimääräinen kasvu on +20 prosenttia vuodessa, ja vuotuinen voiton kasvu on samana ajanjaksona ollut +57 prosenttia. Vaikuttavaa kasvua odotetaan myös kuluvalle vuodelle 2021/22: Markkina-asiantuntijat odottavat 12,50 dollarin osakekohtaista tulosta (+46 %) 44,6 miljardin dollarin liikevaihdolla (+33 %). Yhtiö maksaa tällä hetkellä osakkeenomistajilleen neljännesvuosittaista osinkoa 0,75 dollaria. Vuoden aikana tämä on 3,00 Yhdysvaltain dollaria. Lisäksi uusi, jopa 10 miljardin dollarin osakkeiden takaisinosto-ohjelma lisää osakkeen kysyntää. Qualcommin osake on hinnoiteltu paljon halvemmaksi kuin Nvidian osake, vaikka yrityksellä on myös lähes määräävä asema tietyillä liiketoiminta-alueilla. Osake ei myöskään menettänyt viime kuukausien korjausliikkeessä yhtä paljon arvoa kuin muut mikrosiruosakkeet. Tämä kertoo siitä, että markkinoilta löytyy suuria sijoittajia, jotka uskovat Qualcommin osakkeiden potentiaaliin. Yrityksestä kiinnostuneille nykyinen noin 150 USD:n hintaluokka voi osoittautua hyväksi ostomahdollisuudeksi. Kärsivälliset ja varovaisemmat sijoittajat voivat myös toki odottaa mahdollista uutta kurssilaskua.

Siru- ja puolijohdeosakkeiden tuoton vertailu

Mikropiiri- ja puolijohdeosakkeet: Osakekurssit heittelevät voimakkaasti

Puolijohdeosakkeita ei suotta pidetä hyvin suhdanneherkkinä ja epävakaina sijoituskohteina. Kun talous kukoistaa ja tietokoneiden, älypuhelinten, elektroniikan tai autojen kysyntä on suurta, mikropiirejä tarvitaan enemmän, ja valmistajien on vaikea pitää tarjonta kysynnän tahdissa. Toisaalta kun kuluttajien luottamus tulevaisuuteen heikkenee, uusien elektroniikkalaitteiden hankkimiset jäävät useimmilla väliin. Tämä johtaa ylituotantoon ja hintasotiin puolijohdevalmistajien välillä. Näin on käynyt kerta toisensa jälkeen menneisyydessä. Vaikka talouden yllä on tummia pilviä, mikrosiruteollisuuden näkymät eivät kuitenkaan ole tällä hetkellä kovinkaan huonot. Niitä kuitenkin tarvitaan jokaisella teknologian alalla. Toisaalta rajoitettu tarjonta ja toimitusvaikeudet vaikuttavat edelleen, joten mikrosirujen hinnat ovat toistaiseksi pysyneet suhteellisen vakaina. Mikrosiruvalmistajien osakkeiden hinnanlaskut voivat siis itse asiassa tarjota mielenkiintoisia ostomahdollisuuksia esimerkiksi kolmen esitellyn osakkeen, Analog Devicesin, Nvidian ja Qualcommin, kohdalla.

Haluatko sijoittaa pörssin parhaisiin siru- ja puolijohdeosakkeisiin?

LYNXin kautta voit käydä kauppaa siru- ja puolijohdeosakkeilla, suoraan yhtiöiden kotipörsseissä. Näin voit hyötyä suuresta kaupankäyntivolyymista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista.

LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile kaupankäyntihintojamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustamme kautta.


--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart