Ennen kuin optioilla käydään kauppaa, on tärkeää tietää miten ne toimivat. Tämä artikkeli keskittyy optioiden selvittämiseen, eli mitä tapahtuu, kun optio toteutetaan. Artikkelissa selitetään lyhyesti amerikkalaisen ja eurooppalaisen tyylin optioiden välinen ero. Lisäksi keskustellaan tärkeistä käsitteistä, kuten optioiden toteuttamisesta, kohde-etuuden luovuttamisesta, avoinna olevien sopimusten määrästä ja optioiden luontaisesta arvosta.

Amerikkalaisen ja eurooppalaisen tyylin optiot

Kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla käydään kauppaa erityyppisillä optioilla. Tavanomaisilla johdannaismarkkinoilla yleisimmät optiotyypit ovat amerikkalaiset ja eurooppalaiset optiot. Näiden kahden optiotyypin välillä on yksi merkittävä ero, joka on käyttämisen ajoitus. Eurooppalaiset optiot voidaan käyttää vain päättymispäivänä. Amerikkalaistyyppisissä optioissa optio on mahdollista käyttää milloin tahansa eli jopa ennen eräpäivää. Tämä tarkoittaa, että osto- tai myyntioption haltija voi käyttää oikeuttaan milloin tahansa ja siten lunastaa tai luovuttaa kohde-etuuden ennenaikaisesti.

Toisena erona amerikkalaisten ja eurooppalaisten optioiden välillä on fyysinen toimitus. Fyysinen toimitus tarkoittaa sitä, että kohde-etuutena olevat osakkeet toimitetaan eräpäivänä. Eurooppalaisissa optioissa ei yleensä tapahdu osakkeiden fyysistä toimitusta vaan käteisselvitys. Käteisselvityksessä optio-oikeuden arvo maksetaan käteisenä option erääntymispäivänä. On kuitenkin olemassa myös eurooppalaistyylisiä optioita, joiden selvitys tapahtuu fyysisesti sopimuksen perusteella. Siksi tähän on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota optiokauppaa käydessä.

Tärkeää tietää

Amerikkalainen ja eurooppalainen tyyli viittaavat siihen, että kyseisen tyyppisiä optioita on saatavilla vain nimensä mukaisilta mantereilta. Näin ei kuitenkaan ole. Esimerkiksi useimmat Eurexissa kaupankäynnin kohteena olevat osakeoptiot ovat tyyliltään amerikkalaisia optioita. Kertauksen vuoksi tämä tarkoittaa sitä, että optiot voidaan käyttää milloin tahansa, jopa ennen niiden erääntymispäivää. Amsterdamin pörssin osakeoptiot ovat tyyliltään pääasiassa amerikkalaisia, mutta toisaalta esimerkiksi DAX-indeksioptiot ovat kuitenkin tyyliltään yleensä eurooppalaisia. Niitä ei siis voi käyttää ennen erääntymispäivää.

Hyvä tietää:
VOIT SIJOITTAA OPTIOIHIN MYÖS LYNXIN KAUTTA
ijoittajat voivat helposti ja edullisesti ostaa ja myydä osakeoptioita, indeksioptioita, futuurioptioita ja valuuttaoptioita kaikissa tärkeimmissä kansainvälisissä pörsseissä.

Optioiden toteuttaminen ja luovuttaminen

Optioiden selvittämiseen liittyvät kaksi tärkeää termiä ovat optioiden toteuttaminen (exercise) ja optiosopimuksen kohde-etuuden luovuttaminen (assignment). Optiosijoittaja voi käyttää hänen oikeuttaan toteuttaa säilytystilillään oleva osto-optio. Osto-option myyjä saa tällöin toimeksiannon ja hänen on luovutettava vastaava määrä osakkeita option toteuttajalle. Toteutuksen yhteydessä kohde-etuus kirjataan option toteuttaneen ostajan arvo-osuustilille toteutushintaan. Tätä varten optiosijoittaja maksaa toteutushinnan option myyjälle, joka puolestaan toimittaa kohde-etuuden. Nykyään tätä prosessia valvotaan tietokonejärjestelmillä, ja myyjän valinta tapahtuu satunnaisotannalla. Sijoittajan, joka myi ostajan option, ei siten tarvitse olla sama, joka toimittaa kohde-etuutena olevat osakkeet.

Avoinna olevat sopimukset (open interest)

Toisin kuin osakkeissa, joissa liikkeessä olevien osakkeiden määrä on kiinteä, optioissa ei ole maksimimäärää kohde-etuutta koskeville liikkeessä oleville optiosopimuksille. Optiosopimusten määrä määräytyy markkinoiden kysynnän ja tarjonnan mukaan. Teoriassa liikkeessä olevat optiosopimukset voivat siis ylittää osakkeiden lukumäärän. Optiossa kaikkien sopimusten kokonaismäärää kutsutaan avoinna oleviksi sopimuksiksi, englanniksi open interest. Jo toteutettuja tai suljettuja positioita ei oteta huomioon. Yksinkertaistettuna esimerkkinä voidaan todeta, että jos kohde-etuuden optiossa on vain kaksi osapuolta eli yhden optiosopimuksen ostaja ja myyjä, avoinna olevien sopimusten määrä on yhtä suuri kuin yksi. Kun uusi optiopositio on avattu, avoin korko kasvaa myytyjen optioiden määrällä. Käytetyt tai myydyt optiot johtavat avoinna olevien sopimusten vastaavaan pienenemiseen ja edustavat suljettuja positioita.

Avoinna olevien sopimusten perusteella on päivittäin nähtävissä, kuinka monta optiosopimusta tietystä optiosta on liikkeellä. Korkea avoinna olevien sopimusten määrä tarkoittaa, että kyseiselle optiolle (optiosarjalle) on suuri kysyntä. Optiosarjat, joissa on paljon avoinna olevia sopimuksia, ovat yleensä myös optioita, jotka ovat likvideimpiä ja joissa on pienin ero osto- ja myyntihinnan välillä. Avoinna olevien sopimusten määrä ei muuten kerro juuri mitään kohde-etuuden tulevasta hintakehityksestä, vaan kuvastaa ainoastaan sijoittajien kiinnostusta.

Option toteutushinnan suhde kohde-etuuden hintaan (moneyness)

Termi moneyness viittaa option toteutushinnan ja kohde-etuuden hinnan väliseen suhteeseen. Jos osto-option toteutushinta on alle senhetkisen hinnan, optio on niin sanottu plusoptio (in-the-money). Myyntioptio on plusoptio, jos toteutushinta on nykyhintaa korkeampi. Plusoptioiden preemio, eli optiosta maksettava hinta, muodostuu luontaisesta arvosta ja aika-arvosta. Luontainen arvo (intrinsic value) tarkoittaa sitä arvoa, jonka option toteuttaminen sillä hetkellä tuottaisi sijoittajalle.

Optio (osto- tai myyntioptio), jonka toteutushinta on sama kuin kohde-etuuden hinta, on niin sanottu tasaoptio (at-the-money). Tasaoption preemio ei sisällä luontaista arvoa, vaan se koostuu yksinomaan aika-arvosta. Osto-optiota, jonka toteutushinta on nykyistä hintaa korkeampi, kutsutaan miinusoptioksi (out-of-the-money). Myyntioptio on miinusoptio, jos sen toteutushinta on nykyistä hintaa alhaisempi. Miinusoptioiden preemio koostuu myös yksinomaan aika-arvosta, sillä niitä ei ole järkevää toteuttaa sillä hetkellä, joten ne eivät tarjoa sijoittajille sillä hetkellä voittoa suhteessa kohde-etuudella suoraan käytävään kauppaan.

TyyppiPlusoptioTasaoptioMiinusoptio
Osto-optioKurssi > toteutushintaKurssi = toteutushintaKurssi < toteutushinta
MyyntioptioKurssi < toteutushintaKurssi = toteutushintaKurssi > toteutushinta

Osta ja myy optioita LYNXin kautta

Sijoittajat voivat käydä optiokauppaa alhaisin hinnoin LYNXin kautta. Voit käydä kauppaa kaikilla eurooppalaisilla ja yhdysvaltalaisilla osakeoptioilla ja indeksioptioilla muutamalla hiiren klikkauksella. Sinulla on myös pääsy edistyksellisiin kaupankäyntityökaluihin, kuten OptionTraderiin, ja voit lähettää optioyhdistelmiä yhtenä transaktiona pörssiin.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart