Mitä gamma squeeze tarkoittaa?
Voimakkaasti lyhyeksi myydyt osakkeet kävivät tähtitieteellisissä korkeuksissa vuoden 2021 aikana. Näiden osakkeiden hintojen jyrkkiä nousuja kutsutaan short squeeze -ilmiöksi. Osakekurssien jyrkkään nousuun liittyy usein myös niin kutsuttu gamma squeeze -ilmiö. Gamma squeeze aiheutuu siitä, että spekuloijat ostavat osakkeen osto-optioita valtavissa määrissä. Mitä gamma squeeze tarkalleen ottaen tarkoittaa? Se selitetään artikkelissa.

Gamma squeeze

Vuonna 2021 osakemarkkinoilla nähtiin uudentyyppinen ilmiö; piensijoittajat, jotka halusivat antaa lyhyeksi myyjille ja erityisesti institutionaalisille sijoittajille (pankeille ja varainhoitajille) opetuksen. GameStopin osakkeen tähtitieteellinen nousu sai aiemmin kyseisenä vuonna monen sijoittajan kiinnostumaan Redditistä ja erityisesti sen r/wallstreetbets aliredditistä. Kyseisellä aliredditillä on tällä hetkellä yli 12 miljoonaa jäsentä.

Tuhansien prosenttien kurssinousu ei rajoittunut GameStopiin, sillä myös elokuvateatteriketju AMC:n, BlackBerryn ja Bed Bath & Beyondin kaltaiset osakkeet nousivat pitkälti yksityissijoittajien toimesta ennennäkemättömiin korkeuksiin. Wall Streetin suuret toimijat näyttävät saaneen hyvän herätyksen, eikä yksityissijoittajien joukon vaikutusta voi enää aliarvioida.

Mikä on short squeeze?

LYNXin Sijoitusblogista löytyy aikaisempi artikkeli, jossa short squeeze -ilmiö selitetään tarkemmin. Lyhyesti sanottuna, osakekurssin jatkuvasti nouseva hinta pakottaa lyhyeksi myyjät ostamaan osakkeita takaisin, mikä saa kurssin puolestaan nousemaan entistä enemmän. Näin voi syntyä itseään vahvistava kierre, josta käytetään termiä short squeeze.

Mutta miten esimerkiksi pieni joukko yksityishenkilöitä, joilla ei välttämättä ole paljoa varallisuutta, voi saada aikaan tällaisen ketjureaktion? Onko heillä todella riittävästi ostovoimaa vai pitäisikö ilmiön syytä etsiä hieman syvemmältä? Short squeeze -ilmiöön liittyy läheisesti myös niin sanottu gamma squeeze. Gamma squeeze on selitetty tarkemmin alempana, mutta sen ymmärtämiseksi sijoittajan on ensin ymmärrettävä optioiden kreikkalaiset kirjaimet.

Optioiden kreikkalaiset kirjaimet

GameStopin ja AMC:n osakkeissa havaittujen short squeeze -ilmiöiden syyt löytyvät pääasiassa optiomarkkinoilta. Osakesijoittajien lisäksi markkinoiden liikuttamiseen tarvitaan optiosijoittajia. Monilla lähes vedonlyöjien tai uhkapelaajien tavoin toimivilla yksityissijoittajilla on yleensä suhteellisen vähän sijoitettavia varoja, mutta he luovat optioilla itselleen lisää vipuvaikutusta. Miten tämä toimii?

Optiot antavat ostajille oikeuden ostaa tai myydä osakkeita ennalta sovittuun hintaan tiettynä päivänä. Optioiden toteutuminen riippuu sen hetkisestä kohde-etuuden markkinahinnasta. Yksi optiosopimus vastaa yleensä 100 osaketta, ja tässä kohtaa vipuvaikutus astuu kuvaan. Optioiden kanssa sijoittaja hyödyntää vakuudellista limiittiluottoa, eli hän sijoittaa itse vain murto-osan koko optiosopimuksen arvosta. Hänen sijoituksensa kokonaisarvo voi siten olla sijoitettua pääomaa merkittävästi suurempi. Optioihin perehtymisen voi aloittaa esimerkiksi täältä: Optioihin sijoittaminen.

Optioiden arvot vaihtelevat yleensä sen mukaan, miten todennäköistä on, että option ostaja käyttää sen tuomaa oikeutta ostaa tai myydä osakkeita. Niin sanotut kreikkalaiset kirjaimet antavat sijoittajalle käsityksen optiopreemion, eli optiosta maksetun hinnan, hinnanmuutoksesta optioon vaikuttavien tekijöiden muuttuessa.

Kreikkalaiset kirjaimet, kuten delta, gamma, vega ja theta antavat sijoittajille tietoa optioiden hinnoittelusta matemaattisten laskelmien kautta, ja siksi ne ovat optiokauppiaille erittäin tärkeitä. Kirjainten arvot eivät kuitenkaan ole vakioita. Option hinta määräytyy muun muassa kohde-etuuden markkinahinnan, option erääntymispäivään jäljellä olevan ajan ja volatiliteetin perusteella. Osakekurssin volatiliteetti kasvaa osakkeeseen liittyvän epävarmuuden lisääntyessä, mikä johtaa option preemion nousuun.

Delta on optioiden tärkein kirjain, ja sillä tarkoitetaan option hinnan muutosta suhteessa kohde-etuuden hinnan muutokseen. Delta kuvaa, paljonko option preemio muuttuu kohde-etuuden hinnan muuttuessa yhdellä yksiköllä, esimerkiksi yhden euron tai dollarin verran. Tarkemmin deltasta, positioiden suojaamisesta ja muista kreikkalaisista kirjaimista voi lukea kreikkalaisia kirjaimia käsittelevästä artikkelista.

Optioiden gamman selitys

Kun option kohde-etuutena olevan arvopaperin arvo muuttuu, optiosta tulee enemmän plusoptio (in-the-money) tai miinusoptio (out-of-the-money). Tästä johtuen option delta muuttuu jatkuvasti. Tätä deltan muutosta mittaava kreikkalainen on gamma. Gamma ilmaisee deltan arvon muutoksen, kun kohde-etuuden arvo muuttuu yhden yksikön verran. Gamma on suurimmillaan, kun kyseessä tasaoptio (at-the-money), koska kohde-etuuden arvon muutoksilla on suurin vaikutus näiden optioiden deltaan.

Lyhyen voimassaoloajan omaavilla optioilla on yleensä suurempi gamma verrattuna optioihin, joiden voimassaoloaika on pidempi. Selitys tähän on varsin yksinkertainen. Lyhytaikaisilla optioilla on vähemmän aika-arvoa kuin pitkäaikaisilla optioilla. Kohde-etuuden arvon muutokset vaikuttavat näin ollen enemmän lyhytaikaisten optioiden preemioihin kuin pidempiaikaisten optioiden preemioihin. Päiväoptioiden gamma on siis paljon suurempi kuin kuukausioptioiden.

Miten gamma squeeze syntyy?

Optioita myyvillä sijoittajille ja erityisesti markkinatakaajille syntyy merkittävä riski siitä, että heidän on lopulta toimitettava optiosopimuksen vaatimat osakkeet. Näin ollen he voivat huonossa tapauksessa kärsiä valtavia tappioita, mikäli position sulkemiseksi tai sopimuksen toteuttamiseksi he joutuvat maksamaan enemmän kuin he olivat arvioineet. Suojautuakseen tältä riskiltä kokonaan tai osittain he usein ostavat tai myyvät optioiden kohde-etuutena olevia osakkeita. Tällöin he rajoittavat omia mahdollisia tappioita, mutta samalla lisäävät osakkeiden kysyntää.

Tilanteessa, jossa sijoittajat ostavat osto-optioita massoittain, markkinatakaajien on ikään kuin pakko ostaa osakkeita. Jos he eivät tee niin, heille jää valtava short gamma -positio. Lisäksi optioiden gamma vain kasvaa sitä mukaan, kun osakkeen hinta lähestyy osto-optioiden toteutushintoja.

Markkinatakaajat osallistuvat siis itse gamma ja short squeeze -ilmiöiden syntymiseen, ja nämä toimet yksinkertaisesti aiheuttavat ketjureaktion. Varsinkin, jos yksityishenkilöt ilmoittavat joukolla, etteivät he myy osakkeitaan ja optioitaan, kuten GameStopin tapauksessa tapahtui. Jos kukaan ei päätä myydä optioitaan, hinnat pysyvät korkealla ja niin myös option gamma.

Luonnollisesti myös gamma squeeze -ilmiön kannalta on tärkeää, että osakkeita on lyhyeksi myyty paljon ja että lyhyeksi myytyjen osakkeiden osuus siten on korkea. Gamma squeeze -ilmiö voi vain entisestään lisätä short squeeze -ilmiön vaikutusta. Syy tänä vuonna nähtyihin suuriin gamma ja short squeeze -ilmiöihin on siis löydettävissä pitkälti optiomarkkinoilta. Nuorten Reddit-sijoittajien positiot, joissa he käyttävät satoja tai jopa tuhansia dollareita ensi silmäyksellä “arvottomilta” tuntuviin osto-optioihin, voivat näyttääkin järkevämmiltä, kun ymmärtää osakkeen (ja siten myös optioiden) arvoa vahvistavan gamma squeeze -ilmiön.

Käsite
Mitä gamma squeeze tarkoittaa?

Gamma squeeze tarkoittaa tilannetta, jossa markkinatakaajat joutuvat ostamaan osakkeita osto-optioiden suosion lisääntyessä. Tämä voi nostaa osakkeen hintaa.

Oletko kiinnostunut aloittamaan optiokaupan LYNXin kautta?

Sijoittajat voivat käydä optiokauppaa alhaisin hinnoin LYNXin kautta. Voit käydä kauppaa lukuisilla eurooppalaisilla ja amerikkalaisilla osakeoptioilla ja indeksioptioilla muutamalla hiiren klikkauksella. Sinulla on myös pääsy ammattimaisiin kaupankäyntityökaluihin, kuten OptionTraderiin, ja voit lähettää optioyhdistelmiä yhtenä transaktiona pörssiin.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart