Yhdeksän suosittua optiostrategiaa

Erilaisten optiostrategioiden avulla sijoittaja voi saada tuottoa erilaisista tilanteista.

Optiot tarjoavat vipua sijoittamiseen, jolloin voit hyötyä enemmän nousuista ja laskuista, kuin sijoittamalla suoraan kohdeosuuteen kuten osakkeisiin. Voit hyötyä jopa silloin kun markkinat eivät liiku mihinkään tai jos olet sitä mieltä, että markkinat tulevat liikkumaan paljon, mutta et tiedä mihin suuntaan. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi tulosjulkistuspäivät. Optioihin liittyy huomattavasti isompia riskejä kuin osakkeisiin, ja ne vaativat sijoittajalta enemmän tietotaitoa.

Alla on optioiden pikasanasto sekä esittely yhdeksästä kansainvälisesti suositusta optiostrategiasta.

Pikasanasto:

 • Kohdeosuus = Option kohteena olevat osakkeet, ETF:t, futuurit yms.
 • Osto-optio (Call-optio) = Oikeus ostaa kohdeosuutta ennalta määrättynä päivänä tiettyyn hintaan
 • Myynti-optio (Put-optio) = Oikeus myydä kohdeosuutta ennalta määrättynä päivänä tiettyyn hintaan
 • Preemio = Optiosta maksettu hinta option myyjälle eli kirjoittajalle
 • Erääntymispäivä = Viimeinen päivä jolloin option voi toteuttaa
 • Erääntymishetki = Hetki jolloin option erääntymishinta määritellään (esim. erääntymispäivän sulkuhinta)
 • Toteutushinta = Hinta jolla voit ostaa/myydä kohdeosuutta erääntymispäivänä
 • Break-even = Hinta jossa strategia ei tuota voittoa eikä tappiota
 • Takaamaton optio (Naked) = Salkussa ei ole kohdeosuutta takaamassa option myyntiä, esimerkiksi 100 osaketta Applea. Riskit ovat huomattavasti suuremmat.
 • Taattu optio (Covered) = Salkussa on kohdeosuus takaamassa option myynnin, esimerkiksi 100 osaketta Applea.

Osto-option myyminen – Naked call

Myymällä osto-option tai toisin sanoen kirjoittamalla osto-option, sijoittaja hyötyy mikäli kohdeosuuden hinta ei nouse paljon. Takaamattoman osto-option myymistä nimitetään myös nimellä Naked Call. Strategia tuottaa voittoa mikäli kohdeosuuden hinta laskee, pysyy muuttumattomana tai jopa nousee hieman. Sijoittajalle muodostuu strategiasta positiivinen Theta mikä tarkoittaa, että ajan kuluminen on sijoittajalle hyvä asia. Strategiassa myydään out-of-the-money osto-optioita, jotta positiivisesta Thetasta eli ajan kulumisesta (time decay) saadaan maksimaalinen hyöty. Optioita myytäessä maksimaalinen voitto on preemion verran. Takaamattomien optioden myymiseen liittyy suuria riskejä potentiaalisesti rajattomien tappioiden vuoksi.

Esimerkki on rakennettu seuraavalla tavalla:

 • Myy: osto-optio $ 40.

Optiosta vastaanotetaan yhteensä $ 1 preemio, joten Break-even hinta on $ 41. Mikäli kohdeosuuden hinta on erääntymishetkellä alle $41, sijoittaja tekee voittoa. Maksimaalinen voitto on $ 100, joka saavutetaan mikäli kohdeosuuden hinta on erääntymishetkellä alle $ 40. Maksimaalinen tappio on potentiaalisesti rajaton, mikäli kohdeosuuden hinta nousee rajusti.

Tässä fiktiivisessä esimerkissä ei ole huomioitu välityspalkkioita.

Osto-option myyminen – Naked call

Myyntioption myyminen – Naked put

Myymällä myyntioption tai toisin sanoen kirjoittamalla myyntioption, sijoittaja hyötyy mikäli kohdeosuuden hinta ei laske paljon. Takaamattoman myyntioption myymistä nimitetään myös nimellä Naked Put. Strategia tuottaa voittoa mikäli kohdeosuuden hinta nousee, pysyy muuttumattomana tai jopa laskee hieman. Sijoittajalle muodostuu strategiasta positiivinen Theta mikä tarkoittaa, että ajan kuluminen on sijoittajalle hyvä asia. Strategiassa myydään out-of-the-money myyntioptioita, jotta positiivisesta Thetasta eli ajan kulumisesta (time decay) saadaan maksimaalinen hyöty. Maksimaalinen voitto on preemion verran. Takaamattomien optioiden myymiseen liittyy suuria riskejä potentiaalisten tappioiden suuruuden vuoksi.

Esimerkki on rakennettu seuraavalla tavalla:

 • Myy: osto-optio $ 40.

Optiosta vastaanotetaan yhteensä $ 1 preemio, joten Break-even hinta on $ 39. Mikäli kohdeosuuden hinta on erääntymishetkellä yli $39, sijoittaja tekee voittoa. Maksimaalinen voitto on $ 100, joka saavutetaan mikäli kohdeosuuden hinta on erääntymishetkellä yli $ 40. Maksimaalinen tappio on $ 3 900, joka realisoituu mikäli kohdeosuuden hinta putoaa nollaan.

Tässä fiktiivisessä esimerkissä ei ole huomioitu välityspalkkioita.

Myyntioption myyminen – Naked put

Taattu osto-optio – Covered Call

Myymällä Covered Call tai taatun osto-option sijoittaja hyötyy mikäli kohdeosuuden hinta nousee. Strategiassa sijoittaja myy osto-option osakkeille, jotka hänellä on salkussaan. Tässä optiostrategiassa sijoittaja vastaanottaa preemion ja sijoittajalle muodostuu positiivinen Theta mikä tarkoittaa, että ajan kuluminen on sijoittajalle hyvä asia. Option myymisestä koituva riski on tässä strategiassa rajattu, sillä salkussa olevat osakkeet takaavat myydyn osto-option. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että strategian mahdollinen voitto on rajattu myydyn osto-option toteutushintaan. Optioiden osalta riski on rajattu, mutta osakkeiden osalta riski rajautuu koko sijoitettuun pääomaan.

Esimerkki on rakennettu seuraavalla tavalla:

 • Osta: 100 osaketta hintaan $ 40 kpl
 • Myy: osto-optio $ 42

Optiosta vastaanotetaan yhteensä $ 1 preemio, joten Break-even hinta on $ 39. Mikäli kohdeosuuden hinta on erääntymishetkellä yli $ 39, sijoittaja tekee voittoa. Maksimaalinen voitto on $ 300, joka saavutetaan mikäli kohdeosuuden hinta on erääntymishetkellä yli $ 42. Mikäli kohdeosuuden hinta on erääntymishetkellä alle $ 39, sijoittajalle koituu tappiota, joka on maksimissaan $ 3 900 (ostetut osakkeet – vastaanotettu preemio), mikäli osakkeiden arvo menee nollaan.

Tässä fiktiivisessä esimerkissä ei ole huomioitu välityspalkkioita.

Taattu osto-optio – Covered Call

Vertical Call Spread

Ostamalla Vertical Call Spreadin sijoittaja hyötyy mikäli kohdeosuuden hinta nousee. Strategia muodostetaan ostamalla ja myymällä sama määrä osto-optioita siten, että ostetun osto-option toteutushinta on alempana kuin myydyn osto-option. Tästä optiostrategiasta maksetaan preemio ja sijoittajalle muodostuu negatiivinen Theta, mikä tarkoittaa, että ajan kuluminen on sijoittajalle huono asia. Strategian voitto on rajallinen ja riski rajoittuu optioista maksettavaan preemioon.

Esimerkki on rakennettu seuraavalla tavalla:

 • Osta: osto-optio $ 40
 • Myy: osto-optio $ 45

Optioista on maksettu yhteensä $ 2 preemio, joten Break-even hinta on $ 42. Mikäli kohdeosuuden hinta on erääntymishetkellä yli $ 42, sijoittaja tekee voittoa. Maksimaalinen voitto on $ 300, joka saavutetaan mikäli kohdeosuuden hinta on erääntymishetkellä yli $ 45. Mikäli kohdeosuuden hinta on erääntymishetkellä alle $ 42, sijoittajalle koituu tappiota. Maksimaalinen tappio on $ 200, joka realisoituu mikäli kohdeosuuden hinta on erääntymishetkellä alle $ 40.

Tässä fiktiivisessä esimerkissä ei ole huomioitu välityspalkkioita.

Vertical Call Spread

Vertical Put Spread

Ostamalla Vertical Put Spreadin sijoittaja hyötyy mikäli kohdeosuuden hinta laskee. Strategia muodostetaan ostamalla ja myymällä sama määrä myyntioptioita siten, että ostetulla myyntioptiolla on korkeampi toteutushinta verrattuna myytyyn myyntioptioon. Tästä optiostrategiasta maksetaan preemio ja sijoittajalle muodostuu negatiivinen Theta, mikä tarkoittaa, että ajan kuluminen on sijoittajalle huono asia. Strategian voitto on rajallinen ja riski rajoittuu optioista maksettavaan preemioon.

Esimerkki on rakennettu seuraavalla tavalla:

 • Osta: myyntioptio $ 40
 • Myy: myyntioptio $ 35

Optioista on maksettu yhteensä $ 2 preemio, joten Break-even hinta on $ 38. Mikäli kohdeosuuden hinta on erääntymishetkellä alle $ 38, sijoittaja tekee voittoa. Maksimaalinen voitto on $ 300, joka saavutetaan mikäli kohdeosuuden hinta on erääntymishetkellä alle $ 35. Mikäli kohdeosuuden hinta on erääntymishetkellä yli $ 38, sijoittajalle koituu tappiota. Maksimaalinen tappio on $ 200, joka realisoituu mikäli kohdeosuuden hinta on erääntymishetkellä yli $ 40.

Tässä fiktiivisessä esimerkissä ei ole huomioitu välityspalkkioita.

Vertical Put Spread

Iron Condor

Ostamalla Iron Condorin sijoittaja hyötyy mikäli kohdeosuuden hinta pysyy tietyssä haarukassa. Strategia muodostetaan neljällä optiolla, joista kaksi ostetaan ja kaksi myydään. Tässä optiostrategiassa sijoittaja vastaanottaa preemion ja sijoittajalle muodostuu positiivinen Theta mikä tarkoittaa, että ajan kuluminen on sijoittajalle hyvä asia. Strategian voitto on rajallinen ja riski rajoittuu optioiden toteutushintojen eroihin.

Esimerkki on rakennettu seuraavalla tavalla:

 • Osta: myyntioptio $ 35
 • Myy: myyntioptio $ 42
 • Myy: osto-optio $ 48
 • Osta: osto-optio $ 55

Optiosta vastaanotetaan yhteensä $ 1 preemio, joten Break-even hinta on $ 40 ja $ 50. Mikäli kohdeosuuden hinta on erääntymishetkellä välillä $40 ja $50, sijoittaja tekee voittoa. Maksimaalinen voitto on $ 100, joka saavutetaan mikäli kohdeosuuden hinta on erääntymishetkellä välillä $42 ja $ 48. Maksimaalinen tappio on $ 400, joka realisoituu mikäli kohdeosuuden hinta on erääntymishetkellä alle $ 35 tai yli $ 55.

Tässä fiktiivisessä esimerkissä ei ole huomioitu välityspalkkioita.

Iron Condor

Butterfly

Ostamalla Butterflyn sijoittaja hyötyy mikäli kohdeosuuden hinta pysyy tietyssä haarukassa. Toisin sanoen sijoittaja hyötyy kun kohdeosuuden hinta ei liiku paljon. Strategia muodostetaan neljällä optiolla, joista kaksi ostetaan ja kaksi myydään. Tästä optiostrategiasta maksetaan preemio ja sijoittajalle muodostuu negatiivinen Theta mikä tarkoittaa, että ajan kuluminen on sijoittajalle huono asia. Strategian riski rajoittuu optioista maksettavaan preemioon.

Esimerkki on rakennettu seuraavalla tavalla:

 • Osta: myyntioptio $ 35
 • Myy: 2 myyntioptio $ 40
 • Osta: myyntioptio $ 45

Optioista on maksettu yhteensä $ 1 preemio, joten Break-even hinta on $ 36 ja $ 44. Mikäli kohdeosuuden hinta on erääntymishetkellä välillä $ 36 ja $ 44, sijoittaja tekee voittoa. Maksimaalinen voitto on $ 400, joka saavutetaan mikäli kohdeosuuden hinta on erääntymishetkellä tasan $ 40. Mikäli kohdeosuuden hinta on erääntymishetkellä alle $ 36 tai yli $ 44, sijoittajalle koituu tappiota. Maksimaalinen tappio on $ 100, joka realisoituu mikäli kohdeosuuden hinta on erääntymishetkellä alle $ 35 tai yli $ 45.

Tässä strategiassa on myös mahdollista vähentää riskiä toiseen suuntaan valitsemalla suurempi ero toteutushinnoissa, joko ylemmän ostettavan myyntioption ja myytävien myyntioptioiden tai alemman ostettavan myyntioption ja myytävien myyntioptioiden välille. Tällöin kyseessä on Broken Wing Butterfly.

Tässä fiktiivisessä esimerkissä ei ole huomioitu välityspalkkioita.

Butterfly

Straddle

Ostamalla Straddlen sijoittaja hyötyy suuresta liikkeestä kohdeosuudessa, riippumatta liikkeen suunnasta. Tarkoituksena on ostaa yhtä monta osto- ja myyntioptiota, joilla on sama erääntymispäivä ja toteutushinta. Tässä optiostrategiassa sijoittaja maksaa preemion ostamistaan optiosta ja sijoittajalle muodostuu negatiivinen Theta mikä tarkoittaa, että ajan kuluminen on sijoittajalle huono asia. Strategian voitto on teoriassa rajaton ja riski rajoittuu optioista maksettavaan preemioon.

Esimerkki on rakennettu seuraavalla tavalla:

 • Osta: myyntioptio $ 40
 • Osta: osto-optio $ 40

Optioista on maksettu yhteensä $ 4 preemio, joten Break-even hinta on $ 36 ja $ 44. Mikäli kohdeosuuden hinta on erääntymishetkellä alle $ 36 tai yli $ 44, sijoittaja tekee voittoa. Mikäli kohdeosuuden hinta on erääntymishetkellä välillä $ 36 ja $ 44, sijoittaja tekee tappiota. Maksimaalinen tappio on $ 400, joka muodostuu mikäli kohdeosuuden hinta on erääntymishetkellä tasan $ 40.

Tässä fiktiivisessä esimerkissä ei ole huomioitu välityspalkkioita.

Straddle

Strangle

Ostamalla Stranglen sijoittaja hyötyy suuresta liikkeestä kohdeosuudessa, riippumatta liikkeen suunnasta. Tarkoituksena on ostaa yhtä monta osto- ja myyntioptiota, joilla on sama erääntymistäpäivä, mutta eri toteutushinta. Tässä optiostrategiassa sijoittaja maksaa preemion ostamistaan optiosta ja sijoittajalle muodostuu negatiivinen Theta mikä tarkoittaa, että ajan kuluminen on sijoittajalle huono asia. Strategian riski rajoittuu optioista maksettavaan preemioon.

Esimerkki on rakennettu seuraavalla tavalla:

 • Osta: myyntioptio$ 38
 • Osta: osto-optio $ 42

Optioista on maksettu yhteensä $ 2 preemio, joten Break-even hinta on $ 36 ja $ 44. Mikäli kohdeosuuden hinta on erääntymishetkellä alle $ 36 tai yli $ 44, sijoittaja tekee voittoa. Mikäli kohdeosuuden hinta on erääntymishetkellä välillä $ 36 ja $ 44, sijoittaja tekee tappiota. Maksimaalinen tappio on $ 200, joka muodostuu mikäli kohdeosuuden hinta on erääntymishetkellä välillä $ 38 ja $ 42.

Tässä fiktiivisessä esimerkissä ei ole huomioitu välityspalkkioita.

Strangle