Yhdysvaltalaisten osakkeiden murto-osiin
sijoittaminen

Avaa arvo-osuustili LYNXin kautta ja sijoita strukturoihin tuotteisiin.

Yhdysvaltalaisiin osakkeisiin sijoittaminen on entistä joustavampaa. LYNXin asiakkaana voit myydä ja ostaa yhdysvaltalaisten osakkeiden murto-osia.

Joidenkin suosittujen osakkeiden, kuten Amazonin, Teslan tai Booking.comin, osakekurssi on nelinumeroinen. Tämän vuoksi useiden yksityissijoittajien, jotka haluavat hajauttaa salkkunsa laajasti, on vaikea sisällyttää tällaisia osakkeita salkkuunsa. Ratkaisu tähän on murto-osiin sijoittaminen. Murto-osien ansiosta sijoittajat voivat ostaa esimerkiksi vain puolet osakkeesta kokonaisen osakkeen sijasta.


Murto-osiin sijoittaminen

Näin sijoittaminen murto-osiin onnistuu

Pörssit tarjoavat ainoastaan kokonaisia osakkeita, jonka vuoksi murto-osiin sijoittaminen on mahdollista ainoastaan siihen erikoistuneen välittäjän kautta.

Osakkeiden murto-osiin (engl. fractional shares) sijoittamiseen on olemassa kaksi vaihtoehtoa. Sijoittaja voi joko määritellä haluamansa osakemäärän, kuten 0,1 tai 0,5, tai summan, jolla haluaa sijoittaa osakkeeseen. Jos annettu summa jaettuna osakkeen senhetkisellä hinnalla ei tuota kokonaista määrää osakkeita, murto-osat kirjataan salkkuun. Tämän mahdollistamiseksi välittäjä hankkii kokonaisia osakkeita, jotka hän sitten suhteellisesti siirtää asiakkailleen. Osittainen osakkeen omistus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi osinkoja maksettaessa sijoittajat saavat vain sen osuuden osingosta, joka vastaa heidän omistusosuuttaan. Sijoittaja voi milloin tahansa myydä murto-osuutensa tai osan siitä uudelleen. Välittäjä sitoutuu ostamaan sijoittajalta murto-osan osakkeista käypään hintaan. Kaupankäynti ei siis tapahdu pörssin vaan välittäjän kautta.

Miksi murto-osiin kannattaa sijoittaa?

  • Omista hintavia osakkeita: Osakkeiden murto-osien avulla sijoittajat voivat omistaa osakkeita, jotka eivät muuten sopisi heidän sijoitussunnitelmaan hintansa vuoksi.
  • Lisää salkkusi hajautusta: Osakkeiden murto-osien ansiosta sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan laajemmin myös pienemmällä pääomalla.
  • Laita salkkusi jokainen euro tuottamaan: Sijoittajat voivat sijoittaa salkussa olevat vapaat, pienet käteismäärät osakkeiden murto-osuuksiin tuoton maksimoimiseksi.

Huomautus

Huomaa, että ostaessasi osakkeiden murto-osia LYNXin kautta, toimeksiannon vastapuoli on yhteistyökumppanimme Interactive Brokers, joka vastaa osakkeiden murto-osien ostosta ja myynnistä. Voit lukea lisää osakkeiden murto-osiin liittyvistä riskeistä täältä.Esimerkkejä osakkeiden murto-osien ostamisesta

Ostamalla osakkeiden murto-osia voit sijoittaa mihin tahansa osakkeeseen riippumatta osakkeen hinnasta ja sijoituksesi suuruudesta.

Yhdysvaltalaisten osakkeiden murto-osien ostaminen on mahdollista LYNXin kautta. Seuraavat esimerkit osoittavat, mitä vaihtoehtoja osakkeiden murto-osilla sijoittaminen avaa.

Esimerkki 1: Kiinteä summa

Haluat jakaa 4 000 Yhdysvaltain dollarin suuruisen sijoitussumman neljään eri yhdysvaltalaiseen osakkeeseen, joista kunkin osuus vastaa 1 000 dollaria. Jos dollarimäärä ei vastaa kokonaista osaketta, saat summaa vastaavan omistusosuuden.

OsakeSijoitussummaOsakkeen hinta*Määrä
PayPal1000 USD200,5 USD4,9875 osaketta
Netflix1000 USD682,02 USD1,4662 osaketta
Tesla1000 USD1096,38 USD0,9121 osaketta
Amazon1000 USD3696,06 USD0,2706 osaketta

* Päätöskurssi 18.11.2021 – Arvopaperivalikoima on tarkoitettu vain tiedoksi, eikä se ole tarjous, kehotus tai suositus minkään rahoitusvälineen ostamiseksi tai myymiseksi.

Esimerkki 2: Ennalta määritelty murto-osa

Haluat lisätä salkkuusi neljä yhdysvaltalaista osaketta, joiden kokonaishinta ylittää budjettisi. Murto-osien ostomahdollisuuden ansiosta voit esimerkiksi ostaa puolikkaan osakkeen kerrallaan ja näin puolittaa sijoitussumman.

OsakeMääräOsakkeen hinta*Sijoituksen hinta
Microsoft0,5 osaketta343,54 USD171,77 USD
Apple0,5 osaketta157,87 USD77,44 USD
Walmart0,5 osaketta143,16 USD71,58 USD
Boeing0,5 osaketta227,25 USD113,63 USD

* Päätöskurssi 18.11.2021 – Arvopaperivalikoima on tarkoitettu vain tiedoksi, eikä se ole tarjous, kehotus tai suositus minkään rahoitusvälineen ostamiseksi tai myymiseksi.


Osakkeiden murto-osien hyödyt ja haitat

Hyödyt

Mahdollisuus ostaa hintavia osakkeita

Osakkeiden murto-osilla voidaan koota salkku useista eri arvopapereista, joista yksittäiset kokonaiset osakkeet saattavat olla joillekin sijoittajille liian kalliita. Murto-osien ansiosta sijoittajan ei siis tarvitse sulkea osaketta pois osakkeen hinnan perusteella.

Pienikin pääoma riittää

Murto-osat voivat tarjota kiinnostavia kaupankäyntimahdollisuuksia esimerkiksi uusille sijoittajille, jotka eivät ole vielä kartuttaneet suurta pääomaa. Murto-osien avulla sijoittajan voi sijoittaa pörssiin helposti ja hyötyy siten korkoa korolle -ilmiöstä nopeammin.

Salkun hajauttaminen

Yksi salkun rakentamisen perussäännöistä on hajauttaminen. Koska murto-osien avulla voi hankkia useiden yhtiöiden arvopapereita, vaikka muuten olisi varaa vain yhden tai kahden yhtiön kokonaisiin osakkeisiin, murto-osat helpottavat salkun monipuolistamista. Murto-osia voidaan käyttää sijoitusten jakamiseen useiden eri toimialojen yhtiöiden kesken.

Enemmän vaihtoehtoja vakiosummalla sijoittamiseen

Vakiosummalla sijoittaminen (eng. Dollar-Cost-Averaging) on sijoitusstrategia, jossa sijoittajat sijoittavat säännöllisin väliajoin kiinteän summan positioiden kartuttamiseksi. Koska osakkeilla käydään kauppaa yleensä toisen desimaalin tarkkuudella, kiinteällä summalla pystyy harvoin ostamaan parillista määrää osakkeita. Murto-osilla koko sijoitussumma voidaan sijoittaa viimeistä senttiä myöten. Murto-osuudet auttavat näin ollen maksimoimaan vakiosummalla sijoittamisen hyödyt.

Haitat

Rajoitettu osakevalikoima

Murto-osia ei tarjota kaikkien kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden osalta. Näin ollen valikoima on suppeampi kokonaisiin osakkeisiin verrattuna.

Likviditeetti

Osakkeiden murto-osilla ei välttämättä käydä kauppaa yhtä usein kuin kokonaisilla osakkeilla tai toimeksianto voidaan toteuttaa viiveellä, mikä voi vaikuttaa sijoittajan likviditeettiin. Välittäjä voi myös odottaa, kunnes murto-osia koskevia toimeksiantoja on kertynyt riittävästi, jotta hän voi ostaa kokonaisia osakkeita. Tämä saattaa hidastaa toimeksiannon toteuttamista. Lisäksi kaikilla murto-osilla ei ole suurta kysyntää, joten murto-osiin sijoittaminen voi olla hitaampaa.

Ei äänioikeutta

Sijoittajilla ei ole äänioikeutta yhtiöissä, jonka kokonaista osaketta hän ei omista.

Murto-osia ei voida siirtää

Osakkeiden murto-osien siirtäminen toiselle välittäjälle ei ole mahdollista.


Usein kysytyt kysymykset osakkeiden murto-osista

Mitä kuluja osakkeiden murto-osiin sijoittamisesta peritään?

Osakkeiden murto-osiin sijoittamiseen sovelletaan samaa hinnoittelua kuin tavalliseen osakekauppaan Yhdysvalloissa.

Kuinka aktivoin kaupankäyntiluvan osakkeiden murto-osiin?

Asiakkaanamme voit käydä automaattisesti kauppaa osakkeiden murto-osilla.

Millä kaupankäyntialustalla voin sijoittaa osakkeiden murto-osiin?

Voit sijoittaa osakkeiden murto-osiin TWS-kaupankäyntialustan kautta.  Sijoittaminen LYNX Basicin, ohjelmointirajapinnan tai FIX/CTCI:n kautta ei valitettavasti ole mahdollista tällä hetkellä.

Saanko osinkoja osakkeen omistusosuudestani?

Kyllä, osakkeiden murto-osat ovat oikeutettuja osinkoihin. Kaava osingonmaksuun on osakkeiden lukumäärä kerrottuna osingon määrällä (esim. 0,85 osaketta x 0,75 osingon määrä = 0,6375 dollaria).

Minkä pörssien osakkeiden murto-osiin voin sijoittaa?

Voit sijoittaa yhdysvaltalaisiin osakkeisiin, jotka on listattu NYSE:ssä, AMEX:ssä, NASDAQ:ssa, ARCA:ssa tai BATS:ssa ja OTC Pink senttiosakkeilla, joiden keskimääräinen päivittäinen kaupankäyntivolyymi on yli 10 miljoonaa dollaria ja joiden markkina-arvo on yli 400 miljoonaa dollaria. Muiden kuin yhdysvaltalaisten osakkeiden murto-osiin ei voi tällä hetkellä sijoittaa.

Voinko siirtää osakkeiden murto-osia toiselle välittäjälle?

Ei, vaikka asiakkaat säilyttävät täyden määräysvallan kaikkiin tilillään oleviin murto-osiin, niitä ei voi siirtää toiselle välittäjälle. Jos asiakas haluaa siirtää arvopapereita toiselle välittäjälle, murto-osia ei voida siirtää, vaan ne on realisoitava ennen siirtoa, millä voi olla veroseuraamuksia ja siitä voi aiheutua kaupankäyntikuluja. Siirron käynnistämiseksi IBKR ostaa murto-osat asiakkaan tililtä käyttäen edellä mainittua laskentakaavaa. Näistä sulkemistapahtumista peritään hinnaston mukainen kaupankäyntikulu.

Onko minulla äänioikeus murto-osien osalta?

Ei, asiakkailla ei ole äänioikeutta murto-osien osalta, eivätkä he voi tehdä vapaaehtoisia päätöksiä yritystoimista (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, ostotarjoukset tai merkintäoikeuksien tarjoaminen) tällaisten murto-osien osalta, eikä IBKR voi tarjota asiakkaille muita osakkeenomistajatietoja alle yhden osakkeen omistuksista. Asiakkaat saavat kuitenkin osinkoja tai joissakin tapauksissa osinkojen yhteydessä joko splitattuja osakkeita tai splitattuja osakkeita vastaavan arvon ja osallistuvat muutoin normaalisti kaikkiin osakkeiden splittauksiin, sulautumisiin tai muihin pakollisiin yhtiömuotoisiin toimenpiteisiin.