Selvitysaika

Selvityksellä (eng. settlement) tarkoitetaan ostajan ja myyjän välisen rahoitustapahtuman toteuttamista. Tarkoitamme tällä spot- tai johdannaismarkkinoilla tapahtuvan transaktion maksamista ja toimittamista.

Määritelmä: Selvitysaika

Aikaisemmin selvitysaika antoi vastapuolille aikaa täyttää toimitusvelvoitteensa toteutuneesta liiketoimesta, johon kuului käteisen vaihtaminen arvopapereihin. Tämän ajanjakson aikana arvopapereiden omistusoikeus oli siirrettävä ja niiden ostohinta maksettava. Varat siirrettiin aiemmin tilisiirrolla, ja arvopaperit toimitettiin fyysisesti, mikä edellytti, että arvopapereiden maksun ja toimituksen oli tapahduttava kahden pankkipäivän kuluessa.

Vaikka osakkeiden omistusoikeus syntyy välittömästi oston yhteydessä, virallinen omistusoikeus syntyy vasta kahden pankkipäivän kuluttua kaupantekopäivästä, jolloin osakkeet kirjataan tilillesi.

Nykyisin arvopapereihin, valuuttoihin ja johdannaisiin liittyvät transaktiot selvitetään keskusvastapuolilla, joita kutsutaan selvityskeskuksiksi. Selvityskeskus toimii välikätenä ostajan ja myyjän välillä ja minimoi riskin siitä, että varojen tai arvopapereiden toimittaminen epäonnistuisi. Ostajien ja myyjien väliset transaktiot kirjataan ja selvitetään myöhemmin selvitysjärjestelmän kautta.

Selvitysjärjestelmä rekisteröi ja pitää osakkeita välittäjäsi puolesta. Kaupan yhteydessä saatavat ja velat nettoutetaan ja osake siirretään uudelle osakkeenomistajalle. Suoraa kauppaa ostajan ja myyjän välillä ei tapahdu. Yhdysvaltalaisten arvopapereiden arvopaperikeskus on Depository Trust & Clearing Corporation DTCC.

Yleiskatsaus selvitysaikaan tuotteittain

Rahoitustapahtumien selvittäminen edellyttää tietyn aikataulun noudattamista, joka vaihtelee tuotteittain. Esimerkiksi osakkeiden ja ETF-rahastojen selvittäminen kestää kaksi pankkipäivää (T+2), kun taas yhdysvaltalaisten, kanadalaisten ja meksikolaisten osakekauppojen kuten myös optio- ja futuurikauppojen selvittäminen vie yhden pankkipäivän (T+1). Kansallisten vapaapäivien vuoksi tietyillä valuutoilla tehtyjä liiketoimia ei selvitetä joinakin päivinä vuodessa. Jos selvityspäivä sattuu kansalliselle vapaapäivälle, se siirretään seuraavalle pankkipäivälle.

Alla on taulukko, joka sisältää yleisimmät selvitysajat:

RahoitusvälineSelvitysaika
Osakkeet/ETP:t/ADR:t (paitsi yhdysvaltalaiset, kanadalaiset & meksikolaiset osakkeet/ETP:t)T+2
Yhdysvaltalaiset, kanadalaiset & meksikolaiset osakkeet/ETP:tT+1
OsakeoptiotT+1
IndeksioptiotT+1
FutuuritT+1
FutuurioptiotT+1
ForexT+2
JoukkovelkakirjatYleensä T+2, Yhdysvaltain valtiolainat T+1
Metallit (XAUUSD, XAGUSD)T+2
INFO
Muutos selvitysajoissa

Toukokuusta 2024 alkaen yhdysvaltalaisten, kanadalaisten ja meksikolaisten osakkeiden sekä muiden arvopapereiden selvitysaika on lyhennetty kahdesta pankkipäivästä (T+2) yhteen pankkipäivään (T+1). Voit lukea aiheesta lisää täältä: Siirtyminen T+1 selvitysaikaan

Selvitysaika: Osakkeet & Forex

Käteistili: kaupankäynti ulkomaanvaluutan määräisillä osakkeilla

Jos arvo-osuustilisi on tilityypiltään käteistili, ulkomaan valuutan määräisten tuotteiden kaupankäynti edellyttää valuutanvaihtoa (olettaen, ettei sinulla ole käteisvaroja ulkomaan valuutassa). Koska osakkeiden oston ja valuutan vaihdon selvitysajat (T+2) ovat samat, voit yleensä ostaa osakkeet heti valuutan vaihdon jälkeen. Ongelmaksi voi muodostua kyseisten osakkeiden välitön myyminen, joka on mahdollista vain limiittiluottotilillä.

Yhdysvaltalaiset, kanadalaiset ja meksikolaiset osakkeet ovat kuitenkin poikkeus. Selvitysajan ollessa yksi pankkipäivä (T+1), valuutanvaihto on suoritettava tarvittaessa yhtä pankkipäivää ennen ostoa, jotta valuuttakaupan selvitys (T+2) osuu samaan aikaan yhdysvaltalaisten, kanadalaisten tai meksikolaisten osakekauppojen selvityksen (T+1) kanssa.

Myyntitulojen uudelleensijoittaminen limiittiluottotilillä

Oletetaan, että myyt osakkeet maanantaina, jolloin kaupan selvityspäivä on kaksi päivää myöhemmin keskiviikkona. Mikäli myyntitulot sijoitetaan välittömästi maanantaina toiseen osakkeeseen, varoja ei ole vielä todellisuudessa kirjattu tilille (kaupan selvityspäivä on keskiviikkona). Selvitysajan (T+2) mukaan jälkimmäisen osakkeen kauppahinta on maksettava kuitenkin vasta keskiviikkona, joka sopii yhteen alkuperäisen myynnin tuottojen selvityspäivän kanssa. Debet korkoa ei siis kerry niin kauan kuin käteissaldo on positiivinen ennen keskiviikkoa. Tämä koskee myös valuutanvaihtoa ja osakkeiden suoraa ostamista kyseisessä valuutassa.

Huomautus: Kreditkorkoa kertyy vasta sen jälkeen, kun liiketoimet on maksettu kokonaisuudessaan. Tämä koskee myös käteistilejä.

Selvitysaika: Optiot & Forex

Käteistili: kaupankäynti ulkomaanvaluutan määräisillä optioilla

Kun käteistilillä käydään kauppaa optioilla, on huomattava, että optioihin sovelletaan (yleensä) yhden pankkipäivän selvitysaikaa. Tämä tarkoittaa, että ostotoimeksiantoa ei voi lähettää heti valuutanvaihdon jälkeen, toisin kuin edellä esitetyssä osakkeiden ostossa. Kaupankäynti optiosopimuksella edellyttää yhden pankkipäivän odotusaikaa valuutanvaihdosta.

Limiittiluottotili

Jos optiolla käydään kauppaa ilman kaupankäyntivaluutan määräisen käteissaldon hallussapitoa, valuuttasumma lainataan yhdeksi kaupankäyntipäiväksi. Huomioi tällöin kertyvä debetkorko.

Selvitysaika: Futuurit

Futuurisopimukset selvitetään kaupantekopäivästä seuraavana pankkipäivänä (T+1). Jos siis ostat futuutisopimuksen tänään, olet velvollinen maksamaan sen seuraavaan pankkipäivään mennessä. Myös vastapuolen on toimitettava futuurisopimus seuraavaan pankkipäivään mennessä.

Futuurit niiden erääntymispäivänä

Futuurit erääntyvät tiettynä päivänä, minkä jälkeen ne selvitetään. Sopimuksesta riippuen futuurien selvitys tapahtuu käteisellä tai toimittamalla kohde-etuus fyysisesti. Jälkimmäinen tarkoittaa, että tietty tuote kuljetetaan myyntipuolelta ostajalle. Koska kohde-etuuden laatu vaihtelee (erityisesti joukkovelkakirjojen tai hyödykkeiden, kuten kullan tai vehnän, osalta), on myyjän tehtävä määrittää tuotteen tarkat tekniset tiedot. LYNXin kautta futuurisopimusten fyysinen toimitus ei yleensä ole sallittua. Poikkeuksena tästä ovat valuuttafutuurit, joissa selvitys tapahtuu futuurin kohteena olevassa valuutassa. Kaikki muut futuurisopimukset, joissa selvitys tapahtuu fyysisesti, on suljettava ennen niiden erääntymispäivää. Jos et itse sulje positiota, Interactive Brokers likvidoi sopimukset ennen edellä mainittuja määräaikoja.

  • First Position Date: Ensimmäinen päivä, jolloin myyjä voi ilmoittaa toimitusaikomuksesta selvitysjärjestelmään.
  • First Notice Date: Ensimmäinen päivä, jolloin selvitysjärjestelmä voi ilmoittaa ostajalle mahdollisesta toimituksesta.

Yleiskatsaus futuurien selvitykseen

Lisätietoja futuurien Close-Out-käytännöstä löydät Interactive Brokersin sivuilta:
Futures Close Out | Interactive Brokers Ireland

IB:n taulukossa esitetään sekä First Notice Date että First Position Date tietyille futuurisopimuksille. Sinun on suljettava futuuripositio kaksi päivää ennen Cutoff-päivää.

  • Long Futures Cutoff: Päivämäärä, jolloin pitkät futuuripositiot on suljettava ja selvitettävä.
  • Short Futures Cutoff: Päivämäärä, jolloin lyhyet futuuripositiot on suljettava ja selvitettävä.

Usein kysyttyä

Viimeinen päivä olla oikeutettu osingonmaksuun on Ex-Datea edeltävä pankkipäivä. Huomioithan, että jos ostat osakkeita Ex-Datena tai sen jälkeen, et ole oikeutettu osinkoon.

Miksi? Ex-Date on ensimmäinen päivä, jolloin osakkeella käydään kauppaa ilman oikeutta osinkoon. Tiedot osinkojen Ex-Date päivistä löydät klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella osakkeen nimeä TWS:ssä ja valitsemalla sitten Dividend Schedule.

Record osoittaa määräajan, johon mennessä ostajan on täytynyt rekisteröityä osakkeenomistajaksi, jotta hän voi saada osinkoa.

Tietyissä olosuhteissa optiosopimuksen ennenaikainen toteuttaminen voi olla taloudellisesti kannattavaa. Tällöin optionhaltija saa osingon ja luopuu optiosopimuksen jäljellä olevasta aika-arvosta. Asiakkaille ilmoitetaan tulevista osingoista TWS:n, tilinhallinnan ja sähköpostin välityksellä, jos optiosopimuksen kohde-etuutena oleva osake maksaa osinkoa. Myös ennenaikaisen toteuttamisen tai optiosopimuksen kohde-etuuden luovuttamisen taloudelliset vaikutukset ennakoidaan.

EUREX-pörssin mukaan optiosopimusten perusteella myönnetyt osakkeet selvitetään 2 pankkipäivän kuluessa.
Selvitysohjeissa täsmennetään myös, että optiosopimuksen omistaja on oikeutettu osinkoihin option toteuttamisen jälkeen.
Optiosopimuksen toteuttaminen yhtä pankkipäivää ennen Ex-Datea riittää osakkeiden osinko-oikeuden saamiseksi.

Optioilla ja optioyhdistelmillä voidaan yleensä käydä kauppaa käteistilillä. Tämä on kuitenkin mahdollista vain vakuudellisilla optioilla, jotka edellyttävät riittävien käteisvarojen tai kohde-etuuden hallussapitoa. Muutoin kaupankäynti rajoittuu eurooppalaistyylisiin optioihin. Pääsääntöisesti käteistilillä voidaan käydä kauppaa vain käteisselvitettävillä optioilla.

Erityisesti hyödykefutuureihin liittyy riski kohde-etuuden mahdollisesta fyysisestä toimituksesta. Näin ollen tällainen positio on suljettava ja selvitettävä ennen First Position- tai First notice -päivää. Löydät taulukon aiheeseen liittyen tämän artikkelin kohdasta Yleiskatsaus futuurien selvitykseen.

Optioiden selvitys vaihtelee pörssin ja optiotyylin välillä:

  • EUREX: Erääntymispäivänä järjestetään klo 13.00-13.05 huutokauppa, jossa määritellään kaikkien DAX-optioiden selvityshinta. Huutokaupan jälkeisen avaushinnan perusteella määritellään selvityshinta, ja optiot selvitetään myöhemmin samana päivänä.
  • EUREX-osakeoptiot: Osakeoptiot selvitetään viimeisenä kaupankäyntipäivänä kaupankäynnin päättymisen jälkeen klo 17.30.
  • S&P 500 (SPX)-optiot: Viimeinen kaupankäyntipäivä päättyy optioiden erääntymistä edeltävänä päivänä. Erääntymispäivänä kaikkien SPX-sijoitusten avaushinta määritellään ja sitä käytetään selvityshintana. Huomio: Tätä menetelmää sovelletaan vain säännöllisesti (kuukauden kolmas perjantai) erääntyviin optioihin.
  • Yhdysvaltalaiset osakeoptiot: Osakeoptioilla käydään kauppaa viimeisen kaupankäyntipäivän loppuun asti, ja ne selvitetään sen jälkeen.


Tietoa selvitysmenetelmistä on saatavilla kaupankäyntialustoilla. Lisätietoa optioiden selvityksestä ja erääntymisestä löytyy myös EUREXin ja CBOE:n verkkosivuilta.

Et. Jos esimerkiksi osakkeiden myynnistä saadut tuotot sijoitetaan uudelleen samana kaupankäyntipäivänä, osakkeiden maksu erääntyy silti kaksi pankkipäivää myöhemmin. Tämä sopii yhteen myyntituoton maksun kanssa. Jos tuotto kattaa uuden osakkeen ostosumman, käteistä ei lainata, joten korkoa ei kerry.

Korkoa kertyy vain negatiivisille ja suurille positiivisille käteissaldoille kunkin kaupankäyntipäivän lopussa. Lisätietoja koroista löydät täältä.

Huomiothan, että mikäli tilityyppisi on käteistili, sinulta vaaditaan (selvitetty) käteissaldo kaupankäyntivaluutassa kauppaa varten.

Selvitys esitetään kunkin sopimuksen sopimustiedoissa. Voit tarkistaa tiedot TWS-alustan kautta: klikkaa tuotetta hiiren oikealla painikkeella ja valitse Financial instrument info > Details.

Seuraavaksi sinulle avautuu uusi verkkosivu, jossa näkyvät tuotteen sopimustiedot. Selvitystiedot on esitetty Settlement Method-osiossa.

Toukokuusta 2024 alkaen yhdysvaltalaisten, kanadalaisten ja meksikolaisten osakkeiden sekä muiden arvopapereiden selvitysaika on lyhennetty kahdesta pankkipäivästä (T+2) yhteen pankkipäivään (T+1). Vaikutukset ovat rajalliset ja riippuvat tilityypistäsi. LYNXin kautta avattu tilisi on joko käteis-tai limiittiluottotili. Voit lukea aiheesta lisää täältä: Siirtyminen T+1 selvitysaikaan

Vastuuvapauslauseke:
Tällä sivulla olevat tiedot eivät koske mitään yksittäistä LYNXin sivuliikettä. Sivuliikekohtaiset tiedot löytyvät sinua koskevan sivuliikkeen verkkosivuilta. Sivuliikekohtaiset tiedot voivat poiketa tällä sivulla esitetyistä tiedoista.

Näytä koko vastuuvapauslauseke Sulje koko vastuuvapauslauseke