Sijoittajansuoja ja turvallisuus

LYNX tekee arvo-osuustilien hallinnoinnissa ja toimeksiantojen toteuttamisessa yhteistyötä Interactive Brokers Ireland Limitedin (jäljempänä “IBIE”) kanssa. Interactive Brokers on yksi maailman suurimmista ja luotettavimmista välittäjistä.

Käteisvarojasi ja sijoitusinstrumenttejasi säilytetään erillään Interactive Brokersin varoista, jonka vuoksi et voi menettää niitä edes siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että yhtiö menee konkurssiin.

Tilin suojaus

Arvo-osuustiliäsi suojataan kattavilla turvatoimilla luvattoman käytön estämiseksi. Perinteisten salasanojen lisäksi kaikissa tileissä käytetään kaksivaiheista tunnistautumista. Voit myös rajoittaa tilille kirjautumisen tiettyihin IP-osoitteisiin.

Näiden turvatoimien lisäksi varojen siirto onnistuu sijoitustililtä ainoastaan sille pankkitilille, jonka tilinumeron olemme varmentaneet. Interactive Brokersin järjestelmä valvoo jatkuvasti kaikkia tilitapahtumia ja se vaatii muutosten vahvistamiseen turvakoodin.

Valvova viranomainen

Alankomaihin rekisteröity LYNX on De Nederlandsche Bankin (DNB) ja Alankomaiden rahoitusmarkkinaviranomaisen (AFM) valvoma rahoituslaitos.

Jos tämän julkaisun englanninkielinen versio ja muut kieliversiot poikkeavat toisistaan tai ovat keskenään ristiriidassa, englanninkielinen versio on pätevä.

Usein kysytyt kysymykset sijoittajansuojasta ja turvallisuudesta
Mikä on IBIE?

IBIE on LYNXille selvitys-, toimitus- ja säilytyspalveluita tarjoava kolmannen osapuolen välittäjä. IBIE on Interactive Brokers Group, Inc:n (jäljempänä “IBG”) tytäryhtiö. IBG:llä on eri puolella maailmaa toimivia tytäryhtiöitä, ja emoyhtiö on rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle SEC:lle (American Securities and Exchange Commission) välittäjäksi vuodesta 1994. IBG on listattu Yhdysvalloissa NASDAQ-pörssiin (kaupankäyntitunnus: IBKR). IBG:n konsolidoitu oma pääoma on yli 8,5 miljardia dollaria, mikä on yli 6,0 miljardia dollaria enemmän kuin sääntelyn vaatimukset edellyttävät. IBG:n vuoden 2019 liiketulos oli ennen veroja1,2 miljardia voitollinen, eikä yhtiöllä ole pitkäaikaista velkaa. IBG:n uusien yksiköiden osakkeenomistajia ovat pörssiyhtiön osakkeenomistajat, Interactive Brokers Group, Inc. (18,5 %) sekä yrityksen työntekijät ja heidän lähipiirinsä (81,5 %). Monista muista yhtiöistä poiketen IBG:n johdolla on merkittävä omistusosuus ja se osallistuu monipuolisesti yhtiön kehittämiseen. Tämä tarkoittaa myös, että yritystä johdetaan varsin konservatiivisesti. Standard & Poor’sin IBG:lle antama luottoluokitus on “BBB+ Outlook Positive”.

Miksi LYNX käyttää IBIE:n välityspalveluita?

IBIE:n kumppanuuden ansiosta LYNX pystyy tarjoamaan asiakkailleen pääsyn 135 pörssiin 33 maassa. Useimmissa näistä pörsseistä asiakkaat voivat sijoittaa suoraan osakkeisiin, optioihin, futuureihin, viputuotteisiin, joukkovelkakirjoihin, hyödykkeisiin ja ETF-rahastoihin. Lisäksi asiakkaat voivat käydä kauppaa 22 eri valuutalla.

LYNXille toimitettuja ja IBIE:n toimesta tai kautta toteutettuja toimeksiantoja ei myydä huippunopeaa tietokoneistettua kauppaa (high frequency trading) käyville pörssikauppiaille tai markkinatakaajille. Asiakkaiden toimeksiantojen jälleenmyynti kolmansille osapuolille, jotka toimivat vastapuolina, voisi vaikuttaa kielteisesti lopulliseen kauppahintaan.

Asiakkaat voivat valita toimeksiantojen toteuttamiseen IBIE:n nopean toteutuksen reititysjärjestelmän (SmartRoutingSM), joka on yhteydessä moniin pörsseihin ja markkinoihin. Reititysjärjestelmä seuraa pörssejä ja pyrkii ohjaamaan toimeksiannot edullisimmille markkinoille ottaen huomioon toteutushinnan, nopeuden ja toteutuksen kokonaiskustannukset.

Miten käteisvarojani ja sijoitusinstrumenttejani säilytetään IBIE:ssä?

Jotta asiakkaille voidaan tarjota maailmanlaajuisia kaupankäyntimahdollisuuksia kaikentyyppisillä sijoitusinstrumenteilla, arvo-osuustili säilytetään IBIE:ssä, joka on IBG:n tytäryhtiö. Asiakkaan käteisvarat ja sijoitusinstrumentit säilytetään erillään IBG:n varoista, myös kolmannen osapuolen säilytysyhteisöissä. Erillistä säilytystä sovelletaan myös tapauksessa, jossa välittäjä laiminlyö maksunsa tai joutuu konkurssiin. IBG tallettaa asiakkaiden käteisvaroja useisiin pankkeihin välttääkseen keskittymäriskin, joka syntyy, kun käteisvarat talletetaan vain yhteen pankkiin. IBG tekee säännöllisiä rutiinitarkastuksia näille säilytystileille.

IBG pyrkii välttämään omistusoikeuden siirtoon liittyvät viivästykset toteuttamalla toimeksiannot mahdollisimman nopeasti ja pienin kustannuksin tallettamalla sijoitusinstrumentit hallintorekisteriin. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoitusinstrumentit ovat IBG:n nimissä säilytysyhteisössä, mutta omistusoikeus kuuluu kyseiselle asiakkaalle. Sellaisessa epätodennäköisessä tilanteessa, että IBG menisi konkurssiin, velkojat eivät voi vaatia asiakkaiden omaisuutta, koska omistusoikeus kuuluu asiakkaille.

Millä tavalla salkkuani suojataan, jos käytän vakuudellista limiittiluottoa?

Jos sijoitusinstrumentteja ostetaan vakuudellisella limiittiluotolla, niitä voidaan lainata kolmansille osapuolille (esimerkiksi lyhyeksi myynnin helpottamiseksi). Jos IBG:n asiakas ostaa sijoitusinstrumentteja vakuudellisella limiittiluotolla, IBG:llä on oikeus lainata enintään 140 prosenttia limiittiluoton arvosta. IBIE ei anna lainaksiottajalle mahdollisuutta korjata vakuusvajetta kahden päivän kuluessa, kuten sääntely sallisi, vaan realisoi positiot automaattisesti vakuusvajeen syntyessä ja maksaa lainan takaisin. Tämän seurauksena asiakas täyttää vakuusvaatimukset, eikä muita asiakkaita ja IBIE:tä aseteta vaaraan.

Osakkeita lainaavan vastapuolen on annettava vakuudeksi käteisvaroja tai sijoitusinstrumentteja, joiden arvo on vähintään 100 prosenttia lainattujen osakkeiden markkina-arvosta. Vakuus tarkistetaan jokaisena kaupankäyntipäivänä lainattujen osakkeiden markkinahinnan perusteella. IBG:n on säilytettävä vakuutena olevat käteisvarat erillään ja yksinomaan asiakkaiden edun mukaisesti. Jos vastapuoli ei pysty palauttamaan lainattuja sijoitusinstrumentteja, näiden sijoitusinstrumenttien arvo katetaan vakuudella.

Miltä IBIE:n taloudellinen vakaus näyttää?

IBIE on IBG:n tytäryhtiö. Muodollisesti IBG:llä ei ole velvollisuutta kattaa IBIE:n velkoja IBIE:n konkurssitilanteessa, mutta tällainen on rahoitusmaailmassa yleinen käytäntö. IBG:n konsolidoitu oma pääoma on yli 8,5 miljardia dollaria, mikä on yli 6,0 miljardia dollaria enemmän kuin sääntelyn vaatimukset edellyttävät. IBG:n vuoden 2019 liiketulos oli ennen veroja 1,2 miljardia voitollinen, eikä yhtiöllä ole pitkäaikaista velkaa. IBG:n uusien yksiköiden osakkeenomistajia ovat pörssiyhtiön osakkeenomistajat, Interactive Brokers Group, Inc. (18,5 %) sekä yrityksen työntekijät ja heidän lähipiirinsä (81,5 %). Monista muista yhtiöistä poiketen IBG:n johdolla on merkittävä omistusosuus ja se osallistuu monipuolisesti yhtiön kehittämiseen. Tämä tarkoittaa myös, että yritystä johdetaan varsin konservatiivisesti. Standard & Poor’sin IBG:lle antama luottoluokitus on “BBB+ Outlook Positive”.

Mitä tapahtuu, jos IBIE menee konkurssiin?

Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että IBIE menisi konkurssiin, velkojat eivät voi lunastaa asiakkaiden käteisvaroja tai sijoitusinstrumentteja säilytysjärjestelyn vuoksi. Ainoastaan sellaisissa epätodennäköisissä olosuhteissa, joissa asiakkaiden käteisvarojen ja sijoitusinstrumenttien erottelua ei pystyttäisi varmistamaan (esim. petos) tai rahoitusyhtiö ei pysty täyttämään korvausvelvoitteitaan (esim. konkurssi), sovelletaan sijoittajansuojajärjestelmää.

Koska tiliä säilytetään IBIE:ssä, siihen sovelletaan Irlannin sijoittajien korvausjärjestelmää (www.investorcompensation.ie). Korvausjärjestelmä oikeuttaa sijoittajat saamaan 90 % korvauksen tappiosta, joka on enintään 20 000 euroa.

Miten IBIE:n turvallisuus ja sijoittajansuoja ovat verrattavissa Alankomaiden rahoitusalan yrityksiin?

Samoin kuin suomalaisessa korvausjärjestelmässä, sijoittajien korvausjärjestelmistä vuonna 1997 annettu direktiivi suojaa sijoittajia tarjoamalla korvauksen, jos sijoituspalveluyritys ei palauta sijoittajan varoja. Direktiivi vaatii EU-maita perustamaan yhden tai useampia sijoittajien korvausjärjestelmiä varmistamaan, että enimmäiskorvaus sijoittajaa kohden on 20 000 euroa. Kaikkien sijoituspalveluja tarjoavien yritysten, mukaan lukien Interactive Brokersin uudet yksiköt Irlannissa, Luxemburgissa ja Unkarissa, on kuuluttava tällaiseen järjestelmään.

Mitä tapahtuu, jos LYNX menee konkurssiin?

LYNXillä on Alankomaiden finanssivalvontalain mukainen toimilupa sijoituspalveluyrityksenä, ja se on Alankomaiden sijoittajien korvausjärjestelmän (beleggerscompensatiestel, BCS) jäsen. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että LYNX ajautuisi konkurssiin, eikä sen vuoksi pystyisi täyttämään perussopimuksen mukaisia velvoitteitaan, asiakkaat voivat vedota Alankomaiden sijoittajien korvausjärjestelmään. Korvausjärjestelmä määrää, että sen piiriin kelpaavat ei-ammattimaiset asiakkaat ovat sijoitusyhtiön (esim. konkurssista johtuvan) maksukyvyttömyyden tapauksessa oikeutettuja saamaan maksun (korkeintaan 20 000 euroa/asiakas) velkomuksistaan. Koska LYNXin asiakkaiden käteisvarat ja/tai sijoitusinstrumentit säilytetään IBIE:ssä, LYNXin maksukyvyttömyys ei vaikuta asiakkaiden käteisvarojen ja sijoitusinstrumenttien säilyttämiseen.

Lisätietoja Alankomaiden sijoittajien korvausjärjestelmästä on AFM:n ja DNB:n verkkosivuilla.