QQQ-optiot: Maailman neljänneksi suurimman ETF-rahaston optiot
QQQ ETF-rahaston (QQQ) optiot tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden hyötyä joidenkin maailman suurimpien teknologiayhtiöiden kehityksestä ilman, että heidän tarvitsee ostaa itse osakkeita. QQQ ETF, joka tunnetaan myös nimellä Invesco QQQ Trust, seuraa NASDAQ 100-indeksiä, ja siihen kuuluu yrityksiä, kuten Apple, Amazon, Microsoft ja monet muut teknologiajätit.  
 
Tässä artikkelissa tarkastelemme tarkemmin QQQ-optioita, sen ominaisuuksia, etuja ja muutamia kaupankäyntistrategioita. Jos etsit välittäjää, jonka kautta voit käydä kauppaa QQQ-optioilla, klikkaa tästä. 

QQQ-optiot

QQQ-optiot ovat rahoitusjohdannaisia, joiden avulla sijoittajat voivat hallita Invesco QQQ Trustia (QQQ) ostamalla tai myymällä sitä ennalta määrättyyn hintaan (toteutushinta) tiettynä ajankohtana tulevaisuudessa (erääntymispäivä). Näiden optioiden avulla sijoittajat voivat hyötyä QQQ:n hinnanmuutoksista omistamatta itse ETF-rahastoa tai kohde-etuutena olevia osakkeita. 

Useimpien optioiden vakiokerroin on 100, mikä tarkoittaa, että yksi optio vastaa 100 Invesco QQQ Trustin osaketta. Jos oletetaan, että QQQ ETF:n arvo on tällä hetkellä 357 dollaria, yksi optio vastaa teoriassa arvoa 100 x 357 = 35 700 dollaria. Vakuusvaatimukset ovat kuitenkin huomattavasti alhaisemmat ja vaihtelevat optiosta ja optioyhdistelmästä riippuen.

QQQ-ETF
QQQ-ETF noin viiden vuoden ajalta. Lähde: LYNX+. Tallennettu: 30.11.2023.

QQQ-optioiden edut 

QQQ-optiot tarjoavat useita etuja, kuten yksinkertaisuuden ja likviditeetin. NASDAQ 100-indeksiin, johon QQQ ETF perustuu, kuuluu monia maailman suurimpia teknologiayrityksiä, joten QQQ-optiot ovat houkuttelevia sijoittajille, jotka haluavat hyötyä näiden alan johtavien yhtiöiden kehityksestä. QQQ-optioiden likviditeetti on korkea, minkä ansiosta sijoittajat voivat helposti avata ja sulkea positioita. Tämä näkyy kapeina osto- ja myyntihintojen välisinä eroina (eng. spreads) ja suhteellisen alhaisina transaktiokustannuksina, mikä hyödyttää sijoittajia. 

Muita QQQ-optioiden etuja ovat: 

  • Hajauttaminen: QQQ-optiot antavat sijoittajille mahdollisuuden altistua monille teknologiayhtiöille ilman, että heidän tarvitsee ostaa yksittäisiä osakkeita. 
  • Likviditeetti: QQQ-optiot kuuluvat markkinoiden likvideimpiin optioihin, mikä mahdollistaa toimeksiantojen helpon toteutuksen. 
  • Joustavuus: Sijoittajat voivat käyttää erilaisia strategioita, kuten suojautua hintojen laskulta tai hankkia lisätuottoja.  
  • Vipuvoima: Optiot tarjoavat mahdollisuuden suurempiin tuottoihin suhteellisesti pienemmällä sijoituksella verrattuna osakkeiden tai ETF-rahastojen ostamiseen, mutta tähän liittyy suurempi riski.
USA-OPTIOT
KAUPANKÄYNTI YHDYSVALTALAISILLA OPTIOILLA LYNXIN KAUTTA

Käy kauppaa helposti ja kilpailukykyiseen hintaan Yhdysvaltain ETF- ja osakeoptioilla, indeksioptioilla, futuurioptioilla ja valuuttaoptioilla kaikissa tärkeimmissä Yhdysvaltain pörsseissä.

Esimerkki QQQ-optioista

Jos oletetaan, että Invesco QQQ Trustin (QQQ) arvo on tällä hetkellä 355 pistettä. Odotat QQQ:n nousevan 375 pisteeseen, koska ennakoit positiivista markkinaliikettä. Päätät ostaa osto-option, jonka toteutushinta on 360 ja jonka erääntymispäivä on 15.12.2023 eli 51 päivän kuluttua. 

Oletetaan, että maksat tästä osto-optiosta 5 dollaria, ja vakiokertoimen (100) vuoksi se maksaa sinulle 500 dollaria. Tämä tarkoittaa, että kannattavuusrajapisteesi on 360 + 5 = 365 pistettä. QQQ:n on noustava vähintään 1,5 % erääntymispäivään mennessä, jotta tekisit voittoa. Jos QQQ päätyy alle 360 pisteen, menetät koko 500 dollarin sijoituksesi. 365 pisteen yläpuolella alat tehdä voittoa jokaisesta pisteestä, jonka QQQ nousee. Jos QQQ nousee odotetusti 375 pisteeseen, teet 1500 dollarin voiton. 

Voit tietysti käyttää myös monimutkaisempia strategioita. Kuten spreadeja, joiden avulla voit säätää riskiäsi ja mahdollista tuottoa kaupankäyntitavoitteidesi mukaan. 

Strategioita QQQ-optioilla kaupankäyntiin

Alla on lueteltu joitakin optiostrategioita, joita sijoittajat voivat hyödyntää käydessään kauppaa QQQ-optioilla. Nämä strategiat voidaan räätälöidä odotuksiesi ja riskinsietokykysi mukaan. 

Covered Call: Strategia, jossa sijoittaja omistaa QQQ ETF-rahaston osakkeita ja kirjoittaa osto-optioita lisätuottojen saamiseksi. 

Protective Put: Strategia, jossa sijoittaja ostaa myyntioptioita suojatakseen olemassa olevan QQQ-positionsa alaspäin suuntautuvilta hinnanmuutoksilta. 

Straddle: Strategia, jossa sijoittaja ostaa sekä osto- että myyntioption ennakoiden suuria hinnanmuutoksia. 

Iron Condor: Iron condor koostuu neljästä optiojalasta. Iron condor spread reagoi kohde-etuuden alhaiseen volatiliteettiin. 

Strangle: Tällä strategialla sijoittaja voi reagoida alhaiseen tai lisääntyneeseen volatiliteettiin, aivan kuten iron condorilla. Tämä strategia koostuu vain kahdesta optiojalasta. 

Mitä eroja on NDX- ja QQQ-optioiden välillä?

QQQ-optioiden lisäksi optioita on saatavilla myös NASDAQ 100-indeksille (NDX). Alla on esitelty joitakin keskeisiä eroja NDX- ja QQQ-optioiden välillä.

Kohde-etuutena oleva instrumentti

  • NDX-optiot: NDX-optiot perustuvat NASDAQ 100-indeksiin. Niiden arvoon vaikuttaa koko indeksin kehitys riippumatta yksittäisten osakkeiden tai QQQ ETF:n kurssikehityksestä. 
  • QQQ-optiot: QQQ-optiot perustuvat Invesco QQQ Trust -ETF-rahastoon, joka itse asiassa pitää hallussaan NASDAQ 100-indeksin koostumusta vastaavaa osakesalkkua. Näin ollen QQQ-optioihin vaikuttavat sekä indeksin liikkeet että ETF:ään kuuluvien yksittäisten osakkeiden hintakehitys. 

Kaupankäyntiominaisuudet 

  • NDX-optiot: NDX-optiot selvitetään käteisellä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos päätät käyttää NDX-option, saat käteisenä toteutushinnan ja NASDAQ 100-indeksin päätösarvon välisen erotuksen toteutuspäivänä. Osakkeiden fyysinen toimitus ei ole mahdollista. 
  • QQQ-optiot: QQQ-optiot voidaan toteuttaa fyysisesti, mikä tarkoittaa, että jos päätät käyttää option, voit positiostasi riippuen vastaanottaa QQQ ETF-rahaston osakkeita tai sinun on toimitettava niitä.

Likviditeetti ja kustannukset 

Yleisesti ottaen QQQ-optioilla on usein suurempi likviditeetti ja suurempi kaupankäyntivolyymi kuin NDX-optioilla, mikä johtaa pienempiin osto- ja myyntitarjousten välisiin eroihin (eng. spreads) ja tehokkaampaan toimeksiantojen toteuttamiseen. 

Optioiden riskit: Ennen kuin päätät aloittaa kaupankäynnin optioilla, on tärkeää ymmärtää niihin liittyvät riskit. Optiokaupankäynti voi johtaa merkittäviin tappioihin, jos markkinat kehittyvät epäsuotuisasti. Varmista, että tunnet optiostrategiat ja ymmärrät mahdolliset seuraukset ennen optiokaupan aloittamista. Stop loss -toimeksiantojen käyttö on suositeltavaa riskien rajoittamiseksi. 

Johtopäätös

QQQ-optiot tarjoavat sijoittajille tehokkaan välineen, jolla he voivat hyötyä maailman vaikutusvaltaisimpien teknologiayhtiöiden kehityksestä ilman, että heidän tarvitsee ostaa itse osakkeita. QQQ-optiot ovat arvokas lisä sijoittajan salkkuun, sillä ne tuovat etuja, kuten hajautusta, likviditeettiä ja strategista joustavuutta. 

QQQ-optiot tarjoavat lukemattomia mahdollisuuksia riippumatta siitä, haluatko suojautua hintojen laskulta, hankkia lisätuottoja tai keinotella markkinoiden liikkeillä. Näiden rahoitusvälineiden tehokas käyttö edellyttää kuitenkin optioiden riskien ymmärtämistä ja markkinoiden vankkaa tuntemusta. 

Optioiden riskit

Ennen kuin päätät aloittaa optiokaupankäynnin, on tärkeää ymmärtää, että optioiden kaltaisiin rahoitusvälineisiin liittyy riskejä. Jos markkinat kehittyvät väärään suuntaan, se voi johtaa merkittäviin tappioihin. Sijoittajien olisi siksi ymmärrettävä riskit, ennen kuin he käyvät aloittavat optiokaupankäynnin. Stop loss -toimeksiantojen käyttö on suositeltavaa. 

QQQ-optiot ovat monimutkaisia rahoitusvälineitä, jotka vaativat kokemusta ja tietämystä, jotta niillä voisi käydä kauppaa tehokkaasti. Sijoittajien tulisi siksi tutustua optioihin huolellisesti ennen kuin he aloittavat kaupankäynnin. 

Sijoittaminen optioihin LYNXin kautta

LYNXin kautta voit sijoittaa optioihin erittäin edullisesti. Voit käydä kauppaa lukuisilla eurooppalaisilla ja yhdysvaltalaisilla osake- ja indeksioptioilla. Käytössäsi on myös ammattimaiset kaupankäyntityökalut, kuten OptionTrader, ja voit lähettää optioyhdistelmät kokonaisuudessaan pörssiin. Tutustu LYNXin tarjontaan: 

Optioiden roll over -strategia

Kommentit pois päältä artikkelissa Optioiden roll over -strategia

Iron butterfly: monimutkainen optiostrategia

Kommentit pois päältä artikkelissa Iron butterfly: monimutkainen optiostrategia

Osto-optiot: merkitys, esimerkkejä ja strategioita

Kommentit pois päältä artikkelissa Osto-optiot: merkitys, esimerkkejä ja strategioita

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart