Vähimmäisvaatimukset arvo-osuustilin avaamista varten

Tällä sivulla kerromme vähimmäisvaatimuksen arvo-osuustilin avaamista varten sekä esittelemme arvo-osuustilivaihtoehdot. Suosittelemme tutustumaan erityisesti vakuudellisen limiittiluotto- ja käteistilin eroihin, koska tilityyppi vaikuttaa merkittävästi kaupankäyntimahdollisuuksiin sekä tuotevalikoiman että selvitysajan osalta. Mikäli sinulla on kysyttävää vähimmäisvaatimuksista, asiakaspalvelumme vastaa mielellään kysymyksiisi.

Vähimmäisikä

Arvo-osuustilin avaaminen edellyttää vähintään 18 vuoden ikää. Limiittiluottotilin avaaminen edellyttää kuitenkin vähintään 21 vuoden ikää. Jos olet 18-21 -vuotias, voit avata ainoastaan käteistilin.

Sijoittaminen vakuudellisella limiittiluotolla

Voidaksesi sijoittaa vakuudellisella limiittiluotolla, on salkkusi kokonaisarvon oltava vähintään 2 000 euroa tai sitä vastaava summa. Kokonaisarvo muodostuu arvopaperipositioista ja käytettävissä olevista käteisvaroista. Jos salkkusi alittaa tämän arvon, limiittiluoton käyttäminen ei ole enää mahdollista. Huomaathan, että limiittiluotto voi kasvattaa sekä voittoja että tappioita vipuvaikutuksen vuoksi.

Minimitalletus

Yksityis- tai yhteistilin minimiensitalletus on 3 000 euroa (tai samanarvoisen salkun siirto).

Tarjolla olevat arvo-osuustilit
  • Yksityistili

  • Yhteistili

Tietoa arvo-osuustileistä LYNXillä

LYNXin kautta voit avata käteistilin tai limiittiluottotilin. Limiittiluottotili tarjoaa enemmän kaupankäyntimahdollisuuksia. Limiittiluottotilillä salkkusi toimii vakuutena sijoituksillesi.

Tärkein ero käteistilin ja limiittiluottotilin välillä on selvitysaika. Käteistilillä tämä on enintään kolme päivää. Tämä tarkoittaa sitä, että voit käyttää arvopaperikaupoista saatua tuottoa uusiin sijoituksiin tai nostaa saadut tuotot vastatilille, kun kolmen päivän selvitysaika on päättynyt. Limiittiluottotilillä näitä rajoituksia ei sovelleta. Tilityyppien välillä on muitakin eroja, kuten esimerkiksi kaupankäyntimahdollisuuksissa eri tuotteilla. Jos esimerkiksi haluat myydä osakkeita lyhyeksi, tarvitset limiittiluottotilin. Huomaathan, että limiittiluotto voi kasvattaa sekä voittoja että tappioita vipuvaikutuksen vuoksi.

Jos olet tilinavauksen yhteydessä valinnut käteistilin, mutta täytät vähimmäisvaatimukset luottolimiittitilin avaamiseksi, voit milloin tahansa myöhemmin päivittää tilisi limiittiluottotiliksi. Limiittiluottotiliä käsitellään kuitenkin samoin kuin käteistiliä, mikäli salkun arvo putoaa alle 2 000 euron. Alta löydät yleiskatsauksen arvo-osuustilien ominaisuuksista:

 Käteistili Limiittiluottotili
Vähimmäisikä18 vuotta21 vuotta
Tilin vähimmäisarvo-Vähintään 2 000 euroa tai sitä vastaava summa.
Kaupankäynti luottolimiitillä Ei luottolimiittikauppaa: vaaditaan (settled) käteistä kaupankäyntivaluutassa kauppaa varten. Kyllä, eli jos annat vakuuden, voit käydä kauppaa käteissaldosi yläpuolella. Jos oma pääoma, mukaan lukien limiittiluoton arvo, on alle 2 000 euroa, kaupankäynti vakuudellisella limiittiluotolla ei ole enää mahdollista. Huomioithan, että limiittiluotto kasvattaa sekä voittoja että tappioita.
Lyhyeksi myynti Ei Kyllä. Huomioithan, että lyhyeksi myyntiin liittyy riski rajattomasta tappiosta.
Kaupankäynnin kohteena olevat tuotteet Osakkeet / ETF:t
Senttiosakkeet
Joukkovelkakirjat
Long optiot ja covered short optiot
Valuutanvaihto
Osakkeet / ETF:t
Senttiosakkeet
Joukkovelkakirjat
Optiot
Valuutanvaihto
Futuurit
Futuurioptiot
Valuutanvaihto
Metallit
Päiväkauppa Rajoitettu (käytettävissä olevien käteisvarojen rajoissa). Kyllä
Selvityksen määräaika (engl. Settlement) Enintään 3 päivää. Enintään 3 päivää, mutta myyntitulot ja muut hyvitykset toimitetaan välittömästi.
Ehdot Riittävät taloudelliset resurssit. Riittävät taloudelliset resurssit (vaatimukset ovat korkeammat kuin käteistilille).

Sijoittamiseen liittyvät riskit

Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Mahdolliset tappiot saattavat nousta sijoittamaasi summaa korkeammiksi.

Sijoita siis vain rahaa, jota et tarvitse päivittäisten menojen kattamiseen. Jos päätät sijoittaa, on tärkeää, että olet hyvin varautunut. Ennen kun sijoitat, sinun tulee arvioida kokemustasoasi, sijoitustavoitteitasi, taloudellisia resurssejasi ja muita mahdollisia asiaan liittyviä seikkoja.

Markkinariski

Markkinariski tarkoittaa, että markkinalasku vaikuttaa negatiivisesti arvopapereiden hintaan ja arvostustasoihin. Markkinariskiin vaikuttavat makrotaloudelliset tekijät, kuten talouskasvun hidastuminen tai korkotason muutokset.

Hintariski

Hintariskillä tarkoitetaan arvopapereiden hinnanmuutosten aiheuttamaa riskiä. Hinnat muuttuvat jatkuvasti, jonka takia olet aina alttiina hintariskille. Riskiä voidaan vähentää salkun hajauttamisella.

Korkoriski

Korkoriski tarkoittaa, että sijoitusten arvo saattaa laskea markkinakorkojen noustessa. Korkotason nousu voi johtaa alhaisempaan kulutukseen ja yritysten korkokulujen nousuun. Tämä voi heikentää yritysten voittoja. Korkojen nousulla voi siis olla kielteinen vaikutus sekä osakkeiden ja joukkovelkakirjojen että osakkeita ja joukkovelkakirjoja omistavien sijoitusrahastojen arvoon.

Luottoriski

Luottoriski tarkoittaa, että sijoittamasi yritys tai valtio, ei pysty täyttämään maksuvelvoitteitaan. Tämän seurauksena, sinulle ei esimerkiksi joukkovelkakirjan haltijana makseta enää korkoa, tai sijoituksesi menettää arvonsa.

Likviditeettiriski

Likviditeettiriski syntyy, jos sijoituksillasi ei voida käydä kauppaa pörssissä ollenkaan tai kaupankäyntiä ei tapahdu juuri lainkaan. Sijoituksesi eivät silloin ole likvidejä. Tämä tarkoittaa, että et voi (väliaikaisesti) myydä sijoituksiasi, tai että saat niistä odotettua huonomman hinnan.

Valuuttariski

Valuuttariski syntyy, kun sijoitat muuhun valuuttaan kuin euroon. Jos kyseisen toisen valuutan kurssi laskee euroon verrattuna, heijastuu tämä negatiivisesti sijoituksesi arvoon.