Key Information Document (KID)

1.tammikuuta 2023 alkaen sijoitusrahastojen (UCITS) ja niiden välittäjien on korvattava KIID avaintietoasiakirjalla eli KID:llä. KID tarjoaa nyt entistä kattavampaa tietoa rahastoista, mukaan lukien niiden riskit, tuotto-odotukset ja muut olennaiset tiedot. Tältä sivulta löydät lisätietoja KID:stä ja mitä vaikutuksia tällä muutoksella on sinuun sijoittajana.

Mitä KID sisältää?

KID (Key Information Document) perustuu EU:n sääntelyyn, joka pyrkii suojelemaan vähittäissijoittajia. Se tarjoaa tietoa niin sanotuista vähittäismarkkinoille tarkoitetuista paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista (PRIIPs), kuten rahastoista, strukturoituista tuotteista ja johdannaisista. KID kuvaa sijoitustuotteen toimintaa sekä sen riskejä, kustannuksia ja tuotto-odotuksia, mahdollistaen samalla eri sijoitustuotteiden vertailun.

Velvollisuus tarjota KID on ollut voimassa jo 1. tammikuuta 2018 lähtien useimmille sijoitustuotteille, kuten strukturoituille tuotteille ja johdannaisille. 1. tammikuuta 2023 alkaen tämä velvollisuus koskee myös rahastoja.

Mikä on PRIIPs-asetus?

Lyhenne PRIIPs tulee sanoista “Packaged Retail Investment and Insurance-based Investment Products” (vähittäismarkkinoille tarkoitetut paketoidut ja vakuutusmuotoiset sijoitustuotteet). Se on Euroopan unionin (EU) käyttöön ottama sääntelykehys, jonka tavoitteena on parantaa yksityissijoittajien suojaa finanssipalvelujen alalla siten, että sijoittajat voisivat valita finanssituotteensa selkeiden ja luotettavien tietojen pohjalta.

Näihin kuuluvat pääasiassa:

 • Strukturoidut rahoitustuotteet, kuten optiot, joiden kohde-etuutena on vakuutussopimuksia, arvopapereita tai pankkituotteita;
 • Suljetut ja avoimet sijoitusrahastot;
 • Rahoitustuotteet, joiden arvo on johdettu viitearvoista, kuten osakkeista tai valuuttakursseista (johdannaiset);
 • Vakuutusmuotoiset sijoitustuotteet, kuten voittoa tuottavat ja sijoitussidonnaiset henkivakuutukset sekä hybridituotteet; ja
 • Erityistarkoituksiin perustettujen erillisyhtiöiden liikkeeseen laskemat instrumentit.

Tätä asetusta ei sovelleta ainoastaan ETF-rahastoihin, mutta tämän sivun loppuosassa keskitytään tähän tuotetyyppiin.

Miksi tämä asetus luotiin?

Asetuksen ensisijaisena tavoitteena oli vahvistaa vähittäissijoittajien suojaa ja palauttaa heidän luottamuksensa rahoitusmarkkinoihin lisäämällä avoimuutta. Asetus oli tarkoitus panna täytäntöön kaikissa EU:n jäsenvaltioissa 31. joulukuuta 2016 alkaen, ja velvoitteet tulivat voimaan 1. tammikuuta 2018. On tärkeää huomata, että asetuksessa keskitytään erityisesti vähittäissijoittajiin.

Yksi asetuksen keskeisistä elementeistä on avaintietoasiakirjaan sisältyvien tietojen perusteellinen laskenta ja esittäminen. Tämän asiakirjan tarkoituksena on antaa EU:ssa toimiville vähittäissijoittajille parempi käsitys edellä mainittujen sijoitustuotteiden keskeisistä ominaisuuksista ja riskeistä. Lisäksi PRIIP-tuotteita koskevan asetuksen pyrkimyksenä on tehdä näistä tuotteista vertailukelpoisempia kaikkialla Euroopassa.

Kenen on noudatettava tätä asetusta?

Edellä mainittujen sijoitustuotteiden liikkeeseenlaskijoiden on toimitettava vähittäissijoittajille tarvittavat asiakirjat MIFID-luokituksen mukaisesti. Ilman näitä asiakirjoja tuotteita ei voida antaa vähittäisasiakkaiden kaupankäynnin kohteeksi.

Käytännön vaikutukset

Tämä tarkoittaa, että vähittäisasiakkaana et voi käydä suoraa kauppaa yhdysvaltalaisilla, kanadalaisilla, meksikolaisilla, hongkongilaisilla ja australialaisilla ETF-rahastoilla LYNXin kautta. Nämä tuotteet ovat MIFIR-direktiivin myötä kaupankäynnin kohteena vain ammattimaisille asiakkaille.

Vaikka sinulla olisi yritystili, sinut luokitellaan todennäköisesti vähittäisasiakkaaksi. Ammattimaiseksi sijoittajaksi luokittelu riippuu liiketoimiesi määrästä, tilisi koosta ja kokemuksestasi rahoitusalalla.

Usein kysyttyä

Voit tutustua KID-asiakirjoihin kätevästi esimerkiksi suoraan LYNX+ alustalla. Sijoittajana sinun ei tarvitse itse ryhtyä toimenpiteisiin.

 • LYNX+

Siirry LYNX+ alustalle. Kun olet löytänyt haluamasi tuotteen, löydät linkin KID-asiakirjaan yleiskatsauksen vasemmanpuoleisesta valikosta kohdasta “Muut tiedot”.

 • TWS

Siirry TWS-alustalle. Kun olet löytänyt haluamasi tuotteen, klikkaa sitä hiiren oikealla painikkeella avataksesi valikkonäkymän. Valitse valikosta Financial Instrument Info ja klikkaa Details. Verkkoselaimeesi avautuu sivu, josta löydät linkin KID-asiakirjaan kohdasta PRIIPS KID.

 • Tilinhallinta

Siirry tilinhallintaan. Klikkaa sivun oikeasta yläkulmasta Help? -kuvaketta ja valitsemalla Support Center. Seuraavalla sivulla valitse PRIIPS KID.

Vähittäisasiakkaiden ei ole mahdollista käydä kauppaa suoraan Yhdysvalloissa, Kanadassa, Meksikossa, Hongkongissa tai Australiassa listatuilla ETF-rahastoilla LYNXin kautta tammikuussa 2018 voimaan astuneen MiFID II-sääntelyn mukana tulleen PRIIPS-asetuksen vuoksi, joka toi uudistuksia avaintietoesitteiden vaatimuksiin.

Nämä tuotteet ovat MIFIR-direktiivin mukaan kaupankäynnin kohteena vain ammattimaisille asiakkaille. Huomiothan, että vaikka sinulla olisi yritystili, sinut todennäköisesti luokitellaan edelleen vähittäisasiakkaaksi. Ammattimaiseksi sijoittajaksi luokittelu riippuu liiketoimiesi määrästä, tilisi koosta ja kokemuksestasi rahoitusalalla.

 • LYNX+

Siirry LYNX+ alustalle. Kun olet valinnut haluamasi rahoitusvälineen ja klikkaat Lähetä toimeksianto -painiketta, huomaat, että toimeksiantoruutuun ilmestyy punaisella pohjalla virheilmoitus, joka viittaa KID-rajoitukseen.

 • TWS

Siirry TWS-alustalle. Jos huomaat NT-symbolin tuotteen kaupankäyntitunnuksen vieressä, se tarkoittaa, että tuotteen kaupankäyntiä on rajoitettu. Kun viet hiiren tämän symbolin päälle, näet tarkemmat tiedot virheilmoituksesta.

 • LYNX Trading-mobiilisovellus

Jos tuotteeseen liittyy rajoituksia, huomaat valitsemasi tuotteen yleiskatsauksen alareunassa Trade Notice-ilmoituksen. Klikkaamalla tätä ilmoitusta saat lisätietoja mahdollisesta virheilmoituksesta.