In the money (ITM) optioissa
“In-the-money” -optio eli plusoptio on optiosopimus, jossa kohde-etuuden tämänhetkinen markkinahinta on korkeampi (osto-optiot) tai matalampi (myyntioptiot) kuin option toteutushinta. 
Plusoptioilla on sisäinen arvo, ja niillä käydään yleensä kauppaa korkeammalla hinnalla kuin tasaoptioilla (eng. at-the-money) ja miinusoptioilla (eng. out-of-the-money). 

Tässä artikkelissa käsittelemme, mitä plusoptiot ovat, miten ne toimivat ja annamme esimerkin siitä, miten niitä voidaan käyttää. 

Mitä plusoptiot ovat?

PLUSOPTION MERKITYS

Plusoptio on optio, jonka toteutushinta on lähempänä kohde-etuuden nykyistä markkinahintaa. Plusoptiolla on sisäistä arvoa, mikä tarkoittaa, että optio on välittömästi kannattava.

Se on yksi kolmesta eri ”moneyness” -tasosta, ja se vaikuttaa option arvoon ja todennäköisyyteen, että se on kannattava. 
 
Osto-option toteutushinta on nykyistä markkinahintaa alhaisempi ja myyntioption toteutushinta on nykyistä markkinahintaa korkeampi. Plusoptioiden arvo on yleensä korkeampi kuin tasaoptioiden (at-the-money) ja miinusoptioden (out-of-the-money), koska ne ovat todennäköisemmin kannattavia erääntyessä. 

Miten plusoptiot toimivat?

Plusoptioilla on suurempi todennäköisyys olla kannattavia kuin miinusoptioilla. Tämän seurauksena niiden hinta on myös korkeampi. Riski on kuitenkin pienempi, koska optiolla on arvoa niin kauan kuin kohde-etuuden hinta liikkuu option suuntaan. Jos kohde-etuuden hinta liikkuu option vastaisesti, sijoittaja voi rajoittaa tappiotaan myymällä option ennen kuin se erääntyy arvottomana. 

Esimerkki plusoptiosta

Oletetaan, että osakkeen hinta on tällä hetkellä 100 euroa osakkeelta ja uskot osakkeen hinnan nousevan 110 euroon osakkeelta seuraavan kuukauden aikana. Voit tällöin harkita ostavasi osto-option, jonka toteutushinta on 95 euroa osakkeelta. Tämä osto-optio on “in-the-money”, koska toteutushinta on 5 euroa alle nykyisen markkinahinnan. 

Jos osakekurssi nousee 110 euroon osakkeelta kuukauden kuluessa, osto-optio on kannattava erääntymispäivänä. Optio on tällöin erääntyessä 15 euron arvoinen, ja saat voittoa 1000 euroa (100 x 10 euroa). Jos osakkeen hinta kuitenkin jää alle toteutushinnan, joka on 95 euroa osakkeelta, optio erääntyy arvottomana ja voit menettää koko sijoituksesi. 

Miksi ostaa plusoptioita?

Sijoittajat voivat ostaa plusoptioita useista eri syistä. Ensinnäkin ostamalla ”in-the-money” osto-optioita voit varmistaa, että voit hyötyä kohde-etuuden noususta ilman, että sinun tarvitsee sijoittaa koko summaa, joka tarvitaan arvopapereiden ostamiseen suoraan. 

Toiseksi sijoittajat voivat ostaa ”in-the-money” myyntioptioita suojatakseen salkkua markkinoiden laskua vastaan, sillä nämä optiot antavat heille oikeuden myydä kohde-etuutena olevaa arvopaperia nykyistä markkinahintaa korkeampaan hintaan. 

Plusoptioiden ostaminen voi siis olla strateginen valinta tuottojen saamiseksi tai riskien pienentämiseksi. Plusoptioiden kohdalla on todennäköisempää, että optiot erääntyvät kannattavasti. 

Miten käyttää plusoptioita?

Plusoptioita voidaan käyttää erilaisissa strategioissa riippuen odotuksistasi markkinoiden suhteen ja riskinottohalukkuudestasi. Alla on muutamia esimerkkejä: 

  • Hintojen noususta hyötyminen: Sijoittajat voivat ostaa ”in-the-money” osto-optioita hyötyäkseen kohde-etuutena olevan arvopaperin hinnannoususta ilman, että heidän tarvitsee sijoittaa koko arvopaperin ostamiseen tarvittava määrä suoraan. Jos hintakehitys tapahtuu odotetusti, voit tehdä optiosta voittoa. 
  • Salkun suojaaminen: Sijoittajat voivat ostaa ”in-the-money” myyntioptioita suojatakseen salkkunsa mahdolliselta markkinoiden laskulta. Jos kohde-etuutena olevan arvopaperin markkinahinta laskee, sijoittajat voivat käyttää (eng. exercise) myyntioption ja myydä arvopaperin korkeampaan toteutushintaan ja siten rajoittaa tappioita. 
  • Lisätuottojen hankkiminen: Sijoittajat voivat kirjoittaa (myydä) omistamiensa osakkeiden osto-optioita, jotka ovat ”in-the-money”, lisätuottojen saamiseksi. Kirjoittamalla osto-option sijoittaja sitoutuu myymään kohde-etuutena olevaa arvopaperia korkeampaan hintaan, mutta saa preemion option kirjoittamisesta. 
  • Ostohinnan alentaminen: Sijoittajat voivat kirjoittaa (myydä) ”in-the-money” myyntioptioita alentaakseen kohde-etuuden ostohintaa. Jos myyntioptio käytetään, sijoittaja voi ostaa arvopaperin alemmalla toteutushinnalla ja käyttää saadun preemion ostohinnan alentamiseen.

Sijoittaminen optioihin LYNXin kautta

LYNXin kautta voit sijoittaa optioihin erittäin edullisesti. Voit käydä kauppaa lukuisilla eurooppalaisilla ja yhdysvaltalaisilla osake- ja indeksioptioilla. Käytössäsi on myös ammattimaiset kaupankäyntityökalut, kuten OptionTrader, ja voit lähettää optioyhdistelmät kokonaisuudessaan pörssiin. Tutustu LYNXin tarjontaan:

Optioiden roll over -strategia

Kommentit pois päältä artikkelissa Optioiden roll over -strategia

Iron butterfly: monimutkainen optiostrategia

Kommentit pois päältä artikkelissa Iron butterfly: monimutkainen optiostrategia

Osto-optiot: merkitys, esimerkkejä ja strategioita

Kommentit pois päältä artikkelissa Osto-optiot: merkitys, esimerkkejä ja strategioita

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart