Tiliote

Tiliotteelta löydät yleiskatsauksen kaikista arvo-osuustilisi tapahtumista valitun ajanjakson aikana.

Kirjaudu sisään

Valitse Activity Statement

Valitse ylävalikosta Performance & Reports ja pudotusvalikosta Statements.

Valitse seuraavaksi ”Default Statements” otsikoinnin alta Activity ja klikkaa rivin sinistä nuolta (“Run“).

Seuraavan ponnahdusikkunan kautta voit mukauttaa tiliotteen tarpeidesi mukaan tekemällä seuraavat valinnat:

  • Period-kohdassa voit valita ajanjakson, ja Date-kohdassa voit määrittää sen tarkemmin.
  • Language-kohdassa voit valita tiliotteen kielen.
  • Select Format/Action-kohdassa voit valita, missä tiedostomuodossa haluat tarkastella tiliotetta (view) tai ladata/tallentaa sen (download).

Tiliotteen sisältö

Alla esittelemme tiliotteen (“Activity Statement”) eri osioiden sisällöt.

Account Information-osiosta löydät yleisiä tietoja LYNXin kautta avatusta arvo-osuustilistäsi.

Kuvaus
NameTilinhaltijan nimi/nimet
AccountArvo-osuustilin numero
Customer typeTilityyppi (yksityistili, yhteistili, yritystili)
Account permissionsTilin ominaisuudet (käteis-tai limiittiluottotili)
Base currencyPerusvaluutta*
*Perusvaluuttasi määrittää tiliotteesi valuutan, sekä vakuusvaatimusten laskennassa käytettävän valuutan. Lisäksi markkinadataan liittyvät maksut, vähimmäistransaktiomaksut (yritystilit) ja valuutanvaihtokulut veloitetaan perusvaluutassa. Lisätietoja löydät täältä.

Nettovarallisuusarvo (NAV, Net Asset Value) on salkkusi kokonaisarvo.

Kuvaus
Change in NAVNettovarallisuuden muutos. Tässä luetellaan yksittäiset arvot, jotka vaikuttivat nettovarallisuuden muutokseen raportin kattamalla ajanjaksolla.
Time-Weighted ReturnProsentuaalinen aikapainotettu tuottoaste raportin ajanjaksolta. Aikapainotettu tuottoaste mittaa ajan kuluessa muodostunutta tuottoprosenttia, joka on riippumaton maksuista tai nostoista.
PortfolioAnalystJos haluat yksityiskohtaisia analyysejä salkkusi tuotosta, voit käyttää PortfolioAnalyst-työkalua.

Mark-to-Market (MTM) -näkymä osoittaa, kuinka paljon voittoa tai tappiota on syntynyt valitun ajanjakson aikana riippumatta siitä, ovatko positiot avoinna vai suljettu. Positioiden avaamiseen tai sulkemiseen liittyviä tapahtumia ei täsmäytetä tällä menetelmällä. MTM-laskelmissa oletetaan, että kaikki avoimet positiot ja transaktiot selvitetään kunkin päivän lopussa ja uudet positiot avataan seuraavana päivänä. Laskelmiin ei sisällytetä positioiden sulkemisesta aiheutuvia voittoja tai tappioita.

Position-sarakkeessa voit tarkastella kunkin position arvon muutosta päätöshinnan perusteella. Sarake näyttää position arvon muutoksen ensimmäisen ja viimeisen saatavilla olevan päätöshinnan välillä.

Kun toteutat toimeksiannon, kaupankäyntipäivän aikana syntyy yleensä voittoa tai tappiota. Toimeksiannon hinnan ja päivän päätöshinnan välinen erotus kirjataan Transaction-sarakkeeseen.

Kaupankäyntikulut ja muut kulut (osingot, lähdeverot, yritystoiminnan tuloslaskelmat, kupongit ja kertyneiden joukkovelkakirjakorkojen yhteismäärät) on myös siirretty erillisiin sarakkeisiin, koska niitä ei voida ottaa huomioon arvopaperien päätöshintojen erotuksessa.

Kuvaus
SymbolTililläsi olevan position kaupankäyntitunnus.
Prior QuantityPosition edellisen päivän kappalemäärä tilillä.
Current QuantityPosition tämänhetkinen kappalemäärä tilillä.
Prior PricePosition edellisen päivän päätöshinta.
Current PricePosition tämän päivän päätöshinta.
PositionMTM-voitto ja -tappio jokaisen position osalta. Forex-positioiden osalta tämä sisältää käteissaldojen ja positioiden valuuttakurssimuutoksen (FX Translation).
Transaction MTM-voitto ja -tappio kunkin tapahtuman osalta.
Commissions Kaupankäyntikulujen yhteenlaskettu summa.
OtherOsinkojen, voittojen ja tappioiden, lähdeveron, joukkovelkakirjojen korkojen (kuponkikorkojen ja kertyneiden korkojen) yhteenlaskettu summa.
TotalPosition, Transaction, Commissions ja Other -sarakkeiden yhteenlaskettu summa.

Tässä osiossa eritellään realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot. Realisoituneet voitot ja tappiot on muunnettu perusvaluutaksi position sulkemispäivänä. Realisoitumattomat voitot ja tappiot muunnetaan perusvaluutaksi raportin ajanjakson viimeisimmän päätöshinnan mukaan.

Profit -ja Loss -sarakkeissa näkyvät kumulatiiviset voitot ja tappiot. Voittojen ja tappioiden yhteissummat näkyvät sarakkeissa Total. Viimeisessä Total-sarakkeessa esitetään yhteenveto realisoituneista ja realisoitumattomista voitoista ja tappioista.

S/T on lyhenne sanoista Short Term ja tarkoittaa positioita, joiden pitoaika on alle 365 päivää.

L/T on lyhenne sanoista Long Term ja tarkoittaa positioita, joiden pitoaika on yli 365 päivää.

Cost Adjustment osoittaa hankintamenoperusteeseen (cost basis) tehdyt oikaisut. Kun kyseessä on verovapaa osingonmaksu tai pääomanpalautus (Return of Capital), position hankintamenoperustetta oikaistaan. Näin ollen pääomanpalautus otetaan verotuksessa huomioon vasta, kun positio suljetaan.

Kuvaus
SymbolTililläsi olevan position kaupankäyntitunnus.
Cost AdjustmentOikaistu hankintamenoperuste osinkojen pääomanpalautuksesta.
S/T Profit (Realized)Position lyhyen aikavälin realisoituneen voiton kokonaissumma.
S/T Loss (Realized)Position lyhyen aikavälin realisoituneen tappion kokonaissumma.
L/T Profit (Realized)Position pitkän aikavälin realisoituneen voiton kokonaissumma.
L/T Loss (Realized)Position pitkän aikavälin realisoituneen tappion kokonaismäärä.
TotalLyhyen aikavälin realisoituneen voiton ja tappion sekä pitkän aikavälin realisoituneen voiton ja tappion kokonaissumma.
S/T Profit (Unrealized)Position lyhyen aikavälin realisoitumattoman voiton kokonaissumma.
S/T Loss (Unrealized)Position lyhyen aikavälin realisoitumattoman tappion kokonaissumma.
L/T Profit (Unrealized)Position pitkän aikavälin realisoitumattoman voiton kokonaissumma.
L/T Loss (Unrealized)Position pitkän aikavälin realisoitumattoman tappion kokonaissumma.
TotalLyhyen aikavälin realisoitumattomien voittojen ja tappioiden ja pitkän aikavälin realisoitumattomien voittojen ja tappioiden kokonaissumma.
CodeTapahtuman koodi.

Käteisraportin avulla voit seurata, miten kunkin tarkastelujakson käteissaldo muuttuu tarkastelujaksosta toiseen. Osiossa on yleinen laskelma perusvaluutassa ja laskelma kaikille saldoille valuutoittain.

Kuvaus
Starting CashTililläsi olevien käteisvarojen kokonaismäärä tilikauden alussa.
CommissionsValittuna ajanjaksona maksetut palkkiot.
DepositsTalletusten kokonaismäärä.
WithdrawalsNostojen kokonaismäärä.
DividendsSaadut osingot.
Broker Interest Paid and ReceivedValittuna ajanjaksona maksetut tai saadut korot (kumulatiivinen).
Cash Settling MTMNäyttää käteisselvityksen sisältävien futuuri- ja optiopositioiden markkina-arvoon perustuvat voitot ja tappiot.
Payment In Lieu of DividendsOsinkojen sijasta suoritettavan maksun kokonaismäärä.
Withholding TaxOsingoista pidätetty lähdevero.
Net Trades (Sales)-Osakkeista, optioista, joukkovelkakirjalainoista, valtion velkakirjoista ja Forexista saadut tulot.
-Yhtiötoimista (Corporate Actions) saadut käteisvarat.
Net Trades (Purchase)– Osakkeiden, optioiden, joukkovelkakirjojen, valtion velkakirjojen ja Forex ostot.
– Yhtiötoimien (Corporate Actions) johdosta maksetut käteisvarat.
Other FeesMuut valitulla ajanjaksolla maksetut maksut (esim. markkinadata).
Cash FX Translation Gain/LossKatso tämän taulukon alla oleva selitys.
Ending CashKäteisvarat kauden lopussa.
Ending Settled CashSelvitettyjen (eng. settled) käteisvarojen kokonaismäärä tililläsi tilikauden päättyessä.

Cash FX Translation Gain/Loss

Todelliset (realisoituneet) voitot tai tappiot voidaan määrittää vasta, kun ulkomaan valuutan positio on suljettu. Tästä johtuen “Cash FX Translation Gain/Loss” -rivillä raportoitu summa ei ole todellinen realisoitunut voitto tai tappio.

Todellisen (realisoituneen) voiton/tappion määrittämiseksi käteisvaluutan muunnoksesta muodostetaan erotus nykyisen ja edellisen ajanjakson vaihtokurssien välillä, ja se kerrotaan käteisvarojen alkusaldolla.

Esimerkki:

Sveitsin frangin (CHF) päätöshinta 14.01.20XX oli 0,83264 ja 15.01.20XX sama arvo oli 1,00170. Edellä esitetyn laskelman mukaan ero on 0,16906.

Jos tämä arvo kerrotaan käteisvarojen alkusaldolla (esimerkiksi: -10 000 CHF), saadaan käteisvarojen valuuttakurssitappioksi -16 906 EUR Sveitsin frangin osalta.

Olettaen, että samaa laskentatapaa sovelletaan myös muihin ulkomaisiin valuuttapositioihin, kunkin ulkomaisen valuutan yksittäisten arvojen summa johtaa kokonaismäärään, joka raportoidaan 15.01.20XX tiliotteen “Cash FX Translation Gain/Loss”-rivillä.

Tästä osiosta näet luettelon positioista, jotka olivat arvo-osuustililläsi kaupankäynnin päättyessä tiliotteen tarkastelujakson viimeisenä päivänä.

Kuvaus
SymbolTililläsi olevan position kaupankäyntitunnus.
QuantitySalkussasi olevien osakkeiden määrä tiliotteen tarkastelujakson viimeisenä päivänä.
MultTämä suhde määrittää johdannaisten sopimuskoon. Esimerkiksi optiosopimuksen, joka sisältää oikeuden ostaa 100 osaketta, kerroin on 100.
Cost PriceHinta, jolla avasit position kyseisessä arvopaperissa.
Cost BasisKokonaiskustannukset, jotka ovat aiheutuneet position avaamisesta, mukaan lukien välityspalkkiot.
Close PricePosition päätöshinta raportointipäivänä.
ValuePosition kokonaisarvo = määrä x päätöshinta (Quantity x Close Price)
Unrealized P/L Realisoitumaton voitto tai tappio = Position kokonaisarvo – hankintameno (Value – Cost Basis)

Tässä osiossa esitetään Forex-positiot tarkastelujakson lopulla.

Kuvaus
DescriptionValuuttaposition kaupankäyntitunnus.
QuantityPosition määrä.
Cost PricePosition keskihinta.
Cost Basis in EURPositiosi hankintameno perusvaluutassa.
Close PricePosition päätöshinta raportointipäivänä.
Value in EURPosition nykyinen arvo perusvaluutassa. Arvo lasketaan seuraavasti: määrä x vaihtokurssi ulkomaan valuutasta perusvaluuttaan tarkastelujakson viimeisenä päivänä.
Unrealized P/LPositiosi realisoitumaton voitto ja tappio perusvaluutassa (Value – Cost Basis).

Tästä osiosta löydät kaikki tarkasteltavan ajanjakson aikana tehdyt osto- ja myyntitapahtumat.

Tapahtumat lajitellaan ensin omaisuusluokan, sitten valuutan ja lopuksi arvopaperin symbolin mukaan.

Voitot ja tappiot ilmoitetaan kaikkien realisoituneiden (suljettujen) tapahtumien osalta. Palkkiot nettoutetaan hankintamenoperusteen ja toteutuneiden voittojen tai tappioiden laskemiseksi. MTM-voittoa tai -tappiota varten palkkioita ei nettouteta, vaan ne esitetään erillisenä rivinä Market-to-Market Performance Overview -osiossa.

Kuvaus
SymbolKaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin kaupankäyntitunnus.
Date/TimeTapahtuman päivämäärä ja kellonaika.
QuantityKappalemääre.
T. PriceHinta, jolla tapahtuma toteutettiin.
C. PriceArvopaperin päätöshinta tapahtumapäivänä.
ProceedsTapahtumasta saadut tulot, ilman välityspalkkioita ja muita maksuja (T.Price x Quantity).
Comm/feeTapahtumasta perittyjen välityspalkkioiden ja maksujen kokonaismäärä.
BasisTapahtuman todellinen kustannus, joka sisältää transaktion arvon ja välityspalkkiot.
Realized P&LLasketaan lisäämällä tapahtuman sulkemisesta saadut tuotot (Proceeds) ja välityspalkkiot (Comm/Fee) sekä sen jälkeen tapahtuman todelliset kustannukset (Basis). (Proceeds + Comm/Fee + Basis)
MTM P&LTapahtuman hinnan ja päätöshinnan erotus kerrottuna määrällä.
CodeKoodit, jotka antavat lisätietoja yksittäisistä tapahtumista. Kaikki koodit on lueteltu tiliotteen Codes-osiossa.
(O = Opening trade, C = Closing trade)

Jos tapahtumasta peritään erillisiä maksuja tai veroja esimerkiksi kansallisten säännösten vuoksi, ne näkyvät tässä osiossa.

Kuvaus
Time/DateTapahtuman kellonaika ja päivämäärä.
SymbolArvopaperin kaupankäyntitunnus.
DescriptionTapahtuman kuvaus.
QuantityArvopapereiden lukumäärä maksun/veron osalta.
Trading PriceMaksuun/veroon liittyvä kaupankäyntihinta.
AmountMaksun/veron määrä.

Tästä osiosta löydät luettelon kaikista yhtiötapahtumista, lajiteltuna omaisuusluokan ja valuutan mukaan.

Kuvaus
Report DatePäivämäärä, jolloin yhtiötapahtuma on ilmoitettu tiliotteella.
Date/TimeYhtiötapahtuman päivämäärä ja kellonaika.
DescriptionKuvaus yhtiötapahtumasta.
QuantityYhtiötapahtumaan liittyvien arvopapereiden määrä.
ProceedsYhtiötapahtumaan liittyvät tuotot.
ValueYhtiötapahtumaan liittyvä arvo.
Realized P/LYhtiötapahtumaan liittyvä realisoitunut voitto tai tappio.
Lisätietoja yhtiötapahtumista ja yhtiötapahtumiin osallistumisesta löydät täältä.
Luotettavat ja pakolliset tiedot löytyvät yhtiön Investor Relations-sivulta.

Tässä osiossa näet arvopaperisiirrot, jotka ovat tapahtuneet toiselle välittäjälle tai toiselta välittäjältä.

Kuvaus
SymbolSiirron symboli, jos sellainen on.
DateSiirron päivämäärä.
TypeSiirtotapa.
DirectionSisääntuleva (In) vai ulosmenevä (Out) siirto.
Xfer CompanyVastaanottavan/luovuttavan välittäjän nimi.
Xfer AccountVastaanottava/luovuttava tilinumero.
QuantitySiirrettyjen arvopapereiden määrä.
Xfer PriceSiirron hinta.
Market ValueSiirron markkina-arvo.
Realized P&LSiirtoon liittyvä realisoitunut voitto tai tappio.
Cash AmountTarpeen mukaan siirrettyjen käteisvarojen määrä.
CodeKoodit, jotka antavat lisätietoja kustakin tapahtumasta. Kaikki koodit on lueteltu Codes-osiossa.

Tässä osiossa esitetään kaikki saapuvat ja lähtevät käteistapahtumat sekä sisäiset siirrot, ja ne on lajiteltu valuutoittain tarkastelujakson ajalta. Summat lasketaan yhteen osion alareunassa.

ColumnDescription
DepositDeposit made from a bank account to your account via LYNX.
WithdrawalWithdrawal from your LYNX account to a connected bank account.
Cash TransferThis description is used for postings between subaccounts as well as for transfers to mirrored securities accounts.

Tässä osiossa näkyvät kaikki tililtäsi veloitetut maksut. Näihin kuuluvat muun muassa markkinadatamaksut, toimeksiantojen peruutusmaksut, osinkopalkkiot ja muut maksut. Summat lasketaan yhteen osion alareunassa.

Kuvaus
AccountU-tilinumerosi.
DateMaksun päivämäätä.
DescriptionMaksun kuvaus.
AmountMaksun määrä.

Tähän osioon on koottu kaikki tilillesi kertyneet osingot tarkasteltavalta ajanjaksolta valuutoittain. Tämä sisältää sekä osinkokertymät että mahdolliset osinkokertymien peruutukset, samoin kuin tavanomaiset osingonmaksut. Mikäli olet saanut osinkoja muussa valuutassa kuin perusvaluutassasi, näet laskelman alareunassa myös kaikkien osinkojen kokonaisarvon muunnettuna perusvaluutaksi.

Kuvaus
AccountU-tilinumerosi.
DateOsingon päivämäärä.
DescriptionOsingon kuvaus.
AmountOsingon määrä.

Tässä osiossa on luettelo kaikista maksetuista lähdeveroista.

Kuvaus
DateLähdeveron päivämäärä.
DescriptionLähdeveron kuvaus.
AmountLähdeveron määrä.

Tässä osiossa luetellaan kaikki tilisi korot tarkasteltavalta ajanjaksolta valuutoittain. Tämä sisältää kertyneet korot, kertyneiden korkojen muutokset ja veloitetut korot. Määrät lasketaan yhteen osion alareunassa.

Kuvaus
DateKorkomaksun tai veloituksen päivämäärä.
DescriptionKoron kuvaus.
AmountKorkomaksun tai -veloituksen määrä.

Tässä osiossa esitetään kunkin valuutan ja omistettujen joukkovelkakirjalainojen korkokertymät. Korkokertymät muunnetaan perusvaluutaksi päivittäisten valuuttakurssien avulla. Korkoa kertyy päivittäin kuukauden aikana, ja se maksetaan tai veloitetaan kerran kuukaudessa kunkin kuukauden päättyessä. Kun korko maksetaan tai veloitetaan tililtä, päivittäiset kertymät peruutetaan. Korkokertymät ovat tase-erä, ja ne sisällytetään tiliotteen kohtaan ” Net Asset Value (NAV) in Base Currency” (nettovarallisuusarvo perusvaluutassa).

Kuvaus
Starting Accrual BalanceKorkokertymien saldo tarkasteltavan ajanjakson alussa.
Interest AccruedKorkokertymien määrä tarkasteltavalta ajanjaksolta.
Accrual ReversalKorkokertymien takaisinmaksun määrä tarkasteltavalta ajanjaksolta (jo maksetut korkokertymät).
FX TranslationKoska valuuttakurssit vaihtelevat kausittain, muunnetut perusvaluuttasaldot voivat poiketa toisistaan.
Ending Accrual BalanceKorkokertymien saldo tarkasteltavan ajanjakson lopussa.

Tässä osiossa esitetään osinkokertymien muutos.

Osinkoon ovat oikeutettuja kaikki osakkeenomistajat, jotka ovat osakkeen omistajia kaupankäynnin päättyessä osingonmaksun täsmäytyspäivänä (merkintäoikeuksien täsmäytyspäivä). Osake on siis omistettava ennen osingon irtoamispäivää (eng. ex-date). Mikäli osake ostettiin kyseisenä päivänä tai sen jälkeen, sijoittaja ei ole oikeutettu osinkoon. Osingon varsinainen maksu tapahtuu kuitenkin maksupäivänä.

Osingon irtoamispäivän ja maksupäivän välisenä aikana et ole vielä saanut varsinaista maksua, mutta olet jo oikeutettu osinkoihin. Välittäjä hyvittää nämä tulevat maksut sinulle jo kirjanpitoa varten. Prosessissa odotettuja maksuja voidaan oikaista usein useita kertoja. Change in Dividend Accruals-osiossa näet oikaisun edellyttämät kirjanpitotapahtumat.

Kuvaus
SymbolOsinkoon liittyvän position kaupankäyntitunnus.
DateOsinkokertymän muutospäivä.
Ex DateOsingon irtoamispäivä.
Pay DateOsingon maksupäivä.
QuantityMerkintään oikeuttavien osakkeiden lukumäärä.
TaxOsinkoon liittyvän veron määrä.
FeeOsinkoon liittyvä maksu.
Gross RateOsinko (brutto) osaketta kohti.
Gross AmntKokonaissumma ennen veroja.
Net AmntKokonaissumma verojen jälkeen.
CodeKoodit, jotka antavat lisätietoja kustakin tapahtumasta.

Hinta, jonka maksat, jos myyt osaketta lyhyeksi. Tämä osio esittää päivittäin lyhyeksi myydyt osakkeet ja niihin liittyvät lainauskorot ja -palkkiot.

Kuvaus
Value DatePäivämäärä, jota käytetään palkkioiden ja korkojen laskemiseen.
SymbolLyhyen osakeposition kaupankäyntitunnus.
QuantityLyhyen osakeposition osakkeiden kappalemäärä.
PriceLyhyen osakeposition oikaistu päätöshinta.
ValueHinta x määrä.
Fee Rate (%)Lyhyen osakeposition lyhyeksimyyntikorko.
Borrow Fee(Value x Fee Rate)/360.
CodeKoodit, jotka antavat lisätietoja kustakin tapahtumasta.

Tässä osiossa näytetään osakkeiden ja joukkovelkakirjojen tunnistetiedot sekä optioiden ja futuurien päättymis- ja muut tiedot. Tämän osion tiedot on lajiteltu omaisuuslajeittain.

Kuvaus
SymbolArvopaperin kaupankäyntitunnus.
DescriptionArvopaperin kuvaus.
ConidKaupankäynnin kohteena olevan rahoitusvälineen conid.
Security IDRahoitusvälineen CUSIP- tai ISIN-numero.
MultiplierArvopaperin kerroin.
ExpiryArvopaperin erääntyminen, jos se on sovellettavissa.
Delivery MonthArvopaperin toimituskuukausi, jos se on sovellettavissa.
Type“Put” vai “call”.
StrikeArvopaperin toteutushinta.
Issue DateArvopaperin liikkeeseenlaskupäivä, jos se on sovellettavissa.
IssuerArvopaperin liikkeeseenlaskija, jos se on sovellettavissa.
MaturityArvopaperin maturiteetti, jos se on sovellettavissa..
CommodityHyödyketyyppi.
DeliveryFyysinen toimitustapa.
WeightToimituksen paino.
FinenessHyödykkeen hienojakoisuus.
Serial NumberHyödykkeen sarjanumero.

Tässä osiossa selitetään kaikki koodilyhenteet, jotka näkyvät tiliotteen eri osioiden Code-sarakkeessa.

CodeDescription
AAssignment
AExAutomatic exercise for dividend-related recommendation
AdjAdjustment
AlAllocation
AwAway Trade
BAutomatic Buy-in
BoDirect Borrow
CClosing Trade
CDCash Delivery
CPComplex Position
CaCancelled
CoCorrected Trade
CxPart or all of this transaction was a Crossing executed as dual agent by IB for two IB customers
ETFETF Creation/Redemption
EpResulted from an Expired Position
ExExercise
GTrade in Guaranteed Account Segment
GEAExpiration or Assignment resulting from offsetting positions
HCHighest Cost tax lot-matching method
HFIInvestment Transferred to Hedge Fund
HFRRedemption from Hedge Fund
IInternal Transfer
IAThis transaction was executed against an IB affiliate
INVInvestment Transfer from Investor
LOrdered by IB (Margin Violation)
LDAdjusted by Loss Disallowed from Wash Sale
LILast In, First Out (LIFO) tax lot-matching method
LTLong-term P/L
LoDirect Loan
MEntered manually by IB
MExManual exercise for dividend-related recommendation
MLMaximize Losses tax basis election
MLGMaximize Long-Term Gain tax lot-matching method
MLLMaximize Long-Term Loss tax lot-matching method
MSGMaximize Short-Term Gain tax lot-matching method
MSLMaximize Short-Term Loss tax lot-matching method
OOpening Trade
PPartial Execution
PIPrice Improvement
PoInterest or Dividend Accrual Posting
PrPart or all of this transaction was executed by the Exchange as a Crossing by IB against an IB affiliate
RDividend Reinvestment
RbRebill
REDRedemption to Investor
ReInterest or Dividend Accrual Reversal
RiReimbursement
RIRecurring Investment
SIThis order was solicited by Interactive Brokers
SLSpecific Lot tax lot-matching method
SOThis order was marked as solicited by your Introducing Broker
SSCustomer designated this trade for shortened settlement and so is subject to execution at prices above the prevailing market
STShort-term P/L
SYPositions that may be eligible for Stock Yield
TTransfer

Usein kysyttyä

IBIE-migraation myötä U-tilinumerosi päivitettiin. Jos haluat tarkastella tiliotteita ennen vuotta 2021, klikkaa Statements-sivun yläosassa U-numerosi vierestä Add/Edit. Klikkaa oikealla näkyvässä ikkunassa oikeassa yläkulmassa näkyvää sinistä filtterikuvaketta, valitse Migrated ja klikkaa Apply. Rastita vanha tili, poista uuden tilin valintaruutu ja paina Continue. Voit nyt tarkastella tiliotteita vuodelta 2020 ja sitä aikaisemmilta vuosilta.

Vuosittaiset tiliotteet ovat asiakkaan saatavilla tilinhallinnan kautta veloituksetta edeltäviltä viideltä vuodelta. Yli viisi vuotta vanhat tiliotteet arkistoidaan, ja niitä voidaan toimittaa pyydettäessä palkkiota vastaan. Tarkemmat tiedot löydät hinnastostamme.

Siirry Statements-sivulla Custom reports -osioon ja klikkaa Create (+)-kuvaketta. Anna tiliotteellesi nimi ja valitse haluamasi osiot, jotka haluat sisällyttää tähän. Voit tehdä mukautettuja asetuksia ja valita haluamasi toimitustavan tiliotteellesi. Kun olet tehnyt valintasi, tallenna tiliote klikkaamalla Continue -painiketta.

Jos haluat saada ilmoituksia uusista saatavilla olevista tiliotteista, noudata seuraavia ohjeita:

  • Varmista, että olet asettanut oikean sähköpostiosoitteen asetuksissasi tilinhallinnan kautta.
  • Siirry tilinhallinnan Settings-sivulla kohtaan Reporting ja valitse Statements Delivery.
  • Klikkaa configure-kuvaketta valitaksesi Statements delivery method (raporttien toimitustapa).
  • Valitse seuraavalla sivulla, haluatko vastaanottaa uusista saatavilla olevista raporteista ilmoituksen sähköpostitse vai sähköpostitse liitetiedoston kanssa.
  • Tallenna asetukset ja ota muutokset käyttöön klikkaamalla Continue.

Tiliotteen käsittely voi sen koosta riippuen kestää jonkin aikaa. Tarkista käsittelytilanne kohdasta Batch Statements. Pyydä tiliotetta yllä olevien ohjeiden mukaisesti ja päivitä sivu klikkaamalla päivityskuvaketta ↻.

Batch Statements -osio ilmestyy näytön oikeaan reunaan. Klikkaa päivityskuvaketta Batch Statements vierestä, kunnes näet nuolisymbolin kyseisen tiliotteen oikealla puolella. Avaa tiliote klikkaamalla nuolisymbolia.