Sisäpiirikauppa
Insider trading 2024

Tällä sivulla tarkastellaan sisäpiirikaupan käsitettä. Mitä sisäpiirikauppa tarkoittaa? Entä mitä osakkeita pörssiyhtiöiden johtajat ostavat ja myyvät tällä hetkellä?

Sisäpiirikauppaa on, kun joku yrityksen sisäpiiriin kuuluva ostaa tai myy osakkeita tai muita arvopapereita, vaikka hänellä on enemmän tietoa kohde-etuudesta kuin muilla, joilla on vain julkisesti saatavilla olevaa tietoa. Sisäpiirikauppa on laissa kielletty, ja sitä pidetään markkinoiden väärinkäytön muotona.

Yritysten hallinto- ja johtoelimet saavat yleensä ensimmäisinä tiedot, jotka voivat vaikuttaa osakekursseihin. Sijoittaminen tämän tiedon perusteella voi luonnollisesti johtaa epäreiluihin tilanteisiin. Sen vuoksi sisäpiirikauppaa säännellään laissa. Sisäpiiriläiset, esimerkiksi yritysjohtajat ja heidän perheenjäsenensä, eivät saa käydä kauppaa yrityksen rahoitusvälineillä, mikäli heillä on tiedossa täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka voisi julkistettuna vaikuttaa huomattavasti rahoitusvälineen hintaan. Sisäpiiritieto tulee julkaista mahdollisimman pian sen väärinkäytön välttämiseksi. Sisäpiiriläinen ei myöskään saa välittää tietoa, jotta joku muu voisi käydä kauppaa sisäpiiritiedon avulla.

Alankomaissa maan rahoitusmarkkinaviranomaisen (AFM) pääomamarkkinakomitea valvoo kaupankäyntiä ja seuraa sisäpiiritietoon liittyviä prosesseja. AFM pitää kirjaa kaikista liiketoimista, joita sisäpiiriläiset käyvät liikkeeseenlaskijoiden osakkeilla, velkainstrumenteilla, johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä. Tämä rekisteri löytyy AFM:n sivuilta, ja myös muiden maiden pääomamarkkinoita valvovat viranomaiset ylläpitävät vastaavia rekistereitä.

Alankomaissa ennen vuotta 2007 tästä säädettiin vuoden 1995 arvopaperikaupan valvontalain 46 §:ssä. Euroopan unionissa sisäpiirikauppaa koskee 16. huhtikuuta 2014 annettu markkinoiden väärinkäyttöasetus N:o 596/2014 (MAR). Sen sijaan Yhdysvalloissa sisäpiiritiedon ilmoittamisvelvollisuudella on pitkät perinteet. Vuoden 1929 pörssiromahduksen jälkeen lainsäätäjät päättivät, että ei-julkisen tiedon hyödyntäminen pörssikaupassa olisi kiellettävä. Jo vuonna 1933 niin sanotulla arvopaperilailla uudistettiin pääomamarkkinalainsäädäntöä. Vuonna 1934 arvopaperipörssilaissa (Securities Exchange Act) säädettiin toimeenpanevien elinten jäseniä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta.

Sisäpiirikauppaa koskevat uutiset: katsaus osakkeisiin, joilla sisäpiiriläiset käyvät kauppaa

Sisäpiirikaupaksi kutsutaan esimerkiksi yritysjohtajien ja heidän lähipiiriläisten käymää osakekauppaa. Sijoittaja voi käyttää tietoja sisäpiirikaupasta mielenkiintoisten kauppojen löytämiseen ja oman sijoitusstrategian toteuttamiseen.

Esimerkiksi toimitusjohtajien on Alankomaissa ilmoitettava AFM:lle omien yrityksiensä rahoitusvälineillä tehdyt liiketoimet. Sijoittajat voivat näin seurata, ostavatko tai myyvätkö yritysjohtajat omia osakkeitaan.

Alla olevaan listaan päivittyy sisäpiirikaupat Yhdysvalloista ja Euroopasta. Näitä tietoja voi hyödyntää kaupankäyntiin liittyvässä päätöksenteossa.

Osto- tai myyntipäätöstä ei kuitenkaan kannata tehdä pelkästään sisäpiirikaupan perusteella, sillä myös muut yritykseen liittyvät tekijät on otettava huomioon. Usein osakkeen arvostuksen ja sisäpiiriläisen tekemän liiketoimen välillä ei ole suoraa yhteyttä. Siksi yksittäistä tapahtumaa ei pidä pitää osto- tai myyntisuosituksena.

PäivämääräYritysSisäpiiriläinenToimeksiantotyyppiTransaktion arvo
#N/A
28/05/2024Synopsys Inc (SNPS)Johnson MercedesOsakkeiden myynti3.197.590 USD
28/05/2024Mastercard Inc (MA)Mastercard FoundationOsakkeiden myynti47.511.852 USD
28/05/2024Kellanova (K)Kellogg W K Foundation TrustOsakkeiden myynti4.680.635 USD
24/05/2024Synopsys Inc (SNPS)Ghazi SassineOsakkeiden myynti5.995.301 USD
24/05/2024T-Mobile Us, Inc. (TMUS)Deutsche Telekom AGOsakkeiden myynti63.120.802 USD
24/05/2024Gulfport Energy Corp (GPOR)Sluiter MichaelOsakkeiden myynti2.188.848 USD
24/05/2024Tjx Companies Inc /de/ (TJX)Herrman ErnieOsakkeiden myynti2.043.358 USD
24/05/2024Salesforce, Inc. (CRM)Benioff MarcOsakkeiden myynti4.075.924 USD
24/05/2024Eli Lilly & Co (LLY)Lilly Endowment IncOsakkeiden myynti74.902.998 USD
24/05/2024Paychex Inc (PAYX)Flaschen David J SOsakkeiden myynti2.454.691 USD
24/05/2024Mastercard Inc (MA)Mastercard FoundationOsakkeiden myynti46.957.217 USD
23/05/2024Genedx Holdings Corp. (WGS)Casdin Capital, LLCOsakkeiden osto3.424.989 USD
23/05/2024Reddit, Inc. (RDDT)Vollero AndrewOsakkeiden myynti2.981.352 USD
23/05/2024Reddit, Inc. (RDDT)Huffman Steve LaddOsakkeiden myynti2.493.243 USD
23/05/2024Reddit, Inc. (RDDT)Wong Jennifer L.Osakkeiden myynti2.365.925 USD
23/05/2024Brightview Holdings, Inc. (BV)Kkr Group Partnership L.P.Osakkeiden myynti218.400.000 USD
23/05/2024Brightview Holdings, Inc. (BV)Kkr Brightview Aggregator L.P.Osakkeiden myynti218.400.000 USD
23/05/2024McKesson Corp (MCK)Vitalone Britt J.Osakkeiden myynti7.116.764 USD
23/05/2024T-Mobile Us, Inc. (TMUS)Freier JonOsakkeiden myynti3.287.600 USD
23/05/2024Ies Holdings, Inc. (IESC)Gendell Jeffrey L Et AlOsakkeiden myynti4.022.857 USD
23/05/2024Tjx Companies Inc /de/ (TJX)Canestrari KennethOsakkeiden myynti2.033.200 USD
23/05/2024Profrac Holding Corp. (ACDC)Thrc Holdings, LPOsakkeiden osto4.327.219 USD
23/05/2024Squarespace, Inc. (SQSP)Casalena AnthonyOsakkeiden myynti5.875.241 USD
23/05/2024Collegium Pharmaceutical, Inc (COLL)Dreyer ScottOsakkeiden myynti3.662.548 USD
23/05/2024Net Power Inc. (NPWR)Sk Inc.Osakkeiden myynti25.100.000 USD
23/05/2024Curtiss Wright Corp (CW)Fuller S MarceOsakkeiden myynti2.979.872 USD
23/05/2024Radian Group Inc (RDN)Ray EricOsakkeiden myynti2.027.753 USD
23/05/2024Radian Group Inc (RDN)McMahon BrienOsakkeiden myynti2.324.623 USD
23/05/2024Walmart Inc. (WMT)Walton Alice LOsakkeiden myynti137.825.570 USD
23/05/2024Microsoft Corp (MSFT)Althoff JudsonOsakkeiden myynti10.641.950 USD
23/05/2024Walmart Inc. (WMT)Walton Jim COsakkeiden myynti137.825.570 USD
23/05/2024Walmart Inc. (WMT)Walton S RobsonOsakkeiden myynti137.825.570 USD
23/05/2024Salesforce, Inc. (CRM)Benioff MarcOsakkeiden myynti4.200.857 USD
23/05/2024General Electric Co (GE)Stokes RussellOsakkeiden myynti7.377.211 USD
23/05/2024Diebold Nixdorf, Inc (DBD)Millstreet Capital Management LLCOsakkeiden myynti19.125.000 USD
23/05/2024Eli Lilly & Co (LLY)Lilly Endowment IncOsakkeiden myynti41.120.963 USD
23/05/2024Mastercard Inc (MA)Mastercard FoundationOsakkeiden myynti47.138.333 USD
23/05/2024Shift4 Payments, Inc. (FOUR)Isaacman JaredOsakkeiden osto2.506.108 USD

Miksi sijoittajan kannattaa seurata sisäpiirikauppoja?

Viimeisimpien sisäpiirikauppojen seuraaminen voi olla kiinnostavaa sijoittajille, sillä sisäpiiriläiset tietävät usein yrityksestä enemmän kuin ulkopuoliset.

Jos esimerkiksi toimitusjohtaja ostaa paljon oman yrityksensä osakkeita, tästä voidaan päätellä, että hän luottaa yrityksen tulevaisuuteen ja uskoo siten osakkeen arvon myönteiseen kehitykseen. Logiikka toimii osittain myös toiseen suuntaan. Johtotasolla työskentelevän työntekijän tekemä myynti voi olla merkki yrityksen tilanteen heikkenemisestä.

On kuitenkin hyvä tiedostaa, että sisäpiiriläisen osakemyynti voi johtua moninaisista syistä. Esimerkiksi monet yritysjohtajat (erityisesti Yhdysvalloissa) saavat osittain palkkaa myös osakkeilla ja myyvät niitä aika ajoin käteisen hankkimiseksi. Yritysjohtajien osakesalkun hajauttaminen voi olla myös syy myynnille.

Osakkeiden myyntiin voi olla periaatteessa lukemattomia syitä, mutta osakkeiden ostoon on yleensä vain yksi syy – sijoittaja uskoo osakkeen tuottavan hyvin. Rahoitusalan tutkimukset ovat osoittaneet, että osakkeiden tuotto paranee, jos myös sisäpiiriläiset ostavat yrityksen osakkeita itse.

Sisäpiirikauppojen sääntely

Markkinoiden väärinkäyttöä koskeva eurooppalainen asetus (MAR) muodostaa oikeudellisen kehyksen sisäpiiriläisten kaupankäynnille Euroopassa. Asetus sisältää määritelmän sisäpiiritiedolle, kiellon sen käyttämiseen ja ilmaisuun rahoitusvälineiden hankintaan liittyen sekä säännökset sen julkistamiseen liittyen.

Euroopan markkinoiden väärinkäyttöasetusta sovelletaan myös Alankomaissa. Markkinoiden väärinkäytön valvonnan tavoitteena on parantaa rahoitusmarkkinoiden luotettavuutta ja suojella sijoittajia. Markkinoiden väärinkäytön käsite sisältää sisäpiirikaupan, sisäpiiritiedon laittoman paljastamisen ja markkinoiden manipuloinnin.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) säännöissä edellytetään, että sisäpiiriläiset ilmoittavat liiketoimet, joiden vuositason kaupankäyntivolyymi on yli 5 000 euroa. AFM noudattaa 5 000 euron raja-arvoa ja julkaisee sisäpiirin liiketoimet rekisterissään. AFM ilmoittaa tällaiset liiketoimet rekisterissään ja soveltaa 5 000 euron kynnysarvoa. Raja-arvoa sovelletaan transaktioiden yhteenlaskettuun kokonaisarvoon.


Osakeanalyysit

Osakeanalyysit 2024