Butterfly spread -optiostrategia selitys
Sijoittajat ovat kehittäneet lukemattomia optiostrategioita osakemarkkinoiden liikkeistä hyötymiseksi. Butterfly spread on kuitenkin melko tunnettu optiostrategia, jolla voi tehdä voittoa, jos kohde-etuuden hinta pysyy tietyllä alueella. Tämä tekee butterflysta loistavan optiostrategian, jolla voidaan hyödyntää markkinoiden vähäistä liikkumista.
Tämä artikkeli käy läpi butterfly spreadin kattavasti. Artikkelin alussa optiostrategia käydään läpi teoriatasolla, jota seuraa käytännön esimerkki sen käytöstä.

Butterfly spread optiostrategiana

Butterfly spreadia voidaan käyttää, jos sijoittaja uskoo kohde-etuuden hinnan olevan tietyllä välillä option erääntymispäivänä. Erityisesti optiostrategia soveltuu tilanteeseen, jossa sijoittaja uskoo kohde-etuuden hinnan muuttuvan vain vähän option voimassaolon aikana.

Butterflylla sijoittaja ennakoi kohde-etuudella olevan tietty hinta erääntymispäivänä ja optioyhdistelmä voidaan siten asettaa nykyisen hinnan kohdalle, yläpuolelle tai alle. Alla on esimerkki butterfly spreadista. Tässä esimerkissä kaupataan seuraavat optiot:

 • Osta: 1 myyntioptio 35 dollarin toteutushinnalla
 • Myy: 2 myyntioptiota 40 dollarin toteutushinnalla
 • Osta: 1 myyntioptio 45 dollarin toteutushinnalla
Esimerkki butterfly spreadin tuottokuvaajasta
Esimerkki butterfly spreadin tuottokuvaajasta

Butterfly spread -optiostrategian selitys

Butterfly rakentuu seuraavista optioista. Yhdistelmää varten sijoittaja ostaa ensin yksittäiset optiot, jonka jälkeen hän myy näiden välistä yhden option kahdesti. Keskimmäisen option toteutushinta muodostaa tuottokuvaajassa huipun, kun taas ostettujen optioiden toteutushinnat asetetaan yleensä yhtä kauas keskimmäisen option toteutushinnasta.

Butterfly optioyhdistelmänä ei ole kovinkaan altis kreikkalaisiksi kirjaimiksi kutsutuille muuttujille, minkä lisäksi sen vaatima sijoitus on rajoitettu. Optioiden kreikkalaisiin tutustumisen voi aloittaa täältä, mikäli ne eivät ole vielä tuttuja: Optioiden kreikkalaiset kirjaimet: delta, gamma, vega, theta ja rho

Tähän optiostrategiaan sisältyy kuitenkin myös huomattavia riskejä. Jotta se olisi kannattava, kohde-etuuden hinnan on oltava erääntymispäivänä sijoittajan odottamalla välillä. Mutta mitä se voi esimerkiksi tuottaa? Yllä olevassa esimerkissä butterfly on hankittu 1 dollarin preemiolla.

Esimerkissä optioyhdistelmän kriittiset pisteet ovat 36 dollaria ja 44 dollaria. Kohde-etuuden erääntyessä näiden pisteiden välillä yhdistelmä tuottaa sijoittajalle voittoa.

Suurin voitto saavutetaan, mikäli kohde-etuuden hinta on optioiden erääntymispäivänä 40 dollaria. Tällöin voitto rajautuu 400 dollariin, sillä tässä tapauksessa 45 dollarin toteutushinnan omaava myyntioptio on 5 dollarin arvoinen, kun taas muut optiot erääntyvät arvottomina. Koska sijoittaja maksoi yhdistelmästä 1 dollarin preemion, voitto on 4 dollaria.

Sijoittajan pitää kuitenkin vielä huomioida optioiden kerroin. Osakeoptioilla on tyypillisesti 100 kerroin, jolloin kokonaisvoitto on parhaimmillaan 400 dollaria. Mikäli kohde-etuuden hinta on erääntymispäivänä kriittisten pisteiden ulkopuolella, optioyhdistelmä on tappiollinen. Sijoittajan enimmäistappio rajoittuu hänen maksamaansa preemioon, joka kertoimen kanssa tarkoittaa yhteensä 100 dollaria.

Butterfly spredin edut

 • Rajoitettu riski suhteessa optioiden kreikkalaisiin
 • Erinomainen riski-tuottosuhde
 • Vaadittava sijoitus on suhteellisen pieni

Butterfly spreadin haitat

 • Korkeat kaupankäyntikustannukset useiden optioiden käytön vuoksi
 • Maksimaalinen voitto saavutetaan harvoin
 • Pieni onnistumisen todennäköisyys (kriittisten pisteiden ollessa lähellä toisiaan)

Mikä on paras aika erääntymispäivään ja parhaat toteutushinnat butterfly spreadille?

Viimeisellä viikolla ennen erääntymispäivää butterfly-optioyhdistelmän arvon vaihtelu on suurinta, koska sen aika-arvo vähenee tuolloin nopeimmin. Tämän vuoksi on sijoittajan kannattaa harkita tarkkaan, minkä erääntymispäivän ja mitkä toteutushinnat hän valitsee.

Toteutushintojen valitseminen

Butterflyn yhteydessä on tärkeää valita oikea riski/tuotto -suhde. Mitä kauemmaksi kriittiset pisteet asetetaan tuottokuvaajan keskeltä, sitä suuremmalla todennäköisyydellä kohde-etuuden hinta osuu tälle välille erääntymispäivänä. Toisaalta tämä myös nostaa sijoittajan maksamaa preemiota, joten potentiaaliset enimmäistappiot kasvavat myös.

Sijoittajan kannattaa miettiä toteutushintojen valintaa preemion ja enimmäisvoiton välisen suhteen kautta. Yleisesti esimerkiksi 5-10 kertainen suhde voi olla hyvä. Esimerkiksi AEX-indeksiin sijoittaville vähintään 5 pisteen ero toteutushintojen välillä on todennäköisesti hyvä valinta.

Erääntymispäivän valitseminen

Onnistuneen kaupankäynnin kannalta myös erääntymispäivän valinnalla on merkitystä. Lähtökohtaisesti yhdistelmän erääntymispäivä kannattaa todennäköisesti pitää alle kuukauden päässä. Mikäli erääntymispäivä on vielä kaukana, yhdistelmän hinta ei juurikaan vaihtele.

Butterfly-optiostrategiassa sijoittaja pelaa pääasiassa myytyjen optioiden aika-arvon menetyksellä. Mitä lähempänä erääntymispäivä on, sitä suuremmaksi näiden optioiden theta kasvaa. Lisäksi mitä kauempana erääntymispäivä on, sitä haastavampaa kohde-etuuden tulevan hinnan arviointi on.

Position hallinta

Butterfly spreadia käyttävä sijoittaja ei usko kohde-etuuden hinnan muuttuvan huomattavasti, hänen kannaltaan on vain erinomaista, jos hinta pysyy kriittisten pisteiden välillä. Niin kauan kuin kohde-etuuden hinnan muutokset ovat vähäisiä, sijoittaja voi vain odottaa ja antaa aika-arvon kadota.

Toisaalta jos kohde-etuuden hinta uhkaa nousta tai laskea kriittisten pisteiden ulkopuolelle, tilanteeseen on viisasta puuttua ajoissa. Kuten aiemmin mainittiin, aika-arvon väheneminen kiihtyy erääntymispäivän lähestyessä. Tästä johtuen thetan aiheuttama tappio kannattaa minimoida.

Helpoin tapa puuttua tilanteeseen on sulkea optiopositio. Tällöin sijoittaja myy optioyhdistelmän sen hetkisellä hinnalla, ja tappio muodostuu osto- ja myyntihinnan välisestä erotuksesta. Optioyhdistelmän erääntymistä voi myös siirtää myöhemmäksi (roll over). Tällöin sijoittaja samanaikaisesti myy omistamansa optioyhdistelmän ja ostaa uuden myöhäisemmällä erääntymispäivällä.

Käytännön esimerkki butterfly spreadista

Tässä esimerkin tilanteessa AEX-indeksi on tällä hetkellä 502 pisteessä. Muutamaa viikkoa aikaisemmin indeksi oli käynyt monivuotisessa huippuarvossaan 510 pisteessä, jonka jälkeen indeksi on liikkunut 500 pisteen tuntumassa.

Esimerkin sijoittaja on kuitenkin optimistinen AEX-indeksin lyhyen aikavälin näkymistä ja hän uskoo sen nousevan yli 510 pisteeseen. Tämän arvion perusteella sijoittaja hankkii butterfly spreadin. 510-520-530 butterflysta sijoittaja maksoi 1,50 euron preemion. Optioyhdistelmää varten hän toteutti seuraavat kaupat:

 • Osta: osto-optio 510 toteutushinnalla
 • Myy: 2 osto-optiota 520 toteutushinnalla
 • Osta: osto-optio 530 toteutushinnalla

Tämän optioyhdistelmän kreikkalaiset olivat seuraavat:

DeltaGammaVegaTheta
6-2-21

Vaikka sijoittaja käy kauppaa yhteensä neljällä optiolla, optioyhdistelmän kreikkalaiset ovat kuitenkin kohtuulliset. Myytyjen optioiden kreikkalaiset kumoavat ostettujen optioiden kreikkalaiset lähes kokonaan.

Esimerkissä thetan arvo on 1, mikä tarkoittaa sitä, että optioyhdistelmän hankintahetkellä sen arvo nousee päivittäin 1 eurolla. Mikäli AEX pysyy kriittisten pisteiden sisällä erääntymispäivän lähestyessä, theta voi olla paljon suurempi.

ToimenpideOptioMaksettuVastaanotettu
OstaOsto-optio 5104,95 € 
Myy (2x)Osto-optio 520 2 x 2,10 €
OstaOsto-optio 5300,75 € 
 Maksetut preemiot5,70 € 
 Vastaanotetut preemiot 4,20 €
 Preemiot yhteensä1,50 € 

Koko optiostrategiasta maksettiin 1,50 euron preemio. Tästä johtuen kriittiset pisteet ovat 510 + 1,50 = 511,5 ja 530 – 1,50 = 528,5.  Koska optioiden kerroin on 100, tämän butterflyn vaatima kokonaissijoitus 150 euroa ilman transaktiokuluja.

Kun otetaan huomioon maksettu 1,50 euron preemio, sijoittajan enimmäisvoitto on 850 euroa, joka saavutetaan, jos erääntymispäivänä AEX-indeksin arvo on täsmälleen 520 pistettä. Kun otetaan huomioon 150 euron sijoitus, tämä tarkoittaisi parhaimmillaan 465 prosentin prosentuaalista voittoa.

Esimerkki butterfly spreadin tuotosta

Tässä esimerkissä päättyminen tapahtui kuitenkin kriittisten pisteiden ulkopuolella. Sijoittaja oli liian optimistinen, sillä AEX oli erääntymispäivänä 475 pisteessä. Koska AEX ei päätynyt 511,5 ja 528,5 pisteen välille, strategia on tappiollinen. Sijoittajan tappio on tässä tapauksessa 1,50 euroa, eli kertoimen kanssa yhteensä 150 euroa.

Butterfly spreadin kanssa sijoittaja tekee voittoa vain, jos kohde-etuuden hinta on erääntymispäivänä kriittisten pisteiden välissä. Tästä johtuen tämä on melko riskialtis optiostrategia. Sijoittaja voi siten helposti menettää koko alkuperäisen sijoituksen. Toisaalta, voitot voivat myös olla hyviä sijoittajan ollessa oikeassa.

 OstohintaArvo erääntymisen jälkeen
Butterfly 510-520-5301,50 €0,00 €

Koska useimmat sijoittajat käyttävät butterfly spreadia spekulatiivisesti, siihen käytettävä pääoma kannattaa pitää pienenä suhteessa muihin sijoituksiin. Tässä mielessä butterfly spread ei ole missään nimessä vaihtoehto esimerkiksi vertikaaliselle spreadille tai iron condorille.

Käy kauppaa butterfly spreadilla LYNXin kautta

Sijoittajat voivat käydä optiokauppaa alhaisin hinnoin LYNXin kautta. Voit käydä kauppaa eurooppalaisilla ja amerikkalaisilla osakeoptioilla ja indeksioptioilla muutamalla hiiren klikkauksella. Sinulla on myös pääsy edistyksellisiin kaupankäyntityökaluihin, kuten OptionTraderiin, ja voit lähettää optioyhdistelmiä yhtenä transaktiona pörssiin.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart