Toimialat

Yritykset jaetaan toimialoihin. Toimialat puolestaan voidaan jakaa pää- ja alatoimialoihin. Hajautuksen kannalta on tärkeää, että salkku kostuu useiden eri toimialojen osakkeista.

Toimialojen luokitteluun on useita erilaisia standardeja. Yksi tunnetuimmista standardeista on Dow Jones STOXXin ja FTSE:n käyttöön ottama Industry Classification Benchmark (ICB). Toinen tunnettu standardi on MSCI:n ja Standard & Poor’sin (S&P) kehittämä Global Industry Classification Standard (GICS).

Toimialoja käytetään taloudellisen kehityksen kartoituksessa. Tämän seurauksena tiettyjen tärkeiden toimialojen osakkeiden hintakehitys esitetään toimialaindekseinä.

Tunnettujen indeksien, kuten MSCI Worldin tai MSCI Emerging Marketsin, lisäksi toimiala- tai sektori-indeksit kuuluvat ETF-tarjoajien tärkeisiin luokituksiin. Sijoittajat ja analyytikot käyttävät osakkeiden luokittelua toimialoihin ja sektoreihin myös vertaillakseen yksittäisten yritysten kehitystä.

Suosituimmat toimialat 2024:

Alla olevasta yleiskatsauksesta löydät ajantasaisen luettelon osaketoimialasta UCI:n rakenteen mukaisesti. ICB-rakenteessa yritykset jaetaan ensin toimialoihin. Tämän jälkeen yritykset jaetaan uudelleen pääsektoreihin, sektoreihin ja alisektoreihin, joista jokaiselle annetaan numerokoodi. Nykyisessä toimialajakauman luokittelussa 2024 on seuraavat:

  • 11 toimialaa
  • 20 pääsektoria
  • 45 sektoria
  • 173 alisektoria

1. Teknologia

Teknologia-ala on luultavasti tärkein tämänhetkinen toimiala sekä maailmantalouden että sijoittajien näkökulmasta. Esimerkiksi Googlen, Facebookin ja Applen kaltaiset teknologiaosakkeet kuuluvat eniten vaihdettujen osakkeiden joukkoon.

Teknologia-alan osakkeet

Teknologia-ala käsittää eri toimialoja, kuten ohjelmisto- ja tietokonepalvelut sekä teknologiset laitteistot ja laitteet. Sijoittajien suosiossa ovat esimerkiksi NVIDIAn kaltaisten tekoälyä harjoittavien yritysten osakkeet.

Lue lisää

2. Televiestintä

Nopean digitalisaation ansiosta televiestintäala on edelleen kiinnostava sijoituskohde. Erityisesti esineiden internet on lisännyt televiestintäyritysten kiinnostavuutta sijoittajien silmissä.

Televiestintäalan osakkeet

Televiestinnän pääsektoriin kuuluvat televiestintälaitteita ja -palveluja tarjoavat yritykset. Etätyöskentelyn ja suoratoistopalvelujen aikakaudella televiestintäpalvelut ovat osoittautuneet kannattaviksi sijoituskohteiksi. Alan tärkeimpiä toimijoita ovat muun muassa Deutsche Telekom ja yhdysvaltalainen televiestintäjätti AT&T.

Lue lisää

3. Terveydenhuolto

Useat megatrendit tukevat terveydenhoitoalan suosiota jatkossakin. Väestön vanhetessa ja elinajanodotteen noustessa terveydenhuoltovaatimukset lisääntyvät jatkuvasti. Terveydenhoitoalan digitalisaatio on ollut useita muita toimialoja hitaampaa, jonka vuoksi lääketieteellisen teknologian yritysten nopea teknologinen kehitys edistää.

Terveydenhuoltoalan osakkeet

Terveydenhuoltoalaan kuuluvat terveydenhuollon tarjoajat, lääketieteelliset palvelut, lääkkeet ja biotekniikka. Yhä useammat biotekniikan osakkeet nousevat otsikoihin lähitulevaisuudessa, sillä tällä alalla tehdään paljon tutkimusta ja investointeja. Kannabisosakkeet, jotka ovat olleet suosittuja vuodesta 2017 lähtien, kuuluvat myös terveydenhuoltosektoriin.

Lue lisää

4. Rahoituspalvelut

Rahoituspalvelut uudistuvat jatkuvasti innovaatioiden ja sääntelyn muutosten johdosta. Samaan aikaan kaikki toimialat ovat riippuvaisia rahoituksesta, jonka vuoksi rahoitusalalle on aina kysyntää. Rahoituspalveluiden pääsektorit ovat:

Rahoituspalvelualan osakkeet

Rahoituspalvelujen pääsektoriin kuuluvat luottopalvelut, investointipankkitoiminta ja välitystoiminta, suljetut rahastot, avoimet rahastot ja muut sijoitusvälineet. Alan tunnettuja yrityksiä ovat muun muassa Interactive Brokers ja JPMorgan Chase & Co.

Lue lisää

Pankkialan osakkeet

Pankkialalle on ominaista, että se keskittyy alan vakiintuneisiin yrityksiin, kuten ING:hen, Deutsche Bankiin tai Bank of Americaan. Yleinen talouskehitys ja korkotaso vaikuttavat pankkialan osakkeiden kehitykseen keskimääräistä enemmän muihin sektoreihin verrattuna.

Lue lisää

Vakuutusalan osakkeet

Vakuutusalan yritykset jakautuvat henkivakuutusten ja muiden vakuutusten tarjoajiin. Alan tunnettuja yrityksiä ovat muun muassa Aegon, Allianz ja NN Group.

Lue lisää

5. Kiinteistöt

Kiinteistösijoittaminen on yksi suosituimmista sijoitusmuodoista. Kiinteistöihin voi sijoittaa myös arvopapereiden, kuten REIT-rahastojen tai osakkeiden, kautta. Alan johtavia yrityksiä ovat muun muassa Welltower ja Public Storage.

Kiinteistöalan osakkeet

Kiinteistöalan pääsektori koostuu kiinteistösijoitusyhtiöistä, kiinteistöjen kehityspalveluista ja kiinteistösijoitusrahastojen (REIT) alasektoreista. Kiinteistöalan yritykset tarjoavat usein houkuttelevia tuottoja.

Lue lisää

6. Kuluttajatuotteet

Kuluttajatuotesektorin yritykset toimivat usealla eri alasektorilla tuottavat kulutushyödykkeitä, kuten elektroniikkaa ja tekstiileitä.

Autoteollisuuden osakkeet

Autoteollisuudella on merkittävä rooli Saksan ja Japanin kaltaisten teollisuusmaiden taloudelle. Tunnettujen autonvalmistajia ovat muun muassa Volkswagen, Toyota ja  Tesla.

Vähittäiskauppa-alan osakkeet

Vähittäiskauppaan kuuluvat muun muassa vaatekaupat ja sisustusliikkeet. Digitalisaatio, erityisesti verkkokaupankäynti, on muokannut vähittäiskauppaa merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Alan johtaviin yrityksiin kuuluu muun muassa Amazon.

Lue lisää

7. Teollisuustuotteet ja palvelut

Teollisuusalan yrityksillä on ollut merkittävä vaikutus taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen viime vuosisadalla. Monet tämän alan perinteiset yritykset menestyvät edelleen nykypäivän teknologia-aikakaudella, kuten Siemens ja General Electric osoittavat.

Rakennusalan osakkeet

Vaikka talouden syklit vaikuttavat rakennusalaan keskimääräistä voimakkaammin, alalla on useita yrityksiä, jotka tuottavat hyvin talouden vaihteluista huolimatta. Alan tunnetuimpiin yrityksiin lukeutuu muun muassa Royal BAM Group ja Boskalis.

Lue lisää

Teollisten tuotteiden ja palveluiden osakkeet

Kaikki toimialat, jotka eivät kuulu rakennus- ja rakennusmateriaalisektoriin, lukeutuvat teollisuustuote ja -palvelusektoriin. Alan yrityksiin kuuluu muun muassa koneenrakennusyritykset sekä kuljetus- ja jakelupalvelut.

Lue lisää

8. Raaka-aineet

Tähän sektoriin sisältyvät raaka-aine-, kaivos- ja kemianteollisuus. Useat raaka-aineosakkeet, kuten kulta-,hopea- ja litiumosakkeet ovat suosittuja sijoituskohteita. Erityisesti teknologinen kehitys tukee tämän sektorin kehitystä.

Raaka-aine osakkeet

Raaka-ainesektoriin kuuluvat muun muassa kaivosteollisuus sekä teollisuus- ja jalometallien jalostus. Vaihtoehtona suoralle raaka-ainekaupalle raaka-aineosakkeita, rahastoja ja johdannaisia voidaan käyttää raaka-aineiden kasvavasta kysynnästä hyötymiseen.

Lue lisää

Kemianalan osakkeet

Vaikka kemianteollisuuden osakkeet eivät kuulu pörssin kärkisijoille, sijoittajien kannattaa pitää silmällä muutamia kemianteollisuuden yrityksiä. Tunnetut alankomaalaiset yritykset, kuten Royal DSM, ovat alan johtavia toimijoita.

Lue lisää