Valuutoilla sijoittaminen

Avaa arvo-osuustili LYNXin kautta ja sijoita valuuttoihin

Valuuttakauppa eli Forex tarkoittaa valuuttaparien ostoa ja myyntiä tarkoituksena vastata yhden valuutan vahvistumiseen (nousuun) tai arvon alenemiseen (laskuun) toista valuuttaa vastaan.

Valuuttamarkkinoiden globaali kaupankäyntivolyymi on kaikista markkinoista korkein, ja siksi se on sijoittajien kannalta erittäin suosittu. Sijoittajilla voi olla kysyttävää tämän tuotetyypin toiminnasta ja ominaisuuksista.

Tällä verkkosivulla selitetään yksityiskohtaisesti, mitä valuuttakauppa on, miten se toimii ja mihin sitä voidaan käyttää.

.

Huomio: Valuuttakauppaa pidetään monimutkaisena sijoittamisena. Vain sijoittajien, jotka ymmärtävät valuuttakaupankäynnin luonteen, laajuuden ja siihen liittyvät riskit tulisi käydä kauppaa kyseisillä tuotteilla.

Johdanto

Valuuttakaupalla tarkoitetaan kaupankäyntiä valuuttapareilla, joiden avulla sijoittajat voivat reagoida yhden valuutan laskuun tai nousuun toista vastaan. Valuuttakaupassa kohde-etuutena on siis aina valuuttapari. Siten valuuttatuotteen hinta on tietyn valuuttaparin hinta.

Valuuttapari näytetään aina kahden peräkkäisen valuutan sekvenssinä, ja valuutat erotetaan pisteellä: [Valuutta1].[Valuutta2] esimerkiksi EUR.USD. Jos valuuttaparia [Valuutta1].[Valuutta2] on ostettu, se tarkoittaa, että määrä [Valuutta1] on ostettu, kun taas vastaava määrä [Valuutta2] myydään. Esimerkiksi 10 000 euron osto tarkoittaa, että ostetaan 10 000 euroa ja myydään noin 11 000 dollaria.

Jotta valuuttapositio voidaan avata tai pitää salkussa, on välttämätöntä, että sijoittajalla on salkussa riittävästi vakuuksia. Kattamisvelvoite riippuu valitusta valuuttaparista. Mitä volatiilimpi valittu valuuttapari on, sitä suurempi määritelty kattamisvelvoite on. Vakuus tunnetaan myös marginaalina. Koska marginaali on yleensä selvästi alle 100 %, tämä tarkoittaa, että Valuuttakaupassa käytetään vipuvaikutusta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että sijoittaja voi ostaa merkittävän määrän ulkomaista valuuttaa, joka ylittää hänen sen hetkisen likviditeettinsä.

Valuuttaposition (sekä pitkän että lyhyen) avaaminen voi johtaa negatiivisiin käteisvaroihin tietyssä valuutassa. Kuten edellä todettiin, jokaiseen valuuttakauppaan sisältyy yhden valuutan ostaminen ja toisen valuutan myynti. Jos myydyn valuutan kassavarat ovat riittämättömät, tästä valuuttasaldosta syntyy velkasaldo. Jos valuuttapositiota ei suljeta kaupankäyntipäivän sisällä, vaan se siirretään seuraavaan kaupankäyntipäivään (yön yli), negatiivinen saldo erääntyy korkoineen.

Pitkät ja lyhyet positiot

Valuuttapositio voidaan ostaa (pitkä) tai myydä (lyhyt positio). Tämä selitetään käyttämällä alla olevia esimerkkejä. Jotta esimerkit olisivat mahdollisimman yksinkertaisia, transaktiokustannuksia ei ole otettu huomioon.

Pitkä valuuttapositio

Pitkä valuuttapositio avataan ostamalla valuuttaparia. Hinta, jolla pitkä valuuttapositio voidaan avata, on yhtä suuri kuin valuuttaparin kysyntähinta (ask). Pitkä valuuttapositio voidaan sulkea myymällä valuuttaparia. Hinta, jolla valuuttapositio voidaan sulkea, on yhtä suuri kuin valuuttaparin tarjoushinta (bid). Kun sijoittaja ostaa valuuttaparia, hän hyötyy ensimmäisen valuutan noususta verrattuna parin toiseen valuuttaan.

Esimerkki:

Oletetaan, että sijoittaja haluaa hyötyä valuuttaparin EUR.USD noususta ja tämän parin kysyntähinta on 1,10. Sijoittajalla on 5 000 euroa ja 0 dollaria salkussassaan, ja hän haluaa sijoittaa 50 000 euron edestä kyseiseen valuuttapariin. Lopuksi esimerkissä oletetaan, että EUR.USD-valuuttaparin marginaalivaatimus on 5 % ja sovellettava lainakorko USD:lle on 5 % (per vuosi).

Esimerkki pitkästä valuuttapositiosta

Pitkän valuuttaposition avaaminen

Sijoittaja avaa pitkän valuuttaposition ostamalla 50 000 EUR.USD. Tällä toimeksiannolla sijoittaja ostaa 50 000 euroa ja myy 55 000 dollaria (50 000 * 1,10). Alkuperäinen marginaalivaatimus on 2 500 euroa (5 prosenttia 55 000 dollarista / 1,10 vaihtokurssi). Koska sijoittajan salkussa on 5 000 euroa, hän täyttää marginaalivaatimukset ja ostotoimeksianto toteutetaan.

Sijoittajan käteisvarat näyttävät sitten seuraavalta:

Käteisvarat EUR: 55.000 € (alun perin 5.000 € + ostettu 50 000 €.)
Käteisvarat USD – 55.000 $ (alun perin 0 $ – 55.000 $ myyty)
Kokonaissaldo euroina: 5.000 € (55.000 € – 55.000 $ / 1,10)

Toisin sanoen USD-käteisvarat ovat kääntyneet negatiivisiksi ja sijoittajalla on edelleen salkussa yhteensä 5 000 euroa.

Esimerkki pitkästä valuuttapositiosta

Pitkän valuuttaposition ylläpitäminen

Kun EUR.USD-pari siirtyy odotettuun suuntaan yhden päivän kuluttua ja kysyntähinta on nyt 1,12, tällä on kaksi seurausta:

  1.  Korkovähennys

Kun sijoittaja avaa valuuttaposition, hän maksaa korkoa negatiivisista käteisvaroista. Siksi tässä esimerkissä sijoittajan käteisvarat pienenevät 7,53 dollarilla (- $ 55 000 * 5 % / 365 päivää), mikä johtaa USD loppusaldoon -55 007,53 $ (alkuperäinen -55 000 $ – 7,53 $ korkoveloitus).

  1.  Ylläpitomarginaalin vaikutus (maintenance margin)

Vaadittava takuu position pitämiselle on 5 % * 55 000 $ / 1,12 = 2 455 €. Koska käteisvarat ovat suuremmat kuin ylläpitomarginaali, salkussa olevaa positiota voidaan ylläpitää.

Esimerkki pitkästä valuuttapositiosta

Pitkän valuuttaposition sulkeminen

Oletetaan, että sijoittaja päättää sulkea valuuttaposition myymällä EUR.USD hintaan 1,12. Tässä tapauksessa sijoittaja myy 50 000 euroa ja ostaa 56 000 dollaria (50 000 * 1,12).

Sijoittajan käteisvarat näyttävät sitten seuraavalta:

Käteisvarat EUR: 5.000 € (alun perin 55.000 € – 50.000 € myyty)
Käteisvarat USD: – $55.000 (Alun perin -55.007,53 $ + ostettu 56.000 $)
Kokonaissaldo euroina: 5.886 € (5.000 € + 992,47 $ / 1,12)

Toisin sanoen sulkemalla Valuuttaposition, sijoittajalle jää 992,47 $ käteisvarat ja hän ansaitsee lopulta 886 € olettaen, että vaihtokurssi on 1,12.

Lyhyt valuuttapositio

Lyhyt valuuttapositio avataan myymällä valuuttaparia. Hinta, jolla lyhyt valuuttapositio voidaan avata, on yhtä suuri kuin valuuttaparin tarjoushinta. Lyhyt valuuttapositio voidaan sulkea ostamalla valuuttaparia. Hinta, jolla valuuttapositio voidaan sulkea, on yhtä suuri kuin valuuttaparin kysyntähinta. Kun sijoittaja myy valuuttaparia, hän hyötyy ensimmäisen valuutan laskusta verrattuna parin jälkimmäiseen valuuttaan.

Esimerkki lyhyestä valuuttapositiosta

Oletetaan, että sijoittaja haluaa hyötyä EUR.USD-valuuttaparin laskusta ja avata position kysyntähinnalla 1,10. Sijoittajan salkussa on 5 000 euroa ja 0 dollaria käteisvaroja ja hän haluaa sijoittaa valuuttapariin 50 000 dollarin edestä. Lopuksi esimerkissä oletetaan, että marginaalivaatimus EUR.USD-valuuttaparille on 5 % ja sovellettava lainakorko on 3 % USD (per vuosi).

Esimerkki lyhyestä valuuttapositiosta

Lyhyen valuuttaposition avaaminen

Sijoittaja avaa lyhyen valuuttaposition myymällä 50 000 EUR.USD. Tällä toimeksiannolla sijoittaja myy 50 000 euroa ja ostaa 55 000 dollaria (50 000 * vaihtokurssi 1,10). Alkuperäinen marginaali on 2 500 euroa (5 prosenttia 55 000 dollarista / 1,10 vaihtokurssi). Koska sijoittajan salkussa on 5 000 euroa, hän täyttää marginaalivaatimukset ja myyntitoimeksianto toteutetaan.

Tämän toimeksiannon jälkeen sijoittajan käteisvarat ovat seuraavat:

Käteisvarat EUR: -45.000€ (€5.000 initieel + €50.000 verkocht)
Käteisvarat USD:  55.000 $ ($0 initieel – $55.000 gekocht)
Kokonaissaldo euroina:  5.000 € (€45.000 – $55.000 / 1,10)

Toisin sanoen tapahtuma ei vaikuta käteisvaroihin välittömästi.

Esimerkki lyhyestä valuuttapositiosta

Lyhyen valuuttaposition ylläpitäminen

Kun EUR.USD-pari siirtyy odotettua vastakkaiseen suuntaan yhden päivän kuluttua ja kysyntähinta on nyt 1,12, tällä on kaksi seurausta:

  1. Korkovähennys

Kun sijoittaja avaa valuuttaposition, hän maksaa korkoa negatiivisista käteisvaroista. Siksi tässä esimerkissä sijoittajan käteisvarat pienenevät 3,70 eurolla (-45 000 € * 3 % / 365 päivää), jolloin loppusaldo on 45 003,70 euroa (alun perin -45 000 € – 3,70 € korko).

  1. Ylläpitomarginaalin vaikutus

Vaadittava vakuus position pitämiselle on nyt asetettu 5 % * 55 000 $ / 1,12 = 2 455 €. Koska käteisvarat ovat korkeammat kuin ylläpitomarginaali, salkussa olevaa positiota voidaan ylläpitää.

Esimerkki lyhyestä valuuttapositiosta

Lyhyen valuuttaposition sulkeminen

Sijoittaja päättää sulkea lyhyen valuuttaposition tappiolla myymällä EUR.USD hintaan 1,12. Tässä tapauksessa sijoittaja ostaa 50 000 euroa ja myy 56 000 dollaria (50 000 * 1,12).

Tämän toimeksiannon jälkeen sijoittajan käteisvarat ovat seuraavat:

Käteisvarat EUR:  4.996,30 € (alun perin -45.003,70 € + ostettu 50.000 €)
Käteisvarat USD: -1.000 $ (alun perin 55.000 $ – myyty 56.000 $)
Kokonaissaldo euroina: 4.103 € (4.996,30 € – 1.000 $ / 1,12)

Toisin sanoen tämän valuuttaposition sulkemisen jälkeen sijoittajalla on jäljellä negatiivinen 1 000 dollarin positio ja 897 euron tappio olettaen, että vaihtokurssi on 1,12.

Mahdollisuudet

Valuuttakauppa tarjoaa sijoittajille erilaisia vaihtoehtoja, ja valuuttoja voidaan käyttää erityyppisiin strategioihin. On tärkeää, että sijoittaja punnitsee valuuttakaupan hyötyjä ja riskejä ennen päätöksentekoa.

Suojaaminen (hedging)

Pääsyy positioiden suojaamiseen on sijoittamiseen liittyvän riskin rajoittaminen. Suojaaminen saattaa olla tärkeä osa sijoittajan kaupankäyntistrategiaa, jos hän tekee sen huolellisesti. Vain kokeneiden sijoittajien, jotka ymmärtävät markkinoiden vaihtelut ja ajoitukset, tulisi käyttää tätä strategiaa. Valuuttoja käytetään usein suojaamaan salkkua valuuttariskiltä. Koska valuuttakaupassa ei käytetä eräkokoja (lot size), se on erittäin joustava työkalu suojaamisessa.

Sijoittajalla voi esimerkiksi olla salkku, joka koostuu euromääräisistä osakkeista 25 000 euron arvosta, sekä dollarimääräisistä osakkeista 20 000 euron arvosta. Pienentääkseen osakesalkun dollarin hintaan liittyvää valuuttariskiä, sijoittaja saattaa päättää ostaa 20 000 eurolla dollareita, mikä johtaa negatiiviseen USD-positioon. Tämä negatiivinen käteispositio tasaa osakesalkun valuuttakurssivoittoja / -tappioita dollareina. EUR.USD-valuuttakurssin lasku johtaa osakesalkun tappioon, mutta se katetaan negatiivisen käteisposition voitolla.

Marginaalit

Marginaalien tarkoituksena on suojata markkinoiden taloudellista vakautta. Koska valuuttaposition todellinen arvo voi olla huomattavasti suurempi kuin alun perin talletettu määrä, sijoittajalle voi aiheutua tappioita, jotka ylittävät alkuperäisen sijoitetun määrän. Tämän estämiseksi jokaiselle valuuttapositiolle asetetaan marginaalivaatimus. Marginaali on määrä, jonka lasketaan varmistavan sen, että sijoittaja voi täyttää velvollisuutensa.

Spekulointi

Mahdollisuus avata ja sulkea valuuttapositioita nopeasti ja helposti, sekä laajat kaupankäyntiajat mahdollistavat kaupankäynnin spekulatiivisella perusteella lyhyellä aikavälillä. Mikäli sijoittaja odottaa kahden valuutan kehittyvän eri tavoilla, voi hän avata valuuttaposition.

Vipuvaikutus

Vipuvaikutus tarjoaa mahdollisuuden saavuttaa korkeamman tuoton (kuin suoralla sijoituksella) pienemmällä alkuinvestoinnilla. Vipuvaikutukseen liittyy kuitenkin yleensä enemmän riskejä. Valuuttakaupankäynti antaa sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä valuuttaparien pienistä hinnanmuutoksista.

Ansaitse tuloja

Sijoittajat ovat yleensä oikeutettuja korkoihin positiivisista ja käyttämättömistä valuuttapositioista. Tämä voi olla tulonlähde sijoittajalle.

Ominaisuudet

Jotta sijoittaja voi käydä valuuttakauppaa vastuullisesti, hänen on ymmärrettävä valuuttakaupan ominaisuudet ja toiminta hyvin. Valuuttakaupalla on seuraavat pääpiirteet:

Over-the-counter

Valuuttoja ei ole listattu säännellyssä pörssissä. Valuuttaparien hinnat muodostavat likviditeetin tarjoajat. Nämä tarjoajat ovat 17 pankkia, jotka lukeutuvat maailman suurimpiin valuuttakaupan pankkeihin.

Ei erääntymispäivää

Valuuttapositioilla ei ole eräpäivää. Niitä voidaan pitää salkussa niin kauan kun marginaalivaatimukset täyttyvät.

Vaihtokurssi

Valuuttakurssi on kurssi, jolla yksi valuutta vaihdetaan toiseen. Sen katsotaan myös olevan maan valuutan arvo toista valuuttaa vastaan. Valuuttapari EUR.USD ilmaisee siten toisen valuutan arvon, jonka sijoittaja voi ostaa yhdellä eurolla. Esimerkiksi, jos EUR.USD hinta on 1,10, se tarkoittaa, että sijoittaja voi ostaa 1,10 dollaria myymällä yhden euron.

Valuuttaparit hinnoitellaan eri likviditeetin tarjoajien (pankkien) tarjous- ja kysyntähintojen mukaan. Kaikkien pankkien paras tarjous- ja kysyntähinta näkyy milloin tahansa vuorokauden aikana. Hintoihin ei lisätä ylimääräisiä hinnankorotuksia (mark-up), tai lisäkuluja, kuten alla esitetään.

Valuuttakaavio: Kysyntä ja tarjonta

Korko

Kuten aikaisemmin mainittiin, valuuttaposition avaaminen voi johtaa negatiivisiin käteisvaroihin. Negatiivisista käteisvaroista maksetaan korkoa. LYNX veloittaa korot kuukausittain. Korko saattaa myös olla sijoittajan tulonlähde. Välittäjät ja pankit tarjoavat usein korkomaksuja positiivisista käteisvaroista.

Riskit

Valuuttakauppa ei sovellu kaikille sijoittajille. Sijoittajan tulisi käydä valuuttakauppaa vain, jos hän ymmärtää valuuttakauppaan liittyvät riskit. Ennen valuuttakauppaa, sijoittajan tulee arvioida kokemuksensa, sijoitustavoitteensa, taloudelliset resurssinsa ja kaikki muut asiaan liittyvät seikat huolellisesti.

Vastapuoliriski

Koska LYNXin yhteistyökumppani Interactive Brokers (IBKR) toimii vastapuolena valuuttatransaktioissa, vastapuolena sijoittaja on vastuussa IBKR:n kanssa käydyn kaupan taloudellisesta riskistä. Sijoittajalla on riski, että IBKR:n konkurssin tai maksukyvyttömyyden vuoksi IBKR ei enää pysty täyttämään velvoitteitaan sijoittajaa kohtaan.

Volatiliteettiriski

Valuuttakurssit voivat olla hyvin epävakaita. Sijoittajien tulee olla tietoisia siitä, että heidän sijoituksensa arvo voi vaihdella merkittävästi lyhyessä ajassa.

Vipuvaikutukseen liittyvä riski

Alkusijoitus voi olla pieni suhteessa kaupan kokonaisarvoon, mikä johtaa vipuvaikutukseen valuuttatoimeksiannossa. Suhteellisen pienellä markkinoiden liikkeellä voi olla suhteellisen suuri vaikutus salkun arvoon. Tämä voi toimia sijoittajaa vastaan, sekä hänen hyväkseen. Vipuvaikutuksen käyttö voi johtaa suuriin tappioihin ja suuriin voittoihin.

Markkinariski

Valuuttaparin hintaan vaikuttavat mm. yleinen taloustilanne, valuuttojen tarjonnan ja kysynnän muutokset, sekä alueellisten, kansallisten tai ylikansallisten hallitusten päätökset, korot, kansalliset ja kansainväliset taloustapahtumat ja tietyn hetkinen osakemarkkinoiden tilanne. Nämä tekijät voivat vaikuttaa valuuttaparin hintaan.

Gap-riski

Koska valuuttapareilla ei voida käydä kauppaa lauantaisin tai arkisin klo 23:45–00:00, muodostuu gap-riski. “Gapillä” tarkoitetaan eroa valuuttaparin edellisen kaupankäyntipäivän päätöskurssin ja seuraavan kaupankäyntipäivän aloitushinnan välillä. Suuri ero voi johtaa merkittävään tappioon valuuttapositiossa. Lisäksi on huomioitava, että avoimen position suojaamiseksi tarkoitetut toimeksiantotyypit (kuten TRAIL- tai STOP-tilaukset) eivät toimi täsmällisesti tällaisissa tapauksissa.

OTC-riski

Valuuttapareilla ei käydä kauppaa säännellyillä markkinoilla eikä kauppojen selvitystä tehdä keskusvastapuolen toimesta. Toisin sanoen säänneltyjen pörssien ja selvityslaitosten sääntöjä ja suojaa ei sovelleta, kun sijoittaja käy valuuttakauppaa.

Likviditeettiriski

Vaikka tämä on erittäin epätodennäköistä, kaikki valuuttaparit eivät ole välttämättä aina saatavilla. Likviditeetti on riippuvainen likviditeetin tarjoajasta, eikä ole taattua, että kaikille valuuttapareille voidaan tarjota hinnat, tai että ne ovat kaupankäynnin kohteena milloin tahansa.

Korkoriski

Negatiivisten käteisvarojen korot perustuvat kansainvälisiin normeihin. Koska nämä korot vaihtelevat jatkuvasti, korot vaikuttavat myös valuutoilla sijoittavan voittoihin/tappioihin.

Valuuttariski

Valuuttakaupassa kaupankäynnin kohteena on ainakin yksi muu valuutta kuin euro. Tämä tarkoittaa, että sijoittajalla on aina valuuttariski Valuuttatransaktiossa.

Likvidointiriski

Kun salkun kokonaisvakuus laskee marginaalivaatimusten alapuolelle, Interactive Brokersilla on oikeus likvidoida positioita ilman ennakkoilmoitusta riippumatta siitä ovatko nämä positiot voitollisia vai tappiollisia.

Marginaalivaatimusten nousu

Suojellakseen itseään ja asiakkaitaan Interactive Brokers voi milloin tahansa nostaa avoimien ja uusien valuuttapositioiden marginaalivaatimuksia asiakkailleen. Näin voi tapahtua esimerkiksi, jos valuuttaparin volatiliteetti kasvaa voimakkaasti tai jostakin muusta syystä.

Eturistiriita

Interactive Brokers, vastapuolena valuuttatransaktioissa, auttaa monipuolista asiakaskuntaa useilla eri sijoitustuotteilla. Tämä tarkoittaa, että Interactive Brokersilla voi olla intressi toteuttaa tai jättää sijoittajan toimeksianto toteuttamatta. Voi myös olla tilanteita, joissa eri asiakkaiden välillä on eturistiriita. Interactive Brokers on toteuttanut tarvittavat toimenpiteet kuvailtujen eturistiriitojen tunnistamiseksi ja estämiseksi.

Käyttötarkoitus

Valuuttakaupankäyntiin on useita syitä. Joitakin näistä on esitelty alla.

Lyhyen aikavälin spekulaatio

Valuuttakauppaa käymällä sijoittaja voi hyödyntää eri valuuttojen välisiä arvonmuutoksia. Koska vain tiettyä prosenttiosuutta position arvosta täytyy pitää tilillä marginaalina, sijoittajan on mahdollista vastata näihin arvon muutoksiin vivulla. On tärkeää pitää mielessä, että spekulointi valuuttatuotteilla sopii parhaiten lyhyen aikavälin positioille. Pitkän aikavälin positiosta maksetut korot voivat nousta niin suureksi kustannustekijäksi, että sijoittajan on vaikeaa päästä positiiviseen tulokseen.

Salkun valuuttariskin suojaaminen

Yksi tapa, jolla valuutoilla sijoittavat pyrkivät vähentämään mahdollisia riskejä on suojaavien positioiden käyttö. Esimerkiksi, salkku voisi sisältää € 25,000 edestä euroissa noteerattuja osakkeita ja € 20,000 edestä Yhdysvaltain dollareissa noteerattuja osakkeita.

Vähentääkseen dollariin liittyvää valuuttariskiä, sijoittaja voisi esimerkiksi ostaa € 20,000 edestä EUR.USD valuuttaparia, joka johtaisi negatiivisen USD-valuuttaposition syntymiseen. Tämä negatiivinen valuuttapositio USD-salkussa sitten kompensoi vaihtokurssin nousuista ja laskuista johtuvia voittoja ja tappioita. EUR.USD valuuttakurssin lasku johtaisi tappioihin salkussa, mutta nämä tappiot kuitataan negatiivisen USD-valuuttaposition arvon nousulla.

Arvonnousuista ja -laskuista johtuvat sijoitusvoitot

Valuuttapareja voidaan ostaa tai myydä, mikä mahdollistaa hyötymisen yhden valuutan arvonnousuista tai -laskuista parin toiseen valuuttaan nähden

Korkoerokaupat

Sijoittaja voi hyödyntää kyseistä strategiaa ostamalla korkeatuottoista valuuttaa ja myymällä matalatuottoista valuuttaa samaan aikaan. Hän voi käyttää tätä strategiaa hyötyäksesi kasvavasta valuuttojen välisestä eroavuudesta.

Sijoittajaprofiili

Ennen sijoitustuotteeseen sijoittamista, sijoittajan tulee sinun tarkkaan harkita, onko hänellä tarpeeksi tietoa ja kokemusta tuotteesta, ja sopiiko kyseinen tuote hänen tavoitteisiinsa ja sijoitushorisonttiinsa. Jos sijoittaja harkitsee valuuttatuotteilla sijoittamista, alla olevien kohtien avulla voi määritellä sopivatko ne hänen profiiliinsa.

Monimutkaisuus

Valuuttakauppaa pidetään monimutkaisena sijoittamisena sen ominaisuuksien ja toiminnan takia. Siksi sijoittajan on tärkeää ymmärtää, miten kyseinen tuote toimii ja miten sillä käydään kauppaa ennen kaupankäynnin aloittamista.

Tämä johtuu valuuttamarkkinoiden vipuvaikutuksesta, sillä sijoittajan tulee täyttää vain suhteellisen pienet marginaalivaatimukset. Sijoittajan pitää tiedostaa valuuttakaupassa, että vain pientä osaa transaktion arvosta vaaditaan position ylläpitämiseen välittäjällä. Tätä kutsutaan marginaalivaatimukseksi. Tämän lisäksi sijoittajan on mahdollista käydä kauppaa suuremmalla määrällä kuin mitä sijoittajan todellinen valuuttapositio on, mikä yleensä tarkoittaa negatiivisen valuuttaposition syntymistä. Sijoittajan tulee tiedostaa, että mikäli negatiivista valuuttapositiota ei suljeta, veloittaa välittäjä siitä korkoa.

Lyhyesti sanottuna, ottaen huomioon vipuvaikutuksen ja mahdolliset korkokulut, valuutoilla sijoittavan tulisi jatkuvasti tarkkailla valuuttapositioitaan ja arvioida riskit ennen valuuttakauppaa.

Sijoittajatyyppi

Rahoitusmaailmassa tehdään ero yksityisten ja ammattimaisten sijoittajien välillä. Monimutkaisuudestaan johtuen valuuttatuotteet sopivat parhaiten kokeneille sijoittajille. Valuuttakauppa soveltuu sekä yksityisille että ammattimaisille sijoittajille.

Tietotaso ja kokemus

LYNX on asettanut useita osaamis- ja kokemuskriteerejä, jotka sijoittajan tulee täyttää käydäkseen kauppaa valuuttatuotteilla.

Koska valuuttakauppa on luokiteltu monimutkaiseksi rahoitusvälineeksi, LYNX vaatii, että sijoittajalla on vähintään kahden vuoden kokemus valuuttakaupankäynnistä ja riittävät tiedot valuuttatuotteiden toiminnasta ja niiden riskeistä.

Taloudellinen tilanne ja riskitietoisuus

Sijoittajien tulee tiedostaa ja hyväksyä, että valuuttakaupankäynnin seurauksena voidaan hävitä jopa 100 %, tai mahdollisesti enemmän, alkuperäisestä sijoituksesta.

Valuuttakaupankäynti nähdään korkean riskiprofiilin sijoituksina. Vipuvaikutuksesta johtuen sijoittajat ovat taipuvaisia kerryttämään negatiivisia valuuttapositioita ja heidän tulee siten jatkuvasti tarkkailla positioihin liittyviä korkoveloituksia. Lisäksi ulkomaalaiset valuutat voidaan nähdä korkean volatiliteetin rahoitusvälineinä, mikä voi johtaa siihen, että tappiot kasvavat marginaalivaatimuksia suuremmiksi. Tästä syystä on mahdollista, että saldojen palauttamiseksi ja marginaalivaatimusten täyttämiseksi tarvitaan ylimääräisiä varoja.

Sijoitustavoite

Valuuttakauppa voi soveltua tiettyihin sijoitustavoitteisiin, kuten suojaamiseen ja kohdennettujen vipuvaikutteisten sijoitusten tekemiseen.

Suojaaminen (hedging)

Suojaaminen on sijoitustekniikka, jota käytetään vähentämään altistusta erilaisiin riskeihin liittyen. Sijoitusriskiä vastaan suojaaminen tarkoittaa, että sijoitustuotteita käytetään strategisella tavalla korvaamaan avoimien positioiden mahdollisia negatiivisia hinnanmuutoksia.

Sijoittajat voivat käydä kauppaa valuuttaparilla suojautuakseen salkussa olevien avoimien positioiden valuuttariskiä vastaan. Kyseinen tekniikka voidaan toteuttaa siis valuuttaparin ostamisella tai myymisellä toisen position suojaamiseksi.

Kohdennetut vipuvaikutteiset sijoitukset

Vipuvaikutteista sijoitusta voidaan käyttää silloin, kun sijoittaja haluaa spekuloida valuuttaparin arvon liikkumisella tiettyyn suuntaan. Tällä tekniikalla pyritään suurempiin sijoitusvoittohin vipua käyttämällä.

Sijoitushorisontti

Valuuttakaupankäynti sopii parhaiten lyhyen aikavälin kaupankäyntiin (alle kuusi kuukautta) sen muodostamien korkojen takia.

Yhteenveto

Tässä kappaleessa käsitellään valuuttakaupankäynnin pääpiirteitä. Valuuttakauppa tarkoittaa valuuttaparien ostamista ja myymistä. Tarkoituksena on hyötyä yhden pariin sisältyvän valuutan arvonnousuista ja -laskuista toiseen parin valuuttaan nähden. Tietenkin, kuten mihin tahansa muuhun sijoitustuotteeseen, valuuttakauppaan liittyy erilaisia etuja ja haittoja. Tärkeimmät näistä on mainittu alta löytyvässä yleiskatsauksessa:

Edut
  • Valuuttamarkkina on maailman likvidein markkina
  • Valuutoilla voidaan käydä kauppaa lähes 24 tuntia vuorokaudessa arkipäivisin
  • Salkun valuuttariskiä vastaan suojautuminen on mahdollista
Haitat
  • Ei keskeistä pörssiä
  • Kahta valuuttaa on arvioitava toisiinsa nähden
  • Valuuttariski
Sanasto

Arvonnousu

Valuutan arvonnousu kasvavan markkinakysynnän seurauksena.

Arvonaleneminen

Valuutan arvon aleneminen markkinavoimien seurauksena.

Valuuttakauppa (Forex)

Valuuttakaupassa ostetaan yhtä valuuttaa ja myydään toista samanaikaisesti. Tällä markkinalla on maailman suurin kaupankäyntivolyymi.

Korko

Maksu, joka peritään seurauksena rahan lainaamisesta.

Likviditeetti

Likviditeetti kuvaa sitä, missä määrin valuuttaa voidaan nopeasti ostaa ja myydä markkinoilla ilman, että se vaikuttaisi hintavakauteen merkittävällä tavalla.

Lyhyt positio

Positio, joka hyötyy markkinahinnan laskusta. Myyty valuuttapari on lyhyt positio.

Marginaali

Vaadittava oma pääoma, joka sijoittajan on talletettava tietyn position ylläpitämiseksi.

Over the Counter (OTC)

Kauppa, jota ei toteuteta tavanomaisen pörssin kautta.

Pitkä positio

Positio, joka hyötyy markkinahinnan noususta. Ostettu valuuttapari on pitkä positio.

Pyyntihinta

Hinta, jolla sijoittaja on valmis myymään valuuttaa.

Spekulointi

Spekuloinnilla tarkoitetaan transaktion toteuttamista merkittävän voiton saamiseksi, mutta siihen liittyy myös merkittävä arvon menetyksen riski.

Suojaaminen (hedging)

Suojaava transaktio on jonkin toisen rahoitustuotteen osto tai myynti sillä tarkoituksella, että sillä katetaan hinnan vaihteluista johtuvat mahdolliset tappiot. Valuuttakauppojen osalta sen pitäisi tarjota suojaa valuuttakurssien vaihteluita vastaan.

Tarjoushinta

Hinta, jolla kauppias on valmis ostamaan valuuttaa.

Valuutat

Kaikenlaiset valtion tai keskuspankin liikkeeseen laskemat rahan muodot, joita käytetään laillisena maksuvälineenä ja kaupan perustana.

Valuuttakurssi

Rahaviranomaisten määrittelemä kurssi yhdelle tai useammalle valuutalle.

Valuuttapari

Valuuttapari esitetään aina kahden valuutan parina, joka on erotettu pisteellä: [Valuutta1].[Valuutta2].

Vastapuoli

Yksi rahoituskaupan osapuolista.

Vipuvaikutus

Vivutettu sijoittaminen on tekniikka, jossa sijoittaja pyrkii saamaan moninkertaisia voittoja käyttämällä lainattua rahaa. Sijoittajan on kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että vipua käyttämällä myös mahdolliset tappiot kasvavat.

Volatiliteetti

Volatiliteetti on hintavaihtelujen tilastollinen mittari. Hintojen keskihajontaa käytetään usein hintojen epävakauden mittaamiseen.

Yli yön positio

Positio, joka pysyy avoinna seuraavaan kaupankäyntipäivään asti.