Publicly Traded Partnerships (PTP)

Publicly Traded Partnership (PTP) -muotoisten osakkeiden myyntituloihin sovelletaan 10 prosentin lähdeveroa.

1. tammikuuta 2023 voimaan tullut yhdysvaltalainen sääntelykokonaisuus (Internal Revenue Regulations, IRS) edellyttää uuden lähdeveron soveltamista Publicly Traded Partnership (PTP) -muotoisten osakkeiden myyntituloihin, joilla ei ole Qualified Notice -ilmoituksia ja jotka ovat muiden kuin Yhdysvalloissa verovelvollisten omistuksessa. IRS:n lähdeverot voivat olla merkittäviä, minkä vuoksi näitä tuotteita on saatavilla vain rajoitetusti LYNXin kautta sijoittajille, jotka eivät ehkä ole tietoisia PTP-sijoittamiseen liittyvistä riskeistä.

Lisätietoja tästä uudesta sääntelykokonaisuudesta on saatavilla IRS:n verkkosivustolla:
Publicly Traded Partnerships | Internal Revenue Service

Määritelmä: Publicly Traded Partnership (PTP)

Publicly Traded Partnership (PTP) on kahden tai useamman yhtiömiehen omistama liiketoimintaorganisaatio, jonka osakkeilla käydään säännöllisesti kauppaa vakiintuneilla arvopaperimarkkinoilla.

Publicly Traded Partnership (PTP) on eräänlainen kommandiittiyhtiö, jota hallinnoi kaksi tai useampi vastuunalainen yhtiömies. Nämä voivat olla yksityishenkilöitä, yrityksiä tai muita yhtiökumppaneita. PTP:tä pääomittavat kommandiittiyhtiökumppanit, jotka eivät kuitenkaan osallistu yhtiön hallinnointiin.

PTP-arvopaperit, joihin IRS:n asetuksen mukaan voidaan soveltaa lähdeveroa, jaetaan kahteen ryhmään: arvopapereihin, jotka on vapautettu Qualified notice -ilmoituksesta, ja arvopapereihin ilman Qualified notice -ilmoitusta.

Qualified notice on IRS:n asetuksessa PTP:n liikkeeseenlaskijoille myönnetty vapautus. Tämä vapautus on voimassa 92 päivää.

Yhdysvaltain lähdevero PTP:lle

Kaikkien sijoittajien, jotka eivät asu Yhdysvalloissa eivätkä ole vero- ja raportointivelvollisia Yhdysvalloissa (eivätkä täytä IRS:n W-9-lomaketta), on maksettava 10 prosentin lähdevero PTP-arvopaperin myynti- tai jakelutuloista.

Tämä tarkoittaa 10 % niiden varojen määrästä, jotka maksetaan minkä tahansa PTP-transaktion tai -jakelun tuloksena, eikä vain 10 % lasketusta tuotosta.

Alla on esimerkki siitä, miten lähdevero lasketaan PTP-muotoisen omistuksen myynnistä, johon ei sovelleta vapautusta Qualified notice -ilmoituksesta:

Ostetaan 200 osaketta hintaan 50 USD (per osake)
Tapahtuman arvo = 10 000 USD
Myydään 200 osaketta hintaan 51 USD (per osake)
Tapahtuman arvo = 10 200 USD
Tuotto = 200 USD

Lähdevero = 1020 USD

Olettaen, että veronpalautusta ei haeta, sijoittajan arvonmenetys olisi 820 dollaria.

Optiot ja muut johdannaisinstrumentit, joiden kohde-etuutena on PTP, eivät ole lähdeveron alaisia. Kuitenkin, jos optio tai johdannainen muunnetaan PTP:ksi, tällaisen PTP-arvopaperin myynti myöhemmin johtaa lähdeveron pidätykseen.

Lisätietoja tästä uudesta sääntelykokonaisuudesta on saatavilla IRS:n verkkosivustolla:
Partnership Withholding | Internal Revenue Service

Kuinka kaupankäynti voidaan aktivoida PTP-muotoisille arvopapereille?

Kirjaudu sisään

Lähetä tiketti

Klikkaa Help-kuvaketta sivun oikeasta yläkulmasta ja valitse Secure Message Center.

Avataksesi uuden tiketin, klikkaa ensin Message Centerin oikeasta yläkulmasta Compose ja valitse pudotusvalikosta New Ticket. Valitse seuraava kategoria tiketille: Trade Issues > Other Trade Problem.

Alla on esimerkki tiketistä, jota voit käyttää mallina pyytäessäsi kaupankäyntilupaa PTP-tuotteille:

Problem/Request Title“Access to PTP Products”

Detailed Description of problem/request:
“Dear IB,
I hereby request the enabling of trading for PTP symbols on my account UXXXXXX.
Best regards,
Your name”

Lista PTP-arvopapereista Qualified Notice-ilmoituksella

PTP-arvopaperit Qualified Notice-ilmoituksella löytyvät seuraavasta linkistä:
PTP Securities with known Qualified Notice

Lista PTP-arvopapereista ilman Qualified Notice-ilmoitusta

PTP-arvopaperit ilman Qualified Notice-ilmoitusta löytyvät seuraavasta linkistä:
PTP Securities without Qualified Notices

Usein kysyttyä

Yleensä nämä pyynnöt käsitellään saman päivän aikana.

Sijoittaminen PTP-rahastoihin sisältää riskejä, kuten markkinoiden volatiliteetti, hyödykkeiden hintavaihtelut (etenkin energiaan keskittyvien PTP-arvopaperien osalta) ja verosäännösten muutokset.

IRS:n määrittämät lähdeverot voivat olla merkittäviä, minkä vuoksi näitä tuotteita on saatavilla vain rajoitetusti LYNXin kautta sijoittajille, jotka eivät ehkä ole täysin tietoisia PTP-sijoittamiseen liittyvistä riskeistä.

PTP-rajoitus asetetaan tilillesi uudelleen 3 kuukauden kuluttua. Voit aktivoida kaupankäynnin uudelleen noudattamalla yllä esitettyjä ohjeita.

Kuten edellä mainittiin, PTP-osakekaupoista peritään 10 prosentin lähdevero. Tätä veroa sovelletaan tavanomaisten osakekauppojen lisäksi myös silloin, kun toteutetaan optioita, jotka johtavat osakkeiden (joiden kohde-etuutena on PTP) ostoon tai myyntiin. Sijoittajien on näin ollen otettava tämä veroseuraamus huomioon kaupankäyntistrategiansa suunnittelussa, sillä se vaikuttaa suoraan sijoitusten kokonaistuottoon.

Vastuuvapauslauseke:
LYNX ei tarjoa vero- tai oikeudellista neuvontaa. Tällä sivulla olevat tiedot on laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin, eikä niitä ole tarkoitettu vero- tai oikeudelliseksi neuvonnaksi, eikä niihin pidä luottaa. Näin ollen olet yksin ja henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että arvioit oikein, ovatko tällä sivulla esitetyt tiedot sovellettavissa sinuun ja ovatko ne oikeita.

Näytä koko vastuuvapauslauseke Sulje koko vastuuvapauslauseke