At the money (ATM) optioissa

Kirjoittanut LYNX - Editorial team
At the money (ATM) optioissa
“At-the-money” -optio eli tasaoptio on optiosopimus, jossa kohde-etuuden tämänhetkinen markkinahinta on sama kuin option toteutushinta. 
 
Tasaoptioiden hinnat ovat yleensä suhteellisen alhaisia ja niillä on suuri delta, mikä tekee niistä houkuttelevia sijoittajille, jotka haluavat spekuloida kohde-etuuden hinnanmuutoksilla. 
 
Tässä artikkelissa käsittelemme, mitä tasaoptiot ovat, miten ne toimivat ja annamme esimerkin siitä, miten niitä voidaan käyttää. 

Mitä tasaoptiot ovat?

Määritelmä
TASAOPTION MERKITYS

Tasaoptio, on optio, jonka toteutushinta on sama kuin kohde-etuuden senhetkinen markkinahinta. Tämä koskee sekä osto- että myyntioptioita.

Se on yksi kolmesta eri ”moneyness” -tasosta, ja se vaikuttaa option arvoon ja todennäköisyyteen, että se on kannattava.  

Tasaoptioilla ei ole sisäistä arvoa, ja niillä käydään yleensä kauppaa hieman korkeampaan hintaan kuin miinusoptioilla (out-of-the-money). Tämä johtuu siitä, että todennäköisyys sille, että optio käytetään tai jätetään käyttämättä, on suunnilleen sama. 

Esimerkki tasaoptiosta

Oletetaan, että osakkeen hinta on tällä hetkellä 100 euroa osakkeelta. ”At-the-money” osto-option toteutushinta olisi 100 euroa osakkeelta. Tämä tarkoittaa, että optiolla ei ole tällä hetkellä sisäistä arvoa, koska toteutushinta on yhtä suuri kuin osakkeen tämänhetkinen markkinahinta. Tämän option arvo perustuu odotukseen, että osakkeen markkinahinta nousee tulevaisuudessa, jolloin optio on käyttämisen (eng. exercise) jälkeen kannattava. 

Miksi ostaa tasaoptioita?

Tasaoptioilla on useita etuja muihin optioihin verrattuna. Ensinnäkin niiden hinta on suhteellisen alhainen, koska toteutushinta on sama kuin kohde-etuuden markkinahinta. Tämä tekee niistä houkuttelevia sijoittajille, jotka haluavat spekuloida kohde-etuuden hintakehityksellä, mutta eivät halua käyttää liikaa rahaa option preemioon. 

Toinen etu on se, että tasaoptioilla on korkea delta. Delta mittaa option hinnan muutosta suhteessa kohde-etuuden hinnan muutokseen. Korkea delta tarkoittaa, että option hinta on herkempi kohde-etuuden hinnanmuutoksille. Tasaoptioiden delta on yleensä noin 0,5, mikä tarkoittaa, että option hinta nousee tai laskee noin 0,5:llä jokaista 1 valuuttayksikön muutosta kohde-etuuden hinnassa kohti.

Miten käyttää tasaoptioita?

Tasaoptioita voidaan käyttää erilaisissa strategioissa riippuen odotuksistasi markkinoiden suhteen ja riskinottohalukkuudestasi. Alla on muutamia esimerkkejä:  

  • Hintakehityksen spekulointi: Jos uskot, että kohde-etuuden hinta nousee tai laskee, voit ostaa ”at-the-money” osto-option tai myyntioption. Jos kurssimuutos tapahtuu odotetulla tavalla, voit tehdä optiosta voittoa. Jos hinnanmuutosta ei tapahdu, olet vaarassa menettää koko sijoituksesi. 
  • Riskeiltä suojautuminen: Jos omistat jo kohde-etuuden osakkeita ja haluat suojautua kurssin laskulta, voit ostaa at-the-money myyntioption. Jos kohde-etuuden hinta laskee, saat myyntioptiosta voittoa, joka voi korvata osakkeistasi aiheutuneen tappion. 
  • Lisätuottojen hankkiminen: Voit päättää kirjoittaa omistamillesi osakkeille osto-optioita, jotka ovat ”at-the-money”. Tutustu osto-optioiden kirjoittamista koskevaan artikkeliin, jossa kerrotaan tämän strategian hyödyistä ja riskeistä. 
  • Ostohinnan alentaminen: Onko sinulla mielessäsi jokin osake, mutta et vielä omista sitä? Silloin voit kirjoittaa ”at-the-money” myyntioption. Näin voit ostaa kohde-etuutta halvemmalla, koska saat preemion kirjoitetusta myyntioptiosta. Jos kurssi kuitenkin nousee, et voi ostaa osakkeita, mutta pidät kirjoitetusta myyntioptiosta saadun voiton. 

Sijoittaminen optioihin LYNXin kautta

LYNXin kautta voit sijoittaa optioihin erittäin edullisesti. Voit käydä kauppaa lukuisilla eurooppalaisilla ja yhdysvaltalaisilla osake- ja indeksioptioilla. Käytössäsi on myös ammattimaiset kaupankäyntityökalut, kuten OptionTrader, ja voit lähettää optioyhdistelmät kokonaisuudessaan pörssiin. Tutustu LYNXin tarjontaan:

Out of the money (OTM) optioissa

Kommentit pois päältä artikkelissa Out of the money (OTM) optioissa

Optioiden roll over -strategia

Kommentit pois päältä artikkelissa Optioiden roll over -strategia

Iron butterfly: monimutkainen optiostrategia

Kommentit pois päältä artikkelissa Iron butterfly: monimutkainen optiostrategia

Kaikki optioista

Kirjoittanut LYNX – Editorial team
Kirjoittanut LYNX – Editorial team
Kirjoittanut LYNX – Editorial team
Kirjoittanut LYNX – Editorial team