Scalping: erittäin aktiivisen sijoittajan päiväkauppastrategia

Tässä artikkelissa

Sijoitusvoitoista keskusteltaessa usein korostetaan pitkäaikaisen sijoittamisen merkitystä. Markkinoilla toimii kuitenkin myös lukuisia päivätreidaajia, jotka onnistuvat tekemään merkittäviä voittoja lyhytaikaisilla sijoitusstrategioilla.

Päiväkaupankäynti on aktiivinen sijoitusstrategia, jossa sijoittaja avaa ja sulkee positioita usein hyvin lyhyellä varoitusajalla. Positio voidaan sulkea usein jopa muutaman minuutin jälkeen. Päivätreidaajista scalperit ovat aktiivisimpia sijoittajia.

Scalping on aktiivinen strategia, jossa sijoittaja sulkee avatun positionsa hyvin lyhyessä ajassa. Tavoitteena on usein saada nopeasti pieni voitto. Aika, jonka ajan positiota pidetään avoimena, vaihtelee sekunnista useisiin minuutteihin. Jos positiota pidetään pidempään, sijoitustyyliä ei yleensä enää kutsuta scalpingiksi.

Artikkelissa käsitellään seuraavia aiheita:

Käsitteen ”scalping” selitys

Scalping on sijoitustapa, jossa pieniä voittoja höylätään kurssien muutoksista. Strategia keskittyy tyypillisesti valuuttakauppaan, ja sisältää tyypillisesti useita toimeksiantoja päivittäin.

Aktiiviset scalperit painottavat usein sitä, että strategian onnistuminen edellyttää suurta kurinalaisuutta. Yksi väärä kauppa voi helposti haihduttaa koko päivän tai jopa koko kuukauden voitot. Yleensä scalperit perustavat sijoituspäätöksensä esimerkiksi teknisen analyysin parametrien tuottamiin arvoihin, tai he voivat esimerkiksi spekuloida jonkin makrotaloudellisen tapahtuman, esimerkiksi FEDin kokouksen, välittömillä vaikutuksilla markkinoilla.

Koska nopeat muutokset esimerkiksi valuuttapareissa ovat tavallisesti pieniä, scalperit käyttävät usein suuria positioita, jotta strategia olisi kannattava. Tätä havainnollistetaan alla olevalla vanhalla, mutta toimivalla, esimerkillä onnistuneesta euro/dollari-valuuttaparin scalping-sijoittamisesta.

Esimerkki, miltä onnistunut scalping voi näyttää
Esimerkki, miltä onnistunut scalping voi näyttää. Lähde: TWS.

Esimerkki scalping-strategiasta

Oletetaan, että sijoittaja käy kauppaa euro/dollari-valuuttaparilla ja hän yrittää saada 5 pisteen voiton joka toimeksiannosta scalpingin avulla.  Jos sijoittaja käy kauppaa 1000 dollarilla, tämä tarkoittaa tässä tapauksessa 0,50 euron voittoa (1000 x 1,1055 – 1000 x 1,1050). Koska kaupankäyntikuluja ei ole vielä otettu huomioon, sijoittaja tekee tässä tapauksessa todellisuudessa tappiota.

Jos sijoittaja toteuttaa saman kaupan 100 000 dollarilla, tilanne on yhtäkkiä toinen. Nyt voitto per kauppa on 50 dollaria. LYNXin kautta sijoittavien valuuttakauppiaiden minimikomissio EUR.USD valuuttakaupalle on 4 euroa. Kun voitosta vähennetään osto- ja myyntikustannukset, jotka ovat yhteensä arviolta noin 8 euroa, sijoittajan voitoksi jää noin 37 euroa. Esimerkin kautta on helpompaa ymmärtää, miten osa sijoittajista käyttää scalping-sijoitusstrategiaa päätoimisen elannon hankkimiseen, kun kauppoja tehdään useita päivässä.

Tässä strategiassa on kuitenkin myös merkittävä haittapuoli. Koska sijoittajan saamat voitot ovat niin pieniä ja sijoittaminen tapahtuu velkavivun avulla, tappionpysäytyksen käytön tärkeys korostuu vielä enemmän kuin muissa aktiivisissa sijoitusstrategioissa. Kuten sanottu, tällä tavalla sijoittavat painottavat yleensä kurinalaisuutta johtuen nimenomaan siitä, että sijoittajan on helppoa nollata kaikki saavuttamansa voitot. Tästä johtuen, bracket orderin (joka sisältää tappionpysäytystoimeksiannon ja niin sanotun profit taker -toimeksiannon) voi esimerkiksi asettaa siten, että sijoituksen riski-tuotto-suhde on 1.

Scalping-strategioiden soveltaminen päiväkaupassa

Scalping strategiat

Yllä olevassa esimerkissä käytettiin tarkoituksella valuuttaparia, sillä scalperit keskittyvät usein niihin. Valuuttakaupankäynnissä vakuusvaatimukset ovat yleensä alhaiset ja kaupankäyntiajat pitkiä. Lisäksi varsinkin tunnetut valuuttaparit ovat yleensä todella likvidejä, joten sijoittajan osto- ja myyntihinnan välisen erotuksen muodostama epäsuora kustannus on yleensä pieni.

Toisaalta sijoittajat voivat olla kiinnostuneita aktiivisesta kaupankäynnistä myös muilla tuotteilla. LYNXin asiakkaat voivat sijoittaa eri sijoitustuotteisiin vakuudellisella limiittiluotolla, mikä on usein suosittua scalping-sijoittamisen yhteydessä. Interactive Brokers käyttää riskiperusteista laskentatapaa vakuusvaatimusten määrittämiseen, joten yksiselitteistä vastausta enimmäisvakuuden määrästä ei voida antaa. Esimerkiksi osakkeiden kohdalla, oman pääoman vaatimukset ovat yleensä 15-30 prosentin välillä. Sijoittajan tulee kuitenkin perehtyä vakuudellisen limiittiluottosijoittamisen riskeihin ennen position avaamista.

Scalperit käyttävät yhä useammin automaattisia kaupankäyntijärjestelmiä sijoitustensa toteuttamiseen. Menestys ei tietenkään tule tyhjästä, vaan sijoittajan on yleensä rakennettava järjestelmänsä itse ja varmistettava, että strategia toimii. Lisäksi järjestelmän perustana olevia parametreja on aika ajoin mukautettava, koska markkinat muuttuvat myös jatkuvasti. Lue lisää automaattisesta kaupankäynnistä LYNXin kautta.

Sijoittaja voi yrittää toimia markkinatakaajana olemalla toimeksiannoillaan jatkuvasti osto- ja myyntipuolella. Tämä on hankala ja riskialtis strategia, sillä sijoittajan positio on tällöin lähes jokaista suurta liikettä vastaan. Tämä strategia toimii parhaiten rauhallisilla markkinoilla, jotka eivät juurikaan liiku.

Yleisin tapa scalping-sijoittamiseen on järjestelmän käyttäminen, joka käy kauppaa vain silloin, kun tietyt ennalta määritellyt signaalit täyttyvät. Aikaisemmin mainittu bracket order tehdään siten, että voitto-riski-suhde on esimerkiksi 1.

Scalping-sijoittaminen kiinnostaa osaa sijoittajista, mutta sitä on helppoa myös kritisoida. Vanha pörssiviisaus “leikkaa tappiot ja anna voittojen juosta” ei päde tässä tapauksessa. Sitä paitsi riski siitä, että sijoittaja menettää kaikki kertyneet voitot yhdellä tai kahdella toimeksiannolla on todellinen. Tästä johtuen scalping-sijoittaminen sopii vain tietynlaisille aktiivisille sijoittajille.