Optioiden roll over -strategia
Option erääntymispäivän siirtäminen seuraavalle kuukaudelle (eng. roll over) on optiostrategia, jota kokeneet sijoittajat käyttävät olemassa olevien optiopositioiden hallintaan. Tämä strategia on tehokas väline, jonka avulla sijoittajat voivat optimoida markkina-altistusta. Tässä artikkelissa tarkastelemme roll over -strategiaa perusteellisesti. Keskustelemme eri soveltamismahdollisuuksista ja esittelemme joitakin käytännön esimerkkejä. 
 
Jos etsit välittäjää käydäksesi kauppaa optioilla, klikkaa tästä ja tutustu LYNXiin.

Roll over -strategian perusteet

Ennen kuin syvennymme optioiden erääntymisen siirtämiseen, on tärkeää ymmärtää optioiden perusteet. Optio on rahoitussopimus, joka antaa sen ostajalle oikeuden, mutta ei velvollisuutta, ostaa (osto-optio) tai myydä (myyntioptio) kohde-etuutta, kuten osakkeita, ennalta määrättyyn hintaan tietyn ajan kuluessa. Hintaa, jolla optiolla käydään kauppaa, kutsutaan usein option preemioksi.  

Optioiden voimassaoloaika on rajoitettu, ja niiden hintoihin vaikuttavat useat tekijät, kuten kohde-etuuden hinta, erääntymispäivään kuluva aika, markkinoiden volatiliteetti ja korot.

Miksi erääntymistä halutaan siirtää?

Kun sijoittajat myyvät (eli kirjoittavat) optioita, he ottavat riskin, että markkinat kääntyvät heitä vastaan. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa optio on vaarassa tulla toteutetuksi. Tämä ei aina ole myyjän kannalta edullista. Tällaisissa tapauksissa optioiden erääntymisen siirtäminen voi olla arvokas strategia. 

Sijoittaja sulkee olemassa olevan optioposition ja avaa lähes välittömästi uuden position mukautetuin ehdoin. Tämä voi sisältää seuraavia elementtejä: 

  • Maturiteetin muutos: Uuden option maturiteetti eli voimassaoloaika on yleensä pidempi. Sijoittaja saa näin enemmän aikaa hyötyä suotuisista markkinaliikkeistä. 
  • Toteutushinnan mukauttaminen: Uuden option toteutushinta (eng. strike price) voi poiketa alkuperäisen option toteutushinnasta. Sijoittaja voi näin mukauttaa positioitaan senhetkisten markkinaolosuhteiden mukaan. 

Tämän strategian avulla voit säätää optiopositiotasi. Optioiden roll over -strategia on erityisen arvokas optioiden kirjoittajille. Tämä tarkoittaa niitä, jotka ovat myyneet option omistamatta sitä. 

Roll over -strategia voi toimia sekä kehittyneenä suojamekanismina että taktisena siirtona jatkuvien voittojen optimoimiseksi.

MITÄ ROLL OVER -STRATEGIA TARKOITTAA?

Roll over -strategia tarkoittaa nykyisen optioposition sulkemista ja samanaikaista uuden position avaamista erilaisilla ehdoilla, kuten erääntymispäivällä tai toteutushinnalla. Näin olemassa olevaa positiota voidaan mukauttaa ja optimoida muuttuvien markkinaolosuhteiden mukaan.

 
Myytyjen optioiden erääntymisen siirtäminen

Jos olet myynyt (kirjoittanut) option ja kohde-etuuden hinta liikkuu positiotasi vastaan, on olemassa riski, että optio toteutetaan. Kun kohde-etuuden markkinahinta lähestyy option toteutushintaa, toteutusriski kasvaa. Optioiden erääntymisen siirtäminen tarjoaa strategian tämän riskin välttämiseksi. 

Kun päätät siirtää “lyhyen” option erääntymispäivää, aloitat sulkemalla olemassa olevan position. Tämän jälkeen avaat välittömästi uuden position samasta kohde-etuutena olevasta osakkeesta, mutta pidemmällä voimassaoloajalla. Strategiastasi riippuen voit myös muuttaa option toteutushintaa, kun avaat uuden position. 

On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että optioiden erääntymisen siirtäminen ei varmista, että optiopositiosta tulee voitollinen. Se vain pidentää aikaa, jonka aikana optiosta voi tulla kannattava. Jos kohde-etuus liikkuu jatkuvasti vastakkaiseen suuntaan, optioiden erääntymisen siirtämisestä voi tulla pitkäaikainen urakka, jonka onnistumisesta ei ole takeita.

Roll over -strategia käytännössä

Optioiden erääntymispäivän siirto on strategia, jossa olemassa olevaa optiopositiota mukautetaan. Tämä tapahtuu sulkemalla olemassa oleva optiopositio ja avaamalla uusi optiopositio, jonka erääntymispäivä ja mahdollisesti myös toteutushinta on eri. Näin sijoittajat voivat säilyttää optiopositionsa ja mukauttaa sen muuttuviin markkinaolosuhteisiin. 

On useita syitä, miksi sijoittajat haluavat siirtää optioiden erääntymispäivää: 

  • Riskinhallinta: Jos markkinat eivät kehity odotetulla tavalla, sijoittajat voivat siirtää positioitaan riskin vähentämiseksi. Jos esimerkiksi osto-optio on vahvasti plusoptio (eng. in-the-money) ja sijoittaja ei halua ostaa kohde-etuutena olevaa osaketta, hän voi siirtää option myöhempään erääntymispäivään lykätäkseen velvollisuuttaan. 
  • Aika-arvon menetys: Optiot menettävät arvoaan ajan myötä, mikä tunnetaan myös nimellä aika-arvon menetys (eng. time decay) tai theta-arvon menetys (eng. theta decay). Siirtämällä optiot myöhempään erääntymispäivään sijoittajat voivat vähentää ajan kulumisen vaikutusta ja saada enemmän aikaa hyödyntää markkinoiden liikkeitä. 
  • Muuttuvat markkinaolosuhteet: Jos markkinaolosuhteet muuttuvat, voi olla tarpeen mukauttaa optiopositiota. Sijoittajat voivat esimerkiksi siirtää kirjoitetun osto-option korkeampaan toteutushintaan, jos kohde-etuuden hinta on nousussa, jotta voittojen saaminen jatkuisi.

Vakuudellisen osto-option erääntymisen siirtäminen

Oletetaan, että sijoittaja omistaa 100 ABC osaketta ja on kirjoittanut osto-option, jonka toteutushinta on 50 euroa ja joka erääntyy 30 päivän kuluttua. ABC:n hinta on tällä hetkellä noussut 48 eurosta 52 euroon. Kirjoitettu osto-optio on nyt vaarassa tulla käytetyksi, mikä tarkoittaa, että sijoittajan on myytävä 100 osaketta 50 euron kappalehintaan. 

Välttääkseen tämän velvollisuuden sijoittaja voi siirtää olemassa olevan osto-option erääntymispäivää. Hän voi ostaa alkuperäisen osto-option takaisin (takaisinostohinta 2,20 euroa optiolta) ja kirjoittaa samalla uuden osto-option, jonka toteutushinta on korkeampi, esimerkiksi 54 euroa, ja joka erääntyy 60 päivän kuluttua. Sijoittaja myös vastaanottaa uuden option myynnistä preemion, esimerkiksi 2,35 euroa.

Vakuudellisen myyntioption erääntymisen siirtäminen

Tarkastellaan nyt esimerkkiä myyntioption erääntymispäivän siirtämisestä. Oletetaan, että sijoittaja on myynyt ABC myyntioption, jonka toteutushinta on 50 euroa ja joka erääntyy 30 päivän kuluttua. Tuolloin kohde-etuuden (ABC) hinta oli 51,50 euroa osakkeelta, ja sijoittaja sai 0,80 euron preemion optiota kohden (yhteensä 80 euroa). 

ABC osakkeiden hinta on ajan myötä laskenut 49 euroon osakkeelta, ja optio on nyt vaarassa tulla toteutetuksi. Hän voi ostaa alkuperäisen myyntioption takaisin (takaisinostohinta 1,45 euroa optiolta) ja kirjoittaa samalla uuden myyntioption, jonka toteutushinta on alhaisempi, esimerkiksi 47,50 euroa, ja joka erääntyy 90 päivän kuluttua. Sijoittaja myös vastaanottaa uuden option myynnistä preemion, esimerkiksi 1,60 euroa.

Optiospreadin erääntymisen siirtäminen

Optioiden roll over -strategiaa voidaan soveltaa myös monimutkaisempiin optiostrategioihin, kuten optiospreadeihin. Oletetaan, että sijoittaja on avannut ABC bear call spread -optioposition, jonka toteutushinnat ovat 65 ja 70 euroa ja jotka erääntyvät 45 päivän kuluttua. Tämä strategia tuotti yhteensä 1,00 euron preemion. 

Kun ABC osakkeen hinta nousee 66,50 euroon, sijoittaja voi päättää siirtää erääntymispäivää. Sijoittaja voi sulkea olemassa olevan spreadin (takaisinostohinta 1,70 euroa) ja avata uuden spreadin, jonka toteutushinnat ovat korkeammat, esimerkiksi 70 ja 75 euroa, ja jotka erääntyvät 60 päivän kuluttua. Tämä uusi spread tuottaa tällöin esimerkiksi 1,05 euron preemion.

Johtopäätös

Optioiden roll over -strategia on tehokas väline kokeneille optiosijoittajille, jolla he voivat mukauttaa ja optimoida olemassa olevia positioita muuttuvien markkinaolosuhteiden mukaan. Se tarjoaa joustavuutta, riskienhallintaa ja mahdollisuuden hyödyntää ajan kulkua optimaalisesti. Sijoittajien on tärkeää harkita huolellisesti, soveltuuko optioiden erääntymisen siirtäminen heidän tilanteeseensa ja -tavoitteisiinsa.

Kaupankäynti optioilla LYNXin kautta

Sijoittajat voivat käydä optiokauppaa alhaisin hinnoin LYNXin kautta. Voit käydä kauppaa lukuisilla eurooppalaisilla ja amerikkalaisilla osakeoptioilla ja indeksioptioilla muutamalla hiiren klikkauksella. Sinulla on myös pääsy edistyksellisiin kaupankäyntityökaluihin, kuten OptionTraderiin, ja voit lähettää optioyhdistelmiä yhtenä transaktiona pörssiin. 

Optioiden roll over -strategia

Kommentit pois päältä artikkelissa Optioiden roll over -strategia

Iron butterfly: monimutkainen optiostrategia

Kommentit pois päältä artikkelissa Iron butterfly: monimutkainen optiostrategia

Osto-optiot: merkitys, esimerkkejä ja strategioita

Kommentit pois päältä artikkelissa Osto-optiot: merkitys, esimerkkejä ja strategioita

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart