Iron Condor
Eräässä toisessa artikkelissa käsittelimme tarkemmin butterfly spread-strategiaa. Tämän strategian suuri haittapuoli on se, että enimmäisvoittojen todennäköisyys on pieni. Iron Condor spreadin avulla tämä ongelma on ratkaistu, mutta voitot ovat usein pienempiä. 

Iron condor spread tarjoaa siis erinomaisen vaihtoehdon hyödyntää kohde-etuuden vähäistä liikettä. Tässä artikkelissa käsittelemme ensin iron condor spreadin teoriaa sekä sen etuja ja haittoja optioyhdistelmänä. Tämän selventämiseksi annamme myös käytännön esimerkin iron condorista.  

Iron condor optiostrategiana

Iron condor koostuu neljästä optiosta. Iron condor spread reagoi kohde-etuuden alhaiseen volatiliteettiin. 

Optiosijoittajat käyttävät strategiaa pääasiassa saadakseen säännöllisesti (usein kuukausittain) preemiota laskettua riskiä vastaan. Alla on esimerkki iron condorista. Tässä esimerkissä toteutetaan seuraavat transaktiot: 

 • Osto: myyntioptio $ 35 
 • Myynti: myyntioptio $ 40 
 • Myynti: osto-optio $ 50 
 • Osto: osto-optio $ 55 
Esimerkki iron condorista.
Esimerkki iron condor tuottokuvaajasta.

Iron Condor -teorian selitys 

Neljästä optiosta kaksi optiota ostetaan ja kaksi myydään. Strategia koostuu itse asiassa kahdesta vertikaalisesta spreadistä – lyhyestä vertikaalisesta myyntispreadistä (short vertical put spread) ja lyhyestä vertikaalisesta ostospreadistä (short vertical call spread) – joilla on sama erääntymispäivä. 

Miinusoptio (out-of-the-money) myydään sekä vertikaalisille osto- että myyntioptioille. Tämä katetaan ostamalla vieläkin kauempana oleva miinusoptio. Tämä strategia reagoi siis aika-arvon (theta) menetykseen; myydyillä optioilla on suurempi aika-arvon menetys kuin ostetuilla optioilla, jotka toimivat katteena. 

Jos kohde-etuuden arvo pysyy myytyjen osto- ja myyntioptioiden vaihteluvälin sisällä, saatu preemio on voitto. Myytyjen ja ostettujen optioiden vaihteluväli määrittää saatavan preemion. Kun tämä vaihteluväli pienenee, preemio kasvaa. Tällöin riski siitä, että hinta liikkuu vaihteluvälin ulkopuolelle, on suurempi. 

Kuten jo mainittiin, iron condor-strategian avulla enimmäistappio on tiedossa etukäteen. Riski maksimoidaan myytyjen ja ostettujen optioiden toteutushintojen erotukseen, josta vähennetään saatu preemio. 

Yllä olevassa esimerkissä koko strategiasta saatiin 1 dollarin preemio. Näin ollen kannattavuusraja (break-even) on 39 ja 51 dollarin välillä. Jos kohde-etuuden hinta on 39 ja 51 dollarin välillä erääntymisajankohtana, saadaan voittoa. Tämä voitto maksimoidaan 100 dollariin. Toisin kuin butterfly spreadin kohdalla, mahdollisuus maksimivoittoon on sama koko vaihteluvälin ajan. Tätä kompensoi yleensä pienemmät maksimivoitot. 

Koska etäisyys myydyn osto-option ja myyntispreadin välillä on 5 dollaria, tämä on enimmäistappio. Tästä vähennetään saatu preemio, jolloin enimmäistappio on 400 dollaria. Tämä tappio syntyy, jos kohde-etuus erääntyy 55 dollarin hinnan yläpuolella tai 35 dollarin hinnan alapuolella. 

Iron condorin edut 

 • Rajoitettu riski verrattuna option kreikkalaisiin (option greeks) 
 • Useita vaihtoehtoja positioiden hallintaan 
 • Suuri mahdollisuus onnistua (laajalla vaihteluvälillä). 

Iron condorin haitat

 • Korkeat kaupankäyntikulut (johtuen neljästä optiosta) 
 • Mahdollisen suuren tappion riski 
 • Yleisesti ottaen kohtalainen riski-tuottosuhde 

Mikä on sopiva voimassaoloaika ja toteutushinta? 

Optiostrategian tarkoituksena on pääasiassa kerätä optiopreemio. On tärkeää, että optioyhdistelmän ajan menetys ja odotusarvo on mahdollisimman suuri. Toteutushinta ja voimassaoloaika määritetään tätä silmällä pitäen. 

Valitse toteutushinta

Valitut toteutushinnat määrittävät vaihteluvälin, jonka välillä kohde-etuuden on eräännyttävä, jotta voiton saaminen olisi mahdollista. Mitä pienemmäksi tämä vaihteluväli tehdään, sitä pienempi on mahdollisuus, että erääntyminen tapahtuu tämän alueen sisällä, ja näin ollen tappioriski kasvaa. 

Toisaalta saatu preemio pienenee vaihteluvälin kasvaessa. Tämä käy myös järkeen, koska tällöin on suurempi mahdollisuus, että erääntyminen tapahtuu tämän vaihteluvälin sisällä.  

Valitse voimassaoloaika

Voimassaoloajan osalta on suositeltavaa valita enintään yksi kuukausi, koska reagoit ajan ja odotusarvon menetykseen. Kun voimassaoloaika on pidempi kuin yksi kuukausi, optiostrategian theta on edelleen nolla. 

Lisäksi mahdollisuus, että kohde-etuuden hinta liikkuu merkittävästi, kasvaa voimassaoloajan kasvaessa. Tämä tarkoittaa, että myös tappion riski kasvaa. 

Position hallinta

Optiosijoittajan, jolla on avoin iron condor-positio, on haastavaa hallita tätä, kun kohde-etuuden hinta on vaihteluvälin ulkopuolella ja erääntymispäivä on lähellä. Tällöin optiosijoittajalla on muutamia vaihtoehtoja: 

 • Position sulkeminen 
 • Position siirtäminen myöhempään erääntymispäivään 
 • Position pitäminen erääntymispäivään asti 

Position sulkeminen on radikaalein toimenpide, joka useimmiten johtaa avoimen position tappioon. Positio suljetaan uusien tappioiden riskin poistamiseksi. 

Kun positio siirretään seuraavaan erääntymispäivään, avoimet optiopositiot suljetaan. Ne siirretään välittömästi seuraavaan erääntymispäivään yhdistelmätoimeksiannolla. Tämä voidaan tehdä samalla tai eri toteutushinnalla riippuen kohde-etuuden hintakehitystä koskevista odotuksista. 

 Viimeinen vaihtoehto on pitää nykyinen positio voimassa erääntymispäivään asti. Tämän haittapuolena on, että gamma kasvaa, kun erääntyminen lähestyy. Tämä tarkoittaa sitä, että kohde-etuuden hinnan liikkeillä on suuri vaikutus optioiden hintakehitykseen. 

 Tällaisina aikoina tarvitaan erityistä valppautta. Optiosijoittajan on aina pyrittävä välttämään suurimman mahdollisen tappion toteutumista. 

Käytännön esimerkki iron condorista: AEX-indeksi

AEX saavutti 23. maaliskuuta 2022 tukitason noin 632 pisteen kohdalla. Vuoden 2020 alussa saavutettu huippu saattaa aiheuttaa Alankomaiden osakemarkkinoiden lievän nousun lähipäivinä. Odottaen, että AEX nousee hieman lähipäivinä, päätämme käyttää iron condor-strategiaa.  

Maaliskuun 23. päivänä 2022 muodostuu iron condor -positio. Tätä transaktiota varten päätettiin pitää vaihteluväli melko kapeana, mutta valita erääntymispäiväksi 1. heinäkuuta eli kuuden kaupankäyntipäivän kuluttua. Yhdistelmän muodostamiseksi tehtiin seuraavat toimeksiannot:

EOE iron condor
Osto: Myyntioptio Jul ’01’22 610 
Myynti: Myyntioptio Jul ’01’22 644 
Myynti: Osto-optio Jul ’01’22 656 
Osto: Osto-optio Jul ’01’22 690 

Tämän yhdistelmän muodostamiseksi teet 4 optiotoimeksiantoa. Tämän iron condorin kokonaissijoitus lasketaan seuraavasti:

 Suunta  Optio  Maksetaan  Saadaan 
 Osto Myyntioptio Jul ’01’22 610  € 2,00   
 Myynti Myyntioptio Jul ’01’22 644    €12,85 
 Myynti Osto-optio Jul ’01’22 656    € 3,00 
 Osto Osto-optio Jul ’01’22 690 € 0,05   
  Maksettu preemio  € 2,05   
  Saatu preemio    € 15,85 
  Saadut preemiot yhteensä € 13,80   

Alla oleva AEX-indeksin kaavio osoittaa, millä vaihteluvälillä voittoja tehdään.  

aex indeksi kaavio

Saat 13,80 euron preemion koko optiostrategiasta. Kannattavuusraja on siis 630,2 ja 669,8 välillä. Saatu preemio kasvattaa myytyjen myynti- ja osto-optioiden vaihteluväliä 13,80:llä. Vakiokertoimen 100 vuoksi saat 1 380 euron preemion ilman kaupankäyntikuluja. 

 Jos AEX noteerataan 644 ja 656 vaihteluvälin sisällä eräpäivänä, kaikki optiot erääntyvät arvottomina. Saatu preemio on voittosi, joka on tämän position maksimivoitto.  

 Suurin mahdollinen tappio tässä tapauksessa on: 34 – 13.80 = 20.20. Vakiokertoimen 100 vuoksi enimmäistappio on 2020 euroa. Tässä esimerkissä enimmäistappio syntyy, jos kohde-etuuden arvo laskee alle 610 tai ylittää 690. 

Suoritusprofiili 

Alla oleva kuvakaappaus iron condoria kuvaavasta kaaviosta on peräisin TWS-kaupankäyntialustalta. LYNXin kautta saat käyttöösi laajan valikoiman optiotyökaluja, joilla voit kartoittaa yksinkertaisia ja monimutkaisia optiorakenteita.

Iron condor TWS

Kaupankäynti iron condor-strategialla LYNXin kautta 

LYNXin kautta voit käydä optiokauppaa erittäin edullisesti. Muutamalla hiiren klikkauksella voit helposti käydä kauppaa lähes kaikilla eurooppalaisilla ja amerikkalaisilla indeksi- ja osakeoptioilla. Sinulla on myös pääsy tehokkaisiin kaupankäyntityökaluihin, kuten OptionTraderiin, ja voit lähettää optioyhdistelmät kokonaisuudessaan pörssiin. 

Optioiden roll over -strategia

Kommentit pois päältä artikkelissa Optioiden roll over -strategia

Iron butterfly: monimutkainen optiostrategia

Kommentit pois päältä artikkelissa Iron butterfly: monimutkainen optiostrategia

Osto-optiot: merkitys, esimerkkejä ja strategioita

Kommentit pois päältä artikkelissa Osto-optiot: merkitys, esimerkkejä ja strategioita

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart