Jelly roll-optiostrategia on monimutkaisempi kaupankäyntistrategia optioiden maailmassa. Siinä käytetään synteettisiä osakepositioita tietyn markkinaposition luomiseksi. Tämä koskee erityisesti ammattimaisia sijoittajia ja markkinatakaajia. Jelly roll-strategian hyvä ymmärtäminen voi kuitenkin tuoda uusia oivalluksia. Lisäksi se tarjoaa sijoittajalle uuden välineen sijoitusarsenaaliinsa. 
 
Jelly roll-strategiassa yhdistyvät kaksi calendar spreadiä. Ero on sopimuskuukaudessa eikä toteutushinnassa kuten box-strategiassa. Jelly roll koostuu neljästä optiojalasta, ja sillä pyritään hyötymään tietyistä markkinaolosuhteista, kuten korkojen muutoksista. 
 
Tässä artikkelissa käsittelemme jelly roll-strategiaa sekä siihen liittyvää box-strategiaa. Käsittelemme niiden sovelluksia, hyötyjä ja riskejä. Jotta strategia ymmärrettäisiin paremmin, tarkastelemme myös käytännön esimerkkejä. Jos etsit välittäjää, jonka kautta voit käydä kauppaa optioilla, klikkaa tästä

Mikä on jelly roll?

Jelly roll-strategian tarkoituksena on luoda neutraali positio, jossa option kreikkalaisten vaikutus positioon on minimaalinen. Neljän optiojalan yhdistelmää voidaan tarkastella kahdella tavalla. Ymmärrettävin on kuitenkin kahden synteettisen osakeposition yhdistelmä. Se näyttää tältä: 

 • Pitkä 1 kesäkuuta erääntyvä osto-optio, toteutushinta 50 
 • Lyhyt 1 kesäkuuta erääntyvä myyntioptio, toteutushinta 50 
 • Lyhyt 1 heinäkuuta erääntyvä osto-optio, toteutushinta 50 
 • Pitkä 1 heinäkuuta erääntyvä myyntioptio, toteutushinta 50 
   

Synteettisellä pitkällä ja synteettisellä lyhyellä tarkoitetaan optiopositioita, joilla on sama tuottoprofiili ja samat ominaisuudet kuin osakkeiden ostamisella ja pitämisellä tai osakkeiden myynnillä. 

Synteettisessä pitkässä positiossa käytetään pitkän osto-option (long call option) ja lyhyen myyntioption (short put option) yhdistelmää saman tuloksen saavuttamiseksi kuin ostamalla ja pitämällä osakkeita. Pitkä osto-optio antaa sijoittajalle oikeuden ostaa kohde-etuutena olevat osakkeet, kun taas lyhyt myyntioptio luo velvoitteen ostaa osakkeet. Yhdessä nämä optiopositiot luovat samanlaisen tuotto- ja riskiprofiilin kuin kohde-etuutena olevien osakkeiden omistaminen.  

Sen sijaan synteettinen lyhyt positio tuottaa samanlaisen tuloksen kuin osakkeiden myynti. Tämä saavutetaan ostamalla myyntioptio (long put option) ja myymällä osto-optio (short call option). Myyntioption osto antaa sijoittajalle oikeuden myydä osakkeet, kun taas osto-option myynti luo velvoitteen myydä osakkeet. Yhdessä nämä optiopositiot jäljittelevät samaa tuottoprofiilia kuin osakkeiden myynti.

Box-strategia

Box syntyy, kun pitkä ja lyhyt synteettinen positio yhdistetään saman erääntymispäivän sisällä, mutta eri toteutushinnalla. Boxin avulla sijoittajalla on jälleen kerran synteettisesti sekä pitkä että lyhyt positio osakkeessa. 

Box-strategiaa käytetään pääasiassa käteisvarojen hallintaan. Sijoittaja voi olla synteettinen pitkä positio 90 dollarissa ja synteettinen lyhyt positio 100 dollarissa, mikä on 10 dollarin ero. Jos oletetaan, että erääntymiseen on 180 päivää, aika- ja korkotekijät olisi hinnoiteltava. Jos näin ei tehdä, syntyy arbitraasimahdollisuuksia, joita sijoittajat voivat käyttää hyväkseen. Lisäksi jos oletetaan, että korko on 5 %, kauppiaat saavat 0,25 dollarin alennuksen sopimusten molemmin puolin ((5 % x 180/360) x 10 USD). 

Jelly roll-strategian hyödyt ja riskit

Jelly roll- tai box-strategiaa voidaan käyttää hyväksi, kun optiomarkkinoilla on hintaepätasapainoa tai arbitraasimahdollisuuksia. Koska synteettiset pitkät ja lyhyet positiot kumoavat toistensa suunnan, riski kohde-etuuden markkinaliikkeistä pienenee jonkin verran. Jelly roll voi siksi olla houkutteleva kaupankäyntistrategia niille, joilla on neutraali markkinanäkemys ja jotka haluavat hyötyä pienistä hintaliikkeistä. Korkojen lisäksi myös osinko on tärkeä muuttuja. Jos yhtiö ilmoittaa uudesta osingosta tai osinko nousee yllättäen, positio muuttuu tappiolliseksi lyhyellä jelly rollilla ja kannattavaksi pitkällä jelly rollilla. 

Haittapuolena on strategioiden monimutkaisuus. Koska kohde-etuuden liikkeistä ei voida saada voittoa, voiton on tultava optioiden virheellisestä hinnoittelusta. Tämän tunnistaminen ja toteuttaminen vaatii valtavaa asiantuntemusta ja kokemusta, mutta sijoittajalle on arvokasta ymmärtää mahdollisuuksia syvällisemmin. 

Jelly roll -strategia on erityisen suosittu markkinatakaajien keskuudessa. He rakentavat positioita ostamalla ja myymällä, mutta heidän tavoitteenaan on minimoida riski. Ihannetapauksessa he pyrkivät tasapainoiseen positioon toteutushinnalla, mikä tarkoittaa, että heillä on yhtä monta osto- ja myyntioptiota kummallakin toteutushinnalla. 

Esimerkki jelly roll-strategiasta

Käytämme esimerkkinä Microsoftia, joten avaamme 1 synteettisen pitkän position Microsoftissa ja 1 synteettisen pitkän position myöhempänä erääntymispäivänä. 

 • Pitkä 1 heinäkuuta erääntyvä osto-optio, toteutushinta 335  
 • Lyhyt 1 heinäkuuta erääntyvä myyntioptio, toteutushinta 335  
   
 • Lyhyt 1 syyskuuta erääntyvä osto-optio, toteutushinta 335 
 • Pitkä 1 syyskuu erääntyvä myyntioptio, toteutushinta 335 

Positiomme kreikkalaiset ovat kaikki lähellä nollaa. Toinen motivaatio jelly roll-strategian käyttämiselle liittyy korkoihin. Kyseisessä esimerkissä jelly roll-positiolla on heinäkuussa positiivinen rho-altistus ja syyskuussa negatiivinen rho-altistus. Riippuen sijoittajan odotuksista tulevien korkojen liikkeistä, positio voidaan rakentaa hyödyntämään korkomahdollisuuksia. 

 Jelly roll-strategian avulla sijoittajat voivat optimoida positioitaan korkonäkymien perusteella ja mahdollisesti kasvattaa kokonaistuottoaan hyödyntämällä korkoeroja eri erääntymispäivillä olevien optiosopimusten välillä. 

Johtopäätös

Jelly roll ja siihen liittyvä box ovat monimutkaisia kaupankäyntistrategioita optioiden maailmassa. Niissä käytetään synteettisiä osakepositioita ja optioyhdistelmiä erityisten markkinapositioiden luomiseksi. Näitä strategioita sovelletaan ensisijaisesti ammattimaisiin sijoittajiin ja markkinatakaajiin, joilla on syvällinen ymmärrys optiomarkkinoista ja niihin liittyvistä monimutkaisuuksista. 

Jelly roll -strategian ymmärtäminen voi tarjota uusia oivalluksia ja antaa sijoittajille arvokkaita työkaluja sijoitusarsenaaliinsa. Näiden strategioiden avulla sijoittajat voivat hyödyntää hintatehottomuutta, arbitraasimahdollisuuksia ja korkoeroja optiomarkkinoilla.

FAQ

Jelly roll-optiostrategia on monimutkainen kaupankäyntistrategia, jossa yhdistetään kaksi calendar spreadiä ja keskitytään sopimuskuukauteen eikä toteutushintaan. Siinä luodaan synteettisiä osakepositioita tiettyjen markkinaolosuhteiden, kuten korkojen muutosten, hyödyntämiseksi. 

Jelly roll -strategiaa käyttävät pääasiassa ammattimaiset sijoittajat ja markkinatakaajat, joilla on syvällinen ymmärrys optiomarkkinoista ja niiden monimutkaisuudesta. Se tarjoaa neutraalin markkinanäkemyksen omaaville sijoittajille välineen, jolla he voivat hyödyntää pieniä hintaliikkeitä ja mahdollisia hintaepätasapainoja. 

Jelly roll-strategian ymmärtäminen voi tarjota uusia oivalluksia ja antaa sijoittajille arvokkaita työkaluja sijoitusarsenaaliinsa. Tämän strategian avulla sijoittajat voivat hyödyntää hintatehottomuutta, arbitraasimahdollisuuksia ja korkoeroja optiomarkkinoilla. 

Sijoittaminen optioihin LYNXin kautta

LYNXin kautta voit sijoittaa optioihin erittäin edullisesti. Voit käydä kauppaa lukuisilla eurooppalaisilla ja yhdysvaltalaisilla osake- ja indeksioptioilla. Käytössäsi on myös ammattimaiset kaupankäyntityökalut, kuten OptionTrader, ja voit lähettää optioyhdistelmät kokonaisuudessaan pörssiin. Tutustu LYNXin tarjontaan:

Optioiden roll over -strategia

Kommentit pois päältä artikkelissa Optioiden roll over -strategia

Iron butterfly: monimutkainen optiostrategia

Kommentit pois päältä artikkelissa Iron butterfly: monimutkainen optiostrategia

Jelly roll: monimutkainen optiostrategia

Kommentit pois päältä artikkelissa Jelly roll: monimutkainen optiostrategia

Parhaat optiostrategiat epävarmoina aikoina

Kommentit pois päältä artikkelissa Parhaat optiostrategiat epävarmoina aikoina

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart