Mikä on 871(m)-sääntö?

871(m)-säännön tarkoituksena on estää Yhdysvaltojen ulkopuolisia kansalaisia välttämästä yhdysvaltalaisista osakkeista perittävää lähdeveroa johdannaisten avulla. Lähdeveroa sovelletaan, kun maksetaan käteisosinkoa.

Yhdysvaltain lähdevero koskee nykyään myös osinkoa vastaavaa tuloa, jota maksetaan liikkeeseenlaskijatuotteista, joiden kohde-etuutena on yhdysvaltalainen osake. Näitä tuotteita ovat esimerkiksi warrantit, diskonttotodistukset ja futuurit.

Huomautus
Tärkeää

LYNX ei valitettavasti enää tarjoa kaupankäyntiä strukturoiduilla tuotteilla (ml. warrantit) asiakkailleen 3. heinäkuuta 2023 alkaen.

Kaupankäyntirajoitus

871(m)-säännön mukaan näiden instrumenttien liikkeeseenlaskijoiden on kirjattava näiden instrumenttien haltijoiden verotustilanne oikein. Käytännössä tämä ei kuitenkaan ole mahdollista. Jotta Yhdysvaltain lähdeveroa ei voitaisi kiertää, kaupankäynti näillä instrumenteilla on nyt estetty. IRS:n lainsäädännön mukaan tämä koskee myös johdannaisia, joiden kohde-etuutena oleva omaisuuserä ei maksa tai ei ole maksanut osinkoa. Kaupankäynti ei ole mahdollista edes siinä tapauksessa, että vain yksi kohde-etuuden osatekijä olisi yhdysvaltalainen osake.

Rahoitusvälineet, joihin sääntö vaikuttaa

 • Warrantit
 • Vaihtovelkakirjalainat
 • Sertifikaatit
 • Strukturoidut velkakirjat
 • Indeksit
 • Pörssilistatut johdannaiset

Sääntö vaikuttaa näihin rahoitusvälineisiin, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. Kohde-etuutena olevat arvopaperit ovat yhdysvaltalaisia osakkeita liikkeeseenlaskijan asuinmaasta riippumatta.
 2. Nämä yhdysvaltalaiset osakkeet maksavat osinkoja johdannaisten voimassaoloaikana.
 3. Johdannaisilla on liikkeeseenlaskijoiden määrittämä delta-arvo, joka on yhtä suuri kuin 1 (1. tammikuuta 2019 tai sen jälkeen liikkeeseen lasketut johdannaiset, joiden delta on suurempi tai yhtä suuri kuin 0,8, kuuluvat myös säännön piiriin).

Toimeksiannon hylkäys

Jos yrität tehdä toimeksiantoa säännön piiriin kuuluvilla rahoitusvälineillä, toimeksiantosi hylätään. Näet kaupankäyntialustoilla virheilmoituksen, joka kertoo 871(m)-rajoituksesta.

Tiedoksi
Otathan huomioon

Tässä annetut tiedot on tarkoitettu vain tueksi, mutta ne eivät kata kaikkia 871(m)-säännön kriteereitä. Siksi LYNX ei voi taata, että tämän tiedon perusteella hyväksytty rahoitusväline on todellisuudessa kaupankäynnin kohteena.

Usein kysyttyä

LYNX ei valitettavasti enää tarjoa kaupankäyntiä strukturoiduilla tuotteilla (ml. warrantit) asiakkailleen 3. heinäkuuta 2023 alkaen.

871(m)-säännön tarkoituksena on estää Yhdysvaltojen ulkopuolisia kansalaisia välttämästä yhdysvaltalaisista osakkeista perittävää lähdeveroa johdannaisten avulla.

Warrantit, vaihtovelkakirjalainat, sertifikaatit, strukturoidut velkakirjat, indeksit ja pörssilistatut johdannaiset, jos:

 • Kohde-etuutena olevat arvopaperit ovat yhdysvaltalaisia osakkeita liikkeeseenlaskijan asuinmaasta riippumatta.
 • Nämä yhdysvaltalaiset osakkeet maksavat osinkoja johdannaisten voimassaoloaikana.
 • Johdannaisilla on liikkeeseenlaskijoiden määrittämä delta-arvo, joka on yhtä suuri kuin 1 (1. tammikuuta 2019 tai sen jälkeen liikkeeseen lasketut johdannaiset, joiden delta on suurempi tai yhtä suuri kuin 0,8, kuuluvat myös säännön piiriin).