Swing trading: sijoitusstrategia osakkeiden heilunnan hyödyntämiseen

Tässä artikkelissa

Jokainen sijoittaja voi itse valita mikä sijoitustyyli sopii hänelle parhaiten, aktiivinen päiväkaupankäynti vai passiivinen pitkäaikainen sijoittaminen.

Artikkelissa käsiteltävää strategiaa ei voi kuitenkaan täysin luokitella kumpaankaan.

Aktiivisempien sijoittajien keskuudessa suosittu kaupankäyntistrategia on niin sanottu swing-kaupankäynti (swing trading). Strategiaa käyttävät sijoittajat pyrkivät hyötymään osakekurssin heilunnasta. Tässä strategiassa positioita pidetään muutaman päivän tai korkeintaan muutaman viikon ajan.

Artikkelissa käydään läpi:

Mitä swing-kaupankäynti tarkalleen ottaen on?

Swing-kaupankäynti on laajalti käytetty ja vanha sijoitusmenetelmä, jota käyttävät erityisesti yksityiset sijoittajat. Strategiassa voidaan joko ostaa tai lyhyeksi myydä osakkeita, riippuen osakekurssin suhteellisesta tilanteesta.

Strategiaa käyttävät sijoittajat etsivät yleensä osakkeita, joiden arvonvaihtelu on suurta. Toisin sanoen osakkeen volatiliteetti on syystä tai toisesta korkea. Äärimmilleen yksinkertaistettuna strategiaa voi kuvata alla olevan kuvaajan tapaan.

Swing trading perusperiaate.

Useimmiten vastaavaa aktiivisempaa sijoittamista harrastavat sijoittajat käyttävät päätöksenteon tukena teknistä analyysiä. LYNXin Sijoitusblogista löytyy teknisen analyysin perusteisin keskittyvä artikkelisarja, jonka voi lukea linkin kautta: Mitä tekninen analyysi on? Alustus tekniseen analyysiin osa 1. Lisäksi erillisessä artikkelissa on käsitelty LYNXin asiakkaiden suosituimpia teknisen analyysin työkaluja. Teknisen analyysin työkaluilla sijoittajat arvioivat, onko osake tietyllä hetkellä suhteellisesti yli- tai aliarvostettu. Työkaluilla voidaan myös pyrkiä löytämään trendejä tai arvioimaan, millä hinnalla osake näyttäytyy suhteellisen halpana tai kalliina muille sijoittajille. Teknisen analyysin työkaluilla pyritäänkin löytämään usein niin sanottuja tuki- ja vastustustasoja.

Aktiivisemmalta kaupankävijältä vaaditaan kurinalaisuutta ja tarkkaa perehtymistä kaupankäynnin kohteena olevaan osakkeeseen. Sijoittajan on hyvä tietää teknisen analyysin tarjoamien tietojen lisäksi esimerkiksi, mitkä makrotaloudelliset muuttujat vaikuttavat juuri kaupankäynnin kohteena olevaan osakkeeseen. Tarkan perehtymisen lisäksi yleensä strategiaa toteuttavat sijoittajat käyttävät riskienhallinnassa apuna tappionpysäytystoimeksiantoja. Lue lisää niin sanotun Bracket order -toimeksiantojen hyödyntämisestä. Tämä toimeksianto sisältää sekä tappionpysäytystason että automaattisen voittojen lunastuksen osakekurssin muuttuessa suotuisasti.

Teknisen analyysin perusteella strategiassa osakekurssille etsitään tukitaso, jonka alle osakekurssi ei todennäköisesti laske. Tappionpysäytystoimeksianto voidaan asettaa lähelle hintaa, jolla osake ostetaan. Näin toimiessaan sijoittaja pyrkii minimoimaan tappiot, mikäli osakekurssi ei lähdekään kehittymään sijoittamaan odottamaan suuntaan. Sijoittajan tavoitteena onkin luonnollisesti saada paras mahdollinen riski-tuotto-suhde.

Miten swing-kaupankäyntistrategiaa voidaan toteuttaa?

Esimerkki swing-kaupankäynnistä Philipsin osakkeella
Esimerkki swing-kaupankäynnistä Philipsin osakkeella. Lähde: TWS.

Yllä oleva kaavio näyttää esimerkin siitä, miltä onnistunut strategian toteutuminen näyttää swing-kaupankäynnissä. Esimerkin tilanne on vanha, mutta perusperiaatetta voi soveltaa hyvinkin mihin tahansa vastaavaan tilanteeseen. Kuvaajassa oleva vihreä viiva näyttää tukitason, jonka kohdalla osakekurssi näyttäytyy suhteellisen aliarvostettuna. Punainen viiva perustuu osakekurssin edelliseen huippuun.

Kuten yllä on mainittu, strategiassa sijoittajat käyvät kauppaa tuki- ja vastustasojen välillä. Kun sijoittaja on löytänyt lupaavan osakkeen, esimerkiksi yllä näytetyssä tilanteessa Philipsin, sijoittaja voi alkaa tekemään syvempää analyysiä. Strategiassa tämä tarkoittaa vastustason löytämistä hintakuvaajasta. Vastustaso teknisessä analyysissä näyttäytyy usein kohtana, jossa sijoittajan voi olla hyvä sulkea positionsa. Kuvaajassa osto- ja myyntihetket on merkitty vihreällä ja punaisella viivalla.

Yllä olevassa esimerkissä sijoittaja olisi voinut saada noin 0,60 euron voiton per osake. Ostohinnan, tappionsietokyvyn ja sijoittajan oman analyysin perusteella hän voi määritellä itselleen sopivan tappionpysäytystason. Sitä määrittäessä analyysissä usein huomioidaan mahdolliset tukitasot. Tappionpysäytystasoa määritettäessä voi olla hyväksi, että sijoittaja antaa osakekurssille hieman tilaa muuttua, koska nousuhetken tai mahdollisen tukitason määrittäminen on mahdotonta.

Toisaalta sijoittajan tulee pitää mielessä myös mahdolliset riskit, ja asettaa tappionpysäytystaso hänen oman riskinottokykynsä mukaan. Mahdollinen tappio on aina myös hyvä suhteuttaa tavoiteltuun voittoon.

Suurin voitto oli tässä tapauksessa noin 0,60 euroa. Mikäli sijoittaja asettaa tappionpysäytystason esimerkiksi 20 senttiä ostohintaa alemmaksi, on hänen riski-tuotto-suhteensa 3. 20 senttiä on myös esimerkissä limiittiluotto, jonka verran osakekurssi voi laskea ennen position sulkeutumista. Näin osakekurssin ei tarvitse nousta välittömästi position avaamisen jälkeen.

Mikäli sijoittaja käy kauppaa merkittävän tukitason läheisyydessä, sijoittajan kannattaa huomioida se tappionpysäytystason kanssa: mikäli tukitaso rikkoutuu, sijoittajan kannattaa todennäköisesti teknisen analyysin perusteella sulkea positio välittömästi.

Swing-kaupankäynti kaupankäyntialustalla

TWS-kaupankäyntialusta sisältää todella laajan valikoiman erilaisia työkaluja ja asetuksia, joilla sijoittaja voi muokata kaupankäyntialustaa sopimaan hänen omaan sijoitustyyliinsä ja -strategiaansa. Esimerkiksi Swing-kaupankäyntiä varten erinomainen työkalu on ChartTrader, jonka avulla sijoittaja voi käydä kauppaa suoraan hintakuvaajassa. Työkalun avulla kaaviossa voi osto- ja myyntitoimeksiantojen lisäksi asettaa esimerkiksi rajahintaisia tappionpysäytystoimeksiantoja.

Toimeksiantoja on myös helppo liikuttaa siirtämällä niitä suoraan kaaviossa hiirellä.

Esimerkki ChartTraderin käytöstä. Lähde: TWS.
Esimerkki ChartTraderin käytöstä. Lähde: TWS.

Yllä oleva kuvakaappaus näyttää, miltä toimeksianto näyttää kuvaajassa. ChartTraderin saa auki valitsemalla kuvaajassa ylhäältä ensin Edit, Global Chart Configuration ja sitten avautuvan valikon kohdasta Display klikkaamalla kohdan ChartTrader. Toimeksiannon voi myös lähettää suoraan kaavion reunasta tai alhaalta avautuvasta Orders-valikosta, josta toimeksiannon kaikkia yksityiskohtia voi myös muuttaa tarkemmin.