Iron butterfly: monimutkainen optiostrategia
Iron butterfly -strategialla on monia yhtäläisyyksiä muiden tunnettujen optiostrategioiden kanssa. Strategia on laadittu siten, että kohde-etuuden odotetaan osoittavan alhaista volatiliteettia, eli vähäistä hintavaihtelua optioiden erääntymispäivään asti. 
 
Näin sijoittaja voi ansaita optiopreemion myydyillä (kirjoitetuilla) optioilla ja hyötyä saaduista rahoista, jos kohde-etuus pysyy odotetulla vaihteluvälillä. 
 
Tässä artikkelissa kerromme kaiken iron butterfly -strategiasta. Jos etsit välittäjää käydäksesi kauppaa optioilla, klikkaa tästä.

Mikä on iron butterfly?

Iron butterfly ymmärretään intuitiivisesti parhaiten kahden vertikaalisen spreadin, debit spreadin tai credit spreadin yhdistelmänä. Iron butterfly -strategiassa myydään samanaikaisesti osto- ja myyntioptio samalla toteutushinnalla ja näiden lisäksi ostetaan osto-optio korkeammalla toteutushinnalla sekä myyntioptio alemmalla toteutushinnalla. Kaikilla optioilla on sama erääntymispäivä ja määrä sopimuksia (kerroin).  

Iron butterfly -strategia koostuu neljästä optiojalasta. Aivan kuten Iron Condor, strategia koostuu kahdesta lyhyestä tai pitkästä vertical spreadistä. Lyhyestä tai pitkästä vertical call spreadistä ja lyhyestä tai pitkästä put spreadistä. Kuten butterfly -strategian kohdalla, lyhyillä optioilla on sama toteutushinta (eng. strike price). Termiä “gouge” käytetään usein viittaamaan strategian keskimmäisiin toteutushintoihin. Kun taas termiä “wings” käytetään yleensä ulommista toteutushinnoista. 

Ihanteellinen skenaario riippumatta siitä, onko positio pitkä vai lyhyt, on, että debit spreadit erääntyvät siten, että molemmat optiot ovat plusoptioita (eng. in-the-money) ja credit spreadit erääntyvät siten, että molemmat optiot ovat miinusoptioita (eng. out-of-the-money). Lyhyissä iron butterfly -strategioissa on siis ihanteellista, että kohde-etuuden hinta on täsmälleen keskimmäisten toteutushintojen tasolla maksimaalisen voiton saamiseksi. 

Lyhyt iron butterfly

Iron butterflyn tuottopotentiaali rajoittuu saatuun preemioon. Enimmäistappio on ostettujen ja myytyjen optioiden toteutushintojen erotus, josta on vähennetty saadut preemiot. Maksimivoitto saavutetaan, kun kohde-etuus on täsmälleen gougen toteutushinnan tasolla erääntymispäivänä. Jos kohde-etuus liikkuu odotetun vaihteluvälin ulkopuolella, tappio voi kasvaa. 

Lyhyt (eng. short) iron butterfly on suositumpi sijoittajien keskuudessa. Tässä strategiassa sijoittaja myy keskimmäiset toteutushinnat omaavat optiot ja ostaa ulompien toteutushintojen optiot. Myytäessä lyhyeksi optioita keskimmäisillä toteutushinnoilla tavoitteena on yleensä alhainen toteutunut volatiliteetti. 

Termeillä “pitkä” ja “lyhyt” ei ole juurikaan merkitystä koko spreadin kannalta. Tärkeintä ovat pitkien ja lyhyiden optioiden toteutushinnat. Call debit spread on periaatteessa sama kuin put credit spread, joka koskee samaa kohde-etuutta ja jolla on sama erääntymiskuukausi ja samat toteutushinnat. 

Pitkä iron butterfly

Pitkän (eng. long) iron butterflyn perustavanlaatuinen ero on se, että kaksi debit spreadiä yhdistetään. Ostetaan osto- ja myyntioptio, joilla on sama toteutushinta (gouge) ja myydään ns. siivet (eng. wings). Pitkän iron butterflyn riski rajoittuu optioista maksettuun preemioon. Tämä strategia on hieman vähemmän käytännöllinen, koska tuottoprofiili eroaa huomattavasti lyhyen iron butterflyn tuottoprofiilista. 

Ero butterfly -strategian kanssa

Ero butterfly- ja iron butterfly -strategioiden välillä liittyy myytyjen optioiden positioon. Butterfly-strategia koostuu option ostamisesta tietyllä toteutushinnalla, option ostamisesta korkeammalla toteutushinnalla ja kahden option myymisestä vielä korkeammalla toteutushinnalla. Iron butterfly -strategialla on vielä yksi ylimääräinen ulottuvuus. 

Iron Butterfly -strategiassa myydään samanaikaisesti osto-optio ja myyntioptio, joilla on sama toteutushinta, sekä ostetaan osto-optio ja myyntioptio, joilla on korkeampi tai matalampi toteutushinta. Kaikilla optioilla on sama erääntymispäivä ja määrä sopimuksia (kerroin). 

Suurin ero on se, että iron butterfly sisältää myös myydyn myyntioption (eng. short put option). Tämä tarkoittaa, että iron butterfly -strategialla on laajempi tuottovyöhyke kuin butterfly-strategialla. 

Iron butterfly esimerkki

Esimerkissämme käytämme SPDR S&P 500 ETF-rahastoa (SPY) lyhyen iron butterfly -esimerkin laatimiseen. Oletetaan, että ETF-rahaston tämänhetkinen hinta on 437 dollaria, ja jos laskemme alhaisen volatiliteetin varaan, meidän olisi parasta valita keskimmäiset toteutushinnat (gouge), niin että optiot ovat tasaoptioita (eng. at-the-money). Hyödyntääksemme optimaalisesti aika-arvon rapautumista valitsemme optiot, joiden voimassaoloaika on 30–45 päivän välillä.  

1. Osto-option myynti 

  • Myy 1 osto-optio, jonka toteutushinta on 438 dollaria 
  • Vastaanota 6,34 dollarin preemio sopimusta kohti 

2. Myyntioption myynti 

  • Myy 1 myyntioptio, jonka toteutushinta on 438 dollaria 
  • Vastaanota 6,42 dollarin preemio sopimusta kohti 

3. Osto-option osto 

  • Osta 1 osto-optio, jonka toteutushinta on 444 dollaria 
  • Maksa 3,5 dollarin preemio sopimusta kohti 

4. Myyntioption osto 

  • Osta 1 myyntioptio, jonka toteutushinta on 432 dollaria 
  • Maksa 4,23 dollarin preemio sopimusta kohti 

Tässä esimerkissä keskimmäiset toteutushinnat (438 dollaria) ovat iron Butterflyn “gouge”, kun taas ulommat toteutushinnat (432 ja 444 dollaria) ovat “wings”. Nettopreemio on siis 503 dollaria, kun taas enimmäistappio on 97 dollaria. 

Tämän kaupan tarkoituksena on hyötyä ETF-rahaston odotetusta sivusuuntaisesta liikkeestä. Tämän iron butterfly -kaupan suurin mahdollinen voitto on yhtä suuri kuin saadut preemiot, ja se saavutetaan, jos SPY ETF-rahaston hinta pysyy myytyjen optioiden toteutushinnan tasolla niiden erääntyessä. Suurin tappio on ostettujen ja myytyjen optioiden toteutushintojen erotus, 6 dollaria, vähennettynä saaduilla preemioilla, 5,03 dollaria. Maksimitappio on siis 97 dollaria. 
 
Jos haluat maksimoida menestymismahdollisuutesi, voit sulkea position, kun olet saavuttanut 25–50 % maksimivoitostasi. 

Johtopäätös

Iron butterfly on monimutkainen optiostrategia, jota käytetään hyödyntämään kohde-etuuden odotettua matalan volatiliteetin jaksoa. Myymällä samanaikaisesti osto- ja myyntioption, joilla on sama toteutushinta, ja ostamalla osto-option, jolla on korkeampi toteutushinta, ja myyntioption, jolla on matalampi toteutushinta, sijoittaja voi ansaita preemion ja hyötyä siitä, että kohde-etuus pysyy tietyllä vaihteluvälillä. Iron butterfly -strategian suurin tuottopotentiaali saavutetaan, kun kohde-etuuden hinta on täsmälleen myytyjen optioiden toteutushinnan tasolla.

Sijoittaminen optioihin LYNXin kautta

LYNXin kautta voit sijoittaa optioihin erittäin edullisesti. Voit käydä kauppaa lukuisilla eurooppalaisilla ja yhdysvaltalaisilla osake- ja indeksioptioilla. Käytössäsi on myös ammattimaiset kaupankäyntityökalut, kuten OptionTrader, ja voit lähettää optioyhdistelmät kokonaisuudessaan pörssiin. Tutustu LYNXin tarjontaan:

Optioiden roll over -strategia

Kommentit pois päältä artikkelissa Optioiden roll over -strategia

Iron butterfly: monimutkainen optiostrategia

Kommentit pois päältä artikkelissa Iron butterfly: monimutkainen optiostrategia

Osto-optiot: merkitys, esimerkkejä ja strategioita

Kommentit pois päältä artikkelissa Osto-optiot: merkitys, esimerkkejä ja strategioita

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart