Käännöskuviot: tekninen analyysi osa 4

Kirjoittanut Sam Laakso

Tässä artikkelissa

Edellisillä viikoilla olemme perehtyneet tekniseen analyysiin yleisellä tasolla, indikaattoreihin ja viime viikolla julkaisimme artikkelin kuvioista ja markkinatyypeistä. Tässä artikkelissa keskitymme käännöskuvioihin, niiden tunnistamiseen ja tulkitsemiseen.
Artikkelissa käsitellään:

  • Tuplahuippu & Tuplapohja
  • Pyöreä pohja
  • Head and Shoulders

Tuplahuippu & Tuplapohja

Ensimmäisenä kuviona käsitellään tuplahuippuja sekä -pohjia. Kuten nimikin viittaa, tuplahuipussa kurssi käy kahdesti samassa tasossa ja muodostaa tällöin suuremman huipun, josta kurssi kääntyy alas. Sama pätee tuplapohjiin, mutta päinvastaisesti eli kurssi kääntyy nousuun pohjalta. Luonnollisesti koska emme elä täydellisessä maailmassa, huiput ja pohjat eivät usein ole täydellisesti samassa tasossa. Nyrkkisääntönä teorian mukaan voi pitää yhtä prosenttia. Mikäli huiput eroavat toisistaan enemmän kuin prosentin, kyseessä on todennäköisesti jotain muuta kuin tuplamuodostelma.

Alla olevasta Outotecin (OTE) kuvaajasta on nähtävissä tuplahuippu, josta kurssi on kääntynyt selvään laskuun.

Tekninen analyysi Outotec tuplahuippu
Tuplahuippu Outotecin osakkeessa. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

Valitsin tähän esimerkkiin Outotecin muun muassa kuvion selkeyden vuoksi sekä siksi, että toisin kuin monet luulevat LYNX mahdollistaa kaupankäynnin tietyillä suomalaisilla osakkeilla. Osakkeita ei toistaiseksi tarjota Helsingin pörssistä, mutta täsmälleen samoja osakkeita on saatavilla muun muassa Saksasta. Lue lisää suomalaisista osakkeista LYNXin kautta.

Tuplahuipusta on olemassa myös variaatio nimeltä triplahuippu, jossa huippuja on kahden sijasta kolme. Samaan tapaan on myös olemassa triplapohjamuodostelmia. Alla olevasta GDX:n kuvasta on nähtävissä triplapohja, joka on johtanut trendin kääntymiseen laskevasta nousevaksi.

Tekninen analyysi GDX triplapohja kuvio
Triplapohja Gold Miners ETF:ssä. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

Tupla ja triplapohjat toimivat usein vahvoina tuki ja vastustasoina myös tulevaisuudessa ja myöhemmin tapahtuvat mahdolliset irtiotot ovat usein voimakkaita.

Kuten opimme artikkelisarjan edellisessä artikkelissa kuvioista, trendit voivat liikkua myös sivuttain, jolloin kyseessä on konsolidaatio. Mikäli kurssi on pitkäaikaisessa konsolidaatiossa (toisin sanoen kurssi konsolidoi) tupla- tai triplamuodostelmia on melko turha etsiä, koska samoilla tuki ja vastustasoilla voidaan vierailla useita kertoja. Tästä syystä teknisessä analyysissä ei pääasiassa puhuta “nelin- tai viisinkertaisista pohjista”.

Pyöreä pohja

Pyöreä pohja (Round Bottom) on kuvio, jossa hinta muodostaa ikään kuin kupin, jonka jälkeen hinnan oletetaan lähtevän nousuun. Kuvio on hyödyllinen pääasiassa pitkillä aikaväleillä ja kuvio muodostaa usein voimakkaan liikkeen ylöspäin. Alla on nähtävissä selvä pyöreä pohja, joka johti kullan hinnan voimakkaaseen nousuun seuraavan viiden kuukauden aikana.

Tekninen analyysi kulta pyöreä pohja kuvio
Kullan spot hinnassa näkyvä pyöreä pohja. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

Mitä kauemmin pyöreän pohjan muodostuminen kestää, sitä suurempi liike on odotettavissa. Tämä perustuu teknisen analyysin perusolettamaan eli pienet kuviot johtavat pieniin liikkeisiin ja suuret kuviot johtavat suuriin liikkeisiin.

Konsensus teknisten analyytikoiden keskuudessa on, että volyymin tulee olla pohjan muodostuessa matalaa ja ideaalissa tapauksessa volyymin tulee kasvaa, kun hinta nousee pohjaa edeltäneen huipun tasolle (yllä olevassa kuvaajassa tämä taso olisi 1 190 USD).

Oma teoriani poikkeaa tästä käsityksestä. Oman näkemykseni mukaan kasvanut volyymi pohjamuodostelmien pohjalla on positiivinen asia ja viittaa usein siihen, että smart money eli viisas raha positioituu tulevaa liikettä varten. Viisas raha koostuu pääasiassa investointipankeista ja massiivisista hedgerahastoista, jotka tekevät kaupankäynnillä jatkuvasti voittoa eli toisin sanoen ovat markkinoilla jatkuvasti oikeassa. Viisaan rahan positioitumiset vaikuttavat volyyminsä johdosta radikaalisti markkinoihin ja usein kun viisas raha tekee exitin eli sulkee positioitaan, markkinat tekevät huippunsa, koska viisaan rahan suuri ostopaine lakkaa. Sama pätee pohjiin eli kun viisas raha ostaa positioita markkinat tekevät tyypillisesti pohjan, koska ostopaine lisääntyy. Mutta kuten sanottu, tämä on oma näkemykseni yleisistä markkinaliikkeistä.

Head and Shoulders

Viimeisenä vaan ei vähäisempänä kuviona tässä artikkelissa käsitellään Head and Shoulders (suom. Pää ja olkapäät) -kuvio, joka on teknisen analyysin tunnetuimpia kuvioita ja toimii täten hyvänä esimerkkinä tässä artikkelissa. Jatkossa käytän tästä kuviosta lyhennettä HS. HS:n tarkoituksena on ennakoida trendien käännöksiä ja mikäli kuvio havaitaan riittävän ajoissa, voidaan kohdeosuutta esimerkiksi shortata ennen kuvion irtiottoa.

Tekninen analyysi USDJPY pää ja olkapäät kuvio
Head and Shoulders kuvio USD.JPY valuuttaparissa. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

Yllä olevasta USD/JPY valuuttaparin kuvaajasta on nähtävissä HS, joka on kuvion ennakoimalla tavalla johtanut kurssin laskuun. HS näyttää nimensä mukaisesti hieman ihmisen siluetilta ja kuvion osat on nimetty sen mukaisesti.

Kuvion muodostuminen

Kuten saattaa arvata, ensimmäinen olkapää on nimeltään vasen olkapää, joka muodostuu normaalista korjausliikkeestä. Korjausliikkeen pohja antaa ensimmäisen pivot-pisteen kuviolle. Pivot-pisteellä tarkoitetaan pohjia ja huippuja, joiden kautta voidaan piirtää trendilinjoja.

Seuraavassa vaiheessa kurssi nousee vasemman olkapään huippua korkeammalle ja kääntyy jälleen alas muodostaen pään. Pään muodostuminen päättyy pohjaan, joka muodostaa kuvion toisen pivot-pisteen ja tässä kuviossa pivot-pisteiden välistä trendilinjaa nimitetään kaulalinjaksi.

Tässä vaiheessa on tyypillistä, että tekniset analyytikot alkavat spekuloimaan HS kuviota, mutta kuten useimmat teknisen analyysin kuviot, myös HS on selvä vasta kun se on toteutunut kokonaan.

Tämän jälkeen kurssi nousee uudelleen, mutta kurssi ei nouse pään huippua korkeammalle ennen kuin kurssi kääntyy jälleen laskuun, muodostaen kuvion oikean olkapään.

Kuvion viimeisessä vaiheessa kuvio joko toteutuu tai ei. Mikäli kuvio toteutuu, kurssin tulisi laskea kaulalinjan alle. Kaulalinja muodostaa teknisen tukitason, jonka rikkoutuminen on negatiivinen signaali ja kurssilaskun oletetaan jatkuvan.

Yllä olevassa kuvaajassa on lisäksi nähty pullback eli kurssin vetääntyminen takaisin kaulalinjaan kuvion jälkeen. Kun ensimmäinen irtiotto kaulalinjasta on tapahtunut, kurssi on testannut kaulalinjaa, joka on toiminut vastuksena ja kurssi on jatkanut alas. Kurssin vetäytyminen takaisin testaamaan kaulalinjaa ei ole välttämätön HS kuvion toteutumisen kannalta.

Käänteinen Head and Shoulders

HS voi muodostua myös ylösalaisin, jolloin kuvio ennakoi trendin käännöstä laskusta nousuksi. Tällöin kyseessä on Inverse Head and Shoulders eli käänteinen pää ja olkapäät. Alla olevasta Exxon Mobilen (XOM) kuvaajasta on nähtävissä käänteinen HS.

Tekninen analyysi Exxon Mobil käänteinen pää ja olkapäät kuvio
Inverse Head and Shoulders kuvio Exxon Mobilen osakkeessa. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

Artikkelisarjan seuraavassa osassa tutustumme gappeihin eli päivien välille muodostuviin väleihin sekä niin sanottuun gap-treidaamiseen.

Mikäli sinulle tulee kysyttävää teknisestä analyysistä, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ja näkökulmat eivät ole sijoitusneuvontaa, vaan kirjoittajan omia mielipiteitä. Emme suosittele lukijaa tekemään sijoituspäätöksiä artikkelin pohjalta.