Vastuuvapauslauseke

Yleistä

Tämän verkkosivuston sisältämät tiedot on koonnut LYNX B.V. (jäljempänä “LYNX”) (Alankomaiden lain mukaan perustettu yksityinen yhtiö, jonka rekisteröity kotipaikka ja päätoimipaikka sijaitsevat osoitteessa Herengracht 527, 1017 BV Amsterdam, Alankomaat). LYNXillä on Alankomaiden finanssivalvontalain 2 artiklan 96 kohdan mukainen toimilupa, jonka perusteella se saa toimia sijoitusyhtiönä, ja se on rekisteröity sellaiseksi Alankomaiden rahoitusmarkkinaviranomaiselle (”AFM”, www.afm.nl). LYNX on rekisteröity Alankomaiden kauppakamariin numerolla 34253246.

Verkkosivuston käyttö

LYNX on koonnut tämän verkkosivuston tiedot mahdollisimman huolellisesti, mutta tietojen tarkkuutta ja täydellisyyttä ei voida taata. Tällä verkkosivustolla LYNX tarjoaa ainoastaan tietoa LYNXin tarjoamista (rahoitus)tuotteista ja palveluista. Muutoksia voidaan tehdä ilman ennakkoilmoitusta.

Tällä verkkosivustolla olevat tiedot eivät ole LYNXin tarjous tai kehotus käydä arvopaperikauppaa millään tavalla tai käyttää LYNXin arvopaperikaupankäynnin palveluita.

Vastuunrajaus

LYNX irtisanoutuu nimenomaisesti kaikesta vastuusta tämän sivuston käyttämisestä aiheutuviin menetyksiin. Sivuston virheetön ja keskeytymätön toiminta eivät myöskään ole taattuja. Vaikka LYNX pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että sivuston sisältö on mahdollisimman ajantasaista ja täydellistä, yhtiö ei voi taata tällä sivustolla julkaistujen tai tämän sivuston kautta saatavien tietojen tarkkuutta, paikkansapitävyyttä, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta. LYNX ei ota näistä minkäänlaista vastuuta.

Sähköpostiviestintä

LYNXin lähettämien sähköpostiviestien sisältämät tiedot (ja mahdolliset liitteet) on tarkoitettu ainoastaan osoitetulle vastaanottajalle (vastaanottajille); muilla ei ole oikeutta käyttää niitä. Tiedot voivat olla luonteeltaan luottamuksellisia, ja niihin voi liittyä salassapitovelvollisuus. Jos LYNXiltä saamasi sähköposti ei ole tarkoitettu sinulle, ilmoita siitä lähettäjälle ja tuhoa sähköposti. LYNX ei voi taata sähköpostiviestinnän turvallisuutta ja luotettavuutta, eikä ota vastuuta sähköpostin käytöstä aiheutuvista vahingoista.

Kolmansien osapuolten tiedot, tuotteet ja palvelut

Jos LYNX tarjoaa linkkejä kolmansien osapuolten internetsivustoille, tämä ei tarkoita, että LYNX suosittelisi kyseisillä internetsivustoilla tai niiden kautta tarjottuja tuotteita tai palveluita. Tällaisten linkkien käyttö tapahtuu täysin omalla vastuullasi. LYNX ei ota minkäänlaista vastuuta tällaisten verkkosivustojen sisällöstä, käytöstä tai saatavuudesta. LYNX ei ole tarkistanut tällaisten internetsivustojen sisältämien tietojen totuudenmukaisuutta, tarkkuutta, järkevyyttä, luotettavuutta tai täydellisyyttä.

Immateriaalioikeudet

LYNX ja muut oikeuksien omistajat pidättävät itsellään kaikki oikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet, verkkotunnukset, tavaramerkkioikeudet, patentit ja muut immateriaalioikeudet), jotka liittyvät kaikkeen tällä internetsivustolla tai sen kautta tarjottuun tietoon (mukaan lukien kaikki tekstisisällöt, graafinen materiaali ja logot). Et saa kopioida, ladata tai millään tavalla julkaista, levittää tai jäljentää tällä verkkosivustolla olevia tietoja ilman LYNXin etukäteen antamaa kirjallista lupaa tai muun omistajan asianmukaista suostumusta. Voit tulostaa ja/tai ladata tällä verkkosivustolla olevia tietoja ainoastaan omaan henkilökohtaiseen käyttöösi.

Linkkejä LYNXin sivustoille ei saa esittää ilman LYNXin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

LYNX+ -järjestelmän vastuuvapauslauseke

LYNX ei ole vastuussa mistään asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka on seurausta tai liittyy seuraaviin seikkoihin:

  • LYNX+in tai LYNX+in kirjautumistietojen väärinkäyttö, luvaton tai epäasianmukainen käyttö (asiakkaan tai kolmansien osapuolten toimesta), jonka seurauksena asiakkaan arvo-osuustilillä suoritetaan liiketoimia, joihin asiakas ei ole antanut toimeksiantoa;
  • LYNX+issa, virransyötössä tai viestintäyhteyksissä ja/tai laitteissa ja/tai muissa laitteistoissa ilmenevät häiriöt, riippumatta siitä, ovatko nämä ohjelmistot, yhteydet, laitteet tai laitteistot LYNXin vai kolmannen osapuolen hallinnoimia, tai muut syyt, joiden vuoksi asiakas ei voi käyttää viiveettä tai ollenkaan LYNX+ia tai muita LYNXin tarjoamia tuotteita ja palveluja;
  • Epätarkkuudet ja/tai vastaanottamisen epäonnistuminen tai viivästyminen hintatietoihin, laskelmiin (mukaan lukien vakuusmarginaalilaskelmat), saldotietoihin tai muihin LYNXin asiakkaalle toimittamiin arvo-osuustiliä koskeviin tietoihin liittyen;
  • LYNX+in kautta asiakkaalle mahdollistuviin sijoituksiin liittyvät analyysit, sijoitussuositukset ja/tai muut sijoitusinstrumentteja koskevat tiedot;
  • Pörssien, maksu- ja selvitysjärjestelmien sekä (keskus)säilytyslaitosten puutteet (tai virheet tai viat);
  • Rahoitusvälineiden tai valuuttojen arvon aleneminen tai nousu, asiakkaalle aiheutuvat tappiot ja/tai voitonmenetys.

Asiakkaalle suositellaan, että hän pitää aina käytössään vaihtoehtoista kaupankäyntijärjestelmää, esim. Trader Workstation.

LYNXin & Interactive Brokersin välinen yhteistyö

Kun avaat arvo-osuustilin LYNXin kautta, solmit kaksi asiakassopimusta: yhden LYNXin ja toisen Interactive Brokers Ireland Limitedin (IB) kanssa.

Solmit asiakassopimuksen LYNXin kanssa. LYNXin tarjoamat palvelut rajoittuvat rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottamiseen ja niiden välittämiseen yksinomaan IB:lle. Tämän vuoksi avaamme sinulle yhden tai useamman tilin IB:ssä, joka on sinun nimissäsi, vastuullasi ja riskilläsi. Annat meille luvan tehdä näin.

LYNX voi myös toimia välittäjänä IB:n kanssa tehtävässä limiittiluottosopimuksessa ja/tai sopimuksessa, joka koskee arvopapereiden lainaamista ja/tai lainaksi antamista. Teemme näin vain, jos olet ilmoittanut siitä tilinavauslomakkeella.

Lisäksi solmit asiakassopimuksen Interactive Brokers Ireland Limitedin (IB) kanssa. Tämä johtuu siitä, että avaamme puolestasi yhden tai useamman arvo-osuustilin IB:ssä. Näin saat käyttöösi IB:n kaupankäyntialustan ja IB:n sekä sen sidosyritysten (mukaan lukien emo- ja tytäryhtiöt) toteuttamat toimeksiannot.

Sovellettava laki

Tähän internetsivustoon ja vastuuvapauslausekkeeseen sovelletaan Alankomaiden lakia. Kaikki tästä vastuuvapauslausekkeesta johtuvat tai siihen liittyvät riidat käsitellään yksinomaan Alankomaiden toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Jos vastuuvapauslausekkeen vieraskielisissä versioissa on ristiriitaisuuksia tai tulkintaeroja, hollanninkielinen versio on pätevä.

Henkilötietojen suojaamisesta ja käsittelystä on tiedot LYNXin tietosuojaselosteessa.

Tarkistukset

LYNX pidättää oikeuden muuttaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tällä verkkosivustolla tai sen kautta annettuja tietoja, mukaan lukien tämän vastuuvapauslausekkeen teksti. On suositeltavaa tarkistaa säännöllisesti, ovatko tällä verkkosivustolla tai sen kautta tarjotut tiedot (mukaan lukien tämän vastuuvapauslausekkeen teksti) muuttuneet.