Collar
Collar on optiostrategia, joka koostuu taatusta osto-optiosta (covered call) ja suojatusta myyntioptiosta (protective put). Tämä saattaa kuulostaa aluksi monimutkaiselta, mutta käytännössä se ei ole sitä lainkaan. Collar-strategiaa voivat hyödyntää sekä aloittelevat että kokeneet sijoittajat. 

Tässä artikkelissa tarkastelemme collar-optiostrategiaa yksityiskohtaisesti. Käymme läpi strategian taustalla olevaa teoriaa, esitämme käytännön esimerkin sekä arvioimme strategian etuja ja haittoja. Jos etsit välittäjää käydäksesi kauppaa optioilla, klikkaa tästä

Mikä on collar-strategia? 

Collar on optiostrategia, joka yhdistää taatun osto-option (covered call) ja pitkän myyntioption (long put). Toisin sanoen se on pitkä osakepositio, johon liittyy pitkä myyntioptio ja lyhyt osto-optio. Collar-strategiassa käytetään miinusoptioita (out-of-the-money), joilla on sama erääntymispäivä. 

Strategiassa ostetaan myyntioptio ja samanaikaisesti myydään osto-optio. Voit lisätä nämä optiot salkkuusi ostaessasi kohde-etuutena olevia osakkeita tai myös myöhemmin. Jokaista 100 osaketta kohden myydään yksi osto-optio ja ostetaan yksi myyntioptio. 

Collar-strategian tarkoituksena on aina tarjota sijoittajalle jonkinlaista suojausta eikä niinkään pyrkiä saavuttamaan korkeita äkillisiä tuottoja. Tätä strategiaa voidaan käyttää esimerkiksi yrityksen tulosten julkistamisen aikoihin, erityisesti silloin, kun lopputulos on epävarma, mutta sijoittaja haluaa pysyä neutraalina tai lievästi optimistisena. 

Collar-strategiaa käyttävät yleensä sijoittajat, joilla on suuri osakeomistus ja jotka ovat jo osittain voitolla. Tavoitteena on varmistaa, ettei nousupotentiaalia menetetä kokonaan ja ettei osakepositiota suljeta. 

Toisaalta ostetaan myyntioptioita, joita voidaan pitää enimmäistappiona. Jos olet omistanut osakkeet jo jonkin aikaa, voit myös asettaa myyntioption toteutushinnan kannattavuusrajan (break-even point) yläpuolelle, mikä antaa sinulle enemmän varmuutta siitä, ettet tee tappiota osakepositiosta. 

Käytännön esimerkki collar-strategiasta 

Tyypillinen collar-strategia koostuu kolmesta osasta: 

  • Pitkä osakepositio 
  • Pitkä “out-of-the-money” myyntioptio 
  • Lyhyt “out-of-the-money” osto-optio 
Collar esimerkki - suojaava optiostrategia

Alla olevassa esimerkissä on esitetty collar-strategian tuottokaavio: 

  • 100 Telenetin osaketta 
  • Pitkä myyntioptio, toteutushinta 46 
  • Lyhyt osto-optio, toteutushinta 54 
Collar pay off kaavio - suojaava optiostrategia

Tässä esimerkissä ostimme 100 Telenetin osaketta keskimäärin 45 euron hintaan. Optioyhdistelmästä (lyhyt osto- ja pitkä myyntioptio) maksoimme yhteensä 0,53 euroa, mikä tarkoittaa vakiokertoimen 100 vuoksi yhteensä 53 euroa. 

Maksimivoitto = lyhyen osto-option toteutushinta – kohde-etuuden keskihinta + nettopreemio. 

Maksimitappio = kohde-etuuden keskihinta – pitkän myyntioption toteutushinta – nettopreemio. 

Tutkimme kolmea erilaista vaihtoehtoa. Alla käsitellään jokaista skenaariota. 

Skenaario 1: Telenetin hinta ylittää osto-option toteutushinnan 

Ensimmäisessä skenaariossa Telenet sulkeutuu osto-option erääntymispäivänä toteutushinnan yläpuolella. Tämä tilanne pätee, kun Telenetin osakekurssi sulkeutuu yli 54 euron 19. heinäkuuta. Tässä tapauksessa 100 Telenet-osaketta myytäisiin 54 euron hintaan. 

Tulos (per osake): 54 € (toteutushinta, “strike call”) – 45 € (keskimääräinen ostohinta) – 0,53 € = 8,47 € voittoa per osake. 

Skenaario 2: Telenetin hinta on alle myyntioption toteutushinnan  

Toisessa skenaariossa Telenetin osakekurssi on erääntymispäivänä sulkeutunut alle 46 euron. Tässä tilanteessa meillä on mahdollisuus toteuttaa myyntioptiot 46 euron hintaan. Mikäli et halua myydä osakkeita, voit myös ostaa myyntioption takaisin. 

Tulos (per osake): 46 € (toteutushinta, “put strike”) – 45 € (keskimääräinen ostohinta) – 0,53 € = 0,47 € voittoa per osake. 

Skenaario 3: Telenetin hinta sulkeutuu osto- ja myyntioption toteutushinnan väliin 

Kolmannessa skenaariossa molemmat optiot erääntyvät miinusoptioina (out-of-the-money). Toisin sanoen ne ovat erääntymispäivänä arvottomia. Pidät osakkeet salkussasi ja optiot poistetaan salkustasi. 

Tulos (per osake): Telenetin hinta erääntymispäivänä – 45 € (keskimääräinen ostohinta) – 0,53 €. 

Zero-cost collar

Zero-cost collar on collar, jossa saadut osto-option preemiot kattavat myyntioption preemion. Normaaleissa markkinaolosuhteissa volatiliteettivinouma (volatility skew) aiheuttaa epäsymmetrisen tuoton. 

Toisin sanoen osto-option toteutushinta on lähempänä nykyistä hintaa kuin myyntioption. Ainakin, jos haluat, että osto-option preemiolla rahoitetaan koko myyntioption preemio.

Collar-optiostrategian edut ja haitat 

Collar-strategialla on useita etuja ja haittoja, jotka on esitetty alla. 

Edut 

  • Enimmäisvoitot ja -tappiot on määritelty etukäteen. 
  • Strategia on yksinkertainen eikä monimutkainen. 

Haitat 

  • Volatiliteettivinouman (volatility skew) vuoksi collarin soveltamisesta aiheutuu yleensä kustannuksia. 
  • Kun valitset toteutushinnat siten, että et maksa collarista, syntyy yleensä epäsymmetrinen riski-tuotto-skenaario. 

Muut optiostrategiat 

Optiot ovat rahoitusvälineitä, joilla sijoittajat voivat tavoitella lisätuottoa ja suojata tiettyjä positioitaan. Optiostrategiat voivat näin ollen olla sekä spekulatiivisia että suojaavia. 

On tärkeää saada yleiskuva saatavilla olevista strategioista. LYNXin sijoitusblogista löydät katsauksen keskeisimpiin optiostrategioihin, joissa käsitellään niiden teoriaa, ominaisuuksia, etuja ja haittoja. 

Käy kauppaa collar-strategialla LYNXin kautta 

Sijoittajat voivat käydä optiokauppaa alhaisin hinnoin LYNXin kautta. Voit käydä kauppaa eurooppalaisilla ja amerikkalaisilla osakeoptioilla ja indeksioptioilla muutamalla hiiren klikkauksella. Sinulla on myös pääsy edistyksellisiin kaupankäyntityökaluihin, kuten OptionTraderiin, ja voit lähettää optioyhdistelmiä yhtenä transaktiona pörssiin. 

Optioiden roll over -strategia

Kommentit pois päältä artikkelissa Optioiden roll over -strategia

Iron butterfly: monimutkainen optiostrategia

Kommentit pois päältä artikkelissa Iron butterfly: monimutkainen optiostrategia

Jelly roll: monimutkainen optiostrategia

Kommentit pois päältä artikkelissa Jelly roll: monimutkainen optiostrategia

Parhaat optiostrategiat epävarmoina aikoina

Kommentit pois päältä artikkelissa Parhaat optiostrategiat epävarmoina aikoina

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart