SPY-optioihin sijoittaminen
Yksi suosituimmista ja likvideimmistä optioista, joilla sijoittajat käyvät kauppaa, ovat SPY-optiot. 
 
SPY, lyhenne sanoista SPDR S&P 500 ETF Trust, on pörssilistattu rahasto (ETF), joka seuraa S&P 500 -indeksin kehitystä. 
Tässä artikkelissa syvennymme SPY-optioihin ja niiden ominaisuuksiin, hyötyihin ja strategioihin menestyksekästä kaupankäyntiä varten. Jos etsit välittäjää käydäksesi kauppaa SPY-optioilla, klikkaa tästä.

SPY-optiot 

SPY-optiot ovat johdannaisia, jotka antavat niiden ostajalle oikeuden – mutta eivät velvollisuutta – ostaa (osto-optio) tai myydä (myyntioptio) SPDR S&P 500 ETF Trust -rahastoa (SPY) ennalta määrättyyn hintaan (toteutushinta) tietyn ajan kuluessa (erääntymispäivä). Näiden optioiden avulla sijoittajat voivat hyötyä SPY ETF-rahaston kurssimuutoksista omistamatta itse ETF-rahastoa tai kohde-etuutena olevia osakkeita. 

Useimpien optioiden kerroin on 100, mikä tarkoittaa, että yksi optio vastaa 100 SPDR S&P 500 ETF-rahaston osuutta. SPY ETF-rahastolla käydään tällä hetkellä kauppaa noin 432 dollarissa, mikä puolestaan vastaa noin 1/10 S&P 500 -indeksistä. Option teoreettinen arvo on siis 100 x 432 = 43 200 dollaria. Vakuusvaatimukset ovat kuitenkin paljon matalampia ja vaihtelevat option ja optioyhdistelmän mukaan. 

SPDR ETF rahasto
SPDR S&P 500 ETF-rahaston kurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: LYNX+. Tallennettu: 26.9.2023.

SPY-optioiden edut 

Yhdysvaltalaisten ETF-rahasto-optioiden etuja ovat yksinkertaisuus ja likviditeetti. Yhdysvalloista ei löydy sellaista kohde-etuutta, jonka optioilla käytäisiin enemmän kauppaa kuin S&P 500 -optioilla. SPY:llä käydään päivittäin kauppaa miljoonilla optioilla. Tämä on tärkeä seikka, sillä korkea likviditeetti merkitsee sijoittajalle alhaisia epäsuoria kustannuksia. Esimerkiksi spreadit (osto- ja myyntihintojen välinen ero) ovat pieniä ja 3,50 dollarin kaupankäyntikulu optiosopimusta kohti on suhteellisen alhainen. 

Luettelemme lyhyesti joitakin muita SPY-optioiden etuja. 

  • Hajautus: SPY-optiot antavat sijoittajille mahdollisuuden altistua laajemmille markkinoille ilman, että heidän tarvitsee ostaa yksittäisiä osakkeita. 
  • Likvidit markkinat: SPY-optiot kuuluvat markkinoiden likvideimpiin optioihin, mikä takaa toimeksiantojen helpon toteutuksen. 
  • Joustavuus: Sijoittajat voivat käyttää erilaisia strategioita, kuten suojautua hintojen laskulta tai hankkia lisätuloja. 
  • Vipuvaikutus: Optiot voivat mahdollisesti tarjota suurempia tuottoja suhteellisesti pienemmällä investoinnilla verrattuna osakkeiden tai ETF-rahastojen ostamiseen. Tämän vastapainona ovat kuitenkin suuremmat riskit.  

Esimerkki SPY-optioista 

SPDR S&P 500 ETF-rahasto liikkuu 447 pisteessä. Odotat SPY ETF-rahaston laskevan 424 pisteeseen, koska uskot S&P 500 -indeksin korjaantuvan noin 5 %. Päätät ostaa myyntioption, jonka toteutushinta on 440 ja joka erääntyy 15. syyskuuta 2023.  

Tästä myyntioptiosta maksat 4,10 dollaria, ja kertoimen vuoksi se maksaa sinulle 410 dollaria. Tämä tarkoittaa, että kannattavuusrajasi on 440 – 4,10 = 435,9 pistettä. S&P 500 -indeksin on täytynyt laskea noin 1 % erääntymispäivään mennessä, jotta et olisi tehnyt tappiota. Jos SPY ETF-rahasto liikkuu 440 pisteen yläpuolelle, menetät koko 410 dollarin sijoituksesi. 435,9 pisteen alapuolella teet 100 dollaria voittoa jokaisesta pisteestä, jonka SPY ETF-rahasto laskee. Alla oleva suorituskykykaavio TWS-kaupankäyntialustalta osoittaa kaavamaisesti, miten positio toimii erääntymispäivänä. Jos SPY ETF-rahasto laskee odotuksesi mukaisesti 5 % 424,5 pisteeseen, teet 1136 dollarin voiton. 

Voit tietysti käyttää tässä esimerkissä myös put spreadiä. Tällöin kirjoitat samanaikaisesti myyntioption alareunaan, jolloin saat preemion ja vähennät sijoituksen määrää. Tämä kuitenkin rajoittaa myös enimmäisvoittoasi. 

SPY ARCA Sep15'23 440 PUT
SPY ARCA Sep15’23 440 PUT. Lähde: TWS.

SPY-optioiden kaupankäyntistrategiat 

Seuraavassa mainitaan lyhyesti joitakin optiostrategioita, joita sijoittajat voivat käyttää SPY-optioiden kaupankäynnissä. Tutustu yksityiskohtaisempiin artikkeleihin eri optiostrategioista täältä.

Covered Call: Sijoittaja omistaa SPY ETF-rahaston osuuksia ja kirjoittaa osto-optioita lisätuottojen saamiseksi. 

Protective Put: Sijoittaja ostaa myyntioptioita suojatakseen olemassa olevan SPY-position alaspäin suuntautuvilta kurssimuutoksilta. 

Straddle: Sijoittaja ostaa sekä osto-optioita että myyntioptioita ennakoiden suuria kurssimuutoksia. 

Iron Condor: Koostuu neljästä optiosta. Iron Condor vastaa kohde-etuuden rajoitettuun volatiliteettiin. 

Mitä eroja on SPX- ja SPY-optioiden välillä? 

SPY-optioiden lisäksi tarjolla on myös optioita itse S&P 500 -indeksille (SPX). SPX ja SPY ovat molemmat rahoitusvälineitä, jotka liittyvät S&P 500 -indeksiin, joka on Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden suorituskyvyn keskeinen viitearvo. SPX- ja SPY-optioiden välinen ero liittyy kohde-etuuden luonteeseen ja tapaan, jolla niillä käydään kauppaa. 

Kohde-etuutena oleva instrumentti 

  • SPX-optiot: SPX-optiot ovat optioita, jotka perustuvat itse S&P 500 -indeksiin. Niiden kohde-etuutena on indeksi, mikä tarkoittaa, että niiden arvoon vaikuttaa S&P 500 -indeksin kehitys kokonaisuutena, ei tietyn osakkeen hinta. 
  • SPY-optiot: SPY-optiot ovat optioita, jotka perustuvat SPDR S&P 500 ETF Trust -rahastoon, lyhennettynä SPY. Tämä ETF-rahasto yrittää jäljitellä S&P 500 -indeksin kehitystä pitämällä hallussaan indeksin koostumusta vastaavaa osakesalkkua. SPY-optioihin vaikuttavat sekä S&P 500 -indeksin että ETF-rahaston yksittäisten osakkeiden kurssimuutokset. 

Kaupankäyntiominaisuudet 

  • SPX-optiot: SPX-optiot selvitetään käteisellä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos päätät käyttää (exercise) SPX-option, saat käteisenä toteutushinnan ja S&P 500 -indeksin toteutuspäivän päätösarvon välisen erotuksen. Fyysinen toimitus ei ole mahdollista. 
  • SPY-optiot: SPY-optiot voidaan toteuttaa fyysisesti, mikä tarkoittaa, että jos päätät käyttää option, voit positiostasi riippuen joutua toimittamaan tai vastaanottaa SPY ETF-rahaston osuuksia. 

Likviditeetti ja kulut 

Yleisesti ottaen SPY-optioilla on usein suurempi likviditeetti ja suurempi kaupankäyntivolyymi kuin SPX-optioilla. Tämä voi johtaa pienempiin osto- ja myyntihintojen välisiin eroihin ja tehokkaampaan toimeksiantojen toteutukseen. Kaupankäyntikulu yhdysvaltalaisille optioille on 3,50 dollaria optiosopimusta kohti. 

Optioiden riskit 

Ennen kuin päätät aloittaa optiokaupankäynnin, on tärkeää ymmärtää, että optioiden kaltaisiin rahoitusvälineisiin liittyy riskejä. Jos markkinat liikkuvat väärään suuntaan, se voi johtaa merkittäviin tappioihin. Sijoittajien olisi siksi ymmärrettävä täysin riskit, ennen kuin he käyvät kauppaa optioilla. Stop loss -toimeksiantojen käyttö on suositeltavaa. 

S&P 500 -optiot ovat monimutkaisia rahoitusvälineitä, jotka vaativat jonkin verran kokemusta ja tietämystä, jotta niillä voisi käydä kauppaa tehokkaasti. Sijoittajien tulisi siksi tutustua optioihin huolellisesti ennen kaupankäynnin aloittamista.  

Haluatko käydä kauppaa SPY-optioilla LYNXin kautta? 

LYNXin kautta voit sijoittaa optioihin erittäin edullisesti. Voit käydä kauppaa lähes kaikilla eurooppalaisilla ja yhdysvaltalaisilla osake- ja indeksioptioilla. Käytössäsi on myös parhaat kaupankäyntityökalut, kuten OptionTrader, ja voit lähettää optioyhdistelmät kokonaisuudessaan pörssiin. 

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart