Optioiden hinnat määräytyvät useiden tekijöiden perusteella. Gamma on yksi optioiden kirjaimista, jotka mittaavat näiden muuttujien vaikutusta. Ensi silmäyksellä optiokaaviot voivat aiheuttaa hämmennystä aloittelevalle sijoittajalle, mutta ne ovat erittäin tärkeitä optiokauppaa käytettäessä.

Tästä syystä tässä artikkelissa käsitellään gamman kaikkia näkökohtia. Tämä artikkeli auttaa ymmärtämään gamman tärkeyden, sen ominaisuudet ja vaikutukset optioiden hintoihin.

Mitä option gamma tarkoittaa?

Kerrataan ensin lyhyesti, mitä delta tarkoittaa optioiden kohdalla. Delta kuvaa, paljonko option hinta muuttuu, kun kohde-etuuden hinta muuttuu yhden yksikön verran. Optioiden kreikkalaisten kirjainten perusteet löytyy täältä: Optioiden kreikkalaiset kirjaimet: delta, gamma, vega, theta ja rho.

Vastaavasti gamma mittaa sitä, paljonko option delta muuttuu, kun kohde-etuuden hinta muuttuu yhden yksikön verran. Tällöin delta kasvaa tai pienenee gamman arvon verran. Gamma kertoo siten, kuinka vakaa option delta on. Pieni gamma tarkoittaa vakaata deltaa ja toisinpäin, jolloin delta voi muuttua merkittävästi pienimmästäkin kohde-etuuden liikkeestä.

Alla on esimerkki, joka selventää gamman vaikutusta.

Tarkastellaan kolmea erilaista AEX-indeksin osto-optiota, joiden toteutushinnat ovat 630, 635 ja 640. Esimerkin hetkellä AEX-indeksin arvo oli noin 637. 630 toteutushinnan omaavan option gamma on 0,007 ja delta 0,569. Jos AEX-indeksi nousee 638:aan, 630 osto-option delta nousee 0,576:een (delta + gamma = 0,569 + 0,007). Sijoittaja voi tehdä laskelmat itse 570 ja 575 toteutushintojen omaavien osto-optioiden osalta, jos indeksin arvo nousee samalla tavalla. Uusiksi deltoiksi pitäisi tulla 0,54 635 toteutushinnalle ja 0, 501 640 toteutushinnalle.

Gamma ja delta
Esimerkki EOE-optioiden gamman ja deltan arvoista

Gamman ominaisuudet ja käyttäytyminen

Optioiden delta on positiivinen osto-optioille ja negatiivinen myyntioptioille. Gamman kohdalla sen arvo on aina positiivinen, sekä osto- että myyntioptioilla. Vastaavasti optioita myydessä gamma on aina negatiiviinen.

Deltan ja osakkeiden suhde on seuraava. Koska osakeoption kerroin on 100, vastaava määrä osakkeita vastaa 1 deltaa. Esimerkiksi:

 • 100 Applen osakkeen pitkä positio vastaa deltan arvoa 1
 • 100 Facebookin osakkeen lyhyt positio vastaa deltan arvoa -1.

Nämä yllä olevassa esimerkissä olevat deltat pysyvät vakioina. Toisin sanoen pitkän tai lyhyen osakeposition gamma on nolla. Tämä johtuu siitä, että delta ei muutu.

Korkea gamma, joka on positiivinen ostettujen optioiden osalta ja negatiivinen myytyjen optioiden osalta, tarkoittaa suurta riskiä. Alhainen gamma tarkoittaa pienempää hintariskiä. Jos positio on deltaneutraali, mutta samaan aikaan sijoittajan positiolla on hyvin korkea gamma, se tarkoittaa, että suuntaamattomasta (non-directional) positiosta voi hyvinkin tulla hyvin suuntautunut (directional).

Gamman arvo vaihtelee, samoin kuin delta. Lisäksi gamma on suurin tasaoptiolle (at-the-money). Mitä enemmän optio on plusoptio, sitä pienemmäksi gamma suhteellisesti muuttuu. Tätä havainnollistetaan alla olevan esimerkin avulla.

AEX-indeksi on tällä hetkellä noin 636. Deltaa käsittelevässä artikkelissa, kerrottiin, että huomattavasti plusoptiona olevan osto-option delta lähestyy arvoa 1. Samalla tämä on myös suurin delta, joka osto-optiolla voi olla. Tasaoptiona olevan osto-option delta on noin 0,5, kun taas miinusoptiona olevan osto-option delta on pienempi kuin 0,5 ja suurempi kuin 0. Kun kohde-etuuden hinta nousee, plusoption hinta nousee voimakkaasti, mutta delta ei kasva paljon. Tämä johtuu siitä, että sen deltan arvo on jo melkein maksimissa, joka on 1. Tämän seurauksena gamma on alhainen. Tasaoption delta liikkuu nopeammin kohti 1:tä kuin miinusoption. Tästä seuraa, että tasaoptioiden gamma on suurin.

Yllä selitetty havainnollistetaan alla kuvan alla. Kuvassa on seuraavat optiot:

 • Toteutushinta 636 = Tasaoptio = At-the-money (ATM)
 • Toteutushinta 600 = Plusoptio = In-the-money (ITM)
 • Toteutushinta 660 = Miinusoptio = Out-the-money (OTM)
optioiden gamma selitys
EOE-optioiden gamma ja delta eri toteutushinnoilla

Gamman vaikutus option hintaan

Kun sijoittaja hallitsee optioiden kreikkalaiset, hän voi katsoa hieman teoreettiseen tulevaisuuteen ja siten hallita riskejään paremmin. Alla on esimerkki:

gamman vaikutus optioon
Esimerkki gamman vaikutuksesta option hintaan

Tässä esimerkissä käytetään edelleen suosittua AEX-indeksiä. AEX:n arvo tässä tilanteessa oli 636,67. 9 päivän päästä erääntyvän 636 osto-option delta on 0,492 ja sen gamma 0,014. Tämän option viimeisin hinta on 11,50.

Oletetaan, että AEX:n hinta nousee 636,67:sta 637,67:aan, jolloin tiedetään, että option hinnan pitäisi teoreettisesti nousta 11,592:een (11,50 + 0,492). Tämä johtuu siitä, että delta edustaa option hinnan muutosta, kun kohde-etuus muuttuu yhdellä yksiköllä.

Tässä esimerkissä nähdään myös, että gamma on 0,014. Kuten tässä artikkelissa on käsitelty, gamma kertoo delta-arvon muutoksesta, kun kohde-etuus muuttuu yhdellä yksiköllä. Jos AEX:n hinta nousee 637,67:aan, esimerkin option uudeksi deltaksi tulisi teoriassa 0,506 (0,492 + 0,014).

Oletetaan, että AEX:n hinta laskee 636,67:sta 637,67:aan, jolloin tiedetään, että option hinnan pitäisi teoreettisesti laskea 11,008:een (11,50-0,492). Tämä johtuu siitä, että delta edustaa option hinnan muutosta, kun kohde-etuus muuttuu yhdellä yksiköllä.

AEX-indeksin arvo Option hintaDeltaGamma
637,6711,5920,506/
636,6711,500,4920,014
635,6711,0080,478/

Alla on yleiskatsaus deltan ja gamman väliseen suhteeseen eri positioilla:

Kantaa ottava positioDeltaGamma
Ostettu osto-optio++
Myyty osto-optio
Ostettu myyntioptio+
Myyty myyntioptio+
Ostettu osakepositio+0
Lyhyeksi myydyt osakkeet0

Gamman ja volatiliteetin välinen suhde

Alla on muutamia faktoja gammasta ja siitä, miten tämä optioiden kreikkalainen käyttäytyy volatiliteetin aikana.

 • Vähentynyt volatiliteetti saa tasaoptioiden gamman nousemaan.
 • Vähentynyt volatiliteetti aiheuttaa plus- ja miinusoptioiden gamman laskun.
 • Lisääntynyt volatiliteetti aiheuttaa sen, että tasaoptioiden gamma pienenee.
 • Lisääntynyt volatiliteetti aiheuttaa plus- ja miinusoptioiden gamman nousun.
 • Gamma on aina sama osto- ja myyntisopimuksille, joilla on sama toteutushinta ja erääntymispäivä.
 • Mitä lähempänä option erääntymispäivä optio on, sitä korkeampi gamma on.

Johdanto optioiden thetaan

Theta on optioiden kreikkalainen, joka kuvaa paljonko optio menettää arvoa ajan kuluessa. On kuitenkin muistettava, että tämä on vain teoreettinen arvonalennus, kun kaikki muut option hintaan vaikuttavat muuttujat pidetään vakiona (erityisesti kohde-etuutena olevan arvopaperin hinta ja volatiliteetti). Theta on negatiivinen sekä ostetuille osto- että myyntioptiolle, koska molemmat menettävät aika-arvoa ajan kuluessa. Näin ollen myydyillä optiolla on aina positiivinen theta, joten sijoittajan myydessä option, aika-arvon väheneminen on hänelle eduksi.

Optiot ovat johdannaisia, jotka vaativat perehtymistä. Haluaisitko tutustua optioihin? Suosittelemme lukemaan artikkelimme: “Mitä optiot ovat ja miten optioihin voi sijoittaa”, jossa selitetään optioiden perusteet.

Hyödynnä optioiden gammaa optiokaupassa LYNXin kautta

Sijoittajat voivat käydä optiokauppaa alhaisin hinnoin LYNXin kautta. Voit käydä kauppaa lukuisilla eurooppalaisilla ja amerikkalaisilla osakeoptioilla ja indeksioptioilla muutamalla hiiren klikkauksella. Sinulla on myös pääsy edistyksellisiin kaupankäyntityökaluihin, kuten OptionTraderiin, ja voit lähettää optioyhdistelmiä yhtenä transaktiona pörssiin.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart