Vakuudellinen limiittiluotto

LYNXin kautta avatulla vakuudellisella limiittiluottotilillä käytössäsi on velkavipu, jonka avulla voit ostaa käteisvarojasi suuremman määrän arvopapereita. Käteisvarasi ja arvopaperipositiot toimivat vakuutena limiittiluotolle. Kaupankäynti limiittiluotolla sisältää kuitenkin merkittäviä riskejä. Vaikka vakuudellinen luotto voi tarkoittaa parempaa tuottoa, se myös lisää mahdollisia tappioita. Mikäli positiot eivät suoriudu odotetusti, voit menettää enemmän kuin alkuperäisen sijoituksesi. Lisäksi, koska lainaat varoja, olet velvollinen maksamaan lainan korkoineen takaisin välittäjälle.

Huomautus
Tärkeää

Kaupankäynti limiittiluotolla on tarkoitettu vain kokeneille sijoittajille, joilla on korkea riskinsietokyky. Voit menettää enemmän kuin alkuperäisen sijoituksesi.

Yksinkertaistettu esimerkki

Sinulla on 3 000 euroa käteistä ja haluat ostaa 10 000 euron arvosta osakkeita. Sinulla on kaksi vaitoehtoa:

 • Talletat 7000 euroa lisää varoja tilillesi avataksesi position.
 • Vaihtoehtoisesti voit käyttää nykyisiä käteisvarojasi vakuutena, jolloin saat välittäjältä tarvittavat lisävarat 10 000 euron osakeostoa varten. Tässä tapauksessa välittäjä pyytää 3 000 euron vakuutta, jota kutsutaan myös alkuvakuusvaatimukseksi. Loput 7 000 euroa välittäjä lainaa sinulle. Lainaamastasi 7 000 eurosta kertyy päivittäin korkoa (debetkorkoa).
HUOMAUTUS
Lyhyesti

Vakuudellisella limiittiluottotilillä käytössäsi on velkavipu, jonka avulla voit ostaa käteisvarojasi suuremman määrän arvopapereita.

Oletetaan ensin, että sijoitit 10 000 euroa osakkeisiin, joiden arvo nousee 1 %. Tämän seurauksena sijoituksesi arvo on nyt 10 100 euroa. Saat 100 euron voiton, mikä kasvattaa omaa pääomaasi 3 000 eurosta 3 100 euroon. Tämä vastaa (100 € / 3 000 €) = 3,33 %:n kasvua, vaikka osakkeen hinta nousi vain 1 %.

Siirrytään seuraavaan skenaarioon, jossa 10 000 eurolla ostamasi osakkeet laskevat 1 %, ja niiden arvo on nyt 9 900 euroa. Kärsit 100 euron tappion, mikä laskee omaa pääomaasi 3 000 eurosta 2 900 euroon. Tämä tarkoittaa (100 € / 3 000 €) = 3,33 %:n laskua, vaikka osakkeen hinta laskikin vain 1 %.

Kaupankäynti vain omilla käteisvaroillasiKaupankäynti limiittiluotolla
Alkuperäinen talletus€3,000€3,000
Käytettävissä sijoituksiin€3,000€ 10,000
Ostotoimeksianto€3,000€ 10,000
Jäljellä olevat käytettävissä olevat varat€ 0€ 0
Voitto/tappio kaupankäynnistä
(1 % nousu/lasku arvopaperissa)
(-) € 30(-) € 100
Pääoman tuotto(-) 1,00%(-) 3,00%

Huomautus: Tässä esimerkissä ei oteta huomioon transaktiokustannuksia eikä korkokustannuksia (debetkorko).

Miten vakuudellinen limiittiluotto toimii?

Limiittiluottotilillä sijoittajat voivat käydä kauppaa kaikilla tuotteilla edellyttäen, että heillä on riittävästi vakuuspääomaa ja tuotteelle asetetut vähimmäisvaatimukset (kaupankäyntikokemus ja taloudelliset tiedot) täyttyvät. Sijoittajat voivat sijoittaa rahansa uudelleen välittömästi position suljettuaan, mikä käytännössä tarkoittaa rahan lainaamista välittäjältä transaktion selvityksen ajaksi. Sijoittajat voivat myös lainata valuuttoja suojautuakseen valuuttariskiltä ja avatakseen ulkomaanvaluuttamääräisiä positioita ilman valuutanvaihtoa. 

 • Negatiivinen käteispositio osoittaa, että olet hyödyntänyt limiittiluottoa. Korko negatiivisista valuuttapositioista lasketaan päivittäin, ja vähennetään saman valuutan käteispositiosta seuraavan kuukauden kolmantena arkipäivänä. Eri valuuttojen käteispositioille lasketaan korko erikseen. Päivänsisäisestä limiittiluotosta ei peritä korkoa. Korkoa peritään ainoastaan, jos limiittiluottoa pidetään yön yli. Voit lukea lisää koroista täältä. Jos haluat välttää korkojen maksamisen, sinun on suljettava negatiiviset valuuttapositiot saman kauppapäivän aikana.
 • LYNXin kautta avatulla vakuudellisella limiittiluottotilillä käytössäsi on velkavipu, jonka avulla voit ostaa käteisvarojasi suuremman määrän arvopapereita. Käteisvarasi ja arvopaperipositiot toimivat vakuutena limiittiluotolle.
Huomautus
Nettovarallisuusarvo

Tilisi arvon (nettovarallisuusarvo) on oltava vähintään 2 000 USD. Mikäli tilisi arvo putoaa alle 2 000 USD (mukaan lukien avoimet positiot), tililläsi sallitaan vain käteistilitoiminnot. Lisätietoja tilityyppien eroavaisuuksista löydät täältä.

Limiittiluottotilin edut ja haitat

 • Limiittiluottotilillä sijoittajat voivat lainata valuuttoja suojautuakseen valuuttariskiltä ja avatakseen ulkomaanvaluutan määräisiä positioita ilman valuutanvaihtoa.*
 • Vakuudellisen limiittiluoton avulla sijoittajat voivat tehdä merkittäviä tuloksia myös vähemmän volatiileilla tuotteilla.*
 • Limiittiluottotilin kautta sijoittajat voivat myydä (“kirjoittaa”) optioita.*
 • Limiittiluottotilin kautta sijoittajat voivat myydä osakkeita lyhyeksi.*
 • Limiittiluottotilin kautta sijoittajat voivat käydä kauppaa futuureilla.*
 • Kun käyt kauppaa vakuudellisella limiittiluotolla, sekä voittomahdollisuudet että tappioriskit kasvavat. Tämä tarkoittaa, että voit mahdollisesti menettää enemmän kuin alkuperäisen sijoituksesi.
 • Jos ylläpitoon vaadittavaa vakuusvaatimusta (maintenance margin) ei noudateta, se voi johtaa pakkolikvidointiin positioidesi osalta.
 • Kuten rahan lainaaminen, myöskään kaupankäynti limiittiluotolla ei ole maksutonta. Maksat korkoa lainaamastasi summasta.**
 • Limiittiluoton käyttö voi monimutkaistaa sijoitussalkkusi hallinnointia.

* Edellyttäen, että tililläsi on riittävästi vakuuspääomaa ja kaupankäyntikokemuksesi mahdollistaa tämän.
** Löydät lisätietoja koroista täältä (Debetkorko).

Kuinka vakuusvaatimuksen voi tarkistaa?

Ennen kuin lähetät toimeksiannon pörssiin, voit tarkastella sen vaikutuksia vakuusvaatimuksiisi. Klikkaa toimeksiantoruudun alareunassa näkyvää Muutos vakuusvaatimuksiin-painiketta avataksesi kyseisen näkymän.

Voit myös tarkastella nykyisten positioiden vaikutusta vakuusvaatimuksiin seuraavasti:

Jotta voit tarkastella nykyisiä vakuusvaatimuksia positioittain LYNX+ alustalla, voit luoda testisulkemistoimeksiannon. Position sulkeminen vaikuttaa vakuusvaatimuksiin (yleensä pienentää niitä). Huomioi, että sinun tarvitsee vain esikatsella toimeksiantoa, eikä sitä tarvitse lähettää. Vakuusvaatimukset näkyvät toimeksiannon esikatseluikkunasta kohdasta Muutos vakuusvaatimuksiin.

Klikkaa hiiren oikealla painikkeella toimeksiantoa, jota haluat esikatsella, ja valitse Check Margin Impact. Toimeksiannon esikatseluikkuna avautuu näytöllesi. Balances-osion Change-sarake osoittaa, miten vakuusvaatimukset muuttuvat toimeksiannon seurauksena.

Voit myös tarkastella nykyisten positioiden vaikutusta vakuusvaatimuksiin seuraavasti:

Klikkaa hiiren oikealla painikkeella position kohdalta, jonka vaikutusta vakuusvaatimuksiisi tahdot tarkastella. Klikkaa pienen nuolen kohdalta laajentaaksesi valikkonäkymän. Valitse valikosta Financial Instrument Info > Show Margin Impact. Pieni ponnahdusikkuna näyttää, miten vakuusvaatimukset muuttuisivat, jos sulkisit tämän position. 

 

Jos haluat tarkastella mobiliisovelluksessa toimeksiannon vaikutuksia vakuusvaatimuksiisi, klikkaa toimeksiantoikkunan oikeasta alakulmasta näkyvää Preview-kuvaketta.

Yleiskatsaus vakuusvaatimuksiin

Osakkeiden ja ETF-rahastojen osalta vakuusvaatimus vaihtelee tyypillisesti noin 15-100 prosentin välillä position arvosta. Lyhyiden positioiden vakuusvaatimus puolestaan vaihtelee 30 prosentista 100 prosenttiin positioiden arvosta.

Pitkät optiot
Pitkät optiopositiot tai debet spreadit edellyttävät vakuusvaatimuksena korkeintaan 100 % maksetusta preemiosta. Interactive Brokers voi kuitenkin soveltaa tiukempia vaatimuksia sopimuksen maturiteetin ja likviditeetin perusteella.
Short call
Lyhyt osto-optio (myyty tai kirjoitettu osto-optio) ei edellytä vakuutta, mikäli kyseessä on vakuudellinen osto-optio (covered short = tilillä tulee olla kohde-etuutta vakuutena). Vakuudettoman osto-option tapauksessa järjestelmä suorittaa salkullesi stressitestin, jossa otetaan huomioon useita skenaarioita, ja vaadittu vakuus määritetään näiden skenaarioiden mahdollisen suurimman tappion perusteella.
Short put
Lyhyt myyntioptiopositio edellyttää korkeintaan sen vakuuden, joka tarvitaan myynnin toteuttamiseksi. Esimerkiksi: Yhtiö A:n osakkeen ollessa arvoltaan 100 dollaria ja vaadittavan vakuuden ollessa 50 %, 100 osakkeen positioon tarvitaan 5 000 dollarin vakuus. Kun myyt myyntioption, vaaditaan siis enintään 5 000 dollarin vakuus, mikä vastaa samaa määrää kuin ostaessasi 100 osaketta.
Kredit spreadit
Kredit spreadien osalta vakuudeksi vaaditaan enintään kahden toteutushinnan erotus kerrottuna kohde-etuuden määrällä, josta on vähennetty kyseisestä kredit spreadistä saadun preemion arvo. Käytetään esimerkkinä 100/95 bull put spreadiä. Tämä on kredit spread, jossa myydään 100 dollarin arvoinen myyntioptio ja ostetaan 95 dollarin arvoinen myyntioptio, jonka seurauksena myyjä saa preemion (“kredit”). Oletetaan, että saat 2,50 dollaria eli yhteensä 250 dollarin preemion (2,50 dollaria * 100 osaketta sopimusta kohti), vaadittu vakuus lasketaan seuraavasti:

5 USD (kahden toteutushinnan erotus) * 100 (osaketta sopimusta kohden) = 500 USD.
500 USD – 250 USD (saatu preemio) = 250 USD.

Vakuusvaatimus on korkeintaan 250 dollaria kyseiselle positiolle.
UnderlyingExchange BELFOXIntraday Initial 1Intraday Maintenance 1Overnight MaintenanceProduct description
BFXBELFOX8730.17N/A6984.13BEL 20 Index
10YCBOT700N/A56010 Year Micro Treasury Yield
2YYCBOT1399.04N/A1119.232 Year Micro Treasury Yield
30YCBOT818.228N/A654.58330 Year Micro Treasury Yield
5YYCBOT1307.49N/A1045.995 Year Micro Treasury Yield
AIGCICBOT1391.36N/A1113.09Bloomberg Commodity Index
ACCBOT6125N/A4900Ethanol -CME
KECBOT5740.37N/A4592.29Hard Red Winter Wheat -KCBOT-
MYMCBOT693.588603.12861.6Micro E-Mini Dow Jones Industrial Average Index
DJUSRECBOT4849.31N/A3879.45Dow Jones US Real Estate Index
TNCBOT3928.78N/A3143.02Ultra 10-Year US Treasury Note
TWECBOT6379.1N/A5103.2820-Year U.S. Treasury Bond
UBCBOT8125N/A6500Ultra Treasury Bond
YCCBOT607.545N/A486.032Mini Sized Corn Futures
YKCBOT1270.46N/A1016.36Mini Sized Soybean Futures
YWCBOT1004.49N/A803.591Mini Sized Wheat Fu

Vakuudellisen limiittiluoton laskeminen teoriassa

Interactive Brokers käyttää EU:ssa asuville asiakkaille riskipohjaista salkun vakuuslaskentamenetelmää. Eräs tämän menetelmän eduista on, että se tarkastelee salkkua kokonaisuutena yksittäisten positioiden sijaan. Laaja lähestymistapa johtaa täsmällisempään riskiarviointiin ja mahdollistaa tehokkaamman vivun käytön. Interactive Brokers käyttää tuotteesta riippuen jompaa kumpaa kahdesta vakuuslaskentamenetelmästä, jotka on selitetty alla.

TIMS on Options Clearing Corporationin (OCC) kehittämä riskipohjainen laskentamenetelmä. TIMS-menetelmää käytetään yhdysvaltalaisiin osakkeisiin, ETF-rahastoihin, optioihin, yhden osakkeen futuureihin (single stock futures), muihin kuin yhdysvaltalaisiin osakkeisiin sekä optioihin, jotka läpäisevät Yhdysvaltain rahoitustarkastuksen (SEC) valmiiden markkinoiden testin.

Menetelmässä optioiden arvot määritetään optioiden hinnoittelumallilla. Lisäksi OCC-näkymissä käytetään erilaisia stressitestinäkymiä, joiden tarkoitus on huomioida lisäriskejä, kuten äärimmäiset markkinaliikkeet, keskittyneet positiot ja optioiden implisiittisen volatiliteetin muutokset.

Menetelmä korottaa suurten positioiden vakuusvaatimusta keskittymisriskin hallitsemiseksi. Keskittymisriski syntyy, jos salkku ei ole hyvin hajautettu, toisin sanoen, kun harvat yksittäiset positiot ovat merkittävässä painossa salkussa. Tämän seurauksena kyseisten positioiden hintaliikkeet vaikuttavat merkittävästi salkun arvoon. Keskittymisriskin arviointiin menetelmä soveltaa stressitestiä, jossa oletetaan ±40 % hintaliikkeet kahdelle suuririskisimmälle tuotteelle ja ±5 % liikkeet lopuille positioille. Tätä näkymää käytetään sitten vakuusvaatimuksena. Muita parametrejä, jotka voivat vaikuttaa vakuusvaatimukseen ovat:

 • Implisiittisen volatiliteetin muutokset (optiot): vakuusvaatimus kasvaa volatiliteetin mukana
 • Suuret positiot: >1% kaikista liikkeessä olevista osakkeista
 • Päivien määrä realisointiin: Jos sijoittajan positio on suuri suhteessa kyseisen tuotteen keskimääräiseen volyymiin, järjestelmä edellyttää korkeampaa vakuusvaatimusta.

Position ylläpitoon vaadittava vakuusmarginaali on yleensä pienempi kuin alkuvakuusvaatimus. Vakuusvaatimus riippuu arvopaperin liikkeeseenlaskumaasta. Alkuvakuusvaatimus on yhdysvaltalaisilla osakkeilla 110 % vakuusmarginaalista ja 125 % muunmaalaisilla arvopapereilla.

Singleton-vakuusmenetelmässä small cap -osakkeille tehdään stressitesti simuloimalla 500 miljoonan Yhdysvaltain dollarin markkina-arvon muutos. Default Singleton-vakuusmenetelmä on stressitesti, jossa simuloidaan +30 % hinnannousu ja -25 % hinnanlasku.

Kun kaikki nämä parametrit ja näkymät on laskettu, järjestelmä valitsee näkymän, jossa mahdollinen tappio on suurin. Tätä näkymää käytetään sitten vakuusvaatimuksena. Osakkeiden tapauksessa TIMS-menetelmän antamat vakuusvaatimukset vaihtelevat 15–30 % välillä.

SPAN on Chicagon raaka-ainepörssin (CME) kehittämä riskipohjainen vakuuslaskentamenetelmä futuureille ja futuurioptioille. Menetelmässä salkkuasi testataan hypoteettisissa skenaarioissa kurssimuutosten ja optioiden implisiittisen volatiliteetin tarkastelemiseksi. “In-house”-skenaarioiden avulla tutkitaan äärimmäisiä hintavaihteluita ja niiden vaikutusta “out of the money” optioihin. Skenaario, joka arvioi suurimman tappion, muodostaa vakuusvaatimuksen.

Huomautus: IB pidättää oikeuden poiketa standardivakuusvaatimuksista tietyissä tilanteissa. Vakuusvaatimukset voivat poiketa standardivaatimuksista salkun kokoonpanon ja markkinaolosuhteiden vuoksi.

Usein kysyttyä

Kuten rahan lainaaminen, myöskään kaupankäynti limiittiluotolla ei ole maksutonta. Maksat korkoa lainaamastasi summasta. Löydät lisätietoja koroista täältä.

Tilityypin muutospyyntö tehdään tilinhallinnan kautta. Vaiheittaiset ohjeet tilityypin muuttamiseksi löydät täältä.

Interactive Brokers ei tarjoa “margin call”-ilmoituksia. Kun vakuuteen liittyvä kynnysarvo saavutetaan, positioitasi likvidoidaan tarpeen mukaan, jotta tilisi saadaan vaadittujen vakuusvaatimusten mukaiseksi.

Voidaksesi hyödyntää limiittiluottoa sinun on täytettävä seuraavat kriteerit:

 1. Sinun on oltava vähintään 21-vuotias.
 2. Tilisi arvon (nettovarallisuusarvo) on oltava vähintään 2 000 USD. Mikäli tilisi arvo putoaa alle 2 000 USD (mukaan lukien avoimet positiot), tililläsi sallitaan vain käteistilitoiminnot.


Jos ilmoittamasi taloudelliset tiedot ja kaupankäyntikokemus täyttävät limiittiluottotilin vähimmäisvaatimukset, tilityypin muutos tapahtuu yleensä kahden arkipäivän kuluessa. Huomiothan, että yhteistyökumppanimme Interactive Brokers ei julkaise tietoa näistä vähimmäisvaatimuksista, ja niitä saatetaan päivittää tietyin väliajoin.

Kaikkia rahoitusvälineitä ei voi ostaa limiittiluotolla. Riskialttiimmat instrumentit, kuten senttiosakkeet, vaativat usein 100 % maksun omilla varoillasi.

Pörssit ja välittäjät määrittelevät omat alku- ja ylläpitovakuusvaatimuksensa. Yleensä nämä vaatimukset päivittyvät kerran päivässä, mutta muutokset ovat mahdollisia. Lisäksi tietyillä futuurisopimuksilla voi olla poikkeuksellisen alhaiset päivänsisäiset vakuusvaatimukset.

Vastuuvapauslauseke:
Kaupankäynti limiittiluotolla on tarkoitettu vain kokeneille sijoittajille, joilla on korkea riskinsietokyky. Voit menettää enemmän kuin alkuperäinen sijoituksesi.

Näytä koko vastuuvapauslauseke Sulje koko vastuuvapauslauseke