Optioiden hintoihin vaikuttavat useat tekijät. Optioiden hinnoitteluun vaikuttavia eri tekijöitä kutsutaan optioiden kreikkalaisiksi tai kreikkalaisiksi kirjaimiksi. Yksi näistä on optioiden delta.

Tässä artikkelissa käsitellään kaikkia deltan ominaisuuksia. Artikkelin avulla voit ymmärtää, mitä delta mittaa, sekä miten sitä voi hyödyntää sijoittamisen tukena.

Mitä delta tarkoittaa?

Delta on luku, joka kuvaa sitä, kuinka paljon option teoreettinen arvo muuttuu, jos kohde-etuuden hinta muuttuu yhden yksikön. Toisin sanoen se on luku, joka kuvaa option hinnan herkkyyttä kohde-etuuden hintaa vastaan.

Myyntioptioiden delta on negatiivinen ja osto-optioiden delta on positiivinen. Positiivinen delta kertoo option hinnan nousevan, kun kohde-etuuden hinta nousee ja option hinnan laskevan, kun kohde-etuuden hinta laskee.

Negatiivinen delta kertoo option hinnan laskevan, kun kohde-etuuden hinta on nousussa ja option hinnan nousevan, kun kohde-etuuden hinta on laskussa. Alla oleva kuva näyttää optiot ja niiden deltat AEX-indeksioptioille (EOE). Siitä näkee, että osto-optioiden delta on positiivinen ja myyntioptioiden delta on negatiivinen.

Osto-optioiden ja myyntioptioiden delta
Esimerkki EOE-optioiden deltoista. Lähde: TWS. Tallennettu: 11.10.2022.

On tärkeää ymmärtää, että erääntymispäivällä ei ole merkittävää vaikutusta deltaan. Plusoption (in-the-money) delta on aina noin ±0,5. Myyntioption delta on aina 0 ja -1 välillä, kun taas osto-option delta on aina 0 ja 1 välillä.

Alla oleva kuva näyttää deltan EOE-optioille. Esimerkiksi osto-optioiden delta, joiden toteutushinta on 634, on noin 0,47–0,50 myös eri erääntymispäivillä, kun taas myyntioptioiden delta, joiden toteutushinta on 634, on noin -0,49 ja -0,53 välillä eri erääntymispäivinä.

Optioiden delta eri erääntymispäivillä
Esimerkki eri erääntymispäivien deltoista EOE-optioille. Lähde: TWS. Tallennettu: 11.10.2022.

Portfolion delta

Jokaiselle sijoittajan optiopositiolle on mahdollista laskea sen delta. Jos sijoittaja tietää optioposition delta-arvon ja kerrot sen optiosopimusten kertoimella, saat position kokonaisdeltan. Huomaa, että delta ei ole kiinteä luku. Koska delta vaihtelee ajan myötä, alla oleva laskelma on vain teoreettinen arvo deltasta.

Sijoittajalla on esimerkiksi 2 osto-optiota osakkeesta ABC, joiden delta on 0,3. Näiden hänen salkussaan olevien optioiden delta on yhteensä 0,6 (=0,3 x 2).

Delta ja volatiliteetti

Alla on muutamia faktoja deltasta ja siitä, miten optiokaavio käyttäytyy volatiliteetin mukaan.

 • Myyntioption delta liikkuu 0:n ja -1:n välillä.
 • Osto-option delta liikkuu 0:n ja 1:n välillä.
 • Saman toteutushinnan ja erääntymispäivän omaavien osto- ja myyntioptioiden deltojen absoluuttinen summa on aina 1.
 • Tasaoptiona olevan myyntioption delta on noin -0,5 erääntymispäivästä riippumatta.
 • Tasaoptiona olevan osto-option delta on noin 0,5 päättymispäivästä riippumatta.
 • Lisääntynyt volatiliteetti saa plusoptiona olevan osto-option deltan laskemaan kohti 0,5:tä.
 • Lisääntynyt volatiliteetti saa miinusoptiona olevan osto-option deltan nousemaan kohti 0,5:tä.
 • Vähentynyt volatiliteetti saa plusoptiona olevan osto-option deltan nousemaan edelleen 0,5:stä.
 • Vähentynyt volatiliteetti aiheuttaa sen, että miinusoptiona olevan osto-option delta laskee edelleen 0,5:stä.

Portfolion delta – delta neutraali

Kun sijoittajan salkussa on useita optioyhdistelmiä, ei ole aina helppoa saada tarkkaa käsitystä koko salkun riskeistä. Yksi ratkaisu tähän ongelmaan on tarkastella portfolion deltaa. LYNXin kautta on mahdollista tarkastella koko salkun kokonaisdeltaa.

Tästä päästään deltaneutraaliin kaupankäyntiin, joka tunnetaan myös nimellä ei-suuntautuva kaupankäynti. Tällä strategialla varmistetaan, että salkun arvo ei muutu salkun kohde-etuutena olevien arvopapereiden hinnanmuutosten vuoksi.

Käytännössä deltaneutraaliutta on vaikea saavuttaa. Positioiden deltat muuttuvat päivittäin, joten salkun säännölliset muutokset ovat tarpeen, jotta salkku pysyy deltaneutraalina.

Deltaneutraalit optiostrategiat

Sijoittaja voi luoda deltaneutraalin optiostrategian sekä ostettujen että lyhyeksi myytyjen osakkeiden kanssa ja ilman niitä. Deltaneutraaleja optiostrategioita ilman osakkeita ovat esimerkiksi Iron condor ja strangle -optioyhdistelmät. Jos sijoittajalla on optiostrategia ilman osakkeita, voit tehdä siitä deltaneutraalin ostamalla tai lyhyeksi myymällä osakkeita. Vastaavasti jos sijoittajalla on indeksioptio, hän voi myös tehdä siitä deltaneutraalin esimerkiksi hankkimalla pitkän tai lyhyen futuuriposition.

Miksi deltaneutraali optiostrategia?

 • Sitä voidaan käyttää portfolion suojaamiseen. Tämän ansiosta portfolio ei ole tai ei juurikaan ole riippuvainen kohde-etuutena olevien tuotteiden hinnanmuutoksista.
 • Deltaneutraalin strategian avulla voidaan eristää muut option hinnan määrittävät tekijät, esimerkiksi aika-arvo ja implisiittinen volatiliteetti. Sijoittaja voi sitten hyödyntää tiettyjä optiostrategioita, jotka reagoivat esimerkiksi aika-arvoon (theta).

Miten voit tehdä strategiastasi deltaneutraalin?

Jos sijoittaja haluaa tehdä ostetuista positioista koostuvasta, eli niin sanotusti ”pitkästä” portfoliosta deltaneutraalin, hänellä on seuraavat vaihtoehdot:

 • Myyntioptioiden ostaminen
 • Osto-optioiden myynti
 • Osakkeiden lyhyeksi myynti. Sijoittaja voi käyttää myös osakeindeksiin perustuvaa futuuria osakkeiden sijaan.

Jos sijoittaja haluaa tehdä lyhyeksi myydyistä positioista koostuvasta ”lyhyestä” portfoliosta deltaneutraalin, sijoittajalla on seuraavat vaihtoehdot:

 • Osto-optioiden ostaminen
 • Myyntioptioiden myynti
 • Osakkeiden ostaminen. Sijoittaja voi myös ostaa indeksifutuurin.

Optiostrategiat

Optiostrategioiden avulla sijoittaja voi reagoida position deltaan. Sijoittaja voi (osittain) suojata salkkunsa tällä tavoin ja tehdä siitä neutraalin. Tärkeimmät ja/tai yleisimmät optioyhdistelmät ja niiden ominaisuudet löytyvät optiostrategioiden yleiskatsaussivulta, minkä lisäksi muista tärkeimmistä optioiden kreikkalaisista kirjaimista voi lukea täältä: Optioiden kreikkalaiset kirjaimet: delta, gamma, vega, theta ja rho.

Oletko kiinnostunut aloittamaan optiokaupan LYNXin kautta?

Sijoittajat voivat käydä optiokauppaa alhaisin hinnoin LYNXin kautta. Voit käydä kauppaa kaikilla eurooppalaisilla ja amerikkalaisilla osakeoptioilla ja indeksioptioilla muutamalla hiiren klikkauksella. Sinulla on myös pääsy edistyksellisiin kaupankäyntityökaluihin, kuten OptionTraderiin, ja voit lähettää optioyhdistelmiä yhtenä transaktiona pörssiin.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart