Kuviot: tekninen analyysi osa 3

Kirjoittanut Sam Laakso

Tässä artikkelissa

Viime viikolla julkaisimme artikkelin suosituimmista indikaattoreista, jossa käsittelimme teknisessä analyysissä käytettäviä indikaattoreita ja niiden tulkintaa. Tässä osassa käsittelemme teknisessä analyysissä tutkittavia kuvioita ja opimme tunnistamaan markkinatyyppejä.
Artikkelissa käsitellään:

  • Bull, Bear & Fish
  • Kuviotyyppien luokittelu
  • Kolmio
  • Lippu

Bull, Bear & Fish

Osakemarkkinat voidaan luokitella kolmeen pääasialliseen markkinatyyppiin, jotka ovat:

Bull-markkina

Valtaosalle sijoittajista mieluisin markkina on Bull-markkina (myös ‘nousumarkkina’). Bull-markkinan aikana osakemarkkinat nousevat ja kuluttajaluottamus on kasvussa. Yleisenä Bull-markkinan määritelmänä pidetään 20% nousua osakkeessa tai indeksissä viimeaikaisesta pohjasta. Lisäksi Bull-markkinan aikana volatiliteetti on pääasiassa matalaa.

Bear-markkina

Euroopassa viimeisin Bear-markkina (myös ‘laskumarkkina’) koettiin vuosien 2007 ja 2009 välillä. Bear-markkinan aikana osakkeiden hinnat sekä kuluttajaluottamus ovat laskussa ja markkinoiden volatiliteetti on tavanomaista korkeammalla. Laskumarkkinat ovat varsinkin viimeisten vuosikymmenien ajan olleet kestoltaan lyhyempiä kuin nousumarkkinat. Yleisenä Bear-markkinan määritelmänä pidetään 20% laskua osakkeessa tai indeksissä viimeaikaisesta huipusta.

Fish-markkina

“It’s time to go fishing” (suom. ‘On aika mennä kalaan’) on sijoituspiireissä tunnettu koominen Fish- eli kalamarkkinan sanonta, joka viittaa siihen, ettei markkinoilla ole suuntaa ja näin ollen on parempi mennä kalaan kuin seurata markkinoita. Fish-markkinalla tarkoitetaan sivuttain liikkuvaa markkinaa. Päivittäiset liikkeet voivat olla isojakin, mutta pitkäkestoisia trendejä ei pääse muodostumaan.

Tekninen analyysi DAX indeksi fish markkina
DAX indeksi “Fish-markkinassa” kehitys huhtikuun 2017 ja helmikuun 2018 välillä. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

Yllä olevasta DAX indeksin kuvaajasta on nähtävissä selkeä Fish-markkina tai toisin sanottuna konsolidaatio, jolloin kurssit heiluvat niin sanotussa kaupankäyntihaarukassa (trading range). Tässä tapauksessa fish-markkina kesti noin 4 kuukautta, mutta kuten nousu- ja laskumarkkinat, voivat myös konsolidaatiot kestää jopa vuosia.

Kuviotyyppien luokittelu

Kuviot ovat osa teknistä analyysiä ja ne voidaan luokitella karkeasti kahteen pääryhmään, jotka ovat:

Jatkuvuuskuviot (Continuation pattern) ovat suuremmassa trendissä esiintyviä kuvioita, joiden aikana hinta konsolidoi ja kerää voimaa jatkoa varten. Jatkuvuuskuvioiden periaatteena on, että kuviota edeltänyt trendi jatkuu kuvion päätyttyä.

Käännöskuviot (Reversal pattern) indikoivat vallitsevan trendin kääntymistä. Käännöskuvioiden jälkeen suurempi trendi kokee usein täyskäännöksen.

Kuten aina teknisessä analyysissa, sijoittajan tulee muistaa että historiallinen kehitys ei välttämättä heijastu tulevaisuuden kurssimuutoksiin. Sijoittajat arvioivat usein erilaisia kuvioita ja indikaattoreita kokonaisuutena, ja yleisesti tekninen analyysi on enemmän taidetta kuin tiedettä.

Kolmiot

Kolmiot luokitellaan kolmeen ryhmään, jotka ovat symmetrinen, nouseva ja laskeva. Kolmio voivat toimia joko jatkuvuus- tai käännöskuvioina ja kuten teknisessä analyysissä yleisesti, on tärkeää huomioida mahdollisimman monta muuttujaa sijoituspäätöstä tehdessä.

Symmetrinen kolmio

Alla on WTI öljylaadun futuurien kuvaaja, josta on nähtävissä symmetrinen kolmio.

Tekninen analyysi - Öljy symmetrinen kolmio
Symmetrinen kolmio WTI öljyfutuurin hinnassa. Kuvaaja syyskuun 2017 ja toukokuun 2018 välillä. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

Jotta kolmio voidaan muodostaa, tarvitaan kullekin trendilinjalle vähintään kaksi pistettä. Mitä useammin hinta koskettaa näitä trendilinjoja, sitä vahvempi kuviosta tulee. Kolmioille on myös tyypillistä, että volyymi kuvion aikana laskee ja irtioton aikana nousee. Jos kuvaajasta on huomattavissa kolmio, sijoittaja voi yrittää hyödyntää tätä kahdella eri tavalla.

Ensimmäinen vaihtoehto on odottaa, että hinta osuu kolmion toiseen trendilinjaan, jolloin sijoittaja olettaa hinnan kääntyvän trendilinjasta ja hän ottaa päinvastainen position suhteessa trendilinjaan. Toisin sanoen, jos hinta osuu kolmion alempaan trendilinjaan sijoittaja ostaa kohdeosuutta ja mikäli hinta osuu ylempään trendilinjaan sijoittaja myy kohdeosuutta. Käytännössä sijoittaja siis uskoo, että kuvio jatkuu.

Toinen vaihtoehto on odottaa, että kuvio päättyy jolloin sijoittaja joko ostaa tai myy kohdeosuutta riippuen siitä mihin suuntaan hinta tekee irtioton. Positio otetaan sen mukaan mihin suuntaan hinta tekee irtioton, eli kohdeosuutta ostetaan, mikäli hinta lähtee ylöspäin ja päinvastoin. Tässä vaihtoehdossa on hyvä huomioida myös irtioton aikana syntyvä volyymi. Irtiotossa kasvanut volyymi viittaa siihen, että muut sijoittajat luottavat irtiottoon ja tekevät sijoituksia tämän mukaisesti. Toisin sanoen jotta irtiotto on pysyvä, volyymin tulisi olla korkealla. Olen itse huomannut, että volyymi toimii lähinnä vahvistavana tekijänä, mutta ei ole välttämätön indikaatio.

Nouseva kolmio

Nouseva kolmio on positiivinen kuvio eli hinnan odotetaan nousevan kuvion jälkeen. Nousevan kolmion ylempi trendilinja on horisontaalinen ja alempi trendilinja on nouseva. Teknisen analyysin perusteella voidaan olettaa, että irtioton tapahduttua hinta lähtee nousuun.

Laskeva kolmio

Laskeva kolmio toimii päinvastaisesti eli kolmion alempi trendilinja on horisontaalinen ja ylempi trendilinja on laskeva. Vastaavasti laskevassa kolmiossa voidaan olettaa, että hinta lähtee laskuun kuvion päätyttyä.

Nousevat ja laskevat kolmiot ovat kohtalaisen harvinaisia kuvioita verrattuna symmetrisiin kolmioihin. Kolmioita huomattavasti yleisimpiä kuvioita ovat niin sanotut liput.

Lippu

Liput voidaan puolestaan luokitella kahteen ryhmään: bull flag ja bear flag. Bull flag on nimensä mukaisesti positiivinen kuvio ja bear flag on vastaavasti negatiivinen kuvio. Liput ovat hyvin yleisiä, mutta usein kestoltaan lyhytaikaisia kuvioita. Lisäksi lippu on aina jatkuvuuskuvio.

Alla olevasta S&P 500 indeksin kuvaajasta on huomattavissa bull flag, jossa suurempi trendi on ylöspäin. Lippu muodostuu, kun hinta liikkuu hetkellisesti suuremman trendin vastaisesti ja lopulta jatkaa suuremman trendin suuntaan.

Tekninen analyysi S&P500 Bull Flag
Bull flag S&P 500 indeksin hintakehityksessä. Hinta 26.4.2018 – 15.5.2018. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

Bear flag on luonnollisesti päinvastainen kuvio, jossa suurempi trendi on laskussa ja lippu muodostuu hinnan noustessa hetkellisesti vain jatkaakseen alaspäin.

Vaikka lippu voi kuvion loppuvaiheessa tarjota erinomaisen oston tai myynnin paikan, on suositeltavaa odottaa kuvion päättymistä. Jos sijoittaja ei odota lipun päättymistä ja lippu ei muodostukaan on vaarana, että suurempi trendi kääntyy ja sijoittajalle muodostuu täysin väärä positio väärään aikaan. Täten on suositeltavaa odottaa lipun päättymistä ennen varsinaisen sijoituksen tekemistä.

Lisäksi suosittelen suhtautumaan kuvioihin varauksella ja käyttämään niitä vain vahvistavina indikaatioina. On tärkeää huomioida mahdollisimman monta muuttujaa ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Indikaattorit ovat hyvä lisä kuvioiden tulkitsemiseen, mutta lisäksi on syytä seurata myös volyymiä. Mikäli volyymi nousee irtioton tapahtuessa, nousee myös onnistumisen mahdollisuus, sillä nouseva volyymi tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, että sijoittajat luottavat irtiottoon.

Artikkelisarjan seuraavassa osassa käsittelemme tarkemmin tyypillisimpiä käännöskuvioita.

Mikäli sinulle tulee kysymyksiä tekniseen analyysiin liittyen, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme.