0DTE-optiostrategia, mielenkiintoinen vai liian riskialtis?
Zero Days to Expiration (0DTE) -optiostrategia on spekulatiivinen strategia, jossa sijoittaja ostaa ja myy optioita, jotka erääntyvät samana päivänä. 
 
Strategian tavoitteena on tehdä nopeaa voittoa hyödyntämällä nopeat tai olemattomat kurssimuutokset, jotka tapahtuvat, kun optiot lähestyvät erääntymispäivää. 
 
Kun olet lukenut tämän artikkelin, tiedät, mitä 0DTE-strategiaan sisältyy ja mitkä ovat sen riskit ja hyödyt. Jos etsit välittäjää, jonka kautta voit käydä kauppaa 0DTE-optioilla, klikkaa tästä.

0DTE-optiostrategia edellyttää, että sijoittaja tekee nopeita päätöksiä ja seuraa aktiivisesti markkinoiden liikkeitä. Koska kaupankäyntiin käytettävissä oleva aika on rajallinen, tämä strategia soveltuu vain aktiiviseen kaupankäyntiin. Siksi tämä strategia sopii erityisesti kokeneille sijoittajille, jotka ovat valmiita ottamaan riskejä ja pystyvät seuraamaan markkinoita tarkasti. 

Mitä 0DTE-strategiaan sisältyy? 

0DTE tarkoittaa nolla päivää erääntymiseen. Tämä tarkoittaa, että sijoittaja käy kauppaa optioilla, joiden erääntymispäivä on samana päivänä. Sijoittaja voi tehdä voittoa myymällä option ostohintaa korkeampaan hintaan. Voittoa voidaan tehdä myös odottamalla option erääntymistä ja lunastamalla sen koko arvo. Optiot, joiden erääntymispäivä on samana päivänä, ovat yleensä vähemmän arvokkaita. Tämä tarkoittaa, että tämän strategian riskit ovat suuret ja tappiot voivat kasvaa nopeasti. 

Korkean vipuvaikutuksen ja alhaisempien pääomavaatimusten ansiosta strategia herättää yhä enemmän kiinnostusta yksityissijoittajien keskuudessa. 

Miten se eroaa muista optioista? 

Ainoa ero 0DTE-option ja tavallisen viikoittaisen tai kuukausittaisen option välillä on lyhyempi aika erääntymispäivään. Teoriassa tämä tarkoittaa, että kaikkia optiostrategioita voidaan soveltaa 0DTE-optioihin. 

Käytännössä optiot, joiden voimassaoloaika on 0 päivää, eivät ole yleisiä yksittäisten osakkeiden ja tuotteiden osalta. Sen sijaan useimmat sijoittajat käyttävät 0DTE-optioita hyötyäkseen yhden päivän markkinaliikkeistä käyttämällä indeksejä seuraavia ETF-rahastoja, kuten SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), joka tarjoaa 0DTE-optioita jokaiselle kalenteripäivälle. 

Näitä optioita käytetään pääasiassa ennustamaan jyrkkiä kurssimuutoksia tai niiden puuttumista käyttämällä takaamattomia (naked) osto- ja myyntioptioita (call & put options). Esimerkiksi hyödyntämällä miinus (out-of-the-money) osto- ja myyntioptioita kirjoittamalla ns. strangles-optioyhdistelmän, joka erääntyy samana päivänä. 0DTE-optiot ovat suosittuja koska 100 osaketta voidaan hallita hyvin pienellä pääomalla.  

Tämä lähestymistapa voi tuottaa merkittäviä voittoja minimaalisella pääomariskillä. Se on kuitenkin myös lähestymistapa, jonka onnistumisen mahdollisuus on pienempi.

0DTE-optiostrategian riskit ja hyödyt

Hyödyt ja riskit liittyvät usein toisiinsa, ja jotkin hyödyt voidaan nähdä myös riskinä. Esimerkiksi mahdollisuus tehdä nopeaa voittoa voi muuttua riskiksi tehdä nopeasti suuria tappioita. 

Riskit

Myös 0DTE-optiot voivat aiheuttaa riskin yleisille markkinoille. Jos monet sijoittajat omistavat samoja optioita, kurssin liike väärään suuntaan voi aiheuttaa sen, että kaikki sijoittajat kärsivät tappionsa samanaikaisesti. Tämä voi aiheuttaa massiivisia kurssiliikkeitä, kun kaupankäynti kyseisillä optioilla on päättymässä. Tämä on samankaltaista kuin volatiliteetti, jota joskus nähdään kunkin vuosineljänneksen kolmantena perjantaina. Tämä tapahtuma tunnetaan myös nimellä “triple witching day”, koska myös tällöin voi tapahtua suuria kurssiliikkeitä eri optiosopimusten erääntymisen vuoksi. 

0DTE-optiostrategia voi olla hyvin riskialtis seuraavista syistä. Optiot, jotka erääntyvät samana päivänä, ovat erittäin epävakaita. Niiden arvo voi muuttua nopeasti kohde-etuuden pienistäkin hintavaihteluista johtuen. Tämä tarkoittaa, että mahdolliset voitot voivat olla suuria, mutta myös tappiot voivat kasvaa nopeasti. Rajoitettu aika tarkoittaa siis sitä, että sijoittajalla on vähemmän aikaa puuttua tilanteeseen ja ennakoida sitä. Sijoittajalla on vain yksi kaupankäyntipäivä aikaa tehdä voittoa ennen kuin optio erääntyy. Tämä tarkoittaa, että sijoittajan on tehtävä nopeita päätöksiä ja seurattava tarkasti markkinoiden liikkeitä löytääkseen oikeat tilaisuudet. 

Useimmat 0DTE-optiostrategiaa käyttävät sijoittajat käyttävät miinus osto- ja myyntiopioita (out-of-the-money calls & puts). Tämä tarkoittaa, että jos markkinat eivät tee odotettua liikettä, seurauksena voi olla merkittävä tappio. Lyhyesti sanottuna 0DTE-optiostrategia on hyvin riskialtis ja vaatii kokemusta ja kurinalaisuutta menestyäkseen. 

Hyödyt

Esittelemme seuraavaksi 0DTE-optiostrategian mahdollisia etuja. 0DTE-optiostrategia voi tuottaa nopeaa tuottoa, koska optio erääntyy samana päivänä. Tämä voi olla houkuttelevaa nopeaa voittoa tavoitteleville sijoittajille. Koska optio erääntyy kaupankäyntipäivän lopussa, riski rajoittuu kyseiseen päivään. Tämä voi rauhoittaa sijoittajia, jotka ovat huolissaan pitkäaikaisten positioiden pitämisestä ja niihin liittyvistä riskeistä. Huomioithan, että tämä koskee vain ostettuja optioita. Kun kirjoitat optioita, sopimus voidaan käyttää (exercised) ja olet velvollinen ostamaan tai myymään kohde-etuutta. 0DTE-optioidenstrategia voi olla joustava, sillä sijoittaja voi päättää joka päivä, soveltaako hän strategiaa. Tämä voi olla hyödyllistä sijoittajille, jotka haluavat hyötyä päivittäisistä markkinaliikkeistä. 

Koska optio erääntyy päivän lopussa, sijoittaja voi mahdollisesti tehdä voittoa suhteellisen pienellä pääomalla. Tämä voi olla houkuttelevaa sellaisille sijoittajille, jotka haluavat hyötyä markkinoiden liikkeistä riskeeraamatta suurta pääomaa. 

Johtopäätös

0DTE-optiostrategia voi olla houkutteleva vaihtoehto sijoittajille, jotka haluavat tehdä nopeita voittoja rajoitetulla pääomalla ja riskillä. Strategian joustavuus antaa sijoittajille mahdollisuuden päättää päivittäin, sovelletaanko strategiaa, ja mahdollisesti hyötyä päivittäisistä markkinaliikkeistä. Tähän strategiaan liittyy kuitenkin myös riskejä, kuten suuri tappioiden mahdollisuus ja rajallinen aika toipua markkinaliikkeistä. Siksi on tärkeää, että sijoittajat punnitsevat näitä riskejä huolellisesti ja soveltavat strategiaa vain, jos he ymmärtävät ja hyväksyvät riskit täysin. Lyhyesti sanottuna 0DTE-optiostrategia voi olla hyödyllinen väline kokeneille ja riskitietoisille sijoittajille. Se ei kuitenkaan ole sopiva strategia aloittelijoille ja sijoittajille, jotka eivät halua ottaa riskejä. 

Sijoittaminen optioihin LYNXin kautta

LYNXin kautta voit sijoittaa optioihin erittäin edullisesti. Voit käydä kauppaa lukuisilla eurooppalaisilla ja yhdysvaltalaisilla osake- ja indeksioptioilla. Käytössäsi on myös ammattimaiset kaupankäyntityökalut, kuten OptionTrader, ja voit lähettää optioyhdistelmät kokonaisuudessaan pörssiin. Tutustu LYNXin tarjontaan: 

Optioiden roll over -strategia

Kommentit pois päältä artikkelissa Optioiden roll over -strategia

Iron butterfly: monimutkainen optiostrategia

Kommentit pois päältä artikkelissa Iron butterfly: monimutkainen optiostrategia

Jelly roll: monimutkainen optiostrategia

Kommentit pois päältä artikkelissa Jelly roll: monimutkainen optiostrategia

Parhaat optiostrategiat epävarmoina aikoina

Kommentit pois päältä artikkelissa Parhaat optiostrategiat epävarmoina aikoina

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart