Tulevien viikkojen aikana ohjaan sinut teknisen analyysin maailmaan, joka on usein vahvasti väärin ymmärretty aihe.Miten sijoittajat käyttävät teknistä analyysiä? Ja miten tekninen analyysi voi parantaa sinun sijoituspäätöksiä?

Koska tekninen analyysi on erittäin laaja käsite, käsittelen uuden aiheen joka viikko. Yhteensä käymme läpi kuusi eri aihetta kuuden viikon aikana.

Tutustuminen tekniseen analyysiin

Artikkelisarjan ensimmäisessä osassa tutustumme siihen mitä tekninen analyysi todellisuudessa on ja kuinka tekninen analyysi poikkeaa fundamenttianalyysistä.

Artikkelissa käsitellään:

 • Mitä tekninen analyysi on?
 • Tekninen vs. fundamenttianalyysi
 • Teknisessä analyysissä käytettävät kuvaajat
 • Trendit, tuki ja vastus
 • Teknisen analyysin vahvuudet ja heikkoudet

Mitä tekninen analyysi on?

Teknisessä analyysissä (lyhenne TA) pyritään ennustamaan tulevia hinnan muutoksia analysoimalla historiallisia kurssitietoja. Teknistä analyysiä voidaan käyttää esimerkiksi osakkeiden, indeksien, raaka-aineiden tai futuurien hintojen ennustamisessa. Kaikilla markkinoilla, joissa hinta määräytyy pääasiassa kysynnän ja tarjonnan mukaan, voidaan käyttää teknistä analyysiä.

Teknisessä analyysissä aikajänteet voivat vaihdella päivänsisäisistä (ns. intraday) aina monivuotisiin kuvaajiin.

Ennen kuin voit alkaa harjoittamaan teknistä analyysiä, tulee sinun ymmärtää, että tekninen analyysi ei ole vedenpitävää ja että tekninen analyysi on enemmänkin taidetta kuin tiedettä. Kaikki alla esitetyt näkemykset ovat johdettu teknisen analyysin teorioista, eivätkä ne johda läheskään aina uskottuun lopputulokseen. Alle on listattu kolme asiaa, jotka sijoittajan tulee tietää teknisestä analyysistä:

 • TA on enemmän taidetta kuin tiedettä ja vaatii paljon harjoitusta
 • TA ei koskaan johda 100% varmoihin tuloksiin
 • TA:ssa on tärkeää tarkastella monia muuttujia samanaikaisesti

Tekninen vs. fundamenttianalyysi

Kuten on oletettavissa, tekninen ja fundamenttianalyysi eroavat toisistaan merkittävästi. Molemmilla analysointitavoilla on kuitenkin sama tavoite; löytää houkuttelevia sijoituskohteita, jotka tarjoavat hyvän riski-tuottosuhteen.

Fundamenttianalyytikko tutkii syvällisesti muun muassa yhtiön avainlukuja ja pyrkii näillä tiedoilla selittämään osakkeen hintaliikkeitä. Fundamenttianalyytikot tutkivat muun muassa kysymyksiä “Kuinka kallis osake on?”, “Mitkä ovat yhtiön tulevaisuuden näkymät?” ja “Mikä on yhtiön voittomarginaali?”.

Tekninen analyytikko (maailmalla tunnettu myös ‘technician’ eli teknikko) ei keskity näihin asioihin. Tekninen analyytikko uskoo, että kaikki tarvittavat tiedot on jo hinnoiteltu osakkeeseen kysynnän ja tarjonnan kautta. Tästä syystä muita tietoja kohdeosuudesta ei tarvita. Tärkeintä on seurata osakkeen hintaa markkinoilla, koska siihen tiivistyy kaikki saatavilla oleva tieto kyseisestä yhtiöstä tai kohdeosuudesta.

Teknisessä analyysissä keskitytään kysymyksiin: “Onko olemassa trendi?”, “Onko havaittavissa kuvioita?”, “Onko volyymi noussut tai laskenut?” ja “Mitä tekniset indikaattorit kertovat nykyhinnasta?”.

Antamani kuvaukset teknisistä- ja fundamenttianalyytikoista ovat varsin mustavalkoisia ja molemmat aiheet ulottuvat paljon syvemmälle. Koen itse, että onnistuneessa analyysissä molempia analysointitapoja tulee käyttää rinnakkain siten, että molemmat analyysit tukevat toisiaan.

Esimerkiksi fundamenttianalyysi voi antaa hyvän kuvan siitä onko yhtiön osake kilpailijoihin verrattuna yli- tai alihinnoiteltu. Lisäksi fundamenttianalyysillä voidaan yrittää tutkia, onko yhtiöllä hyvät tulevaisuuden näkymät ja suotuisa toimintaympäristö tuleville vuosille.

Vastaavasti tekninen analyysi on työkalu ostojen ja myyntien ajoittamisen perusteluksi, siinä missä fundamenttianalyysillä voidaan yrittää määritellä, onko osake yli- tai alihinnoiteltu suuremmassa kuvassa.

Teknisellä analyysillä voidaan hakea yliostettuja (overbought) tilanteita tai yrittää määritellä onko nykyinen trendi menettämässä voimaa. Näissä tapauksissa tekninen analyysi kertoo, että voi olla parempi odottaa ja lykätä ostoa.

Molempien analysointitapojen yhdistäminen tuottaa usein parhaan lopputuloksen ja voidaan sanoa, että fundamenttianalyysi antaa raamit jossa teknistä analyysiä voidaan harjoittaa. Ensin valitaan kohdeosuus, jonka jälkeen ajoitetaan ostot ja myynnit.

Teknisessä analyysissä käytettävät kuvaajat

Yksinkertaistettuna sekä tekninen- että fundamenttianalyytikko pyrkii määrittelemään minne hinta tulee tulevaisuudessa liikkumaan. Suurimpana erona on se, että teknisen analyytikon merkittävin työkalu on kohdeosuuden kuvaaja.

Yksi yleisimmin käytetyistä kuvaajista on niin sanottu kynttiläkuvaaja (candlestick). Kynttiläkuvaaja antaa yhdellä vilkaisulla kuvan hintaliikkeistä tiettynä ajanjaksona ja kertoo, onko hinta liikkunut ylös (vihreä kynttilä) vai alas (punainen kynttilä).

Lisäksi valitun ajanjakson avaus-, korkein-, alin- sekä viimeisin hinta on nähtävissä samasta kynttilästä. Käytän itse pääasiassa päivittäisiä ja viikoittaisia kynttilöitä, mutta myös lyhyemmän aikavälin kuten 5 minuutin tai vastaavasti myös pitemmän aikavälin kuten kuukauden kynttilöitä voi käyttää. Alla on esimerkki päivittäisestä kynttiläkuvaajasta.

Dollari-indeksifutuuri
Lähde: LYNX kaupankäyntijärjestelmä

Yllä oleva kuvaaja näyttää hinnan liikkeet 6 kuukauden ajalta ja yksi kynttilä on kestoltaan yhden päivän. Kynttilän “keho” osoittaa kyseisen päivän avaus- ja sulkuhinnan. Punaisessa kynttilässä kehon pohja on sulkuhinta ja laki on avaushinta.

Vihreää kynttilää luetaan toisin päin, eli kehon pohja on avaushinta ja laki sulkuhinta. Kynttilän niin sanotut “hännät” osoittavat kyseisen päivän ylimmän ja alimman hinnan.

Kynttilöiden avulla voit nähdä joka päivän liikkeet yhdellä vilauksella. Esimerkiksi pitkä häntä kynttilän alla kertoo, että päivän alin hinta on ollut selvästi alempana kuin saman päivän sulkuhinta. Myöhemmissä artikkeleissa palaan käsittelemään kynttiläkuvioita sekä sitä, miten näitä kuvioita tavanomaisesti tulkitaan.

Trendit, tuki ja vastus

Teknisen analyysin tärkeimpiä tavoitteita on trendien tunnistaminen. Alla olevasta kuvaajasta voidaan nähdä selkeästi nouseva trendi Stacbucksin (SBUX) osakkeelle. Niin kauan, kun trendi jatkaa nousua, eikä alempaa trendilinjaa rikota, sijoittajalla ei ole kiirettä myyntilaidalle.

Ylempi trendilinja on toiminut vastuksena ja alempi trendilinja tukena Starbucksin osakkeelle
Tuki ja vastus teknisessä analyysissa. Lähde: LYNX kaupankäyntijärjestelmä

Vastaavissa trendeissä ajatellaan että trendilinjat toimivat sekä tukena ja vastuksena. Loogisesti pääteltynä ylemmän trendilinjan ajatellaan toimivan hinnan vastuksena ja alemman trendilinjan hinnan tukena. Yllä olevasta kuvaajasta voidaan nähdä, että Starbucksin hinta on käyttänyt alempaa trendilinjaa tukena useamman kerran.

Nousevan trendin lisäksi trendi voi olla laskeva. Teoriassa niin kauan, kun laskeva trendi ei käänny, sijoittajan ei ole järkevää sijoittaa kyseiseen osakkeeseen, koska trendi on laskeva. Teknisestä näkökulmasta tällaisessa tilanteessa sijoittajan tulisi odottaa, että vastuksena toimiva trendilinja rikkoutuu mikä toimii teknisenä ostosignaalina.

On huomionarvoista mainita, että sijoitustuotteiden hinnat eivät ole aina nousevassa tai laskevassa trendissä, mutta sijoittaja voi hyötyä myös sivuttain liikkuvasta markkinasta esimerkiksi optiostrategioiden avulla. Näissä tilanteissa kohdeosuuden hinta ei usein tee merkittäviä liikkeitä, suhteessa isompaan trendiin. Sivuttain liikkuvia markkinoita nimitetään konsolidaatioiksi.

Sivuttain liikkuvan trendin aikana muodostuu usein merkittäviä tuki- ja vastustasoja, joissa kohdeosuuden hinta nousee tai laskee tasolle, mutta kääntyy liki välittömästi toiseen suuntaan. Jos tällainen taso rikkoutuu ylöspäin, toimii tämä teknisenä ostosignaalina. Vastaavasti jos tällainen taso rikkoutuu alaspäin, toimii se teknisenä myyntisignaalina.

Epäonnistunut irtiotto Dollari-indeksissä
Teknisen analyysin vastustaso. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

Jos ovelle koputtaa tarpeeksi kauan, ovi aukeaa aina. Yllä olevasta kuvaajasta on nähtävissä konsolidaatiovaihe, jossa Dollari-indeksin hinta on jumittunut 90 ja 88 välille useammaksi kuukaudeksi. Teknisesti ostosignaali muodostuu, kun hinta tekee irtioton vastustasosta. Kun DX teki onnistuneen irtioton 90,00 USD vastaustasosta huhtikuussa, hinta nousi merkittävästi. Teknisen analyysin perusteella, irtiotto on helposti perusteltavissa.

Vastaavasti tukitasoksi nimitetään tasoa, jossa kohdeosuus käy yhden tai useamman kerran tippumatta tason alle. Alla olevasta Momenta Pharmaceuticalin (MNTA) kuvaajasta on nähtävissä TA:n näkökulmasta selvä tukitaso hinnassa ~12 USD.

Momenta Pharmaceuticals tukitaso hinnassa 12 USD
Teknisen analyysin tukitaso. Lähde: LYNX kaupankäyntijärjestelmä

Teknisen analyysin vahvuudet ja heikkoudet

Teknisen analyysin avulla sijoittaja voi määritellä potentiaalisia tuki- ja vastustasoja. Tasojen avulla sijoittaja voi ajoittaa ostojaan sekä myyntejään näiden tasojen lähettyville. Jos sijoittaja miettii kohdeosuuteen sijoittamista ja hinta on lähellä merkittävää tukitasoa, voi olla teknisesti järkevä aika ostaa.

Jos kohdeosuuden hinta rikkoo ylemmän vastustason, toimii tämä teknisen analyysin perusteella vahvana ostosignaalina. Tällöin voi olla järkevää sijoittaa jo pelkän teknisen kuvan perusteella.

Artikkelissa olen käsitellyt pääasiassa teknisen analyysin vahvuuksia. Luonnollisesti teknisessä analyysissä on myös heikkouksia, joista merkittävimmät ovat:

 • TA on subjektiivista; jokainen analyytikko voi käyttää eri indikaattoreita ja tulkita kuvaajaa eri tavalla
 • Tekniset signaalit tulevat usein myöhässä. Jotta tekninen kuva olisi mahdollisimman selvä, tulee trendin olla ollut olemassa jo jonkin aikaa
 • Koska indikaattoreita on niin paljon, aina löytyy indikaattori, joka kumoaa toisen

Kuten mainitsin jo artikkelin alussa; tekninen analyysi on enemmän taideta kuin tiedettä. Tekninen analyysi on myös subjektiivista, eli oikeaa vastausta ei välttämättä löydy joka tilanteeseen. TA vaatii myös paljon harjoittelua, ennen kuin sijoittaja kykenee tulkitsemaan teknisiä kokonaisuuksia.

Tekniseen analyysiin käytettävät työkalut

Jotta teknistä analyysiä voi harjoittaa tehokkaasti, tulee analysointiohjelmiston olla luotettava. LYNX+ löydät kaikki yleisimmät teknisen analyysin työkalut ja indikaattorit. Lisäksi löydät robottimme luoman automatisoidun teknisen analyysin, jonka avulla voit ajoittaa ostoja ja myyntejä. LYNXin tarjoama TWS (Trader Work Station) tarjoaa puolestaan erinomaisen kuvaajatyökalun tekniseen analyysiin. Kuvaajatyökalulla voit piirtää tuki- ja vastustasoja vaivatta, sekä asettaa toimeksiantoja suoraan kuvaajasta. Lisäksi käytössäsi on yli 80 indikaattoria, joihin palaamme artikkelisarjan seuraavassa osassa. Lisää tietoa kaupankäyntijärjestelmistämme.

Tässä artikkelissa esitetty informaatio ei ole sijoitusneuvontaa, eikä sitä tule tulkita sijoitussuosituksena. Emme suosittele lukijaa tekemään sijoituspäätöksiä artikkelin pohjalta.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart