call spread ja put spread
Optiosijoittajat ovat yleensä kiinnostuneita ostamaan optioyhdistelmiä yksittäisten osto- tai myyntioptioiden sijaan. Esimerkiksi niin sanotut vertikaaliset call spreadit toimivat, mikäli osakekurssi on nousussa tai put spread, kun osakekurssi on laskussa. Ne ovat yleensä houkuttelevampia kuin yksittäiset osto- tai myyntioptiot.
Tässä artikkelissa tarkastellaan tarkemmin vertikaalisia spreadeja (call spread ja put spread). Molempien teoria käydään läpi, sekä käytännön esimerkin avulla osoitetaan, miksi ne ovat yleensä kannattavampia kuin yksittäisten optioiden ostaminen.

Vertikaalinen call spread optiostrategiana

Optiosijoittaja voi käyttää vertikaalista spreadiä reagoidakseen kohde-etuuden odotettuun liikkeeseen. Tämä optioyhdistelmä koostuu ostetuista ja myydyistä optioista. Jos sijoittaja uskoo osakekurssin nousevan, hänen kannattaa käyttää vertikaalista call spreadia (tunnetaan myös nimellä bull spread).

Alla on esimerkki vertikaalisesta call spreadistä. Sen luomiseksi sijoittaja tekee seuraavat kaupat:

 • Osta: osto-optio $40
 • Myy: osto-optio 45 dollaria
call spread tuottokuvaaja
Vertikaalisen call spreadin tuottokuvaaja

Tätä strategiaa käytetään erityisesti silloin, kun kohde-etuuden hinnan odotetaan nousevan. Koska vertikaalisesta call spreadistä maksetaan preemio, on tärkeää, että se on huomattava nousu. Jos kohde-etuus ei juuri liiku, tämä strategia on yleensä tappiollinen.

HYVÄ TIETÄÄ
VOIT SIJOITTAA OPTIOIHIN MYÖS LYNXIN KAUTTA 

Voit käydä kauppaa helposti ja edullisesti osakeoptioilla, indeksioptioilla, futuurioptioilla ja valuuttaoptioilla kaikissa tärkeimmissä kansainvälisissä pörsseissä. 

Vertikaalisen call spreadin selitys

Optioiden yhdistäminen pienentää sekä sijoitusta että optioiden kreikkalaisten kirjaimien mittaamien muuttujien aiheuttamaa riskiä. Vertikaalisen call spreadin ostajan enimmäisvoitto ja -tappio ovat määritetyt, joten sijoittaja tietää etukäteen millaisen riskin hän ottaa. Lue lisää optioiden kreikkalaisista kirjaimista.

Edellä esitetyssä yhdistelmässä maksetaan 2 dollarin preemio, jolloin sen kriittinen piste on 42 dollaria. Mikäli kohde-etuuden hinta on erääntymispäivänä alle 40 dollaria, sijoittaja menettää koko sijoituksensa, sillä molemmat optiot erääntyvät arvottomina.

Tällöin kokonaistappio on 200 dollaria, mikä on myös tämän optioyhdistelmän enimmäistappio. Mikäli sijoittaja ostaisi yksittäisen myyntioption 40 dollarin toteutushinnalla, hänen maksamansa preemio olisi 5 dollaria. Tällöin enimmäistappio olisi 200 dollarin sijasta 500 dollaria.

Kohde-etuuden hinnan ollessa erääntymispäivänä yli 42 dollaria, optioyhdistelmä on voitollinen. Sijoittajan enimmäisvoitto on kuitenkin rajoitettu 300 dollariin. Enimmäisvoitto saavutetaan, jos erääntymispäivänä kohde-etuuden hinta on yli 45 dollaria:

$ 45 – $ 40 = $ 5.

Tästä 5 dollarista on vähennettävä 2 dollaria (maksettu preemio). Jäljelle jää 3 dollaria. Koska kerroin on 100, enimmäisvoitto on 300 dollaria. 

Vertikaalisen Call spreadin hankinnassa sijoittaja maksaa siitä preemion ja hänen positiollaan on negatiivinen theta (aika-arvon muutos). Tämä tarkoittaa sitä, että erääntymispäivän lähestyminen on sijoittajalle haitaksi. Option aika-arvo laskee erääntymispäivän lähestyessä, eikä kohde-etuuden hinnan tarvitse muuttua sen tapahtumiseksi. Tästä johtuen sijoittajan kannattaa pyrkiä minimoimaan option theta.

Vertikaalisen call spreadin edut

 • Pienemmät hankintakustannukset verrattuna yksittäisiin optioihin
 • Optioiden kreikkalaiset eivät ole yhtä suuria
 • Erinomainen riski/tuotto -suhde

Vertikaalisen call spreadin haitat

 • Potentiaalinen voitto on rajoitettu

Mikä on paras toteutushinta ja aika erääntymispäivään?

Vertikaalista call spreadiä käyttävä sijoittaja odottaa kohde-etuuden hinnan nousevan. Tämän perusteella optioille voidaan valita niiden toteutushinta ja erääntymispäivä.

Toteutushinnan valitseminen

Toteutushinnan valinnassa sijoittajan kannattaa todennäköisesti suosia tasaoptioita (at-the-money) tai miinusoptioita (out-of-the-money). Mitä enemmän optiot on miinusoptioita, sitä vähemmän sijoittaja joutuu optioista maksamaan. Toisaalta tällöin myös optioiden toteuttamisen todennäköisyys pienenee.

Erääntymispäivän valinta

Strategiassa erääntymispäivällä ei ole suurta merkitystä. Optioiden kreikkalaiset vaikuttavat vähemmän, joten sijoittaja voi valita kaukaisemman erääntymispäivän, mutta myöskään esimerkiksi viikon voimassaolevan option valinta ei ole ongelma. Toisaalta sijoittajan kannattaa muistaa, että mitä lähempänä option erääntymispäivä on, sitä korkeammaksi yhdistelmän theta-arvo kuitenkin nousee.

Position hallinta

Sijoittajan ennakoidessa oikein kohde-etuuden liikkeet, eli sen hinta nousee odotetusti, sijoittajalla on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on, että hän voi odottaa optioiden erääntymispäivään asti ja sulkea positionsa juuri ennen erääntymispäivää.

Vertikaalinen call spread -yhdistelmä, joka on plusoptio (in-the-money), on usein arvoltaan pienempi kuin mitä sen luontainen arvo on. Mitä pidempi aika erääntymispäivään on, sitä suurempi ero luontaisen arvon ja yhdistelmän arvon välillä on. Tämä johtuu myydyn option aika-arvosta, joka on tuolloin korkeampi kuin ostetun option kohdalla.

Toinen vaihtoehto ei ole sen hankalampi. Jos sijoittaja ei halua odottaa erääntymispäivään asti ja hän haluaa lunastaa voittonsa välittömästi, hän voi sulkea optioyhdistelmän.

Jos kohde-etuuden hinta laskee vastoin sijoittajan odotuksia, hän voi ostaa myydyn osto-option takaisin. Tällaisessa tapauksessa sijoittaja voi ostaa sen takaisin edulliseen hintaan. Tilanteessa sijoittaja tekee voittoa myydyllä optiolla ja hän voi jättää ostetun osto-option vielä portfolioonsa. Luonnollisesti ostettu osto-optio on tässä tapauksessa miinusoptio.  

Käytännön esimerkki: vertikaalinen call spread

Tässä esimerkissä Alankomaiden markkinaindeksin AEX:n odotetaan nousevan lähiviikkoina. Kun volatiliteetti on suuri, optioiden preemio on korkea. Tilanteessa myös option theta on korkea, joten option preemio saattaa laskea huomattavasti.

Näin ollen vertikaalisen call spreadin ostaminen on hyvä valinta, jos sijoittaja haluaa pienentää sijoitustaan ja vähentää altistumista optioiden kreikkalaisille. OptionTraderin voi avata esimerkiksi klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella kaupankäyntitunnusta, ja valitsemalla sitten sen kohdasta Trading Tools.

call spread ja put spread selitys
Optioyhdistelmän tuoton tarkistaminen

Kuten alla olevasta yleiskatsauksesta näkyy, OptionTrader näyttää sijoittajalle kaikki AEX-indeksin optiohinnat. Taulukkonäkymän yläreunasta sijoittaja voi valita haluamansa erääntymispäivän.

EOE-indeksioptiot
EOE-indeksioptioiden hinnat call spreadille. Lähde: TWS. Tallennettu: 7.10.2022.

Yllä olevassa kuvassa näkyy 21. lokakuuta erääntyvien indeksioptioiden preemiot eri toteutushinnoille.

Kun sijoittaja ostaa AEX-indeksin yksittäisen osto-option, jonka toteutushinta on 665, sijoitus on 9,90 euroa. AEX-indeksi oli tuolloin 658 pisteessä. Tämän option preemio koostuu kokonaan aika-arvosta, sillä tämä optio on miinusoptio.

Oletusarvoisesti ostetulla osto-optiolla on positiivinen delta, positiivinen gamma, positiivinen vega ja negatiivinen theta. Koska optiosijoittajana ei yleensä haluta reagoida volatiliteetin nousuun tai laskuun vaan kohde-etuuden hinnanmuutokseen, on tärkeää (deltaa lukuun ottamatta) rajoittaa altistumista optioiden kreikkalaisille niin paljon kuin mahdollista.

Tässä tapauksessa sijoittaja voi luoda vertikaalisen call spreadin ostamalla osto-option, jonka toteutushinta on 665, ja myymällä osto-option, jonka toteutushinta on 675. Myydystä osto-optiosta, jonka toteutushinta on 675, saatu palkkio on 5,75 euroa. 665 osto-optio maksoi 9,90 euroa, joten yhdistelmän hinta oli yhteensä 4,15 euroa (9,90 – 5,75). Näin ollen sijoittajan riski pienenee 5,75 eurolla. Toisaalta sijoittajan voitto on rajattu tässä tapauksessa 10 pisteeseen miinus sijoitus, tässä tapauksessa 10 – 4,15 = 5,85 €. Pelkällä ostetulla osto-optiolla sijoittajan potentiaaliset voitot ovat rajoittamattomat.

Avaamalla OptionTraderissä ”Strategy Builder” -välilehden, sijoittaja voi helposti luoda tämän vertikaalisen call spreadin ja ostaa sen yhdellä transaktiolla. Klikkaamalla välilehdessä kohtaa ”Strategies” avautuu valikko, jossa ”Vertical Spread” on alimmaisena. Tämän jälkeen sijoittaja voi valita haluamansa toteutushinnat alla olevassa taulukossa, jossa toteutushintojen väliä voi kasvattaa painamalla ctrl-näppäintä ja pyörittämällä hiiren rullaa. Toteutushintoja voi myös muuttaa niiden valinnan jälkeen. Järjestelmä tunnistaa automaattisesti, muodostavatko optiot vertikaalisen call spreadin (järjestelmässä bull spread).

Kreikkalaisten vaikutus call spreadiin

Tämän jälkeen sijoittaja voi klikata kohtaa ”Add to Quote Panel”, joka lisää vertikaalisen call spreadin yläreunassa olevaan kohtaan ”Quote Panel”. Tästä sijoittaja näkee suoraan, paljonko optioyhdistelmä yhteensä maksaa nykyisillä tarjoushinnoilla.

Vertikaalisen call spreadin käyttö
Esimerkki vertikaalisesta call spreadista ja sen hinnoista. Lähde: TWS. Tallennettu: 7.10.2022.

Tämän call spreadin kreikkalaiset ovat seuraavat:

DeltaGammaVegaTheta
12,60,16,1-7,2

Positiivinen delta osoittaa, että jos kyseinen optiorakenne otetaan käyttöön, jokainen yhden pisteen nousu kohde-etuuden arvossa tuottaa 12,6 euroa. Merkillepantavaa on, että sekä gamma-, vega- että theta-arvot ovat hyvin pieniä huolimatta markkinoiden suuresta volatiliteetista.

Theta -7,2 tarkoittaa, että tällä hetkellä optioyhdistelmästä poistuu päivittäin 7,2 euron preemio. Kun otetaan huomioon 415 euron alkuperäinen sijoitus, 7 euron päivittäinen aikahäviö on kohtuullisen suuri. Optio erääntyy tietysti jo 14 kaupankäyntipäivän kuluttua, mikä tarkoittaa, että option aika-arvo on nyt loppumassa kiihtyvällä vauhdilla. Pelkän myydyn osto-option osalta theta olisi -32, mikä on huomattavasti suurempi.

Alla on kaksi esimerkkiä siitä, miksi vertikaalinen call spread on houkutteleva yksittäisiin optioihin verrattuna.

Esimerkki 1: Optio erääntyy arvottomana

Sijoittajan ollessa väärässä, jolloin optio erääntyy arvottomana, hän menettää optiosta maksetun preemion. Vertikaalisen call spreadin avulla tappiot ovat enimmillään 415 euroa, kun taas yksittäisen option kohdalla ne olisivat pahimmillaan 990 euroa.

Esimerkki 2: rajoitettu nousu

Toisessa esimerkissä AEX:llä käydään kauppaa 670 pisteessä erääntymispäivänä.

AEX-optioiden arvoTänään21. lokakuuta  
Ostettu osto-optio 665-9,90 €+5,00 €
Myyty osto-optio 675+5,75 €-0 €
Arvo yhteensä4,15 €5,00 €

Jos sijoittaja olisi ostanut yksittäisen osto-option, hän olisi tehnyt 4,40 euron tappion optiota kohden. Samalla AEX-indeksi nousi 12 pistettä. Ostetun 665 osto-option arvo laski 9,90 eurosta 5,00 euroon.

Jos sijoittaja olisi ostanut vain tämän option, hän olisi siten tehnyt huomattavan tappion. Myydyn osto-option arvo laski 5,75 eurosta 0 euroon. Voitto tästä on siis 5,75 euroa optiota kohti. Vertikaalisen hajautuksen kokonaisarvo nousi näin ollen 4,15 eurosta 5,00 euroon.

Yhdistämällä optioita sijoittaja pienentää riskejään sekä sijoituksensa kokoa, mikä käy hyvin ilmi tästä käytännön esimerkistä.

Tuottokaavio

Hiiren oikealla painikkeella sijoittaja saa esiin valikon, jonka ”Analytical Tools” -kohdasta voi valita ”Performance Profile” kohdan.

call spread ja put spread selitys
Optioyhdistelmän tuoton tarkistaminen

Täältä sijoittaja näkee sekä kaavamaisesti että taulukkona, mitkä ovat odotetut voitot tai tappiot kussakin mahdollisessa tilanteessa. Alla on edellä käsitellyn vertikaalisen call spreadin tuottokaavio. Kuten kuvasta näkee, optioyhdistelmän enimmäistappio on kuvan tallennushetkellä noin 435 euroa ja enimmäisvoitto on rajoitettu noin 565 euroon myydyn osto-option vuoksi.

Call spreadin tuotto
Esimerkki vertikaalisen call spreadin tuottokuvaajasta ja kreikkalaisista. Lähde: TWS. Tallennettu: 7.10.2022.

Vertikaalinen put spread optiostrategiana

Optiosijoittaja voi käyttää vertikaalista put spreadia hyötyäkseen kohde-etuuden hinnan odotetusta laskusta. Tämä optioyhdistelmä koostuu ostetusta ja myydystä optiosta. Vertikaalinen put spread tunnetaan myös nimellä bear spread.

Alla on esimerkki vertikaalisesta put spreadistä. Tässä esimerkissä sijoittaja hankkii seuraavat optiot:

 • Osta: myyntioptio 40$
 • Myy: myyntioptio 35$
put spreadin tuottokuvaaja
Vertikaalisen put spreadin tuottokuvaaja

Optiokauppiaat käyttävät tätä strategiaa odottaessaan kohde-etuuden (suurta) laskua. Tärkeintä on, että kurssin heilahdus on lähellä. Jos kohde-etuuden hinta nousee tai pysyy samana, tämä strategia on tappiollinen.

Vertikaalisen put spreadin selitys

Optioiden yhdistäminen pienentää sijoitusta sekä vähentää kreikkalaisiin liittyvää riskiä. Vertikaalisessa spreadissä enimmäisvoitto ja -tappio ovat ennalta määritellyt, joten sijoittaja tietää millaisen riskin hän ottaa.

Edellä esitetyssä optioyhdistelmässä sijoittaja maksaa 2 dollarin preemion, jolloin kriittinen piste on 38 dollaria. Jos kohde-etuuden hinta on erääntymispäivänä yli 40 dollaria, sijoittaja menettää maksamansa preemion, koska molemmat optiot erääntyvät arvottomina.

Tällöin kokonaistappio on 200 dollaria, mikä on myös tämän yhdistelmän enimmäistappio. Jos sijoittaja ostaisi 40 dollarin arvoisen myyntioption yksittäin, hän maksaisi siitä 5 dollarin preemion, jolloin enimmäistappio olisi 500 dollaria 200 dollarin sijaan.

Jos kohde-etuuden hinta päättyy alle 38 dollarin, positio tuottaa voittoa. Voitto on kuitenkin rajoitettu 300 dollariin. Tämä enimmäisvoitto lasketaan seuraavasti, kun hinta on alle 35 dollaria:

$40 – $35= $5.

Tästä 5 dollarista on vielä vähennettävä maksettu 2 dollarin preemio, jolloin jäljelle jää 3 dollaria. Kertoimen 100 ansiosta enimmäisvoitto on siis 300 dollaria. 

Vertikaalisen put spreadin hankinnassa sijoittaja maksaa siitä preemion ja hänen positiollaan on negatiivinen theta (aika-arvon muutos). Tämä tarkoittaa sitä, että erääntymispäivän lähestyminen on sijoittajalle haitaksi. Option aika-arvo laskee erääntymispäivän lähestyessä, eikä kohde-etuuden hinnan tarvitse muuttua sen tapahtumiseksi. Tästä johtuen sijoittajan kannattaa pyrkiä minimoimaan option theta.

Vertikaalisen put spreadin edut

 • Pienemmät hankintakustannukset verrattuna yksittäisiin optioihin
 • Optioiden kreikkalaiset eivät ole yhtä suuria
 • Erinomainen riski/tuotto -suhde

Vertikaalisen put spreadin haitat

 • Potentiaalinen voitto on rajoitettu

Mikä on paras maturiteetti ja toteutushinta?

Kuten edellä mainittiin, sijoittaja voi käyttää put spreadiä hänen odottaessaan kohde-etuuden hinnan laskevan. Tämän perusteella sijoittaja voi valita sopivan toteutushinnan ja erääntymispäivän.

Toteutushinnan valinta

Toteutushinnan valinnassa sijoittajan kannattaa todennäköisesti suosia tasaoptioita (at-the-money) tai miinusoptioita (out-of-the-money). Mitä enemmän optiot ovat miinusoptioita, sitä vähemmän sijoittaja joutuu optioista maksamaan. Toisaalta tällöin myös optioiden toteuttamisen todennäköisyys pienenee.

Erääntymispäivän valitseminen

Strategiassa erääntymispäivällä ei ole suurta merkitystä. Optioiden kreikkalaiset vaikuttavat vähemmän, joten sijoittaja voi valita kaukaisemman erääntymispäivän, mutta myöskään esimerkiksi viikon voimassaolevan option valinta ei ole ongelma. Toisaalta sijoittajan kannattaa muistaa, että mitä lähempänä option erääntymispäivä on, sitä korkeammaksi yhdistelmän theta-arvo kuitenkin nousee.

Position hallinta

Sijoittajan ennakoidessa oikein kohde-etuuden liikkeet, eli sen hinta laskee odotetusti, sijoittajalla on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on, että hän voi odottaa optioiden erääntymispäivään asti ja sulkea positionsa juuri ennen erääntymispäivää.

Vertikaalinen put spread -yhdistelmä, joka on plusoptio (in-the-money), on usein arvoltaan pienempi kuin mitä sen luontainen arvo on. Mitä pidempi aika erääntymispäivään on, sitä suurempi ero luontaisen arvon ja yhdistelmän arvon välillä on. Tämä johtuu myydyn option aika-arvosta, joka on tuolloin korkeampi kuin ostetun option kohdalla.

Toinen vaihtoehto ei ole sen hankalampi. Jos sijoittaja ei halua odottaa erääntymispäivään asti ja hän haluaa lunastaa voittonsa välittömästi, hän voi sulkea optioyhdistelmän.

Jos kohde-etuuden hinta nousee vastoin sijoittajan odotuksia, hän voi ostaa myydyn myyntioption takaisin. Tällaisessa tapauksessa sijoittaja voi ostaa sen takaisin edulliseen hintaan. Tilanteessa sijoittaja tekee voittoa myydyllä optiolla, ja hän voi päättää pitää ostetun option portfoliossaan yksin. Tässä tilanteessa ostettu optio on kuitenkin luonnollisesti tappiollinen.

Käytännön esimerkki: vertikaalinen put spread

Tässä käytännön esimerkissä AEX-indeksin odotetaan laskevan. Jos sijoittaja haluaa pienentää sijoitustaan ja vähentää altistumistaan optioiden kreikkalaisille, vertikaalinen put spread on siihen hyvä valinta.

Alla olevassa kuvassa näkyy 21. lokakuuta erääntyvä put spread -yhdistelmä, sekä yksittäisten optioiden preemiot. Tässä tapauksessa AEX-indeksi noteerataan 654 pisteessä. Tässä tapauksessa indeksin odotetaan lähiviikkoina lähtevän (suureen) syöksyyn, minkä vuoksi sijoittaja haluaa ostaa 650-640 toteutushinnoilla olevan put spreadin.

Vertikaalisen put spreadin käyttö
Esimerkki vertikaalisen put spreadin hinnoista. Lähde: TWS. Tallennettu: 7.10.2022.

Yksittäin myyntioptio, jonka toteutushinta on 650, maksaisi jopa 11,10 euroa. Tämä optio on miinusoptio, joten sen arvo koostuu kokonaan aika-arvosta. Optio on kuitenkin kallis korkean volatiliteetin ja epävarman markkinatilanteen vuoksi.

Sijoittaja voi kuitenkin pienentää sijoitustaan myymällä toisen myyntioption 640 toteutushinnalla, mistä sijoittaja saa 7,50 euroa. Yhdistelmän hinnaksi tulee 3,60 euroa. Koska optioiden toteutushintojen ero on 10 pistettä, sijoittajan enimmäisvoitto on 10 – 3,60 = 6,40 €. Enimmäisvoitto saavutetaan, mikäli AEX laskee alle 640 pisteeseen optioiden erääntymispäivään mennessä.

ToimeksiantoOptioPreemio
OstaMyyntioptio 650-11,10 €
MyyMyyntioptio 640+7,50 €
 Maksettu palkkio yhteensä-3,60 €

Option kreikkalaiset tässä yhdistelmässä ovat seuraavat:

DeltaGammaVegaTheta
-11,30,13,5-1,2

Negatiivinen delta osoittaa, että jokainen kohde-etuuden yhden pisteen lasku tuottaa tällä hetkellä 11,3 euroa, kun käytetään kyseistä optioyhdistelmää. Mielenkiintoista on, että sekä gamma, vega että theta ovat hyvin pieniä.

Theta -1,2 tarkoittaa, että tällä hetkellä yhdistelmän arvo laskee 1,2 eurolla päivittäin. Päivittäinen aika-arvon lasku on pieni, kun otetaan huomioon 360 euron sijoitus.

Alla on kaksi esimerkkiä siitä, miksi vertikaalinen put spread on houkutteleva yksittäisiin optioihin verrattuna.

Esimerkki 1: Optio erääntyy arvottomana

Sijoittajan ollessa väärässä, jolloin optio erääntyy arvottomana, hän menettää optiosta maksetun preemion. Vertikaalisen put spreadin avulla tappiot olisivat enimmillään 360 euroa, kun taas yksittäisen option kohdalla ne olisivat 1110 euroa.

Esimerkki 2: rajoitettu lasku

Toisessa esimerkissä AEX noteerataan 645 pisteeseen erääntymispäivänä.

AEXOstohetkelläErääntymishetkellä
Myyntioptio 650-11,10 €+5,00 €
Myyntioptio 640+7,50 €-0 €
Arvo yhteensä3,60 €5,00 €

Esimerkissä sijoittaja maksoi vertikaalisesta put spreadistä 3,60 euroa, jonka arvo nousi 5,00 euroon erääntymispäivänä. Yksittäinen myyntioptio ei olisi kuitenkaan tuottanut korkean preemion takia sijoittajalle vielä voittoa, vaan hänen tappionsa olisivat olleet 5,10 euroa (yhteensä 510 euroa kertoimen kanssa), vaikka indeksi laski 9 pistettä tämän hetken 654 pisteestä. Myydyn myyntioption arvo sen sijaan laski nollaan, joten sijoittaja teki sillä 7,50 (yhteensä 750 euron) voiton. Yhdistelmän voitto tilanteessa olisi siten lopulta yhteensä 140 euroa.

Yhdistämällä optioita sijoittaja pienentää riskejään sekä sijoituksensa kokoa, mikä käy hyvin ilmi tästä käytännön esimerkistä.

Kaupankäynti vertikaalisilla call- ja put spreadeillä LYNXin kautta

Sijoittajat voivat käydä optiokauppaa alhaisin hinnoin LYNXin kautta. Voit käydä kauppaa eurooppalaisilla ja amerikkalaisilla osakeoptioilla ja indeksioptioilla muutamalla hiiren klikkauksella. Sinulla on myös pääsy edistyksellisiin kaupankäyntityökaluihin, kuten OptionTraderiin, ja voit lähettää optioyhdistelmiä yhtenä transaktiona pörssiin. 

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart