Vastuuvapauslauseke

Artikkelin kirjoittaja vahvistaa, ettei hänellä ole positioita artikkelin julkaisuhetkellä edellä mainituissa rahoitusvälineissä. Lisäksi kirjoittajalla ei ole muita eturistiriitoja LYNXin eturistiriitoja koskevien toimintaperiaatteiden mukaisesti.

 

Tällä verkkosivulla esitettyjä tietoja ei tule käyttää sijoitusneuvontana eikä sijoitussuosituksena. Sivulla esitetään tietoja, jotka LYNX on laatinut yleiseksi sijoitus- tai markkinointitiedoksi, eikä sitä ei ole tarkoitettu henkilökohtaiseksi suositukseksi tietystä rahoitusvälineestä tai sijoitusstrategiasta. Esitetyissä tiedoissa ei oteta huomioon sijoittajan sijoituskokemusta tai tietotasoa rahoitusvälineestä, taloudellista tilannetta, sijoitustavoitteita ja aikahorisonttia, eikä riskiprofiilia ja/tai riskinsietokykyä.

Näytä koko vastuuvapauslauseke