Pre Market ja After Hours kaupankäynti

Useimmat yritykset julkaisevat neljännesvuosilukunsa joko ennen pörssin avautumista tai sen sulkeutumisen jälkeen. Tästä johtuen suurimmat muutokset osakekursseissa tapahtuvat usein silloin, kun piensijoittajat eivät voi käydä kauppaa niillä.

Suomalaisen piensijoittajan on usein odotettava pörssien normaalien kaupankäyntituntien alkamista ennen kuin hän voi avata tai sulkea positioita, mutta Wall Streetin toimijoiden keskuudessa kaupankäynti normaalien aukioloaikojen ulkopuolella on hyvin suosittua. Toisin kuin monet muut arvopaperivälittäjät, LYNX mahdollistaa kaupan normaalien kaupankäyntituntien ulkopuolella kaikille asiakkailleen ilman ylimääräisiä kustannuksia. Artikkelissa esitellään muutamaa osaketta esimerkkinä käyttäen, miten sijoittaja voi tietyissä tilanteissa saada korkean tuoton käymällä kauppaa pörssin tavallisten aukioloaikojen ulkopuolella.

Kaikki artikkelissa käsitellyt kellonajat ovat Suomen aikaa ellei toisin ole mainittu.

Ennakko- ja jälkimarkkinakaupankäynnin selitys

Termit ennakko- ja jälkimarkkina viittaavat pörssien aukioloaikoihin. Esimerkiksi Saksassa Xetra-pörssin säännöllinen kaupankäyntiaika on klo 10.00-18.30 ja amerikkalaisten pörssien, kuten NYSE:n ja NASDAQin, klo 16.30-23.00. Jotkut pörssit sallivat kaupankäynnin myös normaalien kaupankäyntiaikojen ulkopuolella. Termillä ennakkomarkkinakaupankäynti (Premarket) viitataan kaupankäyntiin, joka tapahtuu ennen näitä kellonaikoja ja vastaavasti termillä jälkimarkkinakaupankäynti (After Hours) viitataan näiden kellonaikojen jälkeen tapahtuvaan kaupankäyntiin. Suomessa jälkimarkkinakaupankäynnistä käytetään myös nimitystä jälkipörssi.

Ennakko- ja jälkimarkkinakaupankäynti on erityisen suosittua Yhdysvaltain markkinoilla, ja sijoittajat voivat aloittaa sijoittamisen ennakkomarkkinoilla jo kello 11.00 aamulla. Kun Yhdysvaltain pörssit sulkeutuvat kello 23.00, sijoittajat voivat käydä kauppaa jälkipörssissä vielä kello 3.00 asti. Kokonaisuudessaan kaupankäynti yhdysvaltalaisilla osakkeilla on siis mahdollista yhteensä 16 tunnin ajan päivässä.

Amerikkalaisten pörssien lisäksi myös monessa Euroopan pörssissä voi käydä kauppaa normaalien tuntien ulkopuolella. Kaikkien pörssien tavalliset aukioloajat (ja tiettyjen pörssien laajennetut ajat) löytyvät seuraavalta sivulta: markkinoiden normaalit kaupankäyntiajat. Tämän artikkelin lopussa esitellään, miten laajennetut kaupankäyntiajat voi tarkistaa.

Kaksi esimerkkiä kaupankäynnistä tavallisten aukioloaikojen ulkopuolella

LinkedIn

Torstaina 4. helmikuuta 2016 yhdysvaltalainen yritys LinkedIn julkisti vuosilukunsa kaupankäynnin sulkeutumisen jälkeen. Sijoittajat ottivat luvut huonosti vastaan, ja kello 23.05 yrityksen osakekurssi alkoi laskea. Kaiken kaikkiaan pörssien sulkeutumisen jälkeen osakekurssi laski 30 prosenttia.

LinkedIn osakekurssi ilman laajennettuja kaupankäyntiaikoja.

LinkedIn osakekurssi ilman laajennettuja kaupankäyntiaikoja. Lähde: TWS. Tallennettu: 5.2.2016.

LinkedIn osakekurssi ennakko- ja jälkimarkkinakaupankäynnin kanssa.

LinkedIn osakekurssi ennakko- ja jälkimarkkinakaupankäynnin kanssa. Lähde: TWS. Tallennettu: 5.2.2016.

Yllä olevat kaaviot laadittiin perjantaina 5. helmikuuta kello 15.30, päivä sen jälkeen, kun yrityksen vuosiluvut oli julkistettu. Ensimmäisessä kaaviossa näkyy kaupankäynti normaalien kaupankäyntiaikojen aikana, ja toisessa kaaviossa näkyy myös ennakko- ja jälkimarkkinakaupankäynti. Erot näiden kahden kaavion välillä ovat hyvin selviä.

Tarkastellaan ensin torstain 4. helmikuuta kaupankäynnin volyymia. Tavallisten kaupankäyntiaikojen aikana kyseisenä päivänä kauppaa käytiin hieman yli 2,5 miljoonalla osakkeella. Toisessa kaaviossa päivän kaupankäyntivolyymi on kuitenkin lähes kolminkertainen. Syy löytyy jälkipörssistä, sillä sen aikana kauppaa käytiin lähes 5 miljoonalla osakkeella, ja kaupankäyntivolyymi oli näin ollen kaksi kertaa suurempi kuin tavanomaisena kaupankäyntiaikana.

Tarkastellaan nyt kurssin reaktiota jälkimarkkinakaupankäynnissä. Yllä olevasta kaaviosta näkyy, että torstain varsinaisen kaupankäynnin päättyessä LinkedInin osakkeella käytiin kauppaa hieman alle 190 dollarilla per osake. Perjantaina 5. helmikuuta kello 15.30, tuntia ennen Wall Streetin avautumista, LinkedInin osake oli yli 30 prosenttia alempana kuin edellisenä päivänä. Hinta oli vain hieman yli 130 dollaria osakkeelta. Pörssin avautuessa osakkeen lasku kasvoi peräti 42 prosenttiin.

Snap Inc.

Tiistaina 6.2.2018 yhdysvaltalainen someyhtiö Snap Inc. julkisti vuoden 2017 tuloksensa. Tulos oli tappiollinen, mutta merkittävästi parempi kuin mitä analyytikot olivat arvelleet. Tämän seurauksena osake nousi jälkipörssissä lähes 30 %. Yrityksen osakekurssi oli myös aikaisemmin liikkunut merkittävästi normaalien kaupankäyntiaikojen ulkopuolella; kahta eri tapahtumaa havainnollistetaan alla olevassa kuvaajassa.

Snap Inc. jälkipörssi

*Snap Inc. normaalien kaupankäyntituntien aikana

Snap Inc. normaalit kaupankäyntitunnit + Pre Market & After Hours

*Snap Inc. normaalien kaupankäyntituntien, ennakko- ja jälkimarkkinakaupankäynnin aikana.

Muutamia havaintoja yllä olevista kuvaajista:

  1. Osakkeen hinta nousi yli 30 % jälkipörssissä tulosjulkistuksen jälkeen.
  2. Osakkeen ylin hintapiikki tapahtui todellisuudessa vasta 8. helmikuuta ennakkomarkkinakaupankäynnin aikana eikä 7. helmikuuta.
  3. Kauppaa käytiin yli 30 miljoonalla osakkeella 6.2.-7.2. ennakko- ja jälkimarkkinakaupankäynnin aikana.
  4. Kolmannen kvartaalin tulosjulkistusta (7. marraskuuta) seuraavana päivänä osakkeen hinta kävi ennakkomarkkinoiden aikaan korkeammalla kuin varsinaisena tulosjulkistuspäivänä. Jälleen varsinainen tiputus koettiin tulosjulkistuspäivän jälkipörssissä.

Jos sijoittaja olisi 7. marraskuuta asettanut myyntitoimeksiannon huonon tulosjulkistuksen jälkeen 16 dollarin hinnalla, olisi toimeksianto voinut toteutua ennakkomarkkinakaupankäynnin aikana 8. marraskuuta. Mikäli sijoittajalle ei olisi ollut mahdollisuutta kaupankäyntiin normaalien kaupankäyntituntien ulkopuolella, paras mitä hän olisi voinut osakkeistaan saada tuona päivänä olisi ollut 14,09 dollaria. Ennakkomarkkinakaupankäynnin kautta osakkeista olisi voinut saada yli 13 % enemmän kuin normaalien kaupankäyntituntien aikana.

Kaupankäyntiajat kaupankäyntijärjestelmissä

Ennakko- ja jälkimarkkinakaupankäynti on integroitu TWS:ään ja sen eri ominaisuuksiin. Alla esitellään, miten laajennettuja kaupankäyntiaikoja voi hyödyntää järjestelmässä.

Kaupankäyntiaikojen tarkistaminen

Eri pörssien laajennetut kaupankäyntiajat vaihtelevat, joten helpointa on todennäköisesti tarkistaa haluamansa sijoitustuotteen ennakko- ja jälkimarkkinakaupankäynnin ajat kyseisen sijoitustuotteen kuvauksesta. TWS:ssä sijoitustuotteiden kuvaukset saa helpoiten auki tuplaklikkaamalla yrityksen nimeä tai sen kaupankäyntitunnusta.

Esimerkki osakkeen kaupankäyntiajoista. Lähde TWS Tallennettu 18.8.2021

Esimerkki osakkeen kaupankäyntiajoista. Lähde: TWS. Tallennettu: 18.8.2021.

Kuvaajat

LinkedInin ja Snapin esimerkit osoittivat, miten tärkeää ennakko- ja jälkimarkkinakaupankäynnin seuraaminen voi olla sijoittajalle. Mikäli sijoittaja tarkastelee osakekurssia vain normaalien kaupankäyntiaikojen osalta, kurssi voi näyttää hyppivän suuntaan tai toiseen ilman ennakkovaroitusta. Sijoittaja voi valita asetuksista haluaako hän sisällyttää hintakuvaajiin normaalien kaupankäyntiaikojen ulkopuoliset kaupat. Tämä tapahtuu seuraavalla tavalla: kuvaajan yläreunasta valitaan ensin ”Edit” ja sen jälkeen ”Chart parameters”. Tämän jälkeen esiin tulee alla näkymä valikko, josta kohdasta ”Show data outside of regular trading hours” voi laittaa laajennetun kaupankäyntidatan näkyville hintakuvaajiin.

Premarket ja after hours -kaupankäynnin asettaminen hintakuvaajiin.

Premarket ja after hours -kaupankäynnin asettaminen hintakuvaajiin. Lähde: TWS.

 

Toimeksiantojen toteutus

Myös toimeksiantojen osalta sijoittajan tulee erikseen valita mahdollisuus käydä kauppaa pörssien tavallisten kaupankäyntiaikojen ulkopuolella. Mikäli sijoittaja haluaa, että osto- tai myyntitoimeksianto voi toteutua ennen pörssin avautumista tai sulkeutumisen jälkeen, hän voi valita sen esimerkiksi toimeksiannon lähettämisen yhteydessä. Alla olevassa kuvassa näytetään asetus, joka pitää klikata päälle. Ennakko- ja jälkimarkkinakaupankäyntiin voi osallistua vain rajahintaisilla toimeksiannoilla.

Esimerkki toimeksiannosta ennakko- ja jälkimarkkinakaupankäynnin aikana.

Esimerkki toimeksiannosta ennakko- ja jälkimarkkinakaupankäynnin aikana. Lähde: TWS.

Syyt ennakko- ja jälkimarkkinakaupankäyntiin

LYNXin kautta piensijoittajat voivat käydä kauppaa ennen pörssin avautumista ja sen sulkeutumisen jälkeen, aivan kuten kaikki ammattimaiset sijoittajat. Näin sijoittajan mahdollisuudet hallinnoida sijoitussalkkuaan ovat tavallista laajemmat, ja kauppaa voi käydä silloin kun tarvitsee.

Esimerkiksi sijoittajan ei tarvitse odottaa Yhdysvaltalaisten pörssien avautumista kello 16.30, vaan hän voi aloittaa kaupankäynnin halutulla osakkeella samaan aikaan markkinoiden isoimpien toimijoiden kanssa. Tällöin sijoittaja voi ostaa suositun osakkeen heti ennakkomarkkinakaupankäynnin alkaessa tai päästä eroon romahtavasta osakkeesta jälkipörssin aikaan.

Lopuksi on kuitenkin tärkeää perehtyä muutamaan erityispiirteeseen, jotka liittyvät kaupankäyntiin tavanomaisten aukioloaikojen ulkopuolella.

Riskit piensijoittajalle

Lopuksi pieni varoituksen sana. Markkinoiden likviditeetti normaalien kaupankäyntituntien ulkopuolella on usein huomattavasti heikompi kuin niiden aikana. Tästä johtuen markkinahintaiset (MKT) ja Stop (STP) toimeksiannot eivät ole mahdollisia ennakko- ja jälkimarkkinakaupankäynnin aikana. Jos sijoittaja haluaa käyttää Stop Loss -toimintoa pörssien tavallisten aukioloaikojen ulkopuolella, tulee hänen valita Stop Limit (STP LMT) toimeksianto. Tällöin mikäli osakekurssi koskettaa sijoittajan asettamaa tappionpysäytystasoa, järjestelmä lähettää sijoittajan määrittelemän rajahintaisen toimeksiannon markkinoille. Alhaisempi likviditeetti voi siis vaikeuttaa sijoitustuotteen myyntiä, mutta lisäksi se voi myös kasvattaa osto- ja myyntitapahtumien välistä hintaeroa.

Usein markkinoiden likviditeetti on paljon alhaisempi kuin tavanomaisina kaupankäyntiaikoina, ja sijoittajan tulee olla myös tietoinen, että limiittiluoton vakuudet saattavat olla tavallista korkeammat. Asiakkaiden suojaamiseksi kaupankäynti normaalin kaupankäyntiajan ulkopuolella STP- tai MKT-toimeksiannolla ei siis ole mahdollista LYNXin kautta. Ainoastaan rajahintaisia (LMT) toimeksiantoja voidaan välittää pörssiin ennen sen aukeamista tai sen sulkeutumisen jälkeen.

 

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart