Miten löytää oikeat käänneosakkeet vuonna 2022?

Varmasti jokainen sijoittaja löytäisi mielellään osakkeen, jonka arvo jopa mahdollisesti kaksinkertaistuisi ostamisen jälkeen. Moni markkina-analyytikko etsii markkinoilta vastaavia käänneosakkeita, joiden arvo lähtee nousuun yrityksen liiketoimintanäkymien parantumisen vuoksi. Osakepoiminnan puolesta ja vastaan esitetään jatkuvasti argumentteja, ja tiivistetysti voidaan sanoa että aliarvostettujen osakkeiden löytäminen markkinoilta on mahdollista, mutta haastavaa. Jotta tämä strategia kannattaisi, on kuitenkin pidettävä mielessä muutama asia. Jos sijoittaja ostaa voimakkaasti laskeneita osakkeita vain siinä toivossa, että tilanne markkinoilla helpottaa nopeasti, joutuu usein pettymään. Miten tällaista kauppaa käydään oikein? Tässä artikkelissa annetaan vinkkejä kaupankäyntiin käänneosakkeilla.

Pörssilegenda André Kostolanylla on vanha, mutta pätevä sääntö: Halvalta tuntuva osake voi muuttua edelleen paljon halvemmaksi. Todellisen käänneosakkeen löytämiseksi markkinoita on tutkittava tarkasti, mikä vaatii myös paljon kurinalaisuutta. Aloitetaan käänneosakkeiden tarkastelu käymällä läpi, mitä termillä oikeastaan tarkoitetaan.

Käänne, mutta mihin tilanteeseen verrattuna?

Käänneosakkeita etsiessä tavoitteena on löytää yrityksiä, jotka todella onnistuvat kääntämään liiketoimintansa näkymiä lyhytaikaisen tekniseen analyysiin perustuvan treidaamisen sijaan. Kaavioiden tuottamien noususignaalien perusteella tapahtuva kauppa on erilainen, puhtaasti tekniseen analyysiin perustuva strategia.

Yrityksen heikentyvä ansaintakyky kulkee yleensä käsi kädessä hintojen laskun kanssa. Toisaalta on myös totta, että jos käännestrategiaa sovelletaan järkevästi, sijoittajat voivat hyödyntää myös teknisen analyysin indikaattoreita päätöksenteon tukena. Tällöin on kuitenkin tärkeää huomioida seuraava fakta:

Missään nimessä kaikki osakkeet, jotka vaikuttavat olevan pohjamudissa arvostustason puolesta, eivät todellakaan ole käänne-ehdokkaita. Käänneosakkeita ammatikseen etsivät käyttävät merkittävästi aikaa ja resursseja oikeiden yritysten löytämiseen, ja onnistuneesta sijoituksesta palkitaan. Hyvät sijoitukset ovat tuoneet näille sijoittajille indeksiä korkeampia tuottoja useiden vuosien ajan.

Osakekurssin merkittävä kääntyminen edellyttää kuitenkin vähintään liiketoimintaympäristön näkymien merkittävää muutosta, sekä usein myös yrityksen on kyettävä parantamaan tuloksentekokykyään. Toisin sanoen: vaikeuksissa olevan yrityksen, johon monet eivät enää usko, on ryhdistäydyttävä.

Kolme vaihtoehtoa mahdolliselle käänteelle osakekurssissa

Yrityksen osakekurssin romahtamisen jälkeen epätoivo saattaa vallata kaikki, myös yrityksen johtokunnan. Nousukautena on helppo esittää arvioita siitä, miten kasvu tulee jatkumaan tulevaisuudessa. Toisaalta myös laskukauden aikana monella on taipumuksena uskoa tilanteen jatkuvan vastaavana myös tulevaisuudessa. Käänneosakkeita etsivän näkökulmasta on kolme eri vaihtoehtoa, joiden avulla yritys voi kääntää kurssiaan voitolliseksi:

  • Elpyminen omin voimin. Yritys toteuttaa uudelleenjärjestelyjä, hankkii uusia asiakkaita ja laajentaa liiketoimintaa uusille markkinoille.
  • Yrityksen toimintaympäristö paranee huomattavasti, parantaen yrityksen liiketoimintanäkymiä.
  • Yritys fuusioituu toisen yrityksen kanssa tai se ostetaan, ja sijoittajat hyötyvät liikkeessä olevien osakkeiden ostotarjouksista.

Yrityksen tarinan merkitys käänteelle

Kaikissa kolmessa yllä olevassa tapauksessa käänneosakkeita etsivän sijoittajan on tarkasteltava yritystä tarkasti, erityisesti pidemmällä aikavälillä. Käänneosakkeita ammatikseen etsivät keskittyvät erityisesti kassavirtojen muutoksiin vähintään viiden vuoden aikana. Tämän lisäksi huomiota kiinnitetään usein myös avainlukuihin, kuten hinnan suhdetta tulokseen (P/E) tai markkina-arvon suhdetta yrityksen omaan pääomaan (P/B).

Tavallisesti yrityksen keskeiset avaintiedot ovat helposti saatavilla. Ja niin ovat myös yritykseen liittyvät uutiset. Mitä liikkeenjohto tekee tilanteen parantamiseksi? Ovatko työntekijät tyytyväisiä yritykseen, jolloin yritys pystyy pitämään kiinni avainhenkilöistään? Miten yrityksen johto reagoi tilanteeseen, ostavatko vai myyvätkö he yrityksen osakkeita? Miltä toimialan yleiset näkymät näyttävät eri aikahorisonteilla? Mikä on kuluttajien, erityisesti sinun, yleinen näkemys yrityksestä?

Jälkimmäinen on selvästi tärkein seikka, ja siihen liittyy yrityksen tarina. Pörssilegenda Warren Buffett on puhunut oman tuntemuksen puolesta: jos itse uskoo kohteena olevaan yritykseen, se on erittäin tärkeä plussa. Toisaalta jos sijoittaja spekuloi yrityksellä ainoastaan sillä perusteella, että osake on laskenut merkittävästi, kannattaa osake todennäköisesti jättää rauhaan.

Kaavion tekniikan on annettava signaali käänneosakkeista

Varmaankin jokaiselle tulee mieleen, että jos yrityksen näkymät ovat selvästi paranemassa, eivätkö kaikki muut sijoittajat ole huomanneet myös saman tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaan? Asia ei välttämättä ole näin yksinkertainen.

Osakkeen ei kannata odottaa kääntymän välittömästi nousuun, mutta myöskään niin sanottuun putoavaan puukkoon ei yleensä kannata yrittää tarttua. Vaikka se on helpommin sanottu kuin tehty, sijoittajan on yritettävä löytää oikean hetken tarjoama optimaalinen riski-/tuottosuhde. Näin on silloinkin, kun aiemmin merkittävästi laskenut osake vaikuttaa käyneen pohjalla sekä teknisen- että fundamenttianalyysin kannalta katsottuna. Käänneosakkeita metsästävät eivät yleensä ole uhkapelureita, jotka haluavat epätoivoisesti päästä mukaan mahdollisesti tulevaan kasvuun, vaikka sellaisiakin ammattisijoittajia on (myös he tekevät laajaa analyysia yrityksen näkymistä). Tällaisiin yrityksiin tarttuminen osoittautuu usein kalliiksi, ja päätös on väärä yhdeksän kertaa kymmenestä.

Jotta käänneosakkeiden etsiminen muuttuisi konkreettisemmaksi, alla on tarkasteltu neljää hyvin erilaista yritystä ja niiden osakkeita. Osa niistä voi ehdokkaita käänneosakkeiksi, kun taas osa kuuluu luokkaan ”mieluummin ei (vielä)”.

Käänneosakkeiden metsästys inflaation, geopoliittisten kriisien ja nousevien ohjauskorkojen ympäristössä

Ensi silmäyksellä kevät 2022 näyttää olevan käänneosakkeita etsivien paratiisi. Erityisesti osakkeet, jotka olivat erittäin vahvoja vuosina 2020 ja 2021, ovat laskeneet dramaattisesti syksystä ja talvesta lähtien. Netflixin kaltaiset teknologian suurnimet, PayPalin kaltaiset ikivihreät osakkeet ja HelloFreshin tai Delivery Heron kaltaiset yleisön suosimat osakkeet ovat pudonneet muutamassa kuukaudessa niin paljon, että se on aiemmin ollut mahdollista vain taantumissa.

Käänteen edellytyksenä on yrityksen liikevaihtoon ja voittoon kohdistuva eksistentiaalinen paine. Edellä mainittujen osakkeiden yritykset eivät välttämättä ole vaikeuksissa varsinkaan pidemmällä sijoitushorisontilla katsottuna. Toisaalta on tärkeää pitää mielessä, että tällä hetkellä sijoitusympäristöön liittyy paljon epävarmuutta. Kuluttajahinnat ja ohjauskorot ovat nousussa, sekä geopolitiikka on ajankohtaisinta sitten varmaankin kylmän sodan päättymisen jälkeen. Markkinoilla onkin paljon epävarmuutta, minkä johdosta tulevaisuuden arviointi on hyvin haastavaa.

Markkinoiden yleisen laskun seurauksena moni osake on käytännössä romahtanut. Nämä tunnetut “crash stocks”, joiden laskua monet sijoittajat hämmästelevät, eivät oikeastaan sovi käänneosakkeiden kategoriaan, koska ennen romahdusta ne olivat nousseet aivan liian nopeasti. Yksinkertaisesti sanottuna nämä yritykset olivat usein massiivisesti yliarvostettuja. On totta, että toinen syy näiden osakkeiden myyntiin voi olla se, että sijoittajat odottavat yritysten joutuvan ongelmiin, mutta niin kauan kuin näin ei ole, näitä yrityksiä ei voi pitää käänne-ehdokkaina.

Nykyinen toimintaympäristö ei siis ole mikään Eldorado käänneyritysten metsästäjille. Ehdokkaiden tarjonta kasvaa todella suureksi, kun maailmantalous on kokenut taantuman ja ensimmäiset merkit kasvuun palaamisesta ovat nähtävissä. Vastaavassa tilanteessa markkinoilta löytyy valtava määrä yrityksiä, jotka ovat kärsineet taantumasta. Jotkut niistä saavat asiansa kuntoon, toiset eivät toivu. Tämä aika ei ole vielä koittanut, eikä käänneosakkeiden valikoima siksi ole tällä hetkellä ylivoimaisen suuri.

Deutsche Lufthansa (LHA): Monivuotinen ehdokas

Deutsche Lufthansa on sekä jännittävä että hankala tapaus käänteen kannalta. Kuten yleisesti tiedetään, korona koetteli lentoyhtiötä erityisen pahasti. Samoin kävi nopeasti selväksi, että Lufthansa ei menisi konkurssiin. Sitä tuettiin valtion rahoilla, kuten myös esimerkiksi Finnairia, ja se on epäilemättä jälleen kannattava muutaman vuoden kuluttua. Kysymys kuuluu, milloin?

Vain vuosi sitten analyytikot uskoivat, että yritys onnistuu palaamaan kannattavaksi ainakin  operatiivisella tasolla vuonna 2022, mutta nyt usko on horjunut pahasti. Koronan ansiosta ala romahti, mutta tällä hetkellä polttoainekustannukset ovat räjähtäneet käsiin. Kireän geopoliittisen tilanteen lisäksi korkea inflaatio heikentää kuluttajien loma- ja retkeilymieltymyksiä. Sijoittajat ovat ymmärtäneet, että toivottu käänne kestää kauan, kuten tästä pitkän aikavälin hintakaaviosta näkyy:

Lufthansan osake
Lufthansan osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 25.5.2022.

Lufthansan osake näyttää käyneen pohjamudissa kaksi kertaa vuoden sisällä. Vuonna 2021 nopeasti nousseet hinnat kuitenkin jarruttivat jälleen kerran käännettä. Ukrainan sodan alkaessa osake kääntyi taas uudelleen laskuun.

Vuonna 2020 syntynyt sivusuuntainen liike on pitänyt tiukasti pintaansa. Niin kauan kuin sivusuuntaisen trendin murtumisesta ei ole selkeää näyttöä, on parempi odottaa ja katsoa, vaikka ensimmäiset positiiviset merkit näkyisivätkin tulevissa neljännesvuosikatsauksissa.

Delivery Hero (DHER): Jännittävä, riskialtis ja joissain tapauksissa myös potentiaalinen käänneosake

Aterioiden jakelupalvelu Delivery Heron osakkeet olivat sijoittajien suurimpia tähtiä vuosina 2020 ja 2021, sillä yhtiö hyötyi merkittävästi korona-ajasta. Arvostustaso perustui oletukseen, että suurin osa myyntimäärästä säilyisi ja yritys olisi voitollinen koronan päättyessä. Korona ei ole enää merkittävä ongelma, mutta monien muiden yritysten tavoin Delivery Hero kärsii nykyisestä tilanteesta.

Toistaiseksi Delivery Hero ei pääse plussalle hintojen nousun vuoksi. Korkea inflaatio tekee kuluttajista varovaisia, ja samaan aikaan logistiikkakustannukset nousevat. Yrityksen liikevaihto kasvaa kuitenkin edelleen. Se, milloin yritys saavuttaa positiivisen nettotuloksen, on kuitenkin epävarmaa.

Delivery Heron osake
Delivery Heron osakekurssi noin viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 25.5.2022

Normaalisti käänneosakkeen odotetaan palaavan kannattavaksi. Jotta näin voisi tapahtua, yrityksen olisi ensin tehtävä voittoa, mitä Delivery Hero ei tee. Tästä johtuen käänneosakkeita etsivälle yrityksen osake näyttää todella korkean riskin vaihtoehdolta.

Tämä osake on malliesimerkki “pahimman tapauksen” hinnoittelusta. Osakekurssi romahti valtavasti, sillä nousumarkkinan aikaan yrityksen arvostustaso oli noussut todennäköisesti liioitellun paljon. Toisaalta yrityksen kurssi on laskenut huippuluvuista niin merkittävästi, että nykyinen tilanne voidaan nähdä myös liioiteltuna.

Sitä, että Delivery Heron osake laski hiljattain tasolle, jolla osake oli aloittanut pörssissä vuonna 2017, voi pitää merkkinä pohjan saavuttamisesta. Kuten alussa korostettiin, käänne edellyttää kuitenkin kahta asiaa: liiketoimintatilanteen kestävää paranemista kannattavuutta kohti ja teknistä ostosignaalia. Ensin mainittu ei ole vielä näköpiirissä, jälkimmäinen olisi mahdollista vain, jos osakekurssi olisi selvästi 49/52 euron vastustusalueen yläpuolella.

SPLUNK Inc. (SPLK): Pitkä tie voittoon tulevaisuuden toimialoilla

Kalifornialainen yritys SPLUNK kuuluu esineiden internetin (IoT) parissa toimivien korkean teknologian yritysten joukkoon. SPLUNK on työkalu, jolla voidaan kerätä ja jäsentää mitä erilaisimpien teknisten laitteiden tietoja. Tämä tekee niistä helppokäyttöisiä ja arvioitavissa olevia monenlaisille käyttäjille. Tämä on jännittävä aihe, mutta kuten kaikki uudet teknologiat, kehityskustannukset ovat merkittäviä ennen kuin tuote kääntyy kannattavaksi. Suurin osa analyytikoista odottaa, että yhtiö saavuttaa kannattavuuden kuluvalla tilikaudella 2022, joka SPLUNKissa kestää 31. tammikuuta 2023 asti.

Splunkin osake
Splunkin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 25.5.2022

Kannattavaksi nousu ei kuitenkaan ole vielä varmaa, sillä horjuva markkinatilanne voi painaa SPLUNKin potentiaalisten asiakkaiden investointihalukkuutta. Lisäksi osake on pitkän aikavälin laskutrendissä. Käänneosaketta etsivien kannattaa kuitenkin todennäköisesti pitää osaketta silmällä.

thyssenkrupp (TKA): Pitkä taistelu ulkoisia olosuhteita vastaan

Teräskonserni thyssenkruppille viime vuodet ovat olleet haastavia. Yrityksen teräsliiketoimintaa yritettiin uudistaa vuosikausien ajan, mitä seurasi pitkä edestakainen pohdinta liiketoiminnan myymisestä. Teräsliiketoiminta on nyt irrotettu, minkä johdosta yhtiöstä on tullut entistä monipuolisempi teknologiakonserni. Yritys teki kuitenkin tappiota viimeisellä 2020/2021 tilikaudella. Kuluvalla 2021/2022 tilikaudella, joka päättyy 30. syyskuuta, yrityksen pitäisi onnistua parantamaan tasetta ja nousemaan taas positiivisen tuloksen puolelle. Skeptisyys yritystä kohtaan näkyy kuitenkin sen osakekurssissa:

thyssenkruppin osake
thyssenkruppin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 25.5.2022

Sijoittajat suhtautuvat edelleen epäluuloisesti käänteeseen, mikä ei välttämättä ole yllättävää, kun otetaan huomioon makrotalouden vaikeat olosuhteet. Vuonna 2020 osake kävi pohjalukemissa kahteen kertaan, mistä osake toipui. Tällä hetkellä osakekurssi kuitenkin jatkaa pidempiaikaisella laskutrendin linjalla.

Yli vuoden kestänyt taistelu epäsuotuisia ulkoisia olosuhteita vastaan ei siis ole vielä ohi. Vaikka yritys pääsisikin taas voittoisaksi kuluvina vuosina, osakekurssin kaaviossa siitä ei vielä näy viitteitä.

Johtopäätös: Saneerausinvestoinnit edellyttävät kurinalaisuutta

Käänteen tekeminen vaatii varovaisuutta, kurinalaisuutta ja kärsivällisyyttä. Myös käänneosakkeita etsiviltä sijoittajilta vaaditaan samoja ominaisuuksia, sillä alalla menestyneet sijoittajat joutuvat hylkäämään selvän enemmistön mahdollisesti kiinnostavista osakkeista. Esimerkiksi sadan yrityksen joukosta voi löytyä muutama kiinnostava vaihtoehto, joita sijoittajan kannattaa tarkemmin analysoida. Joka tapauksessa käänneyritysten löytäminen on haastavaa, mutta onnistunut sijoitus voi tarjota sijoittajille todella merkittäviä tuloja.  

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart