Parhaat käänneosakkeet
Varmasti jokainen sijoittaja löytäisi mielellään osakkeen, jonka arvo jopa mahdollisesti kaksinkertaistuisi sen ostamisen jälkeen. Moni osakeanalyytikko etsii markkinoilta käänneosakkeita, joiden arvo voi lähteä nousuun yrityksen liiketoimintanäkymien parantumisen vuoksi. Osakepoiminnan puolesta ja sitä vastaan esitetään jatkuvasti argumentteja. Tiivistetysti voidaan sanoa, että aliarvostettujen osakkeiden löytäminen markkinoilta on mahdollista, mutta haastavaa.
Jotta tämä strategia kannattaisi, sijoittajan on kuitenkin pidettävä mielessä muutama asia. Jos joku ostaa romahtaneita osakkeita vain siinä toivossa, että tilanne markkinoilla helpottaa nopeasti, tämä henkilö joutuu usein pettymään. Miten tällaista kauppaa käydään oikein?

Tässä artikkelissa annetaan vinkkejä kaupankäyntiin käänneosakkeilla.
Pörssilegenda André Kostolanylla on vanha, mutta pätevä sääntö: Halvalta tuntuva osake voi muuttua edelleen paljon halvemmaksi. Käänneosakkeen löytäminen vaatii siten markkinoiden tarkkaa analysointia ja paljon kurinalaisuutta. Aloitetaan käänneosakkeiden tarkastelu käymällä läpi, mitä termillä oikeastaan tarkoitetaan. Jos etsit välittäjää käydäksesi kauppaa osakkeilla, klikkaa tästä.

Käänne, mutta mihin tilanteeseen verrattuna?

Käänneosakkeiden kohdalla tavoitteena on löytää yrityksiä, jotka oikeasti onnistuvat kääntämään liiketoimintansa näkymiä. Periaatteessa se toimii vastakohtana lyhytaikaiselle, usein tekniseen analyysiin perustuvalle treidaamiselle. Siinä sijoituspäätökset tehdään usein kaavioista syntyvien signaalien perusteella.

Osakekurssien pitäisi laskea yrityksen ansaintakyvyn heikentyessä ja päinvastoin. Tällöin sijoittajat voivat käyttää teknisen analyysin indikaattoreita voimakkaasti laskeneiden osakkeiden löytämiseen ja karsimiseen, jonka jälkeen perusteellisemman analyysin voi tehdä valituille osakkeille.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että jokainen huomattavasti laskenut osakekurssi ei ole hetkenä minä hyvänsä nousemassa uudestaan ylöspäin. Käänneosakkeita ammatikseen etsivät käyttävät merkittävästi aikaa ja resursseja oikeiden yritysten löytämiseen, ja heidän onnistuneet sijoituksensa ovat parhaimmillaan erittäin tuotteliaita. Hyvät sijoitukset ovat tuoneet joillekin näistä sijoittajista indeksiä korkeampia tuottoja useiden vuosien ajan.

Osakekurssin huomattava muutos edellyttää kuitenkin vähintään liiketoimintaympäristön näkymien merkittävää muutosta, minkä lisäksi yrityksen on usein myös kyettävä parantamaan kannattavuuttaan. Toisin sanoen, vaikeuksissa olevien on yleensä myös ryhdistäydyttävä.

Kolme eri syytä, miksi osakekurssi voi kääntää suuntaansa

Yrityksen osakekurssin romahtamisen jälkeen epätoivo saattaa vallata kaikki, myös yrityksen johtokunnan. Usein trendien ja suuntausten odotetaan jatkuvan, joten nousukautena on helppo esittää arvioita siitä, miten kasvu tulee jatkumaan tulevaisuudessa. Toisaalta ilmiö näkyy myös laskukauden aikana. Käänneosakkeita etsivä voi pyrkiä arvioimaan yrityksiä esimerkiksi seuraavien käänteen mahdollisesti aiheuttavien tekijöiden näkökulmasta:

  • Elpyminen sisäisten muutosten ansiosta: yritys toteuttaa uudelleenjärjestelyjä, hankkii uusia asiakkaita ja laajentaa liiketoimintaa uusille markkinoille.
  • Elpyminen ulkoisten muutosten ansiosta: yrityksen toimialan näkymät muuttuvat positiivisemmiksi, jolloin myös yrityksen liiketoimintanäkymät parantuvat.
  • Yritys fuusioituu toisen yrityksen kanssa tai se ostetaan, ja sijoittajat hyötyvät liikkeessä olevien osakkeiden ostotarjouksista.

Yrityksen tarinan merkitys liiketoiminnan suunnan kääntämiselle

Käänneosakkeita etsivän sijoittajan on arvioitava yrityksen liiketoimintaa tarkasti kaikissa kolmessa yllä olevassa tapauksessa, erityisesti pidemmällä aikavälillä. Käänneosakkeita ammatikseen etsivät keskittyvät erityisesti kassavirtojen muutoksiin vähintään viiden vuoden aikana. Lisäksi yrityksiä arvioidaan usein avainluvuilla, jotka voivat liittyä esimerkiksi kannattavuuteen, kasvuun, vakavaraisuuteen ja osakkeen arvostustasoon. Osakkeen suhteellista hintaa voi mitata esimerkiksi P/E-luvulla (price/earnings) tai P/B-luvulla (price/book). P/B-luku lasketaan jakamalla osakkeen hinta yrityksen taseen omalla pääomalla.

Yrityksen avainluvut ovat yleensä helposti saatavilla, esimerkiksi TWS-kaupankäyntijärjestelmästä. Liikkeenjohdon tavoitteista ja toimenpiteistä voi lukea uutisista sekä osavuosikatsauksista. Työntekijöiden tyytyväisyyttä yritykseen voi arvioida erilaisten anonyymien palveluiden avulla. Liikkeenjohdon sisäpiirikauppojen määrää voi myös tarkkailla esimerkiksi TWS-kaupankäyntijärjestelmästä, josta löytyy myös Refinitivin keräämät analyytikoiden konsensusarviot tuleville vuosille. Kuluttajien näkemystä yrityksestä voi mitata esimerkiksi siihen liittyvien twiittien perusteella, jolle löytyy myös mittarit TWS:stä. Sijoittajan kannattaa kuitenkin arvioida yritystä kuluttajien näkökulmasta myös vielä laajemmin, sekä keskittyä erityisesti omiin näkemyksiin.

Omat näkemykset yrityksestä ovat tärkeitä, ja niihin liittyy myös yrityksen tarina. Pörssilegenda Warren Buffett on puhunut oman tuntemuksen puolesta: jos itse uskoo kohteena olevaan yritykseen, se on erittäin tärkeä plussa. Spekulointi pelkästään vahvasti laskeneen osakekurssin perusteella ei todennäköisesti kannata.

Sijoituksen ajoittaminen

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaan osakekurssi heijastaa kaikkea saatavilla olevaa informaatiota, eli toisin sanoen, sijoittajat ovat jo huomioineet tiedon osto- ja myyntipäätöksissään. Asia ei kuitenkaan todellisuudessa välttämättä ole aina näin yksinkertainen.

Sijoittaja, joka arvioi yrityksen osakkeen kääntävän kurssiaan, ei todennäköisesti odota näkymien nousevan tismalleen laskua edeltäneelle tasolle ennen mahdollista ostopäätöstä. Toisaalta osakekurssin laskun loppumista on myös vaikea ajoittaa oikein, joten yleisesti sanotaan, että putoavaan puukkoon ei kannata yrittää tarttua.  Tämä on luonnollisesti helpommin sanottu kuin tehty, mutta riski-/tuottosuhdetta voi yrittää optimoida huolellisella analyysilla.

Käänneosakkeiden metsästys inflaation, geopoliittisten kriisien ja nousevien ohjauskorkojen ympäristössä

Ensi silmäyksellä vuosi 2023 näyttää olevan käänneosakkeita etsivien paratiisi. Vuosi 2022 oli hyvä monille perinteisten alojen blue chip -yhtiöille niiden vakaiden kassavirtojen ja osinkojen vuoksi. Näiden yhtiöiden kurssit ovat kuitenkin nousseet huomattavasti, joten riskinä on niiden yliarvostus.

Sen sijaan esimerkiksi useiden teknologiayritysten osakkeet laskivat dramaattisesti vuonna 2022, vaikka niiden myynti ja voitot eivät välttämättä laskeneet. Vuoden 2022 suurimpien laskijoiden listalla onkin kaikkien tuntemia yrityksiä. Esimerkiksi Amazon, Nvidia, Netflix, PayPal, Meta Platforms ja Tesla laskivat kaikki 50 prosenttia tai enemmän vuonna 2022. Näiden yritysten tarjoamien kassavirtojen nykyarvo on sijoittajien silmissä siten laskenut huomattavasti, esimerkiksi nostetuiden ohjauskorkojen vuoksi. Sijoittajan kannattaa kuitenkin olla varovainen.

Perimmäistä syytä kurssilaskulle olisi hyvä yrittää arvioida edes jollakin tasolla. Esimerkiksi, nousiko osakekurssi spekulaatioiden takia fundamentteja korkeammaksi erilaisten hypeosakkeiden tapaan, vai tapahtuiko yrityksen liiketoimintanäkymissä muutos esimerkiksi heikentyneen taloustilanteen vuoksi? Yritykseen perehtymisen jälkeen vastaaviin kysymyksiin on helpompaa yrittää vastata. Osakekurssi heijastelee sijoittajien odotuksia, joten esimerkiksi markkinoiden odottaessa tappiollista kvartaalia, yllättäen voitollinen kvartaali voisi kääntää osakekurssin nousuun. Nyt vuoden 2023 alussa markkinoilta voikin löytyä osakkeita, jotka saattavat kääntää suuntaansa. Tarkastellaan seuraavaksi neljää mahdollista ehdokasta käänneosakkeeksi.

Amazon.com osakkeet (AMZN): Klassinen ehdokas käänneosakkeeksi

Tuskin kukaan olisi osannut arvata 2022 vuoden alussa, että Amazonin (ISIN: US0231351067 – Kaupankäyntitunnus: AMZN – Valuutta: EUR) osakekurssi laskisi lähes 50 % vuoden aikana. Analyytikot odottavat yrityksen osakekohtaisen tuloksen olleen -0,01 dollaria tappiolla vuonna 2022, kun se edellisenä vuonna oli 3,24 dollaria. P/E-lukua ei voi laskea tappioilla, mutta vuoden 2023 odotetulla tuloksella, joka on 1,64 dollaria osakkeelta, se on noin 60. Yrityksen myynti on kuitenkin kasvanut vahvasti ainakin viimeisten viiden vuoden ajan, mikä kertoo yrityksen maailmanvalloituksen jatkuvan edelleen. Osaltaan tämä oikeuttaa korkeaa arvostustasoa.

Amazon on klassinen ehdokas käänneosakkeeksi, koska sen johtavan markkina-aseman ansiosta yritys selviää myös tappiollisesta jaksosta. Heti kun talouden taantuma on ohi ja kuluttajat alkavat jälleen kuluttamaan vanhaan tapaan, Amazon tekee jälleen voittoa. Varmuutta tämän tapahtumisesta lyhyellä aikavälillä ei kuitenkaan vielä ole, muuten osakekurssi olisi jo todennäköisesti nousussa.

Amazonin osake
Amazonin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 25.1.2023.

Analyytikoiden konsensusarvio on, että Amazon nousee uudestaan voitolliseksi vuonna 2023. Tämä ei kuitenkaan ole varmaa, vaikkakin ekonomistien arviot ovat muuttuneet positiivisemmiksi viime aikoina. Viime vuoden lopulla useampi henkilö yrityksen johdosta lisäsi osakepositioitaan, mutta muita positiivisia signaaleita ei tunnu löytyvän. Osake on noussut viime aikoina jonkin verran, mutta yhtään varovaisemman sijoittajan kannattaa todennäköisesti odottaa positiivisempia talouslukuja. Osake on kuitenkin ehdottomasti tarkkailun arvoinen.

Adidas osakkeet (ADS): talousluvut ovat vaihdelleet huomattavasti

Urheilutarvikevalmistaja Adidaksen (ISIN: DE000A1EWWW0 – Kaupankäyntitunnus: ADS – Valuutta: EUR) osakekurssi on ollut valtavassa laskussa. Yrityksen myynti ja osakekohtainen tulos laskivat huomattavasti vuonna 2020. Liikevaihto oli tuolloin 19,8 miljardia euroa (-16 %) ja osakekohtainen tulos 2,21 euroa (-79 %). Yrityksen talousluvut muuttuivat hetkellisesti paremmiksi vuonna 2021, jolloin liikevaihto oli 21,2 miljardia euroa (+7 %) ja osakekohtainen tulos taas 7,47 euroa (+238 %). Kesästä 2021 osakekurssi on ollut huomattavassa laskussa, ja yrityksen osakekohtainen tulos on myös laskevassa trendissä kvartaalista toiseen.

Erityisesti vuonna 2022 Adidaksen osaketta painoi joidenkin arvioiden mukaan kuluttajien varovaisuus, joka heijastui sitten kysyntään. Lisäksi kustannusten nousu on heikentänyt yrityksen kannattavuutta, ja esimerkiksi yrityksen myyntikate laski arvioiden mukaan 47,7 %:iin vuonna 2022 edellisen vuoden 50,7 %:sta. Liikevaihdon odotetaan olleen 22,9 miljardia euroa (+8 %) ja osakekohtaisen tuloksen 2,47 euroa (-67 %). Talouden näkymät ovat varovaisesti kehittymässä hieman positiivisemmiksi 2023 osalta, mutta ainakaan tällä hetkellä yrityksen ei odoteta pääsevän lähellekään 2021 vuoden lukuja. Adidaksen P/E-luku on vuoden 2022 odotetuilla tuloilla ja 150 euron osakekurssilla jopa lähes 60.

Adidasin osake
Adidasin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 25.1.2023.

Yrityksen johto ei ole käynyt osakekauppaa omilla osakkeillaan viimeisen vuoden aikana. Adidaksen näkymät voivat muuttua positiivisemmiksi, jos taantumahuolet hälvenevät, mutta positiivisista näkymistä ei kerro tällä hetkellä muut luvut kuin hieman nousussa oleva osakekurssi. Osake on myös kallis tällä hetkellä, mikäli osakekohtainen tulos ei merkittävästi nouse. Yritys on kuitenkin kiinnostava, joten myös sitä kannattaa pitää silmällä.

Deutz osakkeet (DEZ): kiinnostavia kasvulukuja

Deutz (ISIN: DE0006305006 – Kaupankäyntitunnus: DEZ – Valuutta: EUR) on saksalainen maatalouskoneiden valmistaja, jonka osakekurssi on myös laskenut huomattavasti viime vuosina. Yrityksen osakekohtainen tulos oli vuonna 2020 -0,89 euroa, josta se nousi taas +0,34 euroa voitolliseksi vuonna 2021. Viime vuonna yrityksen osakekohtaisen tuloksen odotetaan olleen +0,53 euroa (+56 %). Yrityksen liikevaihto on kehittynyt vastaavalla tavalla. Vuonna 2023 liikevaihdon odotetaan pysyvän 1,8 miljardissa eurossa vuoden 2022 tapaan, minkä lisäksi myös osakekohtaisen tuloksen odotetaan pysyvän 0,5 eurossa. Vuoden 2022 aikana yrityksen sisäpiiriläiset eivät käyneet osakekauppaa Deutzin osakkeilla.

Deutzin osake
Deutzin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 25.1.2023.

Deutzin myyntikate on noussut sitten 2020 koronavuoden, ja sen odotetaan jatkaneen kasvua myös vuonna 2022. Yrityksen osakekurssin ollessa 4,6 euroa, sen P/E-luku on vuoden 2022 odotetuilla tuloilla vain 8,7. Alhainen arvostustaso ja kohtuulliset kasvuluvut voivat vielä nostaa osakekurssia, mutta varovaisille sijoittajille myöskään Deutz ei ole sopiva sijoituskohde.

thyssenkrupp osakkeet (TKA): alhaisesti arvostettu teollisuuskonserni

thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001 – Kaupankäyntitunnus: TKA – Valuutta: EUR) on saksalainen teollisuuskonserni, jonka osakekurssi on tällä hetkellä 2020 vuotta vastaavalla tasolla. Yrityksen teräsdivisioonassa yritettiin useiden vuosien ajan toteuttaa rakenneuudistus, jonka jälkeen sen myyntiä on pohdittu pitkään.

Yrityksen osakekurssi on myös ollut pidemmän aikavälin laskutrendissä. Syyskuun 30. päivänä päättyneellä 2021/2022 tilikaudella yhtiö onnistui jälleen tekemään hyvät voitot, mutta kuluvalta 2022/2023 tilikaudelta analyytikot odottavat, että yhtiön voittoihin kohdistuu jälleen merkittäviä paineita sen suhdanneherkkyyden vuoksi. Siten osakkeen laskutrendin ei odoteta loppuvan ainakaan hetkeen.

thyssenkruppin osake
thyssenkruppin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 25.1.2023.

Thyssenkruppin osakekohtainen tulos oli 2020/2021 tilikaudella -2,81 euroa, sitten 0,37 euroa ja 2021/2022 tilikaudella jopa 2,2 euroa. 2022/2023 tilikaudelta odotetaan tällä hetkellä 0,58 euron tulosta, joka vastaisi jopa -74 prosentin laskua. Yrityksen näkymät elävät kuitenkin vahvasti talouden näkymien mukaan, joten myös tässä tapauksessa viime viikkojen nousu voi johtua positiivisemmista odotuksista. Analyytikkojen konsensusarviot ei kuitenkaan ainakaan toistaiseksi viesti samaa.

Yrityksen liikevaihto on myös vaihdellut tilikausittain, mutta selvää nousu- tai laskutrendiä sen osalta ei löydy. Kuluvan tilikauden odotetaan olevan edellistä heikompi, ja kasvuluvut ovat pieniä. Toisaalta yrityksen myyntikatteen odotetaan nousevan hieman tällä tilikaudella. Myöskään thyssenkruppin sisäpiiriläiset eivät ole muuttaneet osakeomistuksiensa määriä. Yrityksen osakkeen arvostustaso P/E-luvulla mitattuna on tällä hetkellä 12,3 kuluvan tilikauden odotetulla osakekohtaisella tuloksella, tai 3,2 viime tilikauden poikkeuksellisen suurella tuloksella laskettuna. Joka tapauksessa, thyssenkruppin osake vaikuttaa viime viikkojen noususta huolimatta edelleen halvalta.

Käänneosakkeita etsiville thyssenkrupp olisi siten esimerkki yrityksestä, johon voisi kiinnittää vielä tarkempaa huomioita. Spekulatiivisille sijoittajille se voisi olla mielenkiintoinen kohde sen osakekurssin arvostustason vuoksi. Osakkeen hinta suhteessa tulokseen nousisi todennäköisesti lähemmäksi alan keskiarvoa, mikäli alan näkymät muuttuvat edelleen paremmaksi. Toisin sanoen, tämä tarkoittaisi osakekurssin mahdollista nousua.

Parhaat käänneosakkeet: tuoton vertailu

Loading ...
Yrityksen nimi ISIN Koodi Valuutta Viimeisin hinta 1 kk 1 v 5 v YTD
ThyssenKrupp AG DE0007500001 TKA EUR 4,63 -4,87 % -36,96 % -66,11 % -26,83 %
Amazon.com Inc. US0231351067 AMZN USD 181,23 3,87 % 76,40 % 94,37 % 19,27 %
DEUTZ AG DE0006305006 DEZ EUR 5,78 -3,43 % -3,10 % -31,27 % 20,22 %
adidas AG DE000A1EWWW0 ADS EUR 220,00 9,89 % 35,30 % -4,08 % 19,40 %

Johtopäätös: Saneerausinvestoinnit edellyttävät kurinalaisuutta

Yrityksen kurssin kääntäminen vaatii huolellisuutta, kurinalaisuutta ja kärsivällisyyttä. Myös käänneosakkeita etsiviltä sijoittajilta vaaditaan samoja ominaisuuksia, sillä alalla menestyneet sijoittajat joutuvat hylkäämään selvän enemmistön mahdollisesti kiinnostavista osakkeista. Esimerkiksi sadan yrityksen joukosta voi löytyä muutama kiinnostava vaihtoehto tarkempaa analyysia varten. Joka tapauksessa käänneyritysten löytäminen on haastavaa, mutta onnistunut sijoitus voi tuoda sijoittajalle todella merkittäviä tuottoja. 

Haluatko sijoittaa käänneosakkeisiin?

LYNXin kautta voit käydä kauppaa lukuisilla osakkeilla, suoraan yhtiöiden kotipörsseissä. Näin voit hyötyä suuresta kaupankäyntivolyymista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista. LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile kaupankäyntihintojamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustan kautta.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart