Artikkelissa esitellään parhaita osakkeita, jotka hyötyvät öljyn hinnannoususta vuonna 2022.

Ukrainan sota: Öljyn hinta nousee

Koronaromahduksen jälkeen useimpien hyödykkeiden, kuten myös öljyn, hinnat ovat olleet voimakkaassa nousussa. Aluksi monien maiden taloudet eri puolilla maailmaa elpyivät pandemian ensimmäisen vuoden aikana tapahtuneesta vakavasta taantumasta hallitusten ja keskuspankkien miljardien eurojen suuruisten talouden tukipakettien ansiosta. Tämä yhdistettynä tarjonnan pullonkauloihin ja tuotantopulaan johti hyödykkeiden hintojen nousuun ja siten myös öljyn hinnan jatkuvaan nousuun. Viime aikoina myös Ukrainan sota ja sitä seuranneet Venäjää vastaan asetetut talouspakotteet ovat nostaneet öljyn hintaa entisestään. Esimerkiksi CL-öljyfutuurien hinnat ovat nousseet jo yli 110 dollariin, mikä on näiden futuurien korkein hinta sitten vuoden 2011 Euroopan velkakriisin ja 2008 vuoden finanssikriisin.

Kevät 2020: Historiallinen öljyn hinnan romahdus aiheutti shokkiaaltoja öljymarkkinoilla

Keväällä 2020 öljymarkkinoiden tilanne näytti vielä melko synkältä: Öljyn hinta futuurimarkkinoilla laski ensimmäistä kertaa historiassa alle nollan dollarin, mikä johtui pääasiassa siitä, että suuret öljy-ETF:t olivat spekuloineet öljyfutuureilla. Tämä aiheutti vakavia shokkiaaltoja öljymarkkinoilla, joita koronaviruskriisi oli jo pahasti ravistellut. Maailmanlaajuisten koronarajoitusten, etätyösuositusten ja ulkonaliikkumiskieltojen vuoksi monet autot, lentokoneet ja tehtaat olivat pysähdyksissä ja tarvitsivat paljon vähemmän öljyä kuin aiemmin. Hintojen romahtamisen seurauksena monet öljy-yhtiöt näkivät olemassaolonsa uhattuna. Tässä artikkelissa tarkastellaan, mitkä öljyosakkeet ovat nousseet kriisin voittajiksi ja hyötyvät nyt valtavasti kohonneista hinnoista.

Öljymarkkinoiden uudelleenjärjestely: “Big Oil” voittaa

Maailmanlaajuinen öljyteollisuus koki koronapandemian seurauksena perustavanlaatuisia muutoksia. ConocoPhillipsin ja BP:n kaltaiset suuret yhtiöt supistivat öljyntuotantoaan lyhyeksi aikaa, mutta useat pienemmät ja keskisuuret öljyntuottajat hakeutuivat konkurssiin tai uudelleenjärjestelyyn (Chapter 11 -menettelyyn). Erityisen pahasti kärsivät yritykset, jotka harjoittavat kalliita prosesseja, kuten öljyhiekan/öljyliuskekivien louhintaa tai niin sanottua fracking-menetelmää, varsinkin kun useita näitä yrityksiä rasitti samaan aikaan suhteellisen suuri velkataakka. Useat pienet ja keskisuuret öljyntuottajat eivät selvinneet kriisistä itsenäisinä yrityksinä, vaan suuret kilpailijat ostivat ne.

Kaiken kaikkiaan markkinaosuudet ovat siirtyneet entisestään “Big Oilille” eli alan jättiläisille. Suurilla öljy-yhtiöillä on yleensä valtavat käteisvarannot, ja ne voivat paljon helpommin ottaa lainaa, käyttää joukkovelkakirjamarkkinoita tai laskea liikkeeseen uusia osakkeita. Kokonaisia yhtiöitä, mutta myös monia öljyntuotantohankkeita, joista voisi myöhemmin tulla jälleen kiinnostavia, ja muita omaisuuseriä ostettiin edulliseen hintaan heikossa hapessa olevilta kilpailijoilta vuonna 2020. Hintojen voimakkaan elpymisen jälkeen suuret monikansalliset öljy-yhtiöt saivat vapaat kassavirtansa taas nopeasti positiivisiksi kattavien kustannussäästöjen ja investointien leikkausten ansiosta, ja pian sen jälkeen ne myös tekivät jälleen valtavia voittoja.

Tällä hetkellä Pohjanmeren Brent-öljyllä käydään kauppaa yli 110 dollarilla tynnyriltä, taas Yhdysvaltain WTI-öljyn hinta on noin 103 dollaria tynnyriltä. Ukrainan dramaattisen kehityksen ja siihen liittyvien geopoliittisten jännitteiden vuoksi hintataso pysyy todennäköisesti korkeana koko vuoden 2022 ajan ja todennäköisesti myös sen jälkeen.

Öljysektorin parhaita osakkeita saattaa silti olla syytä tarkastella, vaikka öljyosakkeiden hinnat ovat jo ehtineet selvästi reagoida öljyn markkinahinnan nousuun. Alla esitellään parhaita öljyosakkeita vuodelle 2022.

Parhaat öljyosakkeet vuonna 2022

Sijoittajat voivat hyötyä mustan kullan hinnannoususta monin eri tavoin: markkinoilta löytyy niin öljyrahastoja, ETF-rahastoja, optiota, futuureita ja erilaisia sertifikaatteja. Sijoittajille voi kuitenkin olla houkuttelevaa lisätä salkkuun myös kaksi tai kolme öljyosaketta, sillä niiden voitot tulevat todennäköisesti olemaan korkeita öljyn hinnannousun vuoksi.

Öljyosakkeiden vertailu: Nämä ovat “Big Oil” -osakkeita

Alta löytyy lista 10 suuresta, kansainvälisestä monikansallisesta öljy-yhtiöstä. Niistä kolme esitellään myös tarkemmin. Näillä öljyosakkeilla on suurin potentiaali olla öljysektorin voittajaosakkeiden joukossa vuonna 2022, jos öljyn hinta pysyy vahvana. Sijoittajan tulee kuitenkin huomioida, että Venäjän aloittama sota Ukrainassa sekä sen aiheuttamat pakotteet Venäjää vastaan ovat vaikuttaneet merkittävästi moniin öljy-yhtiöihin. Tilanteesta johtuen, useat öljy-yhtiöt ovat jo radikaalisti muuttaneet liiketoimintaansa, ja osa vasta harkitsee mahdollisia muutoksia.

Öljyosakelista:

Öljyosake ISIN Kaupankäyntitunnus Valuutta
BP GB0007980591 BP GBP
Chevron GB0007980591 CVX USD
CNOOC US1261321095 CEO USD
ConocoPhillips US20825C1045 COP USD
ExxonMobil US30231G1022 XOM USD
Lukoil US69343P1057 LKOD USD
PetroChina US71646E1001 PTR USD
Petroleo Brasileiro US71654V4086 PBR USD
Shell GB00BP6MXD84 SHELL GBP
Total FR0000120271 FP EUR

Chevron (CVX): Vahvassa asemassa oleva öljy-yhtiö

Chevron on yksi maailman suurimmista öljy-yhtiöistä. Sen päätoimialat ovat raakaöljyn etsintä, tuotanto ja kuljetus sekä kemiallinen jalostus myyntikelpoisiksi tuotteiksi. Yritys kattaa näin ollen koko öljyalan arvoketjun. Chevronin juuret juontavat Los Angelesin pohjoispuolella sijaitsevan öljykentän löytämiseen vuonna 1879. Useiden fuusioiden jälkeen, muun muassa Texacon kanssa vuonna 2001, syntyi yksi maailman suurimmista öljy-yhtiöistä. Chevron toimii kaikilla maailman tärkeillä öljy- ja kaasualueilla ja yritys työskentelee myös vaikeissa olosuhteissa, kuten syvänmeren alueella. Chevronilla on oma laivasto öljynkuljetuksia varten.

Chevron on osoittanut kriisinkestävyyttä

Chevron osoitti kriisinkestävyytensä keväällä 2020, sillä yhtiö ei jäänyt paikoilleen pitkäksi aikaa hinnan romahduksen jälkeen: vuoden 2020 investointeja leikattiin useilla miljardeilla Yhdysvaltain dollareilla, ja yhtiö myös jarrutti kustannuksia massiivisesti. Näin varmistettiin osingonmaksukyky ja etusijalle asetettiin yrityksen pitkän aikavälin arvo. Tarvittaessa investointeja olisi voitu jopa vähentää edelleen, koska esimerkiksi Permin alueen liuskeöljyn tuotanto Yhdysvalloissa on suhteellisen helppo keskeyttää. Tämä ei kuitenkaan ollut enää tarpeen, koska öljyn hinta nousi jo vuoden 2020 aikana jälleen merkittävästi ja mahdollisti Chevronin kannattavan toiminnan.

Noble Energyn osto vahvistaa kilpailuasemaa

Ennen pandemiaa, vuoden 2019 lopussa, Chevronilla oli suurten öljy-yhtiöiden alhaisin nettovelkasuhde, vain 16 prosenttia. Credit Suissen mukaan Chevron tarvitsee vain noin 42 dollarin öljyn hinnan saavuttaakseen positiivisen kassavirran. Mukava taloudellinen tilanne mahdollisti sen, että yritys pystyi pandemian aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta ostamaan kotimaisen kilpailijan Noble Energyn heinäkuussa 2020 5 miljardilla dollarilla. Kun mukaan lasketaan teksasilaisen kilpailijan 8 miljardin dollarin vieras pääoma (velka), kaupan kokonaisarvo on jopa 13 miljardia dollaria. Fracking-yhtiön ostolla Chevron aikoo laajentaa öljyvarantojaan Permian Basinissa ja saavuttaa 300 miljoonan Yhdysvaltain dollarin vuotuiset kustannussäästöt. Helmikuussa 2022 Chevron ilmoitti toisesta yrityskaupasta, kun se osti Renewable Energy Groupin. Biodieselin tuottaja ostettiin hieman yli 3 miljardilla dollarilla, mikä antoi Chevronille etulyöntiaseman uusiutuvien energialähteiden alalla. Chevronin tavoitteena on tuottaa 100 000 tynnyriä biopolttoaineita päivässä vuoteen 2030 mennessä.

Osinkoa on nostettu jatkuvasti 35 vuoden ajan: 3,4 % osinkotuotto

Alhainen öljyn hinta yhdistettynä johdonmukaisiin kustannusten leikkaustoimenpiteisiin johti tulojen valtavaan -32,5 prosentin laskuun, 140 miljardista dollarista 94,5 miljardiin dollariin vuonna 2020. Kertaluonteisista eristä puhdistettu tappio oli 368 miljoonaa dollaria eli -0,20 dollaria osakkeelta. Vuonna 2021 tilanne muuttui. Yhtiön liikevaihto kasvoi 65 % 155,6 miljardiin dollariin, ja sen osakekohtainen tulos oli 8,15 dollaria.

Positiivista on, että Chevronilla on vaikuttava osinkohistoria. Yhtiö on jo 35 vuoden ajan lisännyt osinkojaan vuosi vuodelta. Tänä aikana markkinoilla on ollut useita valtavia öljyn hinnanvaihteluita, jotka eivät ole kaataneet yritystä. Tappioista huolimatta 1,29 dollarin neljännesvuosittaista osinkoa ei peruttu edes vuonna 2020, joten koko vuodelta maksettiin 5,16 dollaria osakkeelta. Sen jälkeen neljännesvuosittaista osinkoa on nostettu 1,42 Yhdysvaltain dollariin osakkeelta (5,68 Yhdysvaltain dollarin vuotuinen osinko), joten osakkeen nykyisellä 156 Yhdysvaltain dollarin hintatasolla osinkotuotto on 3,4 prosenttia.

Kuluvana vuonna 2022 analyytikot odottavat liikevaihdon kasvavan +8% 175 miljardiin dollariin ja tuloksen olevan 10,62 dollaria osaketta kohden. Tulevalle vuodelle 2023 analyytikoiden konsensusarvio on 170 miljardin dollarin liikevaihto ja edelleen 9,31 dollarin osakekohtainen tulos.

Chevronin osakekurssi

Chevron osake
ConocoPhillipsin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 7.3.2022.

Vahvassa asemassa oleva öljy-yhtiö

Chevronin osake on selvinnyt kriisistä entistä vahvempana, ja sillä on lukuisia hyviä puolia. Toisaalta yritys on hyvin joustava investointien leikkaamisessa ja voi tarvittaessa jarruttaa kustannuksia. Toiseksi taseen tilanne on poikkeuksellisen vahva. Muihin öljy-yhtiöihin verrattuna velkaa on hyvin vähän Noble Energyn oston jälkeenkin, ja sitä todennäköisesti vähennetään edelleen nopeasti korkeiden öljynhintojen ansiosta. Yhtiön oma öljytankkerilaivasto on myös plussaa, sillä säiliöalusten vuokraaminen öljyn kuljettamiseen ja varastointiin on aina hyvin kallista, silloin kun markkinatoimijat käyttävät aluksia kelluvina öljyvarastoina tai kun öljyn kysyntä on erittäin suurta. Chevronin osakkeita puoltaa myös yhtiön osakasystävällinen osinkopolitiikka. Sijoittajalegenda Warren Buffet iski myös hiljattain kiinni mahdollisuuteen ja hän kasvatti sijoitusyhtiönsä Berkshire Hathawayn osakepositiota yhtiössä 9,4 miljoonalla osakkeella 38 miljoonaan osakkeeseen. Tämänhetkisen 5,4 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvonsa ansiosta se on Buffetin 10 tärkeimmän sijoituksen joukossa. Chevron on myös houkuttelevin esiteltävistä öljyosakkeista. Sijoittajan on kuitenkin todennäköisesti parasta odottaa, että kurssi laskee 100–120 dollarin alueelle, ennen kuin lähtee mukaan markkinoille.

ConocoPhillips (COP): Takaisin kasvu-uralle

Kolmanneksi suurin yhdysvaltalainen öljy-yhtiö ConocoPhillips, jonka pääkonttori sijaitsee Houstonissa, Teksasissa. Yritys keskittyy puhtaasti raakaöljyn etsintään ja tuotantoon eli niin sanottuun tuotantoketjun alkupäähän vuonna 2012 tapahtuneesta jakautumisesta lähtien. Alun perin konserniin kuuluneet jalostamot ja huoltoasemaverkostot (yli 20 000 huoltoasemaa, Jet mukaan luettuna), jotka ovat niin sanottua tuotantoketjun loppupään liiketoimintaa, eriytettiin Phillips 66 Company -yhtiön kautta ja listattiin myös pörssiin.

Öljyn hinnan romahdus on jo kerran horjuttanut liiketoimintamallia

Öljyn hinnan romahtaminen vuosina 2014–2016 aiheutti ConocoPhillipsille paljon ongelmia, sillä yhtiö odotti tuolloin huomattavasti korkeampaa, noin 90 dollarin öljyn hintaa. Dramaattiset kustannusten leikkaukset, yrityksen osien myynti ja osinkojen leikkaukset olivat ainoa keino selviytyä lyhyellä aikavälillä. Kustannusten vähentämistoimenpiteet tuottivat tulosta, joten puhtaat tuotantokustannukset tynnyriä kohti voitiin alentaa 35 Yhdysvaltain dollariin. Sillä välin noussut öljyn hinta auttoi saamaan yhtiön takaisin raiteilleen. ConocoPhillips oli näin ollen paljon paremmassa asemassa selviytyäkseen koronapandemiasta. Kriisin alussa nettovelka oli positiivisella alueella 42 prosentissa, joten tilaa lisälainanottoon oli riittävästi.

Kriisin yli kattavalla toimenpidepaketilla

Laajamittainen kustannusten leikkaaminen ja öljyntuotannon hillitseminen auttoivat säästämään useita miljardeja dollareita vuonna 2020. Myös laaja osakkeiden takaisinosto-ohjelma keskeytettiin väliaikaisesti. Osinkoa sen sijaan ei myöskään leikattu, samaan tapaan kuin Chevronin kohdalla, ja syksyllä 2020 neljännesvuosittaista osinkoa jopa korotettiin yhdellä sentillä. Tällä hetkellä säännöllinen neljännesvuosittainen osinko on 0,46 USD, joten vuoden aikana maksetaan yhteensä 1,84 USD. Lisäksi 31. joulukuuta 2021 jälkeen on maksettu kaksi erikoisosinkoa, joiden yhteismäärä on ollut 0,50 Yhdysvaltain dollaria. Osakkeen hinta on 97 Yhdysvaltain dollaria, ja osinkotuotto on tällä hetkellä noin 2 prosenttia.

Concho Resourcesin osto vahvistaa liiketoimintaa

Vuonna 2020 liikevaihto laski peräti -41 prosenttia 32,6 miljardista dollarista 18,8 miljardiin dollariin. Tällöin osakekohtainen tulos oli -2,51 dollaria (2019: +3,59 dollaria). Viime tilikaudella 2021 yhtiön liikevaihto kasvoi 137 prosenttia 45,8 miljardiin dollariin ja osakekohtainen tulos oli 6,09 dollaria. Kuluvana vuonna 2022 analyytikot odottavat liikevaihdon kasvavan +18 prosenttia 57 miljardiin dollariin. Lisäksi yritykseltä odotetaan 9,02 Yhdysvaltain dollarin osakekohtaista tulosta. Tulevana vuonna 2023 osakekohtaisen tuloksen odotetaan nousevan 7,79 dollariin 52,8 miljardin dollarin liikevaihdolla. Öljyn hinnan nousun lisäksi Concho Resourcesin 10 miljardin dollarin yritysosto on tärkein tekijä liiketoimintanäkymien paranemisessa. Yhtiö osti pienemmän kilpailijan, joka keskittyy öljyliuskeeseen, ja oston odotetaan auttavan yhtiötä saavuttamaan vähintään 500 miljoonan Yhdysvaltain dollarin vuotuiset säästöt. Yritysoston myötä konserni on Yhdysvaltain liuskekiviliiketoiminnan kolmanneksi suurin toimija.

ConocoPhillipsin osakekurssi

ConocoPhillips osake
ConocoPhillipsin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 7.3.2022.

Osake muuttuu houkuttelevaksi vain kurssin laskun myötä

Öljyn hinnan viimeisimmän romahduksen aiheuttamat kovat leikkaukset vuonna 2016 ovat vapauttaneet ConocoPhillipsin kustannusten tuomasta painolastista ja tehneet siitä jälleen kilpailukykyisen markkinatoimijan. Ryhmä hyötyi tästä koronapandemian aikana, ja se on sen jälkeen ollut yksi voittajista. Osakekurssi on kuitenkin jo noussut huomattavasti, mikä tekee siitä kiinnostavan pidemmän aikavälin sijoittajille, erityisesti jos kurssi laskee 70–80 dollarin alueelle. Jos öljyn hinta pysyy korkeana pidempään, myös osakkeen nousutrendin pitäisi säilyä ennallaan.

Shell (SHELL): eurooppalainen energiajätti

Shell on yksi maailman suurimmista öljy- ja maakaasualan energiayhtiöistä. Shell (entinen Royal Dutch Shell) osallistuu etsintä- ja tuotantohankkeisiin yli 70 maassa ja on yksi maailman suurimmista poltto- ja voiteluaineiden jakelijoista. Vuonna 2016 se osti brittiläisen kaasuntuottajan BG Groupin 47 miljardilla punnalla. Shell on nykyään myös maailman suurin nesteytetyn maakaasun toimittaja, ja sillä on 13 suurta nesteytyslaitosta ja 90 nesteytetyn maakaasun tankkeria. Vaikka brittiläinen konserni hallitsee öljy- ja kaasuliiketoimintaa, se haluaa kehittyä pitkällä aikavälillä johtavaksi puhtaan energian tuottajaksi maailmassa.

Öljyn hinnan romahtaminen pandemian aikana merkitsi yritykselle käännekohtaa. Ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen voitonjakoa osakkeenomistajille vähennettiin.

Öljyn hinnan romahdus aiheutti liikevaihdon puolittumisen ja ennätystappiot

Muiden suuryritysten tavoin Shell ei epäröinyt pitkään ennen toimenpiteisiin ryhtymistä koronakriisistä selviytymiseksi. Yritys toimenpidelistalla oli muun muassa miljardiluokan kustannussäästöt ja investointien leikkaukset. Lisäksi osakkeiden takaisinosto-ohjelma lopetettiin kahden muun esitellyn monikansallisen öljy-yhtiön tapaan. Konsernitason liikevaihto laski lähes puoleen ja oli vuonna 2020 vajaat 181 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Tulos oli ennätystappio, lähes 22 miljardia dollaria (-5,56 dollaria osaketta kohti). Yksi tärkeimmistä syistä suuriin tappioihin olivat suuret alaskirjaukset yritysten sijoituksista, jotka menettivät paljon arvoaan kriisin aikana. Viime vuodelta 2021 analyytikot odottavat liikevaihdon kasvavan + 57 % 284 miljardiin dollariin ja osakekohtaisen tuloksen olevan 3,75 dollaria öljyn hinnan nousun ansiosta. Kuluvalle tilikaudelle 2022 markkina-asiantuntijat ennustavat 332 miljardin Yhdysvaltain dollarin liikevaihtoa ja noin 5,80 dollarin osakekohtaista tulosta (+55 %). Tulevana vuonna 2023 osakekohtaisen tuloksen odotetaan nousevan noin 5,54 dollariin 314 miljardin dollarin liikevaihdolla. Ukrainan sodan aiheuttamaa öljyn hinnannousua ja Venäjää kohtaan asetettujen sanktioiden arvoa ei kuitenkaan todennäköisesti ole vielä sisällytetty arvioihin, joten positiivinen yllätyspotentiaali on varmasti olemassa.

Koronakriisi vuonna 2020: Ensimmäinen osinkojen leikkaus sitten toisen maailmansodan

Euroopan suurin öljy-yhtiö ei ollut leikannut osinkojaan vuoden 1945 jälkeen, eli 75 vuoteen, kaikista aiemmista öljyn hintakriiseistä huolimatta. Brittiläistä energiajättiä pidettiinkin vuosikymmeniä yhtenä luotettavimmista osingonmaksajista. Öljyn hinnan kehitys vuoden 2020 alussa sai konsernin kuitenkin leikkaamaan edellisen neljännesvuosittaisen osingon, joka oli 0,47 dollaria (vastaa noin 0,39 euroa) osakkeelta kolmessa erässä 0,16 dollariin (0,13 euroon). Tällä hetkellä osakkeelta maksetaan jälleen 0,24 Yhdysvaltain dollaria (0,20 euroa), mikä vastaa 0,96 Yhdysvaltain dollarin (0,86 euron) vuotuista osinkoa. Osakkeen tämänhetkisellä noin 23 euron hinnalla osakkeelta tämä vastaa 3,4 prosentin vuotuista osinkotuottoa. Öljyn hinnan voimakkaan kehityksen vuoksi on hyvin mahdollista, että osinko nostetaan pian takaisin kriisiä edeltävälle tasolle.

Shellin osakekurssi

Shell osake
Shellin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 7.3.2022.

Osake öljyn hintaspekuloijia ja osinkojen kerääjiä varten

Monikansallisista öljy-yhtiöistä Shell on osingonleikkauksesta huolimatta todennäköisesti artikkelin kiinnostavin. Tämä johtuu siitä, että osakkeen arvoa tukevat terve tase ja vahva markkina-asema. Osakkeen osinkotuotto on 3,4 %, joten osake on tällä hetkellä terveellisesti arvostettu. Shellin osake sopii osinkojen kerääjien lisäksi sijoittajille, jotka uskovat öljyn hinnan pysyvän korkealla tasolla tai nousevan edelleen. Shellin kohdalla on myös tärkeää huomioida, että yhtiö päätti keskeyttää kaikki toimintonsa Venäjällä Ukrainan sodan seurauksena. Päätöksen seurauksia on haastava arvioida edes lyhyen aikavälin näkymiin nähden, mutta viimeisten päivien aikana osakekurssi on ollut laskussa.

Johtopäätös: Öljyosakkeiden näkymät ovat edelleen erinomaiset vuonna 2022

Öljyn hinta toipui yllättävän nopeasti vuoden 2020 alkupuoliskon jyrkästä laskusta ja kääntyi sitten saumattomasti uuteen vahvaan nousuun. Maailmantalouden elpymisen ja nopeasti alkaneen voimakkaan inflaatiovauhdin jälkeen Ukrainan sota aiheutti hiljattain öljyn hinnan nousun. Kaikki kolme esiteltyä öljyalan suuryritystä hyötyvät öljyn korkeasta hinnasta, ja ne voivat tehdä ennätystuloksen vuonna 2022. Useimpien muiden öljyosakkeiden tavoin esillä olevien öljyosakkeiden osakekurssit ovat kuitenkin jo kaksinkertaistuneet tai kolminkertaistuneet vuoden 2020 alusta, eivätkä ne siten ole enää edullisia. Osakekurssien lasku on siten myös realistinen riski.

Jos esimerkiksi Ukrainan tilanne (toivottavasti) helpottuu, öljyn hinta ja öljyosakkeet voivat lähteä laskuun. Pitkän aikavälin sijoittajat voisivat kuitenkin käyttää tällaista hetkeä osakkeiden ostamiseen. Kaiken kaikkiaan öljyosakkeiden mahdollisuudet vahvojen tulosten tekemiseen vuonna 2022 ovat erittäin hyvät.

Lue lisää parhaista osakkeista:

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart