Vastuuvapauslauseke

Artikkelin kirjoittaja vahvistaa, ettei hänellä ole positioita artikkelin julkaisuhetkellä edellä mainituissa rahoitusvälineissä. Lisäksi kirjoittajalla ei ole muita eturistiriitoja LYNXin eturistiriitoja koskevien toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Tätä markkinointiviestintää ei ole laadittu sijoitustutkimuksen riippumattomuuden edistämiseksi laadittujen oikeudellisten vaatimusten mukaisesti, eikä siihen sovelleta sijoitustutkimuksen jakelua koskevaa kieltoa.

Tämän markkinointiviestinnän sisältämät tiedot eivät ole julkinen tarjous tai kehotus arvopapereiden tai rahoitusvälineiden ostamisesta, eivätkä ne korvaa sijoittajan yksilöllisiin olosuhteisiin ja tietoihin perustuvaa taloudellista sijoitusneuvontaa. Sivulla esitetään tietoja, jotka LYNX on laatinut sijoittajien yksityiseen käyttöön, mutta niitä ei ole tarkoitettu henkilökohtaiseksi suositukseksi tietyistä rahoitusvälineistä tai -strategioista, eikä niissä oteta huomioon sijoittajan taloudellista tilannetta, sijoitustietämystä ja -kokemusta, sijoitustavoitteita ja aikahorisonttia, eikä riskiprofiilia ja/tai riskinsietokykyä.

Sijoittajana olet itse vastuussa siitä, että arvioit asianmukaisesti, soveltuuko tämä sijoitus taloudelliseen tilanteeseesi ja sijoitustavoitteisiisi nähden. Rahoitusvälineillä käytävään kaupankäyntiin liittyy merkittävä tappioriski, eikä se sovellu kaikille sijoittajille. Sinun ei tulisi käydä kauppaa näillä rahoitusvälineillä, ellet täysin ymmärrä tekemiesi liiketoimien luonnetta ja tappioille altistumisen laajuutta. Esitetyt tiedot eivät sisällä transaktiokustannuksia. Historialliset havainnot ja ennusteet eivät ole luotettava indikaattori tulevasta kehityksestä. Tuotetietoihin liittyvät tiedot esitetään ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa, eikä niiden perusteella voida tehdä oletuksia tulevista voitoista tai tappioista.

LYNX on saattanut saada tämän markkinointiviestinnän sisältämät tiedot luotettavina pidetyistä lähteistä ilman, että se on arvioinut kaikkia tällaisia tietoja. Näin ollen LYNX ei anna mitään vakuutuksia tai takuita tässä esitettyjen tietojen tai mielipiteiden tarkkuudesta, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta.

Tässä esitettyjä tietoja ei ole suunnattu henkilöille tai yhteisöille sellaisella lainkäyttöalueella, jossa kyseisten henkilöiden asuinpaikan tai kotipaikan perusteella tällaisten tietojen jakelua on rajoitettu.

LYNX ei ota vastuuta suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat ja/tai liittyvät tämän markkinointiviestinnän jakeluun ja/tai käyttöön.

Rahoitusvälineisiin sovellettava verokohtelu riippuu sijoittajan henkilökohtaisista olosuhteista, ja siihen voidaan tulevaisuudessa tehdä muutoksia, joilla voi olla myös takautuva vaikutus.

Näiden rahoitusvälineiden arvo voi heilahdella, minkä seurauksena sijoittajan rahalliset tappiot voivat olla alkuperäistä sijoitusta suuremmat.

Huomiothan, että:

Näytä koko vastuuvapauslauseke