Vastuuvapauslauseke

Artikkelin kirjoittaja vahvistaa, ettei hänellä ole positioita artikkelin julkaisuhetkellä edellä mainituissa rahoitusvälineissä. Lisäksi kirjoittajalla ei ole muita eturistiriitoja LYNXin eturistiriitoja koskevien toimintaperiaatteiden mukaisesti.

 

Tätä markkinointiviestintää ei ole laadittu sijoitustutkimuksen riippumattomuuden edistämiseksi laadittujen oikeudellisten vaatimusten mukaisesti, eikä siihen sovelleta sijoitustutkimuksen jakelua koskevaa kieltoa.

Tämän markkinointiviestinnän sisältämät tiedot eivät ole julkinen tarjous tai kehotus arvopapereiden tai rahoitusvälineiden ostamisesta, eivätkä ne korvaa sijoittajan yksilöllisiin olosuhteisiin ja tietoihin perustuvaa taloudellista sijoitusneuvontaa. Sivulla esitetään tietoja, jotka LYNX on laatinut sijoittajien yksityiseen käyttöön, mutta niitä ei ole tarkoitettu henkilökohtaiseksi suositukseksi tietyistä rahoitusvälineistä tai -strategioista, eikä niissä oteta huomioon sijoittajan taloudellista tilannetta, sijoitustietämystä ja -kokemusta, sijoitustavoitteita ja aikahorisonttia, eikä riskiprofiilia ja/tai riskinsietokykyä.

Näytä koko vastuuvapauslauseke