Treidaamisen aloittaminen
Päiväkauppa tarkoittaa, että treidaaja ostaa ja myy osakkeita tai muita arvopapereita lähes päivittäin. Positiot avataan ja suljetaan yleensä samana päivänä. Päiväkauppiaat ovat siten hyvin aktiivisia sijoittajia.
Päiväkaupasta käytetään usein termiä treidaus, joka tulee englanninkielisestä termistä day trading. Se on suosittu tapa käydä kauppaa sijoitustuotteilla, mutta pitkän aikavälin menestys vaatii paljon tietoa ja kokemusta. Menestyksekästä päiväkauppaa tekevät useimmiten ammattilaiset, ja parhaiten menestyvät yleensä niin sanotut high-frequency treidaajat. Nämä (enimmäkseen algoritmit) voivat ostaa ja myydä positioita muutamassa millisekunnissa. Kuitenkin myös monet yksityiset päiväkauppiaat ovat edelleen aktiivisia.

Harkitsetko päiväkaupan aloittamista? Tässä artikkelissa käydään läpi päiväkaupan hyviä ja huonoja puolia, sekä mitä siihen liittyen kannattaa ottaa huomioon. Artikkelin lopussa käydään myös lyhyesti läpi yleisimpiä strategioita päiväkauppaa varten.

MÄÄRITELMÄ
MITÄ ON PÄIVÄKAUPPA (DAY TRADING)?

Päiväkaupassa (day trading) aktiiviset kaupankävijät pyrkivät hyötymään rahoitusmarkkinoiden päivittäisistä kurssimuutoksista. Tämä tapahtuu esimerkiksi ostamalla ja myymällä osakkeita useita kertoja päivän aikana. He hyödyntävät yleensä suhteellisen pieniä kurssiliikkeitä. Koska yhden päivän aikana tehdään yleensä useita kauppoja, tämä voi silti olla kannattavaa.

Päiväkauppaa käyvät treidaajat hyödyntävät myös usein vakuudellista limiittiluottoa.

Päiväkauppiaat käyttävät usein myös johdannaisia. Esimerkiksi futuurien avulla treidaajat voivat suhteellisen helposti spekuloida indekseillä, valuutoilla tai hyödykkeillä, kuten kullalla ja öljyllä. Futuurisopimuksissa on määritelty niihin liittyvä vipuvaikutus, minkä lisäksi kullakin futuurilla on omat vakuusvaatimuksensa.

Päiväkaupan aloittaminen: hyvät ja huonot puolet

Aloittelevat treidaajat tekevät usein samantyyppisiä virheitä. Aloittelijan kannattaakin perehtyä päiväkauppaan huolella, jotta hän voi sekä välttää yksinkertaisimmat virheet että olla tietoinen mahdollisista riskeistä.

Ennen päiväkaupan aloittamista, treidaajan on tehtävä ainakin muutama päätös. Ensinnäkin millä sijoitustuotteilla hän haluaa käydä päiväkauppaa? Sopivatko osakkeet vai johdannaiset paremmin kyseiselle treidaajalle? Sijoitustuotteen valinta voi riippua treidaajan aloituspääomasta. Päiväkauppiaan pitää valita missä pörssissä hän aikoo käydä kauppaa, mihin vaikuttaa huomattavasti käytössä oleva aika. Itse päiväkauppa voi olla erittäin aikaa vievää, ja treidaajan on myös otettava huomioon eri pörssien aukioloajat.

Oikea ajattelutapa ja kurinalaisuus

Päiväkauppaa käyvältä vaaditaan erityisesti kurinalaisuutta ja oikeaa mielentilaa. Mikäli treidaajalla on hyvä strategia, siitä on tärkeää pitää kiinni. Joka tapauksessa jokainen päiväkauppias tulee kokemaan markkinoiden laskukauden ennemmin tai myöhemmin. Silloinkin treidaajan pitäisi pitää kiinni alkuperäisestä suunnitelmastaan. Tappioiden aikaan treidaajalle tulee helposti houkutus nostaa panoksia tappioiden paikkaamiseksi, mikä yleensä johtaa vain suurempiin tappioihin.

Treidaajan valitsema strategia ei kuitenkaan aina välttämättä toimi kunnolla. Hänen kannattaa siten suhtautua strategiaan kriittisesti ja yrittää kehittää sitä aina kun mahdollista.

Oikea ajattelutapa ja kaupankäynnin psykologian huomiointi voivat tehdä suuren eron tappioita tekevän ja menestyvän treidaajan välillä. Tunteiden hallitseminen, pelkojen kurissa pitäminen ja ahneuden välttäminen voivat auttaa treidaajaa tekemään parempia päätöksiä. Oman käyttäytymisen ja ajattelumallien ymmärtäminen voivat auttaa virheiden vähentämisessä ja riskien kontrolloinnissa.

Kaupankäyntijärjestelmä treidaamiseen

Päiväkaupassa luotettava ja nopea kaupankäyntialusta voi olla jopa tärkeämpi kuin välityspalkkiot. Treidaaja ei hyödy siitä, että hän maksaa euron vähemmän, jos hän ei pysty avaamaan tai sulkemaan positioita tarpeeksi nopeasti. Jos kaupankäyntialusta ei lataudu riittävän nopeasti tai jos se jumittaa, seuraukset voivat olla katastrofaaliset. Lisäksi kaupankäyntialustan on tarjottava oikeat toimeksiantotyypit treidaajalle.

Välityspalkkiot

Päiväkauppias tekee paljon transaktioita, mikä johtaa automaattisesti suhteellisen suuriin välittäjälle maksettaviin provisioihin. Loogisesti välityspalkkiossa säästäminen on ensimmäinen voitto, jonka treidaaja voi saada.

Välityspalkkioiden ei kuitenkaan pitäisi sokaista treidaajaa. Joillakin välittäjillä ei ole nimellisesti välityspalkkioita tai ne ovat hyvin pieniä. Sen sijaan nämä välittäjät soveltavat usein suurennettua spreadiä (osto- ja myyntihinnan välistä erotusta), mikä tarkoittaa, että treidaajalle aiheutuu epäsuoria kustannuksia osto- ja myyntitoimeksiannoista.

Reaaliaikaiset hintatiedot päiväkauppaa varten

Sen lisäksi, että kaupankäyntialustan pitäisi olla vakaa ja luotettava, treidaajan pitää pystyä näkemään reaaliaikaiset hintatiedot sijoitustuotteille. Tällöin hän voi heti päättää, ostaako vai myydä sijoitustuotetta. Treidaajat voivat yleensä tilata välittäjältään haluamansa markkinadatapaketit. Tarvittavat hintatiedot riippuvat käytettävästä strategiasta. Mikäli treidaaja haluaa nähdä kaikki aktiiviset osto- ja myyntitoimeksiannot , hän tarvitsee II-tason markkinadataa. Kaikki välittäjät eivät voi tarjota sitä, joten treidaajan on hyvä perehtyä eri välittäjien tarjoamiin datapalveluihin.

Treidaajan kannattaa arvioida tarkkaan, mitä reaaliaikaisia hintatietoja hän todellisuudessa tarvitsee. Tällöin hänen voittonsa eivät valu turhista markkinadatapaketeista maksamiseen, jos yksikin riittäisi. Reaaliaikaisia hintatietoja tilatessa kannattaa kuitenkin muistaa, että esimerkiksi eurooppalaiset ja amerikkalaiset indeksifutuurit korreloivat keskenään. Tällöin treidaajan kannattaa todennäköisesti hankkia reaaliaikaiset hintatiedot yleisimmille indeksifutuureille markkinoiden dynamiikan ymmärtämiseksi.

Päiväkauppa ja tekninen analyysi

Useimmat päiväkauppiaat käyvät kauppaa kaavioiden ja teknisen analyysin perusteella. Näin treidaajat voivat yrittää ennustaa tulevia hintaliikkeitä trendien ja mallien perusteella. Indikaattoreiden avulla voidaan muun muassa yrittää tunnistaa trendejä tai käännekohtia markkinoilla. Esimerkkejä indikaattoreista ovat RSI, liukuva keskiarvo ja MACD. Teknisen analyysin toteuttamiseksi on kehitetty satoja erilaisia indikaattoreita, joista jopa 120 on tarjolla LYNXin kautta treidaaville.

Alla on esimerkki E-mini S&P 500 -futuurin hintakuvaajalla, jossa on esimerkkinä useita erilaisia teknisen analyysin indikaattoreita. Treidaajan ei kuitenkaan kannata tehdä päätöksiä yksittäisten indikaattorien perusteella; sen sijaan on parempi yrittää käyttää indikaattorein yhdistelmää oman näkemyksen vahvistamiseen. Toki voi olla hyvinkin mahdollista, että tekninen analyysi ei sovellu treidaajan käyttämään strategiaan ollenkaan.

Tekninen analyysi ja treidaaminen
E-mini S&P 500 -futuurin hintakuvaaja kolmen päivän ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 7.3.2023.

Kaupankäyntityökalut päiväkauppaa varten

Hyvältä kaupankäyntialustalta löytyy strategian toteuttamista tukevia työkaluja. Käytettävä sijoitustuote määrittää usein sen, mitkä kaupankäyntityökalut tuovat treidaajalle lisäarvoa.

ChartTrader

Päiväkauppaa huomattavasti helpottava ChartTrader-työkalu mahdollistaa kaupankäynnin suoraan hintakuvaajassa. Tämän työkalun avulla treidaaja voi asettaa myynti- ja ostotoimeksiantoja suoraan kuvaajaan halutuille tasoille.

ChartTraderissa tehdyt toimeksiannot näkyvät sinisinä nuolina ostoille, ja punaisina nuolina myynneille. Sininen viiva osoittaa aktiivisen toimeksiannon, kuvassa oston. Kaavion alapuolella näkyy lisätietoa avoimista positioista, toimeksiannoista ja toteutuneista kaupoista.

TWS-kaupankäyntijärjestelmässä sijoittaja voi halutessaan laittaa kaupankäyntijärjestelmän asettamaan tappionpysäytykset (stop loss) automaattisesti osana yläreunan pikanäppäinten käyttöä.

Päiväkaupankäynti kuvaajassa
Esimerkki ChartTrader -sijoitustyökalun käytöstä treidaamiseen. Lähde: TWS.

Market Scanner

Osa päiväkauppiaista etsii volatiileja osakkeita päivittäin tehdäkseen voittoja näiden osakkeiden liikkeillä. Tälle treidaajien ryhmälle Market Scanner on erinomainen ratkaisu osakkeiden etsimiseen. TWS-kaupankäyntijärjestelmässä Market Scanner löytyy Analytical Tools -kohdasta.

Market Scannerin avulla treidaaja voi esimerkiksi löytää suurimmat nousijat/laskijat yhdellä napin painalluksella ja lisätä samalla erilaisia suodattimia osakkeille. Esimerkiksi hinta- ja volyymisuodattimien avulla hän voi rajata senttiosakkeet pois tuloksista.

Päiväkauppa osakkeiden löytäminen
Esimerkki Market Scanner -sijoitustyökalun käytöstä. Lähde: TWS.

Erilaiset strategiat päiväkauppaa varten

Päiväkauppiaat käyttävät lukuisia erilaisia strategioita. Alla käydään läpi viisi yleistä ja tunnettua strategiaa lyhyesti. Sijoitusblogissa on jo aikaisemmin käyty läpi osa näistä strategioista tarkemmin esimerkkien kanssa.

1. Päiväkauppastrategia: Scalping

Päiväkauppiaiden keskuudessa niin kutsutut scalperit ovat aktiivisimpia sijoittajia. Näiden treidaajien positiot ovat avoinna yleensä vain muutamia sekunteja, ja positiot voivat olla joko pitkiä (ostettuja) tai lyhyitä (lyhyeksi myytyjä). Scalping-strategiaa hyödyntävä treidaaja pyrkii nappaamaan mahdollisimman monta pientä voittoa.

Strategiaan sisältyy tyypillisesti nopeasti aktivoituvan tappionpysäytyksen (stop loss) käyttö, sillä heilahdus kurssissa voi nopeasti syödä kaikki pienet voitot. Voitot realisoiva rajahintainen toimeksianto (limit order) ja tappionpysäytys ovat usein suunnilleen samalla etäisyydellä ensisijaisesta toimeksiannosta, jolloin tavoiteltava riskin ja tuoton suhde on 1.

Scalping-strategiaa voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla. Treidaajat voivat käyttää esimerkiksi yhtä tai useampaa teknisen analyysin indikaattoria päätöksenteon tueksi. Lisäksi trendeihin, sekä tuki- ja vastustasoihin perustuva kaupankäynti on hyvin suosittua. Päiväkaupassa vastus- ja tukitasojen hyödyntäminen perustuu yleensä lyhytaikaisiin, päivänsisäisiin tasoihin pidemmän aikavälin tasojen sijaan.

Scalping-strategia-treidaaminen
Esimerkki scalping-strategiasta euro-dollari-mikrofutuureissa. Lähde: TWS. Tallennettu: 7.3.2023.

2. Päiväkauppastrategia: Momentum

Momentum-strategiaa hyödyntävä treidaaja etsii osakkeita, joiden osakekurssit nousevat tai laskevat voimakkaasti. Hän siten pyrkii löytämään trendin, hankkimaan sen mukaisen position ja sulkemaan position ennen trendin katoamista. Momentum-strategiaa hyödyntävät treidaajat seuraavat usein myös sijoitustuotteen toimeksiantoja eri tasoilla. Treidaaja pyrkiikin usein huomaamaan suuren ostajien/myyjien joukon ja sulkemaan positionsa ennen kuin sijoitustuotteen hinta saavuttaa tämän joukon tavoitehinnan.

3. Päiväkauppastrategia: Contrarian/fading

Contrarian-strategiaa käyttävä treidaaja toimi päinvastoin momentum-strategiaa hyödyntävään treidaajaan nähden. Myös tässä strategiassa etsitään sijoitustuotteita, joiden hinnat vaihtelevat voimakkaasti. Contrarian-strategiassa treidaaja avaa kuitenkin position, joka on trendiä vastaan. Strategiassa esimerkiksi lyhyeksi myydään voimakkaasti nousevaa osaketta, sillä odotuksella että trendi tulee kohta kääntymään. Mikäli trendi kääntyy, positio suljetaan nopeasti. Toinen nimi tälle sijoitustavalle on englanniksi fading.

Tähän strategiaan liittyy suuria riskejä. Markkinoiden trendi voi aina jatkua odotettua pidempään, minkä lisäksi niin sanotussa short squeeze -tilanteessa tappionpysäytys (stop loss) ei aina välttämättä toimi halutusti. Treidaajan riskinsietokyvyn on siten oltava suhteellisen korkea, mikäli hän haluaa käydä päiväkauppaa contrarian-strategian avulla.

4. Päiväkauppastrategia: Pivot point

Pivot point -kauppa muistuttaa jonkin verran scalpingia, sillä treidaaja tekee päätöksiä pitkälti tuki- ja vastustasojen perusteella. Tässä strategiassa treidaaja pitää positionsa kuitenkin pidempään auki ja hänen päätöksensä perustuu vahvempiin tuki- ja vastustasoihin. Esimerkiksi, jos sijoitustuotteen hinta nousee päivän korkeimmalle tasolle, treidaaja voi strategiassa avata lyhyen position. Positio suljetaan, kun hinta lähtee laskuun.

Tämän strategian riskinhallinta on melko suoraviivaista. Stop loss -toimeksianto asetetaan juuri päivän korkeimman tason yläpuolelle. Mikäli sijoitustuotteen hinta sitten jatkaa nousuaan, positio sulkeutuu nopeasti. TWS-kaupankäyntijärjestelmästä löytyy myös pivot point -indikaattoreita, jotka mahdollistavat päiväkaupan niiden perusteella.

5. Päiväkauppa & automatisoitu kaupankäynti algoritmien avulla

Kun treidaajalla on toimiva strategia, hän voi automatisoida sen. Tähän voi käyttää LYNXin ulkopuolisia ohjelmia, joita ovat esimerkiksi Multicharts, Ninja Trader, Meta Trader ja Trade Station. Nämä ohjelmat voidaan yhdistää treidaajan LYNXin kautta avattuun tiliin, jolloin ohjelma toteuttaa treidaajan luomaa strategiaa automaattisesti. Tämä mahdollistaa kaupankäynnin kellon ympäri.

Päiväkauppa LYNXin kautta?

LYNXin kautta voit käydä kauppaa lukuisilla osakkeilla, suoraan yhtiöiden kotipörsseissä. Näin voit hyötyä suuresta kaupankäyntivolyymista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista. LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile kaupankäyntihintojamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustan kautta.


--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart