Sveitsin parhaat osakkeet 2023

Sveitsin osakemarkkinat ja miten sijoittajat voivat yrittää hyötyä niiden kehityksestä vuonna 2023.
Kirjoittanut Veeti Niskanen

Tässä artikkelissa

ABB
ISIN: CH0012221716
|
Ticker: ABBN --- %

---
CHF
---% (1D)
1 vk ---
1 kk ---
1 v ---
To the ABB Stock
Sveitsi on maantieteellisesti lähellä, mutta silti vain harvempien sijoittajien kohde. Sveitsin markkinat eivät myöskään ole yleensä esillä rahoitusmarkkinoita käsittelevässä mediassa, sillä huomion kohteena on julkaisusta riippumatta tyypillisesti Wall Streetin osakkeet. Sveitsiin sijoittamiseen liittyy toisinaan seuraavia ennakkoluuloja: 
  • Sveitsi ei kuulu EU:hun eikä edes euroalueeseen, joten maassa sovellettava lainsäädäntö voi poiketa totutusta. 
  • Koska Sveitsi ei kuulu euroalueeseen, valuuttariski on olemassa. 
  • Sveitsin osakemarkkinat eivät menesty hyvin esimerkiksi Saksaan verrattuna. 

Väitteet eivät kuitenkaan pidä paikkaansa. Alla näytetään, miten Sveitsin osakemarkkinat ovat päinvastoin hyvinkin kiinnostava sijoituskohde. Artikkelissa listataan Sveitsin kymmenen parasta osaketta, joista kolme esitellään hieman tarkemmin. 

Neljä kaaviota Sveitsin osakemarkkinoista

Sveitsillä on paljon muutakin tarjottavaa kuin vuoria, pankkeja, kelloja ja juustoa. Pieni maa ei suotta ole kolmannella sijalla korkeinta bruttokansantuotetta henkeä kohden mitattaessa. Ainoastaan Luxemburg ja Irlanti onnistuvat nousemaan maan edelle (IMF:n arvion mukaan ostovoimakorjattuna se olisi viidennellä sijalla). Maan elinkustannukset ovat korkeat mistä kaikki ovat varmasti kuulleet. Sveitsiläisiin osakkeisiin sijoitettaessa sillä ei kuitenkaan ole merkitystä. Alla olevat neljä kaaviota korostavat Sveitsin osakemarkkinoiden houkuttelevuutta. 

Vakaa kasvu 

Ensinnäkin Sveitsin bruttokansantuotteen (BKT) kasvu on yleensä melko merkittävästi euroalueen kasvua nopeampaa (viimeisimmät tiedot Sveitsin osalta kattavat vuoden 2022 viimeisen neljänneksen, euroalueen kohdalla vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen). Etenkin koronapandemiasta alkanut ja sen jälkeen jatkuneet taloudelliset haasteet näkyvät kuvaajassa hyvin selvästi. Toisaalta tämä kaavio myös osoittaa, että Sveitsin kasvu on ollut paljon vähemmän epävakaata vuoden 1999 lopun jälkeen. Toisin sanoen, maan talouden muutokset ovat rauhallisempia kuin ympäröivällä euroalueella, mikä on etu keskipitkän ja pitkän aikavälin sijoittajille. 

BKT Sveitsi ja euroalue
Sveitsin ja Euroalueen BKT kehitys 1999-2023. Lähde: Marketmaker.pp4.

Sveitsin frangin aiheuttama valuuttariski on ollut vähäinen 

On selvää, että valuuttakurssit vaihtelevat suhteessa toisiinsa. Valuuttakurssien muutokset voivat aiheuttaa sijoittajille voittoja tai tappioita, riippuen siitä miten valuuttojen arvot muuttuvat suhteessa toisiinsa. Sveitsin frangin arvon ei kuitenkaan voi odottaa heikkenevän yhtäkkiä dramaattisesti euroon nähden. Sveitsin frangin ja euron välisessä suhteessa on kuitenkin välillä nähty myös hetkellisiä heilahduksia. Alla oleva kuvaaja näyttää, että Sveitsin frangi on erittäin vahva valuutta.

Sveitsin frangi suhteessa euroon 1993-2023
Sveitsin frangi suhteessa euroon 1993-2023. Lähde: Marketmaker.pp4.

EUR.CHF valuuttaparin arvo on ollut nouseva yli 30 vuoden ajan. Toisin sanoen, frangin kurssi on ollut nousujohteinen suhteessa euroon, joten pitkällä aikavälillä osakemarkkinoiden kurssivoittojen lisäksi sijoittajat ovat tehneet voittoa myös frangin vahvistumisen kautta. Frangin nousutrendin pysyvälle kääntymiselle ei ole tällä hetkellä esittää vahvoja argumentteja. 

Päinvastoin on olemassa argumentteja Sveitsin frangin puolesta. Sveitsin inflaatio on tällä hetkellä 2,9 prosenttia (maaliskuu 2023), mikä on paljon alhaisempi kuin euroalueella. Lisäksi talouskasvu useimmissa euroalueen maissa on tänä keväänä kääntymässä tuntuvasti laskuun. Euro on syksystä 2022 lähtien onnistunut elpymään suhteessa Yhdysvaltain dollariin, mutta silti yllä oleva kaavio osoittaa, miten tämäkään elpyminen ei ole onnistunut katkaisemaan frangin nousutrendiä suhteessa euroon.

Houkutteleva keskimääräinen osinkotuotto 

Osakekurssin ja valuuttaparin trendin suhteen lisäksi, myös sveitsiläisten osakkeiden tarjoama osinkotuotto on tietysti myös tärkeä näkökohta sijoittajalle. Dow Jonesin 30 osakkeen osinkotuotto huhtikuun 2023 lopussa oli keskimäärin vain 1,70 prosenttia. Se oli huomattavasti vähemmän kuin Saksan osakemarkkinoilla, joilla osinkotuotto oli samaan aikaan keskimäärin 3,37 prosenttia. Millainen tilanne on sitten Sveitsissä? 

Keskimääräinen osinkotuotto Sveitsissä ja Saksassa
Keskimääräinen osinkotuotto Sveitsissä ja Saksassa 2010.2023. Lähde: Marketmaker.pp4.

Sveitsin keskimääräinen osinkotuotto huhtikuussa 2023 oli 3,14 prosenttia, mikä on vain hieman alle Saksan keskimääräisen osinkotuoton. Tämä on erityisen myönteistä, sillä osinkotuoton laskemiseen käytettävä muuttuja, eli osakekurssi, on Sveitsissä keskimäärin korkeampi kuin Saksassa. Sveitsissä osakekurssit ovatkin kehittyneet paljon Saksan osakemarkkinoita suotuisammin. Alla oleva kappale vertaileekin SMI:n ja DAX:in kurssien kehitystä. 

Sveitsin osakemarkkinat ovat tuottaneet paremmin kuin Saksan DAX 

Swiss Market Index, lyhyesti SMI, on Sveitsin osakemarkkinoiden indeksi, jonka 20 osaketta kattavat 90 prosenttia Sveitsissä listattujen yritysten markkina-arvosta. Maan loput osakkeet ovatkin siten verrattain pieniä, jolloin alhaisemman likviditeetin vuoksi niitä ei voi ulkomaalaisille sijoittajille ihanteellisina. SMI:ssä listattujen osakkeiden on täytettävä erittäin tiukat kriteerit raportointivaatimusten osalta. Sillä, että Sveitsi ei kuulu EU:hun, ei ole siten mitään merkitystä. 

Miten SMI on sitten kehittynyt suhteessa esimerkiksi DAX:iin? Väite, että SMI ei tuota suotuisasti ja että DAX olisi paljon dynaamisempi ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Miksi? Koska indeksit eivät ole suoraan vertailukelpoisia. DAX on tuottoindeksi, kun taas SMI on hintaindeksi. Näiden kahden välillä on valtava ero. 

Tuottoindeksissä osingot otetaan huomioon, eli ne lasketaan mukaan siihen. Tämä tekee vuosien mittaan suuren eron verrattuna niin sanottuun hintaindeksiin, joka mittaa vain indeksiin sisältyvien kurssimuutoksia. Jos SMI:tä verrataan DAX:n hintaindeksiin saadaan täysin erilainen kuva, kuten alla oleva kuvaaja näyttää. Indeksien tuottoa verrattaessa vuodesta 2000 lähtien, SMI voittaa DAX:in selvästi.

SMI ja DAX hintakuvaajat
SMI ja DAX hintakuvaajat 2000-2023. Lähde: Marketmaker.pp4.

Kymmenen parasta sveitsiläistä osaketta tällä hetkellä

Mitkä ovat sitten Sveitsin osakemarkkinoiden kiinnostavimmat osakkeet? Ylivoimaisesti kolme suurinta osaketta ovat Nestlé, Roche ja Novartis. Huhtikuun 2023 lopussa niiden yhteenlaskettu osuus SMI:sta oli runsaat 55 prosenttia. Ja indeksi puolestaan, kuten alussa mainittiin, edustaa 90 prosenttia kaikkien sveitsiläisten osakkeiden markkina-arvosta. Suurimmat osakkeet eivät välttämättä ole kuitenkaan parhaita. Siksi osakkeet on pisteytetty seuraavien kriteerien mukaan: 

SMI:n 20 osakkeen keskipitkän aikavälin kehitystä yhden vuoden ajalta ja pitkän aikavälin kehitystä viiden vuoden ajalta on vertailtu. Näiden kahden kriteerin perusteella valittiin kymmenen parasta SMI:n osaketta, jotka arvioidaan lisäksi vielä seuraavilla kriteereillä: 

  • Nykyinen osinkotuottoprosentti, joka perustuu vuoden 2022 odotettuun tai jo maksettuun osinkoon (mitä korkeampi, sitä parempi) suhteessa nykyiseen osakekurssiin. 
  • Tuloskasvu neljän vuoden ajalta, eli vuosina 2019–2022 vuosilta. Luonnollisesti, mitä korkeampi tuloskasvu on, sitä parempi. 
  • Arvostustaso P/E-lukujen perusteella, jotka on laskettu osakkeiden hinnoilla 28. huhtikuuta 2023. Tuloksena on käytetty vuoden 2023 ennustettuja osakekohtaisia tuloksia. Mitä pienemmän P/E-luvun osake saa, sitä parempi. 

Kunkin kategorian paras osake sai kymmenen pistettä, heikoin yhden pisteen. Yhteispisteet ratkaisevat näiden kymmenen osakkeen järjestyksen Sveitsin markkinaindeksin SMI:n osakkeiden vertailussa. 

Kymmenen parhaan SMI-indeksin sisältämän sveitsiläisen osakkeen pisteytys 

Sveitsiläinen osakeToimiala 5 vuoden tuotto1 vuoden tuotto TuloskasvuOsinkotuotto-% P/E-luku Yhteensä 
Swiss Life Holding Vakuutus8569937
HolcimRakennusmateriaalit19981037
RichemontYlellisyystuotteet 71072632
Zurich Insurance Group Vakuutus44410830
ABBTeknologia5854527
SwisscomTeleviestintä2737726
Lonza Group Kemianteollisuus/lääkeala103101125
SikaKemianteollisuus/lääkeala9183324
NovartisKemianteollisuus/lääkeala3616420

Kuten yllä olevasta taulukosta näkee, suuret ja tunnetut yritykset, kuten Roche, UBS tai Swiss Re eivät pärjänneet tässä vertailussa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että ne olisivat huonoja osakkeita. Viidellä kriteerillä listalle pääsivät juuri nämä osakkeet. Kannattaako niihin tällä hetkellä sijoittaa? 

Kannattaako tällä hetkellä sijoittaa sveitsiläisiin osakkeisiin?

Tarkastellaan ensin itse SMI-indeksiä ja sen jälkeen kolmea vertailussa parhaiten pärjännyttä osaketta. 

Swiss Market Index (SMI)
Swiss Market Index (SMI) viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 12.5.2023.

Kuten edellä on jo todettu, Sveitsin markkinaindeksi (SMI) on kehittynyt huomattavasti paremmin kuin DAX viimeisten 20 vuoden aikana. Kannattaa kuitenkin huomioida myös, että lokakuusta 2022 lähtien DAX on pärjännyt paremmin kuin SMI. Euroalueen indeksit ovat pärjänneet hyvin tällä aikavälillä ilmeisesti yhdysvaltalaisten rahastojen lisätessä euroalueen painotusta. Sveitsi ei ole osa EU:ta, joten ilmiö ei ole ollut yhtä vahva siellä. 

Toisaalta Sveitsin talous ja SMI:n yritykset ovat vakaita, joten pitkällä aikavälillä eron pitäisi taas tasoittua. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä Sveitsin markkinaindeksi on selvässä nousussa. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että nykyiseen sijoitusympäristöön liittyy inflaatio- ja korkoriskejä, joten varovainen lähestymistapa olisi sijoittajan kannalta suositeltavaa. 

Kolme parasta sveitsiläistä osaketta 

3. sija: Richemont 

Compagnie Financère Richemont (ISIN: CH0210483332 – Kaupankäyntitunnus: CFR – Valuutta: CHF) on niin sanotusti sveitsiläisten vastaus LVMH:lle, Hermèsille ja Keringille. Tämä sveitsiläinen ylellisyystavarakonserni omistaa maailmankuuluja tuotemerkkejä, kuten Cartierin ja Van Cleef & Arpelsin, sekä koko joukon ylellisiä kellomerkkejä. Luksustuotteet ovat myyneet hyvin myös jopa kriisiaikoina, sillä osakekurssi on käynyt viime aikoina uudessa ennätyskorkeassa hinnassa. 

Richemontin osake
Richemontin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 12.5.2023.

2. sija: Holcim 

Zugissa sijaitseva Holcim (ISIN: CH0012214059 – Kaupankäyntitunnus: HOLN – Valuutta: CHF) on rakennusmateriaaliyritys. Se onkin yksi harvoista rahoitus-, kemikaali- ja lääkealan ulkopuolisista yrityksistä SMI:ssä. Tämä ei kuitenkaan estä sitä nousemasta vertailun toiselle sijalle. Osakkeen kohdalla viiden vuoden tuoton mittauspiste osui juuri hetkelliseen huippuun, joten Holcim olisi pienellä tuurilla voinut nousta myös ensimmäiselle sijalle. 

Holcimin osake
Holcimin osakeurssi noin kahden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 12.5.2023.

1. sija: Swiss Life Holding 

Rahoitus- ja vakuutuskonserni Swiss Life (ISIN: CH0014852781 – Kaupankäyntitunnus: SLHN – Valuutta: CHF) saa pisteitä edullisesta arvostuksesta ja vahvasta osinkotuotosta, jotka ovat tärkeitä plussapisteitä keskipitkän ja pitkän aikavälin sijoittajille. Lisäksi osakekurssin tuotto oli vertailun kolmanneksi paras viiden vuoden ajalta. Swiss Life nousikin huhtikuun 2023 lopussa tehdyn vertailun ensimmäiselle sijalle menestymällä useassa kategoriassa. 

Swiss Lifen osake
Swiss Lifen osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 12.5.2023.

Haluatko sijoittaa sveitsiläisiin osakkeisiin suoraan Sveitsin pörssissä? 

LYNXin kautta voit käydä kauppaa lähes kaikkien maailman pörssiyhtiöiden osakkeilla. Näin voit hyötyä suuresta kaupankäyntivolyymista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista. LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile kaupankäyntihintojamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustan kautta.