Parhaat saksalaiset pienet osakkeet
Parhaista osakkeista puhuttaessa herää aina kysymys siitä, miten kauan niiden näkymät pysyvät houkuttelevina ja miten usein arvioita pitäisi päivittää. Vastaavien artikkelien tavoitteena on yleensä kiinnittää sijoittajien huomio tiettyihin osakkeisiin, mutta sijoittajan kannattaa myös miettiä tiedon relevanssia. Tämän artikkelin tarkoituksena ei kuitenkaan ole hypettää jotain yksittäistä kaupankäyntitunnusta Redditin tapaan. Artikkelissa esiteltävät osakkeet ovat vakaita ja hyvämaineisia saksalaisia osakkeita, jotka ovat useimpien sijoittajien hyvin tuntemia. 
Artikkelin osakkeet voivat tarjota sijoittajille voittoja sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, mutta esiteltävät osakkeet eivät ole analyytikoiden suurennuslasin alla jatkuvasti. Nämä osakkeet voivat myös parantaa sijoittajan osakesalkun hajautusta. Pienien yritysten kasvuluvut ovat myös historiallisesti keskimäärin suurempia kuin suurilla, vakiintuneilla yrityksillä. Tästä johtuen, moni ammattilaissijoittaja on erikoistunut pienien kasvuyritysten etsintään. Vaikka suuret DAX-indeksin osakkeet ovat tunnetumpia, sijoittajan kannattaa tutustua myös pienempiin yrityksiin. 

Miten löytää sopivia small cap -osakkeita Saksan markkinoilta?

Saksan markkinat eivät ole yhtä suuret kuin esimerkiksi Yhdysvaltojen markkinat, mutta valinnanvaraa riittää silti. Varsinkin jos pienet yritykset otetaan mukaan tarkasteluun, laajenee lista potentiaalisista sijoituksista merkittävästi. Kaikkia osakkeita ei ole kuitenkaan järkevää analysoida syvällisesti, vaan sijoittajan kannattaa edelleen pitää perusteet mielessä. Yrityksen pitäisi vähintäänkin pystyä tekemään voittoa osakkeenomistajilleen. Perusteiden lisäksi muiden sijoittajien sekä analyytikoiden heräävä kiinnostus yritystä kohtaan voi auttaa parantamaan sen lyhyenkin aikavälin näkymiä. Jos yrityksellä ei ole edes säännöllistä liikevaihtoa, sen likviditeetti on alhainen tai osakekurssi ei näytä liikkuvan mihinkään, osaketta on turha ostaa portfolion täytteeksi. 

Sijoittajien kannattaa myös hyvin tarkkaan harkita, mikäli hän aikoo ostaa juuri liikkeeseen laskettua osaketta. Mikäli yrityksellä ei ole vielä historiaa, sen liikevaihdon, voiton, osingon ja muiden tärkeiden lukujen muutosta eri markkinatilanteiden mukaan ei ole vielä todella koeteltu. Tästä johtuen tuoreita yrityksiä on myös haastavaa analysoida. 

Yllä mainituista syistä johtuen, artikkelin saksalaiset Small Cap -osakkeet on kerätty MDAX- ja SDAX-indekseistä. Tämä tarkoittaa sitä, että artikkelissa on keskitytty tietoisesti vähemmän teknologiasektoriin. 

Small Cap -suodatin Saksan pienosakkeille 

Parhaat osakkeet on valittu useiden arviointikriteerien perusteella, jotka huomioivat osakkeiden keskipitkän ja pitkän aikavälin potentiaalin. Osakkeiden arviointikriteerit ovat seuraavat: 

  • Keskimääräistä parempi tuotto useiden vuosien aikana, mitä arvioidaan vertaamalla tarkasteltujen osakekurssien tuottoa yhden, kolmen ja viiden vuoden aikana. Esiin nousseista osakkeista 15 parasta valitaan kaikilta kolmelta ajanjaksolta, ja niitä arvioidaan edelleen seuraavien lisäkriteerien mukaan: 
  • Myynnin kasvu viimeisten neljän vuoden aikana. Pisteytyksessä on lisäksi painotettu tasaista kasvu lyhytaikaisen, nopean kasvun sijaan. Arvioinnissa käytettiin dataa vuosilta 2019–2022. Tilastointihetkellä kaikkien yritysten vuosikertomuksia ei ollut julkaistu, jolloin pisteytys perustui analyytikoiden konsensusarvioihin. 
  • Osinkotuottoprosentti, joka tässä tapauksessa lasketaan vuoden 2022 odotetulla osingolla suhteessa 2022 vuoden päätöskurssiin.  
  • Viimeiseksi huomioon otetaan arvostustaso (P/E-luvulla mitattuna), joka lasketaan vuoden 2022 viimeisellä hinnalla (tai syyskuun 30. päivän viimeisellä hinnalla, jos yrityksen tilikausi päättyi tällöin) suhteessa vuoden 2022 tulokseen, joka on joko jo raportoitu tai analyytikoiden konsensusarvio.  

Parhaat saksalaiset pienosakkeet vuonna 2023 

15 parasta saksalaista Small Cap -osaketta 

Alle on kerätty 15 pientä ja keskisuurta osaketta niiden markkina-arvon perusteella. Osakkeet on pisteytetty viidessä eri kategoriassa. Kategorian paras saa 15 pistettä ja heikoin osake yhden pisteen. 

Osakekurssin tuotto on jaettu kahteen eri tarkasteluperiodiin, viiden ja yhden vuoden tuottoon. Tällöin osakekurssin tuoton painoarvo on puolet suurempi kuin muiden yksittäisten kategorioiden. Lisäksi on hyvä huomioida, että mittaustavasta johtuen ainoastaan osakkeet, jotka ovat olleet listattuina Saksan pörssissä yli viiden vuoden ajan ovat voineet päästä mukaan listalle. 

Lista MDAX:n ja SDAX:n parhaista Small Cap -osakkeista 

Saksan Small Cap -osake 5 vuoden tuotto 1 vuoden tuotto Myynnin kasvu Osinkotuotto-% Arvostustaso (P/E) Pisteet yhteensä 
VERBIO Vereinigte BioEnergie 15 11 13 14 56 
AIXTRON 12 14 12 51 
Rheinmetall 10 15 13 11 51 
ENCAVIS 14 13 10 10 50 
Talanx 10 15 15 48 
BEFESA 14 12 43 
Bechtle 12 13 39 
PUMA 11 39 
HelloFresh 11 14 35 
Carl Zeiss Meditec 13 33 
CTS Eventim 33 
HELLA 12 10 32 
Scout24 11 30 
Nemetschek 30 
Delivery Hero 15 25 

15 pistettä: kategorian paras osake. 1 piste: kategorian heikoin osake. 0 pistettä: ei osingonmaksua tai liikevaihdon kasvua keskimäärin neljän viime vuoden aikana. 

On hyvä muistaa, että pienimmän pistemäärän saanut osake on hävinnyt vain verrattuna 14 muuhun parhaaseen osakkeeseen. Se ei siis suinkaan päätyisi taulukon häntäpäähän, jos kaikki saksalaiset small cap -osakkeet listattaisiin tällä tavoin. Listan tavoitteena ei ole siten sanoa, että heikommin vertailussa pärjänneet olisivat huonoja. Osakkeiden vertailu on tehty 2023 tammikuun lopulla. 

5 parasta saksalaista small cap -osaketta tarkemmin 

Alla esitellään lyhyesti viisi tämän suodattimen mukaan parhaiten arvostettua ja siten tällä hetkellä kiinnostavinta osaketta. Osakekurssien kuvaajat esittävät osakekurssin viikkotasolla (yksi kynttilä vastaa yhtä viikkoa) viiden vuoden ajalta. 

On tärkeää huomioida, että arvostus perustuu tammikuun lopussa kerättyyn tietoon, ja yritysten arvostustasot muuttuvat jatkuvasti. Tästä johtuen, kategoria kertoo vain sen hetkisestä tilanteesta, ja osakekurssien arvot voivat muuttua suuntaan tai toiseen merkittävästikin lyhyessä ajassa. Tästä johtuen artikkelia pyritään päivittämään säännöllisesti. 

5. sija: Talanx 

Talanxin osake
Talanxin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 22.2.2023.

MDAX-indeksistä löytyvä Talanx-konserni (ISIN: DE000TLX1005 – Kaupankäyntitunnus: TLX – Valuutta: Euro) tarjoaa monenlaisia vakuutus- ja rahoituspalveluja. Yhtiön osinkotuottoprosentti oli vertailun paras. Yhtiön arvostus on houkutteleva syklisempien alojen osakkeisiin verrattuna, mutta normaali muihin rahoitusalan osakkeisiin verrattuna. Parhaan 15 osakkeen vertailussa Talanxin osakekurssi on kehittynyt vaatimattomasti, mutta on hyvä muistaa, että MDAX- ja SDAX-indeksit sisältävät yhteensä yli 120 osaketta. Yhtiöltä ei myöskään kannata odottaa teknologiasektorin kasvulukuja, sillä sellaisia harvoin nähdään rahoitusalalla. Osake on kuitenkin kiinnostava keskipitkän aikavälin sijoitukseksi. 

4. sija: Encavis 

Encavisin osake
Encavisin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 22.2.2023.

Ei ole yllätys, että Encavis (ISIN: DE0006095003 – Kaupankäyntitunnus: ECV – Valuutta: Euro) on jälleen kerran sijoittunut vertailun kärkisijoille. Encavis operoi tuuli- ja aurinkovoimaloita, joten sen tuottamalle sähkölle on riittänyt kysyntää viime aikoina. Yritys menestyi hyvin lähes kaikissa vertailun kategorioissa, mutta sen arvostustaso P/E-luvulla mitattuna oli kolmanneksi heikoin. Toisin sanoen, yrityksen arvostustaso on tällä hetkellä korkea, joten kiinnostuneen sijoittajan kannattaa mahdollisesti odottaa osakekurssin korjausliikettä. 

3. sija: Rheinmetall 

Rheinmetallin osake
Rheinmetallin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 22.2.2023.

Rheinmetall (ISIN: DE0007030009 – Kaupankäyntitunnus: RHM – Valuutta: Euro) on sekä puolustustarvikkeiden valmistaja että autoteollisuuden järjestelmien toimittaja. Yhtiö nousi vertailussa kolmannelle sijalle osittain korkean osinkotuoton ansiosta, mutta parhaiten yritys menestyi osakekurssin yhden vuoden tuoton vertailussa. Ukrainan sota ja sen aiheuttama varustautuminen lähetti kurssin valtavaan nousuun. On kuitenkin hyvä muistaa, että esimerkiksi Saksan Bundeswehrin uudistukset ovat lähteneet liikkeelle alun korkeita odotuksia hitaammin. Osakkeen hinta perustuu siten paljon odotuksille tulevista tilauksista. Sijoittajien kannattaakin harkita osaketta keskipitkän aikavälin sijoituksena ja mahdollisesti odottaa korjausliikettä. 

2. sija: Aixtron 

Aixtronin osake
Aixtronin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 22.2.2023.

Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6 – Kaupankäyntitunnus: AIXA – Valuutta: Euro) lasketaan usein korkean teknologian osakkeeksi, mutta se ei varsinaisesti ole sellainen. Yritys valmistaa puolijohdeteollisuudelle tuotantolaitteita, joten se sopii hyvin tälle listalle. Osake erottuu tällä hetkellä selvästi esimerkiksi mikrosiruvalmistajien osakkeista, sillä useimmat niistä olivat laskutrendissä viime vuoden ajan. On mahdollista, että Aixtronin osake jatkaa kasvuaan puolijohdeteollisuuden noustessa, mutta sijoittajan kannattaa pitää omat arvionsa konservatiivisina. 

1. sija: VERBIO

VERBIOn osake
VERBIOn osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 22.2.2023.

VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6 – Kaupankäyntitunnus: VBK – Valuutta: Euro) on biopolttoaineiden, kuten biodieselin ja bioetanolin, tuottaja. VERBIOn voitot nousivat huomattavasti vuonna 2022, mikä puski osakkeen arvostustason poikkeuksellisen alhaiseksi. VERBIOn P/E-luku olikin vertailun toiseksi paras. Lisäksi yrityksellä on MDAX- ja SDAX-indeksien kaikista osakkeista vahvin osakekurssin nousu viiden vuoden ajalta mitattuna, sekä korkea kurssinousu myös yhden vuoden ajalta. On kuitenkin muistettava, että biopolttoaineet ovat tällä hetkellä poliittinen kysymys, mikä lisää osakkeen volatiliteettia ja jonka käsittely voi myös ajoittain aiheuttaa isompia korjausliikkeitä. 

Parhaat saksalaiset Small Cap -osakkeet: tuoton vertailu 

Loading ...
Company name ISIN Symbol Currency Last trade price Market capitalisation 1M 6M 3Y YTD
Befesa S.A. LU1704650164 BFSA EUR 29,92 1,02 -3,55 % -13,68 % -48,41 % -14,81 %
HelloFresh SE DE000A161408 HFG EUR 5,29 0,92 -5,54 % -64,35 % -93,66 % -63,03 %
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG DE000A0JL9W6 VBK EUR 19,60 1,25 -14,49 % -27,86 % -55,94 % -34,25 %
Delivery Hero AG DE000A2E4K43 DHER EUR 27,84 7,87 -10,48 % -8,93 % -74,64 % 11,36 %
Talanx AG DE000TLX1005 TLX EUR 71,40 18,44 3,33 % 7,69 % 106,48 % 10,87 %
Nemetschek SE DE0006452907 NEM EUR 90,70 10,48 3,48 % 14,78 % 46,76 % 15,63 %
Rheinmetall AG DE0007030009 RHM EUR 479,00 20,86 -6,95 % 67,13 % 458,54 % 66,26 %
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 EVD EUR 79,30 7,61 -0,94 % 25,18 % 36,39 % 26,27 %
Hella KGaA Hueck & Co DE000A13SX22 HLE EUR 84,00 9,33 0,60 % 1,33 % 45,33 % 1,94 %
PUMA SE DE0006969603 PUM EUR 45,29 6,83 -12,80 % -14,61 % -51,38 % -10,07 %
Scout24 AG DE000A12DM80 G24 EUR 70,40 5,28 -1,19 % 13,92 % 5,07 % 9,76 %
Encavis AG DE0006095003 CAP EUR 17,06 2,75 0,47 % 15,90 % 9,50 % 9,89 %
Bechtle AG DE0005158703 BC8 EUR 44,44 5,60 -3,60 % -2,65 % -15,16 % -2,07 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 AIXA EUR 20,41 2,31 -14,50 % -46,82 % -7,10 % -47,12 %
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 AFX EUR 84,35 7,54 -11,91 % -13,54 % -45,35 % -14,52 %

Haluatko sijoittaa saksalaisiin Small Cap -osakkeisiin?  

LYNXin kautta voit käydä kauppaa lukuisilla osakkeilla, suoraan yhtiöiden kotipörsseissä. Näin voit hyötyä suuresta kaupankäyntivolyymista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista. LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile kaupankäyntihintojamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustan kautta. 

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart