Nämä ovat parhaat small ja mid cap –osakkeet sijoittajan salkkuun vuonna 2022.

Parhaista osakkeista puhuttaessa herää aina kysymys siitä, miten kauan nämä osakkeet onnistuvat tuottamaan erinomaisesti. Kun tällaisia artikkeleita sitten ilmestyy, niillä pyritään usein kiinnittämään monien sijoittajien huomio tiettyihin osakkeisiin. Mikäli osa sijoittajista sitten ostaisi kyseisiä osakkeita, kenen pitäisi seurata ja päivittää osakkeen tilannekuvaa? Artikkelimme tarkoituksena ei ole kuitenkaan esitellä täysin tuntemattomia osakkeita, jotka saattavat nousta jonkun alkaessa hypettää niiden kaupankäyntitunnusta Redditissä. Artikkelissa esiteltävät osakkeet ovat vakaita ja hyvämaineisia saksalaisia osakkeita, jotka ovat useimpien sijoittajien hyvin tuntemia.

Artikkelin osakkeet voivat tarjota sijoittajille voittoja sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, mutta esiteltävät osakkeet eivät ole analyytikoiden suurennuslasin alla jatkuvasti. Nämä osakkeet voivat kuitenkin auttaa hajauttamaan osakesalkkua. Pienien yritysten kasvuluvut ovat historiallisesti myös yleensä suurempia kuin suurilla vakiintuneilla yrityksillä. Tästä johtuen, moni ammattilaissijoittaja on erikoistunut pienien kasvuyritysten etsintään. Vaikka suuret DAX-indeksin osakkeet ovat tunnetumpia, sijoittajan kannattaa tutustua myös pienempiin yrityksiin.

Miten löytää sopivia small cap -osakkeita Saksan markkinoilta?

Saksan markkinat eivät ole yhtä suuret kuin esimerkiksi Yhdysvaltojen markkinat, mutta valinnanvaraa riittää silti. Varsinkin jos pienet yritykset otetaan mukaan tarkasteluun, laajenee lista merkittävästi. Kaikkia osakkeita ei ole kuitenkaan järkevää harkita, vaan sijoittajan kannattaa pitää edelleen perusteet mielessä. Yrityksen pitäisi pystyä tekemään voittoa, minkä lisäksi muiden sijoittajien sekä analyytikoiden heräävä kiinnostus yritystä kohtaan auttaa parantamaan sen lyhyenkin aikavälin näkymiä. Jos yrityksellä ei ole edes säännöllistä liikevaihtoa, sen likviditeetti on alhainen tai osakekurssi ei näytä liikkuvan mihinkään, sen osaketta on turha ostaa portfolion täytteeksi.

Yhtä huonosti analyyttisille sijoittajille sopivat osakkeet, joilla ei ole vielä “historiaa” ja jotka on vasta laskettu liikkeeseen. Nämä ovat yleensä yrityksiä, jotka eivät ole vielä todistaneet itseään. Usein näissä yrityksissä ei voi katsoa tarpeeksi kauas taaksepäin liikevaihdon ja voittojen kehityksen osalta, jotta niiden tilannetta voisi analysoida kattavasti.

Yllä mainituista syistä johtuen artikkelia varten on tutkittu kahta indeksiä, jotka sisältävät suurimman osan klassisista saksalaisista small cap -osakkeista: MDAX ja SDAX. Tämä tarkoittaa sitä, että artikkelissa on keskitytty tietoisesti vähemmän teknologiasektoriin.

Small cap -suodattimen rakenne

Kriteerit osakkeille, joilla on potentiaalia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ja jotka voidaan siten lukea parhaiden osakkeiden joukkoon, ovat seuraavat:

  • Keskimääräistä parempi tuotto useiden vuosien aikana, mitä arvioidaan vertaamalla tarkasteltujen osakkeiden kurssinousua yhden, kolmen ja viiden vuoden aikana. Esiin nousseista osakkeista valitaan 15 parasta osaketta kaikilta kolmelta ajanjaksolta, ja niitä arvioidaan edelleen seuraavien lisäkriteerien mukaan:
  • Myynnin kasvu viimeisten neljän vuoden aikana ja tasainen kasvu on pisteytetty lyhytaikaista nopeaa kasvua paremmaksi. Tarkastelussa käytettiin dataa vuosilta 2018–2021. Vuotta 2022 ei ole sisällytetty, sillä artikkelin kirjoittamisen aikaan vuoden 2022 arviot perustuvat vasta ensimmäisen kvartaalin tuloksiin.
  • Osinkotuottoprosentti, joka tässä tapauksessa lasketaan päättyneeltä tilikaudelta 2021 maksetun osingon perusteella suhteessa vuoden 2021 päätöskurssiin.
  • Lopuksi huomioon otetaan arvostustaso (P/E-luvulla mitattuna), joka lasketaan kirjoitushetken osakekurssilla suhteessa analyytikoiden vuoden 2022 konsensus arvioihin voitoista.

Parhaat saksalaiset pienosakkeet vuonna 2022

15 parasta saksalaista small cap –osaketta

Alle on kerätty 15 pientä ja keskisuurta osaketta niiden markkina-arvon perusteella. Osakkeet on pisteytetty viidessä eri kategoriassa. Kategorian paras saa 15 pistettä ja heikoin osake yhden pisteen.

Osakekurssin tuotto on jaettu kahteen eri tarkasteluperiodiin, viiden ja yhden vuoden tuottoon. Tällöin osakekurssin tuoton painoarvo on puolet suurempi kuin muiden yksittäisten kategorioiden. Lisäksi on hyvä huomioida, että mittaustavasta johtuen ainoastaan osakkeet, jotka ovat olleet listattuina Saksan pörssissä yli viiden vuoden ajan ovat voineet päästä mukaan listalle.

Lista parhaista small cap –osakkeista Classic All Share -indeksistä

Osake  5 v tuotto  1 v tuotto Myynnin kasvu Osinkotuotto-% Arvostustaso (P/E) Pisteet
AIXTRON 12 10 13 11 6 52
Wacker Chemie 4 14 5 15 13 51
VERBIO 14 11 8 4 12 49
ENCAVIS 10 15 10 12 2 49
Adesso 11 13 14 3 7 48
PVA TePla 15 12 12 0 8 47
Secunet Security Networks 13 6 15 8 3 45
Hornbach Holding 3 5 7 10 14 39
Basler 8 9 9 6 5 37
Nemetschek 9 8 11 5 4 37
Rheinmetall 7 3 0 14 11 35
K+S 1 4 2 9 15 31
GFT Technologies 6 2 6 7 9 30
BayWa 2 1 4 13 10 30
SMA Solar Technology 5 7 3 0 0 15

15 pistettä: kategorian paras osake. 1 piste: kategorian heikoin osake. 0 pistettä: ei osingonmaksua tai liikevaihdon kasvua keskimäärin neljän viime vuoden aikana.

On hyvä muistaa, että pienimmän pistemäärän saanut osake on hävinnyt vain verrattuna 14 muuhun parhaaseen osakkeeseen. Se ei siis suinkaan päätyisi taulukon häntäpäähän, jos kaikki saksalaiset small cap -osakkeet listattaisiin tällä tavoin. Listan tavoitteena ei ole siten sanoa, että heikommin vertailussa pärjänneet olisivat huonoja.

Yritysten talousluvut on kerätty toukokuun lopulla ja osakkeiden vertailu on tehty 1.6.2022.

5 parasta saksalaista small cap -osaketta tarkemmin

Alla esitellään lyhyesti viisi tämän suodattimen mukaan parhaiten arvostettua ja siten tällä hetkellä kiinnostavinta osaketta. Osakekurssien kuvaajat esittävät osakekurssin viikkotasolla (yksi kynttilä vastaa yhtä viikkoa) viiden vuoden ajalta.

On tärkeää huomioida, että arvostus perustuu toukokuun lopulla kerättyyn tietoon, ja yritysten arvostustasot muuttuvat jatkuvasti. Tästä johtuen, kategoria kertoo vain sen hetkisestä tilanteesta, ja osakekurssien arvot voivat muuttua suuntaan tai toiseen merkittävästikin lyhyessä ajassa. Tästä johtuen artikkelia pyritään päivittämään säännöllisesti.

5. sija: adesso

Adesson osake
Adesson osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 29.6.2022.

Dortmundissa sijaitseva adesso AG (ISIN: DE000A0Z23Q5 – Kaupankäyntitunnus: ADN1 – WKN: A0Z23Q – Valuutta: Euro) on IT-palveluntarjoaja, joka on saavuttanut 5. sijan tämänhetkisessä pienten ja keskisuurten yhtiöiden vertailussa. Yrityksen liikevaihto on kasvanut vakuuttavasti ja osakkeen kurssi on kehittynyt kaikilla aikatasoilla keskimääräistä paremmin. Tällä hetkellä osakekurssi näyttää olevan edelleen suhteellisen korkealla tasolla, mistä johtuen sijoittajan kannattaa analysoida yrityksen näkymiä skeptisesti.

4. sija: ENCAVIS

Encavisin osake
Encavisin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 29.6.2022.

Ei ole mikään yllätys, että ENCAVIS (ISIN: DE0006095003 – Kaupankäyntitunnus: ECV – WKN: 609500 – Valuutta: Euro) sijoittui tämänhetkisen vertailun kärkisijoille. ENCAVIS ylläpitää tuulipuistoja ja aurinkovoimaloita ja on näin ollen sähköntoimittaja, jonka tulevaisuus ei ole riippuvainen öljyn tai kaasun toimituksista. Tästä johtuen, yrityksen näkymät ovat positiiviset, ja epävarmuus on vähäisempää muihin alan yrityksiin verrattuna. Se, että ENCAVIS saavutti kokonaisuudessaan korkean sijoituksen mutta vain kaksi pistettä P/E-luvun vertailussa, osoittaa selvästi, että osake on jo nykyisellä tasollaan suhteellisen korkealle arvostettu.

3. sija: VERBIO

VERBIOn osake
VERBIOn osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 29.6.2022.

VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6 – Kaupankäyntitunnus: VBK – WKN: A0JL9W – Valuutta: Euro) on biopolttoaineiden, kuten biodieselin ja bioetanolin, tuottaja. VERBIO on ilmoittanut valtavasta voittojen kasvusta vuonna 2022, joten osake voi saada poikkeuksellisen edullisen arvostuksen. Saksan hallituksen edustajilta on kuitenkin kuultu lausuntoja, jotka vaativat laajempaa sääntelyä biopolttoaineiden tuotannolle. On epäselvää, missä määrin mahdolliset lainsäädännön muutokset vaikuttaisivat VERBIOon, mutta osakekurssi on ollut viime aikoina erittäin epävakaa. Kuten kaikki aktiiviset sijoittajat varmasti tietävät, markkinoiden volatiliteetti on kuitenkin toisaalta ollut korkealla tasolla yleisesti viime kuukausina.

2. sija: Wacker Chemie

Wacker Chemien osake
Wacker Chemien osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 29.6.2022.

Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881 – Kaupankäyntitunnus: WCH – WKN: WCH888 – Valuutta: Euro) on monikansallinen kemikaalialan yritys Münchenistä. Yritys loistaa tällä hetkellä edullisella arvostuksella, vakuuttavalla osinkotuotolla ja vaikuttavalla yhden vuoden kehityksellä. Sijoittajat ovat viime aikoina olleet erityisen kiinnostuneita osakkeesta siksi, että Wacker Chemien uskotaan selviytyvän yhä vaikeammasta yleisestä taloustilanteesta muita alan yrityksiä paremmin.

1. sija: AIXTRON

Aixtronin osake
Aixtronin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 29.6.2022.

Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6 – Kaupankäyntitunnus: AIXA – WKN: A0WMPJ – Valuutta: Euro) luetaan usein korkean teknologian osakkeisiin, vaikka se ei varsinaisesti kuulu niiden joukkoon. Yrityksen pääliiketoiminta keskittyy koneiden ja laitteiden valmistukseen, ja se toimittaa erityisesti puolijohdeteollisuudelle tuotantolaitteita. Yritys on tällä hetkellä erityisen hyvässä markkina-asemassa, sillä globaalin puolijohdepulan vuoksi eurooppalaisen toimijan tilauskirja on paksu. Yrityksen osakekurssi on ollut vahvassa nousussa näkymien ollessa positiiviset, mikä nosti yrityksen vertailun parhaimmalle sijalle Wacker Chemie -yhtiön edelle. Yritysten kokonaispisteet olivat hyvin lähellä toisiaan, sillä Aixtron onnistui voittamaan vertailun yhden pisteen erotuksella.

Parhaat saksalaiset small cap -osakkeet: Lista tuoton perusteella

Yrityksen nimi ISIN Koodi YTD 1 vk 1 kk 6 kk 1 v 5 v
AIXTRON SE AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 DE000A0WMPJ6 AIXA AIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encavis AG Encavis AG DE0006095003 DE0006095003 CAP CAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GFT Technologies SE GFT Technologies SE DE0005800601 DE0005800601 GFT GFT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hornbach Holding AG & Co. KGaA Hornbach Holding AG & Co. KGaA DE0006083405 DE0006083405 HBH HBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rheinmetall AG Rheinmetall AG DE0007030009 DE0007030009 RHM RHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SMA Solar Technology AG SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 DE000A0DJ6J9 S92 S92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K+S AG K+S AG DE000KSAG888 DE000KSAG888 SDF SDF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wacker Chemie AG Wacker Chemie AG DE000WCH8881 DE000WCH8881 WCH WCH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nemetschek SE Nemetschek SE DE0006452907 DE0006452907 NEM NEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG VERBIO Vereinigte BioEnergie AG DE000A0JL9W6 DE000A0JL9W6 VBK VBK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Secunet Security Networks AG Secunet Security Networks AG DE0007276503 DE0007276503 YSN YSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BayWa AG BayWa AG DE0005194062 DE0005194062 BYW6 BYW6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adesso AG Adesso AG DE000A0Z23Q5 DE000A0Z23Q5 ADN1 ADN1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PVA TePla AG PVA TePla AG DE0007461006 DE0007461006 TPE TPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart