Teknologiayritysten, kuten sähköautovalmistajien ja tekoälyn kehittäjien rinnalle on noussut uusi sijoitustrendi: vesiyritykset. Tämän sinisen kullan rajallisuutta huomaa harvoin Suomessa, mutta juomavedestä on puutetta ympäri maailman, ja Euroopassakin on kärsitty useina kesinä kuivuudesta. 70 % maapallosta on veden peitossa, mutta makeaa vettä on saatavilla rajoitetusti. Liikenne voi siirtyä öljystä toiseen energiamuotoon, mutta vettä ei voi korvata. Vesi onkin maailman tärkeimpiä raaka-aineita.

Vesi kasvumarkkinana: tulevaisuuden raaka-aine

Tulevaisuuden investointitrendeihin kuuluu sähköisen liikkuvuuden ja tekoälyn kaltaisten teknologioiden lisäksi myös vesi – sininen kulta. Vaikka 70 prosenttia maapallosta on veden peitossa, makean veden ja puhtaan juomaveden saatavuus on hyvin rajallista. Toisin kuin öljyä, vettä ei voi korvata millään. Maailman kasvavalle väestölle se on yksi tärkeimmistä raaka-aineista, ja sen merkitys kasvaa vuosi vuodelta ilmastonmuutoksen vuoksi. Maailmalla iso osa väestöstä on kärsinyt kasvavasta vesipulasta jo vuosien ajan. Kasvavan ihmiskunnan juomaveden saantia pidetään yhtenä 21. vuosisadan tärkeimmistä tehtävistä.

Vesiosakkeiden kuplivat voitot

Ei siis ihme, että vesimarkkinat saavat yhä enemmän huomiota myös pörssissä. Chicago Mercantile Exchange (CME) -futuuripörssi on käynyt vuoden 2020 lopusta lähtien kauppaa vesifutuureilla, jonka sopimukset kattavat noin 12,3 miljoonaa litraa vettä. Myös vesiosakkeet ovat viime vuosina kasvaneet keskimääräistä paremmin. Tämä trendi todennäköisesti jatkuu. Veden niukkuus takaa sen, että vesiosakkeet ovat sijoittajien huomion keskipisteenä vuonna 2022 ja myös sen jälkeen.

Eettiset sijoitukset veteen: vesiosakkeisiin sijoittaminen hyvällä omatunnolla

Sijoittajana on mahdollista sijoittaa joihinkin vesiosakkeisiin hyvällä omatunnolla. Veteen sijoittaminen ei tarkoita heikompiosaisen väestön tai luonnonkatastrofien hyväksikäyttöä monopolihintojen avulla. Sen sijaan, nämä yritykset keskittyvät ympäristöystävällisiin ja edistyksellisiin teknologisiin ratkaisuihin veden puhdistamista, suodattamista, suolanpoistoa tai tehokasta peltokastelua varten. Täten nämä yritykset yrittävät vähentää veden niukkuutta ja lisätä saatavilla olevan makean veden määrää.

2,2 miljardilla ihmisellä ei ole mahdollisuutta saada puhdasta juomavettä

Väestönkasvun, ilmastonmuutoksen, aavikoitumisen, vesi-intensiivisen elintason ja ympäristön pilaantumisen kaltaiset tekijät tekevät vedestä yhä niukemman resurssin. Vaikka veden kulutus henkeä kohti kasvaa teollisuusmaissa jatkuvasti, UNICEFin mukaan noin 2,2 miljardilla ihmisellä maailmassa ei ole mahdollisuutta saada puhdasta juomavettä. Tämä vastaa lähes 30 % maapallon väestöstä. Valitettavasti ennusteiden mukaan tämä määrä saattaa kaksinkertaistua 2050-lukuun mennessä. Nykyään erityisesti kolmannen maailman maissa tai kehitysmaiden maaseutualueilla noin 800 miljoonalla ihmisellä ei ole edes perusvesihuoltoa. Tämä on dramaattista myös siksi, että ilman vettä hygienia kärsii, ja taudit leviävät erityisen nopeasti. Yhdistyneiden Kansakuntien mukaan vuoteen 2030 mennessä vesi-infrastruktuuriin olisi investoitava vuosittain noin 114 miljardia Yhdysvaltain dollaria, jotta trendiin voitaisiin vaikuttaa. Valitettavasti kehitysmailla tähän ei ole riittävästi varaa ja teollisuusmailla poliittista tahtoa, joten todellisuudessa vain pieni osa tarvittavasta summasta investoidaan vuosittain.

Veden maailmanlaajuisesti kasvava kysyntä

YK on arvioinut myös, että maailman väestö tulee käyttämään noin 40 % enemmän vettä vuonna 2025 vuoteen 2015 verrattuna. Veden kysyntää nostaa kasvavan väestön lisäksi muuttuneet ruokavaliot ja elämäntavat. Keskiluokka kasvaa useissa valtioissa, ja moni omaksuu länsimaalaisen elämäntavan. Teollisuusmaiden asukkaat käyttävät noin 10 kertaa enemmän vettä kuin kehittyvien- ja kehitysmaiden asukkaat. Toiveet merkittävästi tehokkaammista vedenjakelu- ja käsittelyteknologioista kohdistuvatkin yksityiselle sektorille. Ennen yritysanalyyseja on hyvä kuitenkin analysoida kansainvälistä tilannetta hieman pidemmälle.

Vesipula: kuivuvat joet ja vähenevät pohjavedet

Ilmastonmuutoksesta johtuen, kuivakaudet ympäri maailman ovat pidentyneet vesisateiden muuttuessa harvemmiksi ja rajummiksi. Kuivuus on yleistynyt osaltaan myös metsien, ja erityisesti sademetsien, kaatamisen seurauksena. Metsillä on tärkeä rooli veden kiertokulussa. Metsät avustavat sateen syntymisessä, sekä auttavat vettä sitoutumaan maaperään. Metsät vähentävätkin kuivuutta, ja niiden ylenmääräinen hakkuu aiheuttaa kuivakausien pitenemistä, maaperän eroosiota, aavikoitumista sekä pahenevia tulvia. Paheneva ongelma on myös kuivuvat joet. Seurauksena on vesivarastojen ja pohjavesien raju väheneminen. Väestömäärän kasvu ja elintason nousu on vaikeuttanut kysynnän kattamista. Kuivuuden seurauksena uusia kaivoja joudutaan kaivamaan entistä syvemmälle, ja juomavettä joudutaan siirtämään entistä pidempien matkojen päähän.

Kamppailu vedestä johtaa yhä useammin konflikteihin

Vesipulaa pahentaa maanviljelyn, teollisuuden ja energiantuotannon kasvava makean veden tarve. Valtavien patojen rakentamisella yritetään monin paikoin turvata vesivarastot kotimaista maataloutta, teollisuutta sekä energiantuotantoa varten. Tämä vaikeuttaa elämää alajuoksulla sijaitsevissa maissa, koska joista otetaan valtavia määriä vettä valtavia patoja ja altaita varten. Patojen rakentaminen ja keinokastelujärjestelmien käyttö synnyttääkin helposti kiistoja eri valtioiden välille. Esimerkiksi lähes puolet maailman väestöstä on riippuvainen Himalajan vuoristossa virtaavista joista, kuten Brahmaputrasta, joka on yksi Gangesin tärkeimmistä sivujoista. Kilpailu vedestä onkin johtanut kasvaviin jännitteisiin ja ratkaisemattomiin rajakonflikteihin kahden ydinasevaltion, Intian ja Kiinan, välillä. Vesivarojen saatavuus voi johtaa yhä vakavampiin kiistoihin ilmaston lämpenemisen aikana. Myös Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa on riitoja, jotka johtuvat esimerkiksi äskettäin käyttöön otetusta Etiopian Niilin Grand Ethiopian Renaissance Dam -padosta. Etiopia on jo vuosia kiistellyt naapurimaidensa Egyptin ja Sudanin kanssa, koska esimerkiksi Egypti kattaa yli 90 prosenttia vedentarpeestaan tästä maailman pisimmästä joesta. Myös fossiiliset pohjavesivarastot, jotka kattavat vedenkulutuksen monissa suhteellisen kuivissa maailman maissa, ehtyvät todennäköisesti viimeistään muutamassa vuosikymmenessä.

CME on lanseerannut futuurisopimuksen vedelle

Lukuisien hyödykkeiden, kuten kullan, öljyn, puuvillan, puun tai vehnän lisäksi CME:n futuuripörssi on tarjonnut vuoden 2020 lopusta lähtien futuurisopimusta myös vedestä. Tämän uuden vesifutuurin sopimukset kattavat noin 12,3 miljoonaa litraa vettä, ja sen tarkoituksena on antaa esimerkiksi teollisuusyrityksille ja maanviljelijöille mahdollisuus suojautua veden mahdollisesti suurilta hintavaihteluilta. Kuivuusjaksot ja metsäpalot aiheuttavat usein veden hinnan räjähdysmäisen nousun, erityisesti keskikesällä, jolloin maatalouden vedentarve on suurimmillaan. Maanviljelijä voi esimerkiksi ostaa vesitermiinejä talvella, kun hinnat ovat alhaiset, ja suojautua näin hintojen nousulta. Lopputulos on se, että hintavaihtelut tasoittuvat tällä tavoin jonkin verran. Vesifutuurien käyttöönottoa on kuitenkin myös arvosteltu voimakkaasti. Jos isot sijoittajat spekuloivat hinnankorotuksilla laajamittaisesti, sillä voi olla merkittävä vaikutus myös veden maailmanmarkkinahintoihin. Ajatus siitä, että hedge-rahastot, pankit tai muut suursijoittajat keräävät voittoja, jos veden hinta nousee jyrkästi jopa maailman köyhemmillä alueilla, on varmasti eettisesti vahvasti kyseenalaistettava. Vesikriisit tai mellakat voivat olla seurausta siitä, että keinottelu nostaa hintoja liikaa futuuripörsseissä. Asiantuntijoiden mukaan hinnat määräytyvät kuitenkin jatkossakin ensisijaisesti alueellisen tarjonnan mukaan. Vettä ei myöskään voida kuljettaa suuria määriä yhtä helposti kuin muita hyödykkeitä.

Miten veteen voi sijoittaa?

Vesi-infrastruktuurin, kuten esimerkiksi sen pumppaamisen, puhdistamisen ja jakelun, merkitys on kasvanut myös teollistuneissa maissa. Vedenkäyttö on lisääntynyt, mutta infrastruktuuri on usein vanhentunutta erityisesti putkistojen osalta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Saksassa tullaan tarvitsemaan valtavia investointeja asian korjaamiseksi. Myös Suomessa putkistoista noin 12 % on erittäin huonossa kunnossa. Yksityissijoittajalle on olemassa lukuisia sijoitusvaihtoehtoja liittyen innovatiivisiin ja kestäviin teknologisiin ratkaisuihin. Veteen voi sijoittaa käyttäen sekä ETF-rahastoja että yksittäisiä osakkeita.

Sijoittaminen vesi-ETF-rahastoihin

Vesi-ETF-rahastoista Lyxor World Water UCITS ETF-rahaston rahastovolyymi on tällä hetkellä noin 1,2 miljardia euroa. Vertailuindeksinä toimii World Water Index, joka seuraa maailman 30 suurimman vesi-infrastruktuurin, vedenkäsittelyn ja -huollon alalla toimivaa yritystä. Yritystä voidaan harkita sijoituskohteeksi, jos vähintään 40 prosenttia sen myynnistä tulee vesialan liiketoiminta-alueilta. ETF-rahaston kokonaistuotto oli noin +67 % maaliskuusta 2017 maaliskuuhun 2022, eli noin viiden vuoden ajalta. Toinen vaihtoehto on iShares Global Water UCITS ETF, jonka arvo on noin 2,3 miljardia dollaria. Tämä vesi-ETF sijoittaa 50 vesiosakkeeseen, joita S&P Global Water 50 -indeksi seuraa, ja sen kokonaistuotto oli +87 % maaliskuusta 2017 maaliskuuhun 2022.

Vesi-ETF Kaupankäyntitunnus ISIN Valuutta
Lyxor World Water UCITS ETF LYM8 FR0010527275 EUR
iShares Global Water UCITS ETF IQQQ IE00B1TXK627 USD

Aktiivisesti hoidetut vesirahastot

Veteen liittyen on olemassa myös aktiivisesti hoidettuja sijoitusrahastoja. Esimerkiksi Pictet-Water, jonka arvo on 8,6 miljardia euroa, keskittyy kestäviin yrityksiin ja hylkää esimerkiksi yritykset, jotka myyvät pakattua vettä. Pictet-Waterin viiden vuoden tuoton ollessa +66 % Pictet-Water voi varmasti pysyä edellä mainittujen kahden vesi-ETF-rahaston vauhdissa. RobecoSAM Sustainable Water Fund keskittyy myös kestävään vesihuoltoon. Rahaston sijoitukset kattavat koko vesialan arvoketjun. Salkku sisältää sellaisten yritysten osakkeita, jotka toimivat esimerkiksi veden laadun, vedenkäsittelyn, kastelujärjestelmien ja jätevedenpuhdistamoiden sekä vesihuollon ja vesi-infrastruktuurin aloilla. Viimeisten viiden vuoden aikana sveitsiläisen sijoitusyhtiön rahasto on tuottanut noin +72 prosenttia. Aktiivisesti hallinnoitujen rahastojen epäedullisemman palkkiorakenteen vuoksi ETF:t ovat useimmille sijoittajille houkuttelevampi vaihtoehto. Lisäksi sijoittajien kannattaa harkita ETF-rahastojen lisäksi vesiosakkeita.

Vesirahasto Kaupankäyntitunnus ISIN Valuutta
Pictet-Water PBF7 LU0104884860 EUR
RobecoSAM Sustainable Water Fund OZWA LU0133061175 EUR

Kymmenen parasta vesiosaketta vuonna 2022

Alta löytyy luettelo kymmenestä listatusta vesialan osakkeesta, jotka keskittyvät veteen tai vesiteknologiaan.

Vesiosakkeiden luettelo:

Parhaat vesiosakkeet 2022 – Vesiosakevinkit

Alla esitellään luettelosta kolme erittäin mielenkiintoista vesiosaketta. Näillä osakkeilla voi sijoittaa innovatiivisiin vesiteknologioihin vuonna 2022. Yhden asian pitäisi kuitenkin olla sijoittajille selvä: Vesi-investointeja on syytä tarkastella pidemmällä aikavälillä, koska alan ongelmia (esimerkiksi heikkoa infrastruktuuria) ei ratkaista yhdessä yössä.

Vesiosakkeita ei voi verrata nopeasti kasvaviin teknologiayrityksiin, mutta ne ovat yleensä vähemmän suhdanneherkkiä. Kaikki kolme tässä esiteltyä vesiosaketta keskittyvät vesiteknologiaan, vedenkäsittelyyn ja vedenkäyttöön, ja ne saavat 80–100 prosenttia tuloistaan näiltä aloilta. Yritysten talousluvut on kerätty 30.3.2022.

Xylem (XYL): Älykkäitä vesiratkaisuja

Yhdysvaltalainen Xylem kuvailee itseään tehokkaan ja kestävän vesiteknologian maailmanlaajuiseksi johtajaksi. New Yorkissa sijaitseva, pörssissä noin 15,5 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoiseksi arvioitu yritys perustettiin vuonna 2011 teollisuuskonserni ITT:n vesiosastosta irtautumisen kautta. Xylem on erikoistunut veden kiertokulkuun liittyviin innovatiivisiin ratkaisuihin, joista se käyttää termiä “Smart Water”.

Innovatiiviset vedenkäsittely- ja suodatusjärjestelmät

Yrityksen toimialoihin kuuluvat veden ja jäteveden kuljetus, veden ja jäteveden käsittely, veden laadun analysointi, prosessien optimointi ja putkistojen kunnon analysointi. Xylem markkinoi veden ja jäteveden käsittely- ja ohjausjärjestelmiä yli 150 maassa. Yritys tarjoaa myös lämmönvaihtimia, sekoittimia ja suodatinjärjestelmiä vedenpuhdistukseen sekä innovatiivisia pumppuja, jotka kuljettavat vettä luotettavasti. Xylem asentaa myös anturiohjattuja ja ohjelmistopohjaisia tekniikoita vesihävikin vähentämiseksi sekä tekniikoita jätevedenkäsittelyn tehostamiseksi.

Xylem kehittää teollisuudelle puhdistusjärjestelmiä, jotka toimivat otsonin ja UV-valon kanssa. Näin voidaan tuottaa erittäin puhdasta vettä esimerkiksi lääketeollisuudelle. Lisäksi yritys tuottaa järjestelmiä tulvien ja muiden veteen liittyvien ympäristövahinkojen torjumiseen. Kalifornian suuren vesipulan aikana, jolloin esiintyi myös valtavia metsäpaloja, yhtiön teknologiaa käytettiin veden johtamiseen ja puhdistamiseen Colorado-joesta.

Kumppanuus Manchesterin kaupungin kanssa: enemmän huomiota globaaleihin vesiongelmiin

”Olemme tehneet useita yritysostoja viime vuosina laajentaaksemme (tuote)portfoliotamme ja tehdäksemme siitä todella älykkäitten vesiratkaisujen portfolion” sanoi yrityksen toimitusjohtaja Patrick Decker heidän nettisivuillaan löytyvässä haastattelussa. Yritys on mukana myös humanitäärisissä projekteissa Afrikassa ja Aasiassa, ja Xylem panostaa merkittävästi kestävään kehitykseen. Xylem on myös aloittanut yhteistyön Englannin valioliigan jalkapallojoukkueen, Manchester Cityn kanssa tunnuslauseella ”Let´s solve water”. Projektin tarkoituksena on lisättä tietoisuutta useiden maiden kasvavasta vesiongelmasta ja tukea avustusohjelmia. Projektin aikana on luotu näyttävä videoviesti veteen liittyen. Videon kulkee nimellä ”The Changing Room”, ja siinä esiintyy joukkueen pelaajista esimerkiksi Sergio Agüero, David Silva ja Ilkay Gündogan.

Myynnin ja voittojen maltillinen kasvu

Koronakriisiin asti Xylemin liikevaihto ja voitot kasvoivat tasaisesti lähes kaksinumeroisin luvuin. Koronavuosi aiheutti notkahduksen molemmissa tunnusluvuissa. Vuonna 2021 myynti kasvoi kuitenkin +6 % 4,9 miljardista dollarista 5,2 miljardiin dollariin. Osakekohtainen tulos nousi +21 % 2,06 dollarista 2,49 dollariin. Kuluvana vuonna 2022 liikevaihdon odotetaan kasvavan 3 % 5,3 miljardiin dollariin ja osakekohtaisen tuloksen 2,60 dollariin (+4 %). Tulevana vuonna 2023 analyytikoiden konsensus on 5,7 miljardin dollarin liikevaihto (+7 %) ja 3,25 dollarin osakekohtainen tulos (+25 %).

Neljännesvuosittainen osinko on tällä hetkellä 0,30 Yhdysvaltain dollaria eli vuositasolla 1,20 dollaria, joten Xylemin osinkotuotto on 85 Yhdysvaltain dollarin osakekurssilla melko maltillinen noin 1,4 prosenttia.

Kaavio: Pitkän aikavälin kasvutrendi
Xylemin osake
Xylemin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 19.4.2022.

Xylemin osake on pitkäaikaisessa noususuunnassa, ja se saavutti syksyllä 2022 uuden ennätyshinnan 138,78 Yhdysvaltain dollarin tasolla ennen voimakasta korjausliikettä, jonka aikana osake laski takaisin nykyiselle 86 Yhdysvaltain dollarin tasolle. Tämä johtui myös siitä, että yhtiö jäi hiljattain analyytikoiden odotuksista.

Xylemin osake: perusinvestointi vesisijoittajille

Xylem on terve, hyvin monipuolinen vesialan yritys, ja sitä pidetään jopa markkinajohtajana joillakin sektoreilla. Tästä syystä osake on helppo valinta vedestä kiinnostuneille sijoittajille, ja sitä voi myös pitää alan perussijoituksena. Syyskuusta alkaen tapahtunut hinnanlasku tarjoaa tällä hetkellä pitkän aikavälin sijoittajille houkuttelevan ostomahdollisuuden. Osake ei siltikään ole halpa, mutta ennemmin tai myöhemmin se todennäköisesti palaa kesän 2021 kaikkien aikojen korkeimpiin lukemiin.

Evoqua Water (AQUA): “puhdas” vesiosake

Evoqua Water kehittää innovatiivisia järjestelmiä ja teknologioita vedenkäsittelyyn ja desinfiointiin kunnille ja teollisuusyrityksille. Yrityksen tavoitteena on tarjota puhdasta vettä kaupunkeihin ja yhteisöihin maailmanlaajuisesti. Yhtiön käsittelyjärjestelmiä ja niihin liittyviä palveluja markkinoidaan kansainvälisesti yhteensä 170 tuotantolaitoksesta, toimistosta ja palvelukeskuksesta. Tytäryhtiöt sijaitsevat muun muassa Kanadassa, Englannissa, Intiassa, Australiassa, Etelä-Koreassa, Singaporessa ja Alankomaissa. Evoqua Waterilla on myös merkittävä tuotantolaitos Saksassa.

Siemensin entinen vedenkäsittelyosasto

Konsernin saksalaiset juuret ulottuvat yli 100 vuoden taakse: Siemens-konsernin vesiosasto Siemens Water Technologies siirtyi vuonna 2013 sijoittajien omistukseen 865 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla, ja neljä vuotta myöhemmin se listautui New Yorkin pörssiin nimellä Evoqua Water 18 dollarin liikkeeseenlaskuhintaan. Yrityksen nykyinen markkina-arvo on 5,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria, joten se on edelleen melko pieni Xylemiin verrattuna. Yritys, jonka pääkonttori sijaitsee nykyään Pittsburghissa, Yhdysvalloissa, keskittyy pääasiassa juoma- ja uima-allasveden, jäteveden ja teollisuusveden käsittelyyn.

Johtava markkina-asema Pohjois-Amerikassa

Omien tietojensa mukaan Evoqua Water on Pohjois-Amerikan markkinoiden suurin vedenkäsittelyjärjestelmien toimittaja, yli 200 000 laitoksen ja noin 38 000 asiakkaan johdosta. Pelkästään Yhdysvalloissa noin 30 prosenttia kaikista asennetuista käsittelyjärjestelmistä on peräisin tältä Siemensin entiseltä tytäryhtiöltä. Yritys valmistaa kuitenkin myös siirrettäviä, hätätapauksiin tarkoitettuja järjestelmiä.

Niiden avulla voidaan nopeasti tuottaa kiireellisesti tarvittavaa puhdasta vettä ja johtaa jätevesiä kriisi- ja katastrofitilanteissa. Tuotevalikoimaan kuuluu myös vedenkäsittelyn mittaus- ja säätötekniikkaa, UV-järjestelmiä, pumppuja sekä suodatinjärjestelmiä ja käsittelylaitoksia laboratorioissa käytettävää erittäin puhdasta vettä varten. Joillakin alueilla Evoqua Water kilpailee Xylemin kanssa.

Kaksinumeroinen voittojen kasvu viime vuosina

Vaikka myynti on kasvanut keskimäärin vain +2 prosenttia vuodessa kolmen viime vuoden aikana, voitot ovat kasvaneet paljon nopeammin, keskimäärin +28 prosenttia vuodessa.  Tilikaudella 2020/21 Evoqua Water ilmoitti liikevaihdon kasvavan vain hieman 1,43 miljardista dollarista 1,46 miljardiin dollariin ja tuloksen kasvavan +3 % 0,69 dollariin osakkeelta. Vuodelle 2021/22 analyytikot ennustavat 0,91 dollarin osakekohtaista tulosta ja 1,68 miljardin dollarin liikevaihtoa. Tulevana vuonna 2022/23 1,81 miljardin dollarin liikevaihdolla on tarkoitus saavuttaa 1,11 dollarin osakekohtainen tulos. Osinkoa ei ole vielä maksettu.

Kaavio: Nouseva trendi vuoden 2018 lopusta lähtien
Evoqua Waterin osake
Evoqua Waterin osakekurssi noin viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 14.4.2022.

Evoquan osake on ollut tasaisessa nousussa vuoden 2018 lopusta lähtien. Koronaromahduksen 7,09 dollarin pohjalukemista on nyt enemmän kuin palauduttu, sillä osake saavutti marraskuussa 2021 uuden 49,38 dollarin ennätyshinnan. Tällä hetkellä osakkeen hinta on 45 dollaria.

Evoqua Water: “Puhtaan” veden osuus kasvussa

Koronakriisin tuntuvista vaikutuksista huolimatta Evoqua Waterin liiketoiminnan tulos ja osakekurssin kehitys ovat olleet erittäin myönteisiä. Xylemin tavoin Evoqua Water on “puhdas” vesiyhtiö, jolla ei ole muita liiketoimintasegmenttejä. Siksi osake soveltuu erinomaisesti pitkäaikaisiin investointeihin vesialalla. Jos yritys onnistuu jatkamaan myynnin ja voittojen tasaista kasvua, osakekurssin pitäisi myös jatkaa nousua. Sijoittajat voivat käyttää kurssinousuja hyväkseen hankkiakseen pidempiaikaisia positioita.

Lindsay (LNN): tehokkaita kastelujärjestelmiä maatalouden tarpeisiin

Lindsay on vuonna 1955 Omahassa, Yhdysvalloissa perustettu yritys, joka sekä kehittää että valmistaa kastelu- ja vesihuoltojärjestelmiä maatalouteen. Yrityksen erittäin tehokkaat kastelutekniikat vähentävät vedenkulutusta ja maanviljelijöiden kastelukustannuksia. Kosteusantureilla varustetut lineaariset ja pyöreät kastelujärjestelmät käyttävät pilvipohjaista kastelunhallintaa varmistaakseen, että oikea määrä vettä ruiskutetaan tasaisesti kasveille ja maaperään oikeaan aikaan. Lindsayn järjestelmiä markkinoidaan nykyään lähes 100 maassa, ja yhdysvaltalainen yritys tuottaa 80 prosenttia liikevaihdostaan niiden avulla. Loput liikevaihdosta tulee infrastruktuurin toimialalta, jossa kehitetään ja markkinoidaan siirrettäviä suojakaiteita, liikenneturvallisuus- ja ohjausjärjestelmiä. Yhtiö on 1,7 miljardin Yhdysvaltain dollarin markkina-arvollaan Evoquan tavoin edelleen pieni yritys.

70 prosenttia maailman vedestä käytetään maatalouteen

Noin 70 prosenttia maailman vedenkulutuksesta käytetään maataloudessa. Aasian ja Afrikan kuivilla alueilla jopa 90 prosenttia makeasta vedestä tarvitaan nykyisin maatalousalueiden kasteluun. Tämä johtuu yhä pidemmistä kuivuusjaksoista ja toisaalta siitä, että kehittyvien maiden ja kehitysmaiden peltomaita kastellaan yleensä erittäin tehottomasti tulvakastelulla tai ojituksilla. Valtavat vesimäärät, jotka yleensä johdetaan joista tai pumpataan pohjavesikaivoista, haihtuvat tai valuvat käyttämättöminä pois. Tämä johtaa siihen, että kasvavalle väestöllä, erityisesti alajuoksulla sijaitsevilla alueilla, on käytettävissä yhä vähemmän vettä.

Lindsayn älykkäällä ja kestävällä kastelutekniikalla vesihäviöt voidaan minimoida, joten säästöpotentiaali on valtava. Loppujen lopuksi maataloudessa käytettävän veden hyötysuhde on maailmanlaajuisesti alle 40 prosenttia, joten noin 60 prosenttia vedestä voitaisiin käyttää joko viljelymaan lisäämiseen tai muihin tarkoituksiin.

Vakaa kasvu

Muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen talousluvut ovat viime vuosina olleet jälleen kunnioitettavia. Kaiken kaikkiaan liikevaihto kasvoi keskimäärin 6 prosenttia kolmen viime vuoden aikana, kun taas voitot kasvoivat 31 prosenttia vuodessa. Vuosien 2020/21 liikevaihto kasvoi +20 % edellisvuoden 475 miljoonasta dollarista 568 miljoonaan dollariin ja tulos kasvoi +9 % 3,56 dollarista 3,88 dollariin osaketta kohden. Kuluvana vuonna analyytikot odottavat osakekohtaisen tuloksen nousevan 4,68 dollariin 702 miljoonan dollarin liikevaihdolla (+24 %). Tulevalle vuodelle 2022/23 konsensus on 716 miljoonan dollarin liikevaihto (+2 %) ja 5,59 dollarin osakekohtainen tulos (+19 %).

Lindsay maksaa tällä hetkellä neljännesvuosittaista osinkoa 0,33 Yhdysvaltain dollaria, mikä osakkeen nykyisellä 154 Yhdysvaltain dollarin hintatasolla merkitsee maltillista, alle 1 prosentin osinkotuottoa.

Kaavio: Osakekurssi on ollut nousussa kolmenkymmenen vuoden ajan
Lindsayn osake
Lindsayn osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 14.4.2022.

Lindsayn osake saavutti kesällä 2021 uuden 179,27 dollarin ennätyshinnan ennen voimakasta korjausliikettä. Osake on kuitenkin pysynyt nousujohteisena vuodesta 2009 lähtien. Tammikuun lopun 118 dollarin väliaikaisen alamäen jälkeen osakkeen hinta on ollut viime viikkoina jälleen nousussa. Tällä hetkellä Lindsayn osakkeella käydään kauppaa noin 154 dollarilla.

Lindsay: Spekulatiivinen osake rohkeille sijoittajille

On arvioitu, että maanviljelijöiden on ruokittava 8,5 miljardia ihmistä ympäri maailmaa vuoteen 2030 mennessä. Lindsayn kaltaisilla yrityksillä, jotka mahdollistavat veden tehokkaamman käytön, on siksi erinomaiset pitkän aikavälin näkymät. Vaikka liiketoiminta on ollut hieman vaisua edellisinä vuosina, osakekurssi on nousussa, eikä syyttä; Lindsayn liiketoiminta on viime aikoina piristynyt huomattavasti. Koska maatalouden raaka-aineiden ja elintarvikkeiden hinnat ovat viime aikoina nousseet voimakkaasti yleisen inflaatiodynamiikan ja Ukrainan sodan vuoksi, maanviljelijöillä on pian taas enemmän investointipääomaa käytettävissä. Rohkeat sijoittajat käyttävät spekulatiivisen osakkeen takaiskuja ostaakseen yritystä ja lyödäkseen vetoa pitkän aikavälin nousujohteisen trendin jatkumisesta.

Johtopäätös: Vesiosakkeet ovat varteenotettava tulevaisuuden sijoituskohde konservatiivisille sijoittajille

Yksi asia on selvä: vesiosakkeilla ei voida saavuttaa korkeita osinkoja eikä valtavia ylituottoja kuten esimerkiksi Applen tai Teslan kaltaisilla vahvoilla teknologiaosakkeilla. Teknologiasektorilla on kuitenkin usein myös riski, että nopeat teknologiset muutokset ravistelevat koko alaa. Vastaavaa ei ole odotettavissa vesialalla. Vesiosakkeet sopivat siksi paremmin konservatiivisille, pitkän aikavälin sijoittajille, jotka haluavat panostaa johdonmukaiseen kehitykseen. Vettä tarvitaan aina, ja erityisesti 20–30 vuoden kuluttua siitä voidaan joutua kilpailemaan kovasti. Kuten aina sijoittamisessa, vesiosakkeidenkin kohdalla kannattaa muistaa riittävä hajautus.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart