Platinaan sijoittaminen
Vuoden 2021 alussa platinan hinta nousi monivuotiseen huippuunsa, noin 1 300 dollariin, mikä auttoi platinan tuottajien osakkeita nousemaan. Jalometallin hinta on kuitenkin jo kahden vuoden ajan ollut 850 ja 1 100 dollarin välillä. Mielenkiintoinen kysymys onkin, voiko platinan hinta lähteä uudestaan nousuun?
Tässä artikkelissa tarkastellaan platinan näkymiä ja esitellään kiinnostavia platinaosakkeita. Niiden avulla sijoittajat voivat hyötyä platinan hinnan mahdollisesta uudesta noususta ja mahdollisesti suojata salkkua inflaatiolta hajautuksen avulla. Artikkelista löytyy kymmenen parasta platinaosaketta, joista kolme esitellään tarkemmin.

Platina on menettänyt entisen kiiltonsa

Jalometalli platinaa pidettiin pitkään luksusvaihtoehtona kullalle. Tämä näkyy myös kulttuurissa; esimerkiksi jokainen muusikko myy albumiaan ennemmin platinan kuin kullan edestä. Viime vuosina tämä järjestys ei kuitenkaan ole enää pitänyt paikkaansa jalometallien hintojen kohdalla, koska platinan kysyntä on vähentynyt erityisesti autoteollisuudessa.

Platinan markkinahinta
Platinan markkinahinta 30.12.1999 ja 20.3.2023 välillä. Lähde: Marketmaker pp4.

Platinan kysyntä kasvaa: tarjonnan odotetaan jäävän jälkeen

World Platinum Investment Councilin (WPIC) lukujen mukaan platinan kysyntä on laskenut tasaisesti 2013 vuoden 8,5 miljoonasta unssista 6,5 miljoonaan unssiin vuonna 2021. Alhaisinta kysyntä oli, kun autoteollisuuden tuotanto hidastui jyrkästi puolijohteiden tilapäisen puutteen vuoksi. Kun tilanne helpottui vuoden 2022 aikana, jolloin myös Kiina poisti ankarat koronarajoitteet, platinan kysyntä kasvoi jälleen voimakkaasti. Pelkästään vuonna 2022 kysyntä nousi +24 prosenttia 8,0 miljoonaan unssiin. Koska kysynnän odotetaan pysyvän korkeana kaivosten tuotannon laskiessa, WPIC odottaa platinan tarjonnan olevan yli 0,5 miljoonaa unssia alijäämäinen vuonna 2023, kun se on ollut kaksi vuotta ylijäämäistä. Tämä kysynnän ja tarjonnan epäsuhta voi nostaa platinan hintaa.

Mitä platinaosakkeita kannattaa ostaa?

Platinaosakkeisiin (kuten kaikkiin raaka-aineosakkeisiin) sijoittavien tulisi varmistaa, että kyseinen yritys tuottaa jo platinaa. Kaivososakkeiden kohdalla monet pienet yritykset kertovat lupaavista esiintymistä, mutta niillä on vielä pitkä ja hyvin epävarma matka tuottavaan liiketoimintaan. Sijoittajan kannattaakin todennäköisesti välttää pienimpiä kaivosyhtiöitä.

Pörsseistä ympäri maailman löytyy lukuisia raaka-aineyhtiöitä, jotka louhivat platinaa useiden muiden raaka-aineiden lisäksi. Tämä johtuu siitä, että platina on usein muiden metallien tuotannon sivutuote. Vuoden 2023 kymmenen parhaan platinaosakkeen listalta löytyy sellaisten yhtiöiden osakkeita, jotka saavat ainakin suuren osan tuloistaan platinasta. Näistä platinaosakkeista kolme esitellään tarkemmin alla.

Lista kymmenestä parhaasta platinaosakkeesta:

Loading ...
Company name ISIN Symbol Currency Last trade price
Northam Platinum Holdings Ltd ZAE000298253 NHM ZAR 6,85
Anglo American Platinum Ltd ZAE000013181 AMS ZAR 39,90
Impala Platinum Holdings Limited ZAE000083648 IMP ZAR 4,88
African Rainbow Minerals ZAE000054045 ARI ZAR 9,70
Sibanye Stillwater ZAE000259701 SSW EUR 1,30
Wheaton Precious Metals Corp. CA9628791027 WPM USD 52,67
Vale SA (ADR) US91912E1055 VALE USD 11,85
Glencore PLC JE00B4T3BW64 GLEN GBP 5,51

Parhaat platinaosakkeet

Näillä platinaosakkeilla sijoittaja voi yrittää hyötyä platinan hinnan mahdollisesta noususta.

Anglo American Platinum (AMS)

Anglo American Platinum (ISIN: ZAE000013181 – Kaupankäyntitunnus: AMS – Valuutta: ZAR) on maailman suurin jalometallintuottaja. Yhtiön markkinaosuus on noin kolmannes 1,65-1,85 miljoonan platinaunssin vuosituotannolla. Lisäksi yhtiötä pidetään alan kustannusjohtajana sen koon vuoksi. Anglo American Platinum (lyhyesti Amplats) tuottaa myös noin 1,2 miljoonaa unssia palladiumia vuodessa, tehden siitä maailman toiseksi suurimman palladiumin tuottajan. Louhittujen metallien lisäksi konserni toimittaa lukuisille asiakkailleen myös kierrätysmetallituotteita.

Anglo American Platinumilla on Etelä-Afrikassa useiden tuottavien kaivoksien lisäksi sekä sulattoja ja jalostamoita. Se voi hyödyntää suurinta tunnettua platinavarantoa, Merensky Reefiä Bushveld-kompleksissa Etelä-Afrikassa. Lisäksi yrityksellä on tarvittaessa käytettävissä joitakin korkealuokkaisia platinavarantoja, joiden pitäisi taata myös platinan ja palladiumin taloudellisesti kannattava tuotanto tulevina vuosina. Pörssissä noin 14 miljardin euron arvoiseksi arvioidun yhtiön sivutuotteita ovat rodium, rutenium, iridium ja osmium. Noin 38 prosenttia konsernista kuuluu emoyhtiölle, raaka-ainejätti Anglo Americanille.

Suhteellisen edullinen, mutta spekulatiivinen osake osinkojen metsästäjille

Vuonna 2022 liikevaihto laski -24 % 164 miljardiin randiin (noin 8,3 miljardiin euroon) metallien hintojen laskun vuoksi. Vastaavasti myös osakekohtainen tulos laski -38 % 187 randiin (noin 9,45 euroon). Tästä 115 randia (noin 5,81 euroa) jaettiin osinkona osakkeenomistajille. Osakkeen tämänhetkisellä 53 euron hinnalla tämä merkitsee korkeaa, lähes 11 prosentin osinkotuottoa. Vuoden 2022 lopussa yhtiöllä oli pankkitilillään mukava, lähes 28,2 miljardin randin (noin 1,41 miljardin euron) käteispuskuri.

Anglo American Platinumin tuotannon pyöriessä täyttä vauhtia, yhtiön tuloksen pitäisi olla kunnollinen, jos metallien hinnat pysyvät vakaina vuonna 2023. Kilpailijoihin verrattuna edullisen kustannusrakenteen pitäisi vaikuttaa myös myönteisesti tulokseen. Yhtiö odottaa louhivansa 3,6–4,0 miljoonaa unssia platinaryhmän metalleja.

Anglo American Platinumin osake
Anglo American Platinumin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 31.3.2023.

Amplatsin osake romahti jyrkästi 2022 vuoden 157,60 euron huippulukemista noin 53 euroon. Tässä hintaluokassa volatiili osake on kiinnostava spekulatiivisille sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita myös osingoista. Mikäli platinan ja palladiumin hinnat alkavat jälleen nousta, myös Amplatsin osakekurssin pitäisi seurata perässä.

Impala Platinum (IMP)

Illovossa, Etelä-Afrikassa sijaitseva kaivosyhtiö Impala Platinum (ISIN: ZAE000083648 – Kaupankäyntitunnus: IMP – Valuutta: ZAR) on yksi maailman suurimmista platinan tuottajista. Impala Platinum (lyhenne Implats) louhii Anglo American Platinumin tavoin Etelä-Afrikan Bushveld-kompleksissa, minkä lisäksi sillä on kaksi kaivosta Great Dyke -alueella Zimbabwessa. Viimeksi yhtiö tuotti tilikaudella 2021/22 noin 3,1 miljoonaa unssia jalostettuja platinaryhmän metalleja. Tähän sisältyi noin 1,5 miljoonaa unssia platinaa, 1,1 miljoonaa unssia palladiumia ja 177 000 unssia rodiumia. Yhtiö valmistelee parhaillaan pienemmän kilpailijansa Royal Bafokeng Platinumin strategista hankintaa.

Metallien hintojen lasku on vaikuttanut yritykseen negatiivisesti

Vuonna 2021/22 metallien hinnat laskivat, minkä vuoksi yhtiön liikevaihto laski -9 % 129,6 miljardista randista (noin 6,55 miljardia euroa) 118,3 miljardiin randiin (noin 5,98 miljardia euroa). Myös voitto laski vastaavasti -31 prosenttia 47,9 miljardista randista (2,42 miljardia euroa) 33,1 miljardiin randiin (noin 1,67 miljardia euroa). Osakekohtainen tulos laski 60 randista (noin 3,03 euroa) 38,6 randiin (noin 1,95 euroa).

Yhtiön omavaraisuusaste on 76 prosenttia ja kassavarat 26,5 miljardia randia (noin 1,34 miljardia euroa), joten sen kaivoksien rahoitus on turvattu myös pidemmällä aikavälillä. Kuluneelta tilikaudelta jaettiin osinkoa 15,75 randia (noin 0,80 euroa), joten Implatsin osakkeen osinkotuotto on nykyisellä 8,6 euron osakekurssilla vahva 9,3 prosenttia. 2022/23 tilikaudelta yhtiön johto odottaa platinaryhmän metallien tuotannon olevan 3-3,15 miljoonaa unssia.

Impala Platinumin osake
Impala Platinumin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 31.3.2023.

Amplatsin osakkeen tavoin myös Implatsin osake on ollut laskussa. Vuoden 2022 alussa osakekurssi kävi  korkeimmillaan 17,70 eurossa osakkeelta, mistä se on puolittunut tämän hetkiseen noin 8,66 euroon. Nykyisellä osakekurssilla yhtiön markkina-arvo on noin 7,4 miljardia euroa.

Implatsin osake on erittäin mielenkiintoinen, mutta myös hyvin spekulatiivinen sijoituskohde. Platinan hinnan noustessa Impala Platinumin pitäisi olla yksiä suurimmista voittajista platinaosakkeiden joukosta. Osakkeen ostamista voisi harkita esimerkiksi 8-9 euron hintavälillä. Kuten kaikkien hyödykeosakkeiden kohdalla, sijoittajan pitää varautua korkeaan volatiliteettiin, joten sijoitusten koko on suositeltavaa pitää kohtuullisena.

Sibanye Stillwater (SSW)

Westonariaan, Etelä-Afrikkaan sijoittautunut Sibanye Stillwater (ISIN: ZAE000259701 – Kaupankäyntitunnus: SSW – Valuutta: ZAR) on Etelä-Afrikan suurin kullan tuottaja. Yhtiö nousi top 3 -tuottajaksi platinan ja palladiumin kohdalla hankkimalla ensin Aquariuksen vuonna 2016 ja Lonminin kesäkuussa 2019.

Kaivoskonsernilla on yhteensä viisi kultakaivosta Etelä-Afrikassa. Platinaa louhitaan Rustenburgissa Etelä-Afrikassa ja Stillwaterissa Yhdysvalloissa, josta yhtiö louhii myös palladiumia. Yhdysvalloissa on myös suuri kierrätyslaitos PGM-metallien (PGM = platinaryhmän metallit) talteenottoa varten. Lisäksi yhtiö omistaa Etelä-Afrikassa uraaniesiintymiä, joita ei kuitenkaan louhita, koska uraanin hinta on tällä hetkellä vielä liian alhainen.

Mielenkiintoinen osake spekulatiivisille sijoittajille

Koko 2022 vuonna Sibanye Stillwater tuotti yhteensä 2,45 miljoonaa unssia platinaryhmän metalleja ja kierrätti noin 600 000 unssia. Platinan osuus tuotannosta on noin puolet, palladiumin noin 40 % ja rodiumin loput PGM-metalleista. Vuonna 2022 liikevaihto laski -20 % 172 miljardista randista (noin 8,7 miljardia euroa) 138 miljardiin randiin, mikä johtui pääasiassa metallien hintojen heikentymisestä. Osakekohtainen tulos puolittui 12,72 randista (noin 0,64 euroa) 6,5 randiin (noin 0,33 euroa). Tästä maksettiin osakkeenomistajille osinkoa yhteensä 2,60 randia (noin 0,13 euroa). Johdon mukaan vähintään 25-35 prosenttia voitoista maksetaan osakkeenomistajille osinkoina myös tulevina vuosina.

Sibanye Stillwaterin osake
Sibanye Stillwaterin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 31.3.2023.

Kahden muun esitellyn osakkeen tavoin myös Sibanye Stillwaterin osake on hyvin epävakaa. 2022 vuoden alussa nähdyn 4,84 euron huippulukeman jälkeen osakekurssi on laskenut takaisin alle 2 euron hintaan. Nykyisellä 5,5 miljardin euron markkina-arvolla yhtiö on tällä hetkellä kohtuullisesti hinnoiteltu. Lähivuosina yhtiö voi nousta maailman suurimmaksi platinan tuottajaksi, erityisesti jos kierrätysplatina lasketaan mukaan. Spekulatiivisille sijoittajille osake voi olla kiinnostava esimerkiksi 1,80-2 euron välillä.

Sijoittaminen platina-ETF-rahastoihin tai platina-ETC:hin

Platina-ETF:t tai platina-ETC:t (Exchange Traded Commodities) voivat olla sijoittajille kiinnostavia, vaikka niiden volyymi on paljon pienempi kuin esimerkiksi vastaavien kultaan tai hopeaan perustuvien sijoitustuotteiden volyymi. Alle on listattu kaksi esimerkkiä platinaan perustuvista sijoitustuotteista. ETC:den kohdalla on erityisen tärkeää huomioida, että ne ovat todellisuudessa velkapapereita. Tästä johtuen niihin liittyy liikkeeseenlaskijariski.

  • iShares Physical Platinum ETC (ISIN: IE00B4LHWP62 – Kaupankäyntitunnus: PPFC – Valuutta: USD)
  • Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETC (ISIN: DE000A1EK0H1 – Kaupankäyntitunnus: XAD3 – Valuutta: EUR)

Johtopäätös platinaosakkeista: Hintojen lasku tarjoaa spekulatiivisia sijoitusmahdollisuuksia

Platinaosakkeet nousivat alun perin voimakkaasti koronaromahduksen jälkeen. Autoteollisuuden sirupula aiheutti kuitenkin hinnan laskun, kun uusia autoja pystyttiin tuottamaan kysyntää vähemmän vuonna 2021. Autoteollisuus käyttää platinaa katalysaattoreihin, ja hinnan laskiessa yhtiöiden varastot täyttyivät.

Nyt kun puolijohdepula on hälvennyt, platinan näkymät ovat kirkastuneet huomattavasti. Kuten artikkelissa mainittiin, platinan tuotannon odotetaan laskevan ja toisaalta kysynnän kasvavan. Mikäli tarjonnan alijäämää ei pystytä kompensoimaan varastojen purkamisella, platinan hinta voi nousta. Platinaosakkeiden hinnat ovat olleet viime aikoina laskussa, joten spekulatiiviset ja korkeita riskejä sietävät sijoittajat voivat yrittää hyödyntää tilannetta pidemmän aikavälin sijoituksiin.

Haluatko sijoittaa platinaosakkeisiin?

LYNXin kautta voit käydä kauppaa lukuisilla osakkeilla, suoraan yhtiöiden kotipörsseissä. Näin voit hyötyä suuresta kaupankäyntivolyymista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista. LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile kaupankäyntihintojamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustan kautta.

Lähteet:

World Platinum Investment Council (20.03.2023); https://platinuminvestment.com/supply-and-demand/platinum-quarterly

Anglo American Platinum (20.02.2023); https://www.angloamericanplatinum.com/investors

Implats (20.02.2023); https://www.implats.co.za/investor-overview.php Sibanye Stillwater (20.02.2023); https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart