Artikkelissa esitellään parhaat platinaosakkeet, jotka voivat hyötyä platinan uudesta noususuhdanteesta vuonna 2022 ja sen jälkeen.

Artikkelissa esiteltävät yritykset ovat nousseet vahvasti viime vuosina. Syyskuun 2019 jälkeen, Anglo American Platinumin osakkeet nousivat parhaimmillaan +206 %, Impala Platinumin +261 % ja Sibanye Stillwaterin +359 %. Osakkeet, kuten myös kuten platinan hinta, nousivat jälleen jyrkästi koronaromahduksen jälkeen. Vuoden 2022 alussa, Ukrainan sodan alkamisen jälkeen, saavutettiin uusia huippulukemia ennen jyrkkää korjausliikettä. Pitkällä aikavälillä kaikki kolme osaketta tarjoavat sijoittajille lupaavia tuottomahdollisuuksia.

Jalometalli platinaa pidettiin pitkään kullan ylellisyysvaihtoehtona. Tämä näkyy myös kulttuurissa, sillä esimerkiksi jokainen artisti myy ennemmin platinan kuin kullan edestä levyjä. Viime vuosina tämä järjestys ei kuitenkaan enää pitänyt paikkaansa ainakaan hinnan osalta, koska platinan kysyntä väheni erityisesti autoteollisuuden taholta ja sen merkitys väheni huomattavasti. Tässä artikkelissa tarkastellaan, voiko tilanne muuttua uudelleen ja millaisia sijoitusmahdollisuuksia sijoittajille on tarjolla.

Mitä sijoittajan on tiedettävä platinasta

Platinan hintakehitys: kriisivuosien jälkeen jälleen nouseva trendi

World Platinum Investment Councilin (WPIC) lukujen mukaan kysyntä on laskenut tasaisesti vuoden 2013 8,5 miljoonasta unssista 7,7 miljoonaan unssin vuonna 2020. Platinan tuotanto oli kuitenkin vuonna 2020 todellisuudessa kysyntää pienempi, joten hinnat vakiintuivat nopeasti ja alkoivat nousta maaliskuun 2020 notkahduksen jälkeen. Vuonna 2021 tarjonta oli WPIC:n mukaan 1,2 miljoonaa unssia ylijäämäinen, kun kysyntä oli 7,0 miljoonaa unssia. Vuonna 2022 ylitarjonnan odotetaan lähes puolittuvan ja olevan noin 652 000 unssia. Tähän ennusteeseen liittyy kuitenkin suurta epävarmuutta Ukrainan sodan vuoksi, sillä Venäjän osuus maailman platinan tarjonnasta on noin 10 prosenttia. Venäjän tuotannon eristämisellä voi siten olla merkittävä vaikutus platinamarkkinoihin.

Jalometallien hinnat alimmalla tasolla vuosiin

Toisin kuin palladium, joka on noussut uskomattomat +1 800 prosenttia 164 dollarista uusiin kaikkien aikojen huippuihin 3 178 dollariin viimeisten 13 vuoden aikana, platina laski koronakriisin aikana jopa hetkeksi alle 750-800 dollariin, joka on vuoden 2008 alin taso. Vuoden 2008 alussa vallinneesta edellisestä yli 2 300 dollarin huippuhinnasta laskettuna platina lähti näin ollen valtavaan alamäkeen, ja platinan nykyhinta on edelleen jopa alle puolet silloisesta huipusta. Hinnaltaan heikoin jalometalli on kuitenkin kehittynyt vaikuttavasti koronan pohjalukemien jälkeen, ja vuoden 2021 alussa se kiipesi uuteen viiden vuoden huippulukemaan, noin 1 300 dollariin. Sen jälkeen platinan hinta on kuitenkin laskenut, ja se on tällä hetkellä alle 1 000 dollaria.

Historiallisesti platinan hinta on ollut noin 1:1 kullan kanssa, mutta tällä hetkellä platinan arvo on noin puolet kullan hinnasta.

Platinan uusi nousutrendi: Pidemmän aikavälin käänne?

Platinan hinta
Platinan hinnan kehitys 31.12.1999-25.4.2022. Lähde: TWS.

Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä tapahtuneen jyrkän romahduksen jälkeen, jolloin hinnat laskivat jopa alle vuoden 2008 alimman tason 600 Yhdysvaltain dollariin, alkoi aluksi voimakas hintaralli. Platinan hinta kaksinkertaistui vain yhden vuoden aikana, ja vuoden 2021 alussa se nousi ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen yli 1 250 dollariin. Tämänhetkinen korjausliike voi olla platinaan sijoittaville mahdollisuus päästä mukaan mahdolliseen pidemmän aikavälin nousutrendiin.

Platina raaka-aineena

Jalometalli platina (kemiallinen merkki Pt) on harmaanvalkoinen metallinen alkuaine, joka kuuluu platinaryhmään, johon kuuluvat myös palladium, iridium, osmium, rodium ja rutenium. Platina on suhteellisen raskas metalli, jolla on katalyyttisiä ominaisuuksia ja korkea korroosionkestävyys, se on muokattavissa ja erittäin harvinainen. Sulamis- ja kiehumispisteet ovat 1 768 ja 3 827 celsiusastetta, mitkä ovat huomattavasti korkeammat kuin hopealla tai kullalla.

Platinan vuosituotanto on alhaista

Harvinaisuutensa vuoksi platinaa louhitaan verrattain pieniä määriä, alle 200 tonnia vuodessa. Vuotuiset tuotantomäärät ovat viime aikoina laskeneet merkittävästi, ja ne laskivat 180 tonniin vuonna 2019 edellisvuoden 190 tonnista. Vuonna 2020 koronan vuoksi määrä laski edelleen noin 170 tonniin, ennen kuin 180 tonnin koronaa edeltävä taso saavutettiin jälleen viime vuonna 2021. Vertailun vuoksi mainittakoon, että kullan vuosituotanto on noin 3 000 tonnia. Platinaa esiintyy useimmiten alkuaineena, koska se ei ole juurikaan reaktiivinen. Tärkein jalometallin tuottajamaa on nykyään Etelä-Afrikka, jossa yli 70 prosenttia maailman platinatuotannosta tuotetaan niin sanotussa Bushveld-kompleksissa. Etelä-Afrikan jälkeen tulevat Venäjä 15 prosentin osuudella sekä Kanada ja Zimbabwe noin 5 prosentin osuudella. Pienempiä määriä valmistetaan myös Yhdysvalloissa. Puhtaita platinakaivoksia on vain Etelä-Afrikassa ja Zimbabwessa, ja useimmiten platina syntyy sivutuotteena esimerkiksi kuparin ja nikkelin tuotannossa.

Metallia pidettiin pitkään arvottomana ja hyödyttömänä

Muinaiset egyptiläiset käyttivät platinaa luultavasti ensimmäisen kerran noin 3 000 vuotta eaa., sillä sitä on löydetty pieniä määriä muinaisista egyptiläisistä koruista. Myöhemmin 1600-luvulla espanjalaiset törmäsivät Etelä-Amerikassa kullankaivuun sivutuotteena syntyneeseen platinaan, niin sanottuun “pesukultaan”. Koska metallilla ei tuolloin ollut mitään arvoa, sitä kutsuttiin halventavasti nimellä “platina”, joka käännettiin “pieneksi hopeaksi”, ja sitä heitettiin takaisin jokiin. Kullalla päällystettyjä platinakupariseoksia käytettiin kuitenkin pian laajamittaisesti kultakolikoiden väärentämiseen, koska niiden tiheys voitiin saada lähes täsmälleen samaksi.

Platina osoittaa arvonsa teollistumisessa

1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa platinasta valmistetut korut yleistyivät vähitellen Ranskassa, koska platinan oli jo todistettu olevan jalometalli. Myöhemmin Venäjällä jopa ensimmäiset kolikot, niin sanotut “platinaruplat”, valmistettiin tästä metallista. Vain vähän myöhemmin jalometallia käytettiin myös nousevassa teollisuudessa, esimerkiksi lennättimien kontaktimetallina. Thomas Edison käytti hehkulamppujensa hehkulankana platinalankaa. Platinaa on käytetty katalysaattorina 1900-luvun alusta lähtien, sillä aktivoituneena se pystyy absorboimaan vetyä, happea ja muita kaasuja suuria määriä. Autojen pakokaasut muunnetaan vedeksi ja hiilidioksidiksi nopeutetusti platinalla päällystetyn keramiikan avulla.

Lukemattomat käyttökohteet koruissa, teollisuudessa ja lääketieteellisessä teknologiassa

Harvinaisuutensa ja kestävyytensä vuoksi platinaa käytetään edelleen muun muassa korujen valmistukseen valkokullan seoksissa, mutta nykyään sitä pidetään ensisijaisesti teollisuusmetallina. Sinänsä sitä käytetään lähes lukemattomilla aloilla puhtaassa muodossaan tai seoksena. Platinaa käytetään esimerkiksi ajoneuvojen katalysaattoreissa, lämmittimissä, lentokoneturbiineissa, lasertulostimissa, elektroniikka- ja laboratoriolaitteissa, lannoitteissa sekä teknisissä materiaaleissa, kemikaaleissa ja petrokemian tuotteissa. Koska platinalla on jalometalleista paras yhteensopivuus elimistön kanssa, sitä käytetään laajamittaisesti myös lääketieteellisessä teknologiassa, esimerkiksi sydämentahdistimissa ja hammasimplanteissa, tai komplekseissa, esimerkiksi sisplatiinina kemoterapioissa. Noin 40 prosenttia platinan kysynnästä syntyy autojen katalysaattoreista, noin 25 prosenttia teollisuudesta, kemikaaleista ja lääketieteellisestä teknologiasta. 24 prosenttia platinasta käytetään koruissa. Vain noin 4 prosenttia käytetään sijoitustarkoituksiin, vaikkakin koronan jälkeen suuntaus on ollut jälleen selvästi nouseva.

Autoteollisuus: Palladium korvaa platinan katalysaattoreissa

Platinan pääasiallinen kysyntä tulee autoteollisuudesta. Platina kilpailee tässä tapauksessa palladiumin kanssa, ja se oli pitkään näistä kahdesta metallista kalliimpi ja halutumpi. Platinaa tai palladiumia tarvitaan keskimäärin 5 grammaa ajoneuvoa kohti. Viimeisten kymmenen vuoden aikana autonvalmistajat ovat kuitenkin ymmärtäneet, että platinan huomattavasti korkeampaa lämpötilakestävyyttä ei tarvita lainkaan bensiinimoottoreissa. Tästä syystä ne turvautuivat yhä enemmän palladiumiin, joka oli tuolloin jopa 80 prosenttia halvempaa, 200 Yhdysvaltain dollaria unssilta, ja myös paljon kevyempää. Nykyään 75 prosenttia palladiumin kysynnästä tulee autoteollisuudesta. Palladiumin hinta on jo ylittänyt platinan hinnan; kasvava kysyntä on johtanut palladiumin hinnan räjähtämiseen hetkellisesti yli 3 000 dollariin unssilta, ennen kuin vuoden 2022 alussa tapahtui korjausliike. Tällä hetkellä hinta on asettunut 2 250 Yhdysvaltain dollarin tuntumaan. Palladiumin preemio platinaan nähden on nyt 1 300 dollaria. Platinaa sen sijaan käytetään nykyään lähes ainoastaan dieselmoottoreissa, koska metalli puhdistaa epäpuhtauksia huomattavasti paremmin kuin palladium.

2021: Sirupula hillitsee autoteollisuuden kysyntää

Tämä selittää viime vuosina syntyneen hintaeron. Viime vuosien dieselskandaalissa paljastuneet manipuloinnit dieselajoneuvojen päästöjen mittaamisessa johtivat dieselajoneuvojen yhä tiukempiin rajoituksiin Euroopassa ja Japanissa. Tämän seurauksena dieselajoneuvojen markkinaosuus on laskenut valtavasti viimeisten viiden vuoden aikana, ja sen myötä myös platinan kysyntä on vähentynyt. Pelkästään vuosien 2016 ja 2018 välillä autoteollisuuden platinan kysyntä väheni noin -9 prosenttia, sillä kysyntä laski 3,34 miljoonasta unssista 3,05 miljoonaan unssin. World Platinum Investment Council (WPIC) näkee kuitenkin, että koronakriisin aikaan viime vuonna tapahtui käänne, eli autoteollisuuden kysyntä oli alhaalla, minkä jälkeen kysyntä nousi jälleen. Ainakin toistaiseksi tämä ennuste näyttää pitävän paikkansa, sillä kuten muillakin teollisuudenaloilla, myös autoteollisuudessa kysyntä todellakin kasvaa. Ei kuitenkaan aivan niin paljon kuin alun perin odotettiin: puolijohteiden jatkuva puute on syynä siihen, että autoja voidaan rakentaa vuonna 2021 huomattavasti suunniteltua vähemmän. Tästä johtuen myös platinaa sisältäviä katalysaattoreita asennetaan vähemmän. Eri lähteiden mukaan viime vuonna toimitettiin maailmanlaajuisesti noin 9 miljoonaa autoa eli jopa 30 prosenttia vähemmän ajoneuvoja. Markkina-asiantuntijat odottavat, että sirupula hälvenee vasta vuonna 2022 ja korjaantuu kokonaan vasta vuonna 2023.

Ensimmäiset autoyhtiöt siirtyvät takaisin platinaan

Tästä huolimatta katalysaattorivalmistajien kannalta on järkevää korvata palladium platinalla, koska hintaerot jatkuvat. Kun jalometallia tarvitaan keskimäärin 5 grammaa, hintaero on tällä hetkellä yli 200 dollaria autoa kohti. Autonvalmistajien hintaherkkyys ei kuitenkaan ole niin suuri kuin mitä metallien hintaeroista voisi kuvitella. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että tuotantoprosessit ovat kalliita ja vievät paljon aikaa. Tämän vuoksi autoteollisuus harkitsee tällaista toimenpidettä lähinnä silloin, jos hintapreemio säilyy pidemmän aikaa. Ja juuri näin on nytkin. Alan tärkein argumentti on kuitenkin toimitusvarmuus pitkällä aikavälillä, ja platinan osalta tilanne näyttää paremmalta kuin palladiumin kohdalla. WPIC:n mukaan jotkut autonvalmistajat ovatkin alkaneet siirtyä platinaan uusissa malleissa. Asiantuntijaryhmä arvioi, että 1–1,5 miljoonaa unssia palladiumia voitaisiin korvata platinalla vuoteen 2025 mennessä, mahdollisesti jo paljon aikaisemmin. Alan asiantuntijoiden mukaan ensimmäiset merkit muutoksesta ovat jo nähtävissä erityisesti Intiassa ja Kiinassa, joissa on hiljattain otettu käyttöön tiukemmat päästönormit erityisesti raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen osalta.

Teknologiaan tarvittavat lasit ja polttokennoautot platinan kysyntää lisäävinä tekijöinä

Tulevaisuuden potentiaalia ja suotuisaa hintakehitystä tarjoavat esimerkiksi polttokennojen ja teknologiaan liittyvät lasin sovellukset. Pelkästään lasialan osuus platinan teollisesta käytöstä vuonna 2021 oli jo noin 7 prosenttia, ja se vaikuttaa voimakkaasti siihen, että teollisuuden kysyntä kasvaa edelleen. Jalometallia tarvitaan esimerkiksi televisioissa, älypuhelimissa, lasikuiduissa ja muissa lasin käyttötarkoituksissa. Polttokennoautoissa platina varmistaa vedyn ja hapen optimaalisen muuntumisen vedeksi osana “kylmää palamisprosessia”. Vetyajoneuvon vaatima platina on noin seitsemän kertaa suurempi kuin polttomoottoriautojen. Pelkästään Kiina on asettanut tavoitteekseen ottaa käyttöön noin miljoona polttokennoajoneuvoa vuoteen 2030 mennessä, ja tämä vastaa 7 miljoonan perinteisen katalysaattorin kysyntää.

Sijoituskysyntä kasvaa: Tarjonnan ylijäämä muuttuu alijäämäksi vuodesta 2021 alkaen

Korona vuonna 2020 platinamarkkinoilla oli ennätysalijäämä. Kaikkiaan platinan tarjonta oli WPIC:n mukaan vuonna 2020 peräti 863 000 unssia pienempi kuin kysyntä, kun tarjonta ja kysyntä olivat vuonna 2019 olleet lähes tasapainossa. Aikaisemmin tuotannossa oli ollut ylijäämää jo vuosia. Koronaan liittyvä kysyntä oli huomattavasti vähäisempää vuonna 2020, mutta tuotanto laski vielä jyrkemmin pandemian torjumiseksi toteutettujen sulkutoimenpiteiden ja lisärajoitusten vuoksi. Tärkein myönteinen yllätys vuonna 2020 oli sijoituskysynnän voimakas kasvu. WPIC:n tietojen mukaan tämä oli yli puoli miljoonaa unssia vuonna 2020 pelkästään platina-ETF-ostojen kautta. Vuonna 2018 ETF-kysyntä oli vain 90 000 unssia. Suuntaus kääntyi kuitenkin päinvastaiseksi vuonna 2021. Sijoittajat myivät nettomääräisesti platinatuotteita ja olivat siten osasyyllisiä kysynnän merkittävään laskuun.

Platinan kokonaiskysynnän sanotaan laskeneen viime vuonna noin 10 prosenttia 7,7 miljoonasta unssista noin 7 miljoonaan unssiin. Tämä matalasuhdanne saattoi jo ennakoida käännekohtaa koronapandemian jälkeiselle ajalle, pahimman kriisin jälkeen alan asiantuntijat ovat puhuneet alan keskeytymättömän vahvasta kysynnästä. Vuoden alussa WPIC arvioi vuotuisen kokonaiskysynnän kasvavan +7 % 7,5 miljoonaan unssin. Tuotannon odotetaan olevan hieman alle 8,2 miljoonaa unssia, josta 6,1 miljoonaa unssia tulee kaivoksista ja 2,1 miljoonaa unssia kierrätyksestä.  WPIC:n johtaja Trevor Raymond odottaa kuitenkin tulevina vuosina jälleen alijäämiä. Tämä johtuu siitä, että tasaisesti laskeva kaivostuotanto lähivuosina todennäköisesti kompensoituu kasvavalla kysynnällä.

Dieselkriisin ja palladiumin hinnannousun jälkeen kysyntäpuolen pitäisi olla jälleen hallitseva tulevina vuosina, ja se puhuu platinan hinnan vahvistumisen puolesta. Alla kerrotaan, miten platinaan voi sijoittaa.

Platinasijoitukset: Platinaharkot ja -kolikot eivät sovellu sijoituskohteiksi

Platinalla käydään kauppaa pörssissä lyhenteellä XPT ja ISIN-tunnuksella XC0009665545. Sijoitustuotteena metallia voidaan ostaa esimerkiksi platinaharkkoina tai platinakolikoina. Niiden verokohtelu ei välttämättä ole kuitenkaan suotuisaa, ja lisäksi osto- ja myyntihinnan välinen erotus on yleensä suuri. Pelkästään tästä syystä metallin hinnan on noustava huomattavasti oston jälkeen, jotta sijoittaja voi tehdä voittoa. Näissä olosuhteissa fyysiseen platinaan sijoittaminen ei luonnollisesti ole kovin järkevää.

Sijoittaminen platina-ETF-rahastoihin tai platina-ETC:iin

Platina-ETF:t tai platina-ETC:t (Exchange Traded Commodities, pörssilistatut hyödykkeet) ovat kiinnostavia, vaikka niiden volyymi on paljon pienempi kuin esimerkiksi kulta- ja hopea-ETC:iden. Sijoittajat voivat tutustua esimerkiksi alla oleviin ETC:hin:

  • ETFS Physical Platinum ETC (ISIN: DE000A0N62D7, kaupankäyntitunnus : VZLA, valuutta: USD)
  • iShares Physical Platinum ETC (ISIN: IE00B4LHWP62, kaupankäyntitunnus: PPFC, valuutta: USD)
  • Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETC (ISIN: DE000A1EK0H1, kaupankäyntitunnus: XAD3, valuutta: EUR)

On kuitenkin tärkeää huomioida, että toisin kuin oikeat, replikoivat ETF:t, ETC:t ovat itse asiassa velkapapereita, joten niihin liittyy yleensä liikkeeseenlaskijariski. Suorat sijoitukset platinaosakkeisiin ovat kuitenkin kiinnostavimpia monille sijoittajille. Millä vahvoilla platinaosakkeilla sijoittajat voivat hyötyä platinan hinnan mahdollisesta paluusta?

Parhaat platinaosakkeet vuonna 2022

Seuraavassa taulukossa on luettelo kymmenestä platinaosakkeesta vuodelle 2022. Kolme näistä osakkeista esitellään tarkemmin alla.  Näillä osakkeilla sijoittaja voi hyötyä platinan uudesta noususuuntauksesta.

Platinaosakkeet

Yritys ISIN Kaupankäyntitunnus Valuutta
African Rainbow Minerals ZAE000054045 ARAI ZAR
Anglo American Platinum ZAE000013181 AMS ZAR
Asahi Holdings JP3116700000 5857 JPY
Glencore JE00B4T3BW64 GLEN GBP
Impala Platinum ZAE000083648 IMP ZAR
nornickel US55315J1025 MNOD USD
Northam Platinum ZAE000030912 NHM ZAR
Sibanye Stillwater ZAE000259701 SSW ZAR
Vale BRVALEACNOR0 VALUE3 BRL
Wesizwe Platinum ZAE000075859 GMT ZAR

Yritysten talousluvut on kerätty: 10.5.2022.

Anglo American Platinum (AMS): markkinoiden numero 1

Anglo American Platinum on maailman suurin jalometallintuottaja, jonka maailmanmarkkinaosuus on noin 38 prosenttia ja jonka vuosittainen platinan tuotanto oli (ennen koronaa) 2,5 miljoonaa unssia. Johannesburgissa sijaitseva yritys tuottaa kuitenkin myös palladiumia eteläafrikkalaisissa kaivoksissaan. Anglo American Platinum (lyhyesti Amplats) on 1,6 miljoonan palladiumunssin vuosituotannollaan myös maailman toiseksi suurin palladiumin tuottaja. Kaivettujen metallien lisäksi konserni toimittaa lukuisille asiakkailleen myös kierrätettyjä metallituotteita. Noin 38 prosenttia konsernista omistaa emoyhtiö, raaka-ainejätti Anglo American.

Tuotanto turvattu tuleviksi vuosiksi

Anglo American Platinumilla on Etelä-Afrikassa useiden tuottavien kaivoksien lisäksi sekä sulattoja ja jalostamoita. Se voi hyödyntää suurinta tunnettua platinavarantoa, Merensky Reefiä, Bushveld-kompleksissa Etelä-Afrikassa. Lisäksi varalle yrityksellä on käytettävissä joitakin korkealuokkaisia platinavarantoja, joiden pitäisi taata myös platinan ja palladiumin taloudellisesti kannattava tuotanto tulevina vuosina. Pörssissä noin 28 miljardin euron arvoiseksi arvioidun yrityksen sivutuotteita ovat rodium, rutenium, iridium ja osmium.

Vahva liiketoiminnan kehitys kustannusjohtajuuden ansiosta

Vähemmän kannattavien kaivosten myynnin jälkeen yhtiö keskittyy nyt vahvimpiin hankkeisiin. Anglo American Platinum sanoo, että sen keskimääräiset tuotantokustannukset ovat alhaisimmat verrattuna sen suurimpiin kilpailijoihin. Tuotanto kasvoi vuonna 2019 +1 % 4,4 miljoonaan unssin, mutta vuonna 2020 PGM-kokonaistuotanto (platina ja palladium) laski koronan vuoksi -14 % 3,8 miljoonaan unssin vuonna 2020.  Viime vuonna 2021 platinaryhmän metallien tuotantoa nostettiin jälleen 4,3 miljoonaan unssiin.

Korkeampien metallihintojen ansiosta myynti kasvoi +99 prosenttia 215 miljardiin randiin (noin 13,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria). Metallien korkeammat hinnat nostavat voittoja vipuvaikutuksella. Vuonna 2020 voitot kasvoivat 63 prosenttia 115,5 randiin (noin 7,31 Yhdysvaltain dollaria) osakkeelta, ja vuonna 2020 voitot kasvoivat vielä huikeat +160 prosenttia 304 randiin (19,25 Yhdysvaltain dollaria).

Korkea osinko vuodelta 2021

Liiketoiminnan myönteinen kehitys sekä onnistunut velkojen vähentäminen kokonaisuudessaan mahdollistivat sen, että johto pystyi jälleen maksamaan vahvan osingon. Tilikaudelta 2021 osakkeenomistajille maksettiin osinkoja yhteensä 300 randia (noin 19 USD) osakkeelta. Korkea maksusuhde on tarkoitus säilyttää myös tulevaisuudessa. Pankkitilillä oli vuoden 2021 lopussa lähes 49 miljardin randin (noin 3,1 miljardin Yhdysvaltain dollarin) mukavat käteisvarannot. Tuotannon ollessa täydessä vauhdissa ja metallien hintojen ollessa korkealla tasolla, vuoden 2022 tuloksen pitäisi olla myös vahva Amplatsille. Yhtiön kilpailijoihin verrattuna edullisella kustannusrakenteella pitäisi olla edelleen myönteinen vaikutus. Tuotantopuolella yhtiö odottaa louhivansa 4,1–4,5 miljoonaa unssia metalleja ja jalostavansa 4,2–4,6 miljoonaa unssia.

Alle 100 euron hinnat tarjoavat pitkän aikavälin sijoitusmahdollisuuden
Anglo American Platinumin osake
Anglo American Platinumin osakekurssi noin 4 vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 2.6.2022.

Jo vuoden 2018 puolivälissä osake murtautui ulos sivusuuntaisesta liikkeestä ja nousi uusiin huippulukemiin. Kustannusrakenteen parantamisen ja konsernin erityisen kannattaviin osiin keskittymisen ansiosta viime vuosina saavutettiin erinomainen voitontekokyky, joka antoi osakekurssille vauhtia. Vuoden 2022 alkuun mennessä Amplatsin osakekurssi oli lähes kaksinkertaistunut 157,60 euroon 2021 puoliväliin verrattuna. Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa huomattavasti alempana, 105,50 eurossa. Vaikka yhtiö ei ole tälläkään tasolla ehdoton löytö, sen kustannusjohtajuus ja miellyttävä liiketoimintakehitys oikeuttavat preemion kilpailijoihin nähden. Mikäli osake laskee edelleen alle 100 euron, se sopii pitkäaikaisille sijoittajille salkun täydennykseksi tai hajautukseksi.

Impala Platinum (IMP): Korkea voittovipu

Kaivosyhtiö Impala Platinum, jonka kotipaikka on Illovossa, Etelä-Afrikassa on yksi maailman suurimmista platinan tuottajista. Anglo American Platinumin tavoin Impala Platinum (lyhenne Implats) harjoittaa kaivostoimintaa Bushveldin alueella Etelä-Afrikassa, jossa sillä on yhteensä kolme kaivosta, sekä kahdella kaivoksella Great Dyken alueella Zimbabwessa. Ryhmällä on myös etsintähankkeita Botswanassa, Mosambikissa, Madagaskarissa, Venäjällä ja Kanadassa. S&P Africa 40 -indeksissä Implats on kolmanneksi eniten painotettu yritys.

Rodiumista tulee myydyin kaivostuote

Impala toimii toiminnallisesti useiden tytäryhtiöiden, kuten Impalan, Zimplatsin, Marulan, Mimosan ja Two Riversin kanssa. Tytäryhtiö Impala Refining Services jalostaa sen omista kaivoksista louhittuja jalometalleja. Viimeksi yhtiö tuotti tilikaudella 2020/21 noin 3,3 miljoonaa unssia jalostettuja platinaryhmän metalleja. Rodiumin osuus myynnistä on tällä hetkellä noin 41 prosenttia, palladiumin 31 prosenttia ja platinan 17 prosenttia. Loppuosa myynnistä jakautuu kullan, nikkelin, iridiumin ja ruteniumin kesken. Platina oli hallitsevassa asemassa vuoteen 2018/19 asti, koska siihen asti palladiumin hinnannousu oli vielä kohtuullisen hillittyä. Rodiumin viime tilikaudella saavuttama valtava osuus myynnistä perustuu rodiumin hinnan kolmikymmenkertaiseen viime vuosien aikana. Vuodesta 2017 vuoden 2021 alkuun se nousi alle 1 000 dollarista unssilta jopa 30 000 dollariin unssilta. Tämän jälkeen rodiumin hinta on palannut noin 16 800 dollariin unssilta, joten myynnin osuus on jälleen laskenut merkittävästi.

Työturvallisuus kaivoksissa on huomion kohteena

Mutta kaikki, mikä kiiltää, ei ole yrityksessä platinaa. Yksi tärkeä näkökohta on työturvallisuus, josta yritystä on aiemmin syystäkin usein arvosteltu julkisesti. Yritys on kuitenkin ryhtynyt asianmukaisiin vastatoimiin ja kiinnittänyt erityistä huomiota turvallisuuteen. Muuten yritystä ei käsiteltäisi tarkemmin tässä artikkelissa. Kaivoksissa tapahtuneiden erittäin valitettavien kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä on jo vähentynyt tasaisesti neljän viime vuoden aikana, ja viime tilikaudella niitä oli 3. Pelkästään tilikauden 2021/22 ensimmäisellä puoliskolla kirjattiin kuitenkin jälleen neljä kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joissa kuoli kuusi ihmistä. Tässä suhteessa Implatsilla on vielä parantamisen varaa.

Voitto kolminkertaistuu vuonna 2020/21

Kun metallien kokonaistuotanto kasvoi +16 % 2,8 miljoonasta unssista 3,27 miljoonaan unssiin, tulot vuosina 2020/21 kasvoivat +86 % 69,9 miljardista randista (noin 4,6 miljardista dollarista) 129,6 miljardiin randiin (noin 8,6 miljardiin dollariin) hintojen nousun ansiosta. Edellisen vuoden 16,5 miljardin randin (noin 1,1 miljardin Yhdysvaltain dollarin) voiton jälkeen voitto kolminkertaistui 47,9 miljardiin randiin (noin 3,2 miljardiin Yhdysvaltain dollariin). Osakekohtaisesti tämä vastaa noin 60 randia eli 3,98 dollaria (edellisenä vuonna 21 randia eli 1,39 dollaria). Kun omavaraisuusaste on 72 prosenttia ja käteisvarat 23,5 miljardia randia (noin 1,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria), kaivoksen tuotannon rahoitus on turvattu myös pidemmällä aikavälillä. Erinomaisen liiketoimintakehityksen ansiosta kuluneelta tilikaudelta maksettiin osinkoa 22 randia (1,46 dollaria tai 1,27 euroa) osakkeelta. Osakkeen tämänhetkisen 11,60 euron hinnan perusteella tämä vastaa yli 10 prosentin osinkotuottoa. Vuosina 2021/22 liiketoiminnan tulokset ja siten myös osingonjaot ovat kuitenkin todennäköisesti jälleen huomattavasti maltillisempia platinametallien hieman heikompien hintojen vuoksi. Tilikauden 2021/22 tuotantotavoitetta leikattiin äskettäin 3,3–3,6 miljoonasta unssista 3,1–3,2 miljoonaan unssiin.

Sensaatiomainen kurssikehitys
Impala Platinumin osake
Impala Platinumin osakekurssi noin 4 vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 2.6.2022.

Myös Impalan osake hyötyi jalometallien hintojen noususta. Vuoden 2018 lopun jälkeen osake on noussut pennin tasolta 18,20 euron 10-vuotishuipulle. Koronaromahdus, jonka seurauksena osake romahti hetkellisesti 10 eurosta 2,50 euroon, osoittautui kertaluonteiseksi ostomahdollisuudeksi, jota seurasi kurssin moninkertaistuminen muutamassa kuukaudessa. Osakekurssi on laskenut huomattavasti huippulukemien jälkeen platinan hinnan laskun myötä. Osakkeen tämänhetkinen markkina-arvo on 10,7 miljardia euroa (osakkeen hinta 12,60 euroa), joten osaketta ei välttämättä edelleenkään voida pitää edullisena.

Spekulatiivinen platinaosake, jolla on suuri voittovipu

Implatsin osake on erittäin mielenkiintoinen, mutta myös hyvin spekulatiivinen sijoitus platina-alalla. Vuoden 2008 yli 30 euron huipputasot ovat luultavasti edelleen saavuttamattomissa, mutta keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä, takaiskun jälkeen, yli 15 euron hinnat voivat olla jälleen mahdollisia. Jos platinan hinta nousee jälleen, Impala Platinum lienee yksi suurimmista voittajista platinaosakkeiden joukossa, koska voitontekokyky on valtava, kun metallien hinnat nousevat. Anglo American Platinumin tavoin myös Implatsin osake on laskussa. Ostohinnat ovat 10–11 euron hintaluokassa, joka saavutettiin jo huhtikuun lopussa. Kuten kaikkien raaka-aineosakkeiden kohdalla, sijoittajan on syytä odottaa erittäin voimakkaita hintavaihteluita. Hintojen puolittuminen tai kaksinkertaistuminen ei ole epätavallista tällä alalla, varsinkin kun rahoitus- ja hyödykemarkkinoilla tilanne on epävakaa. Kiinnostuneiden sijoittajien kannattaa siten harkita vain pientä positiota.

Sibanye Stillwater (SSW): platinakaivostoiminnan numero 2

Westonariaan, Etelä-Afrikkaan sijoittautunut yritys Sibanye Stillwater on Etelä-Afrikan suurin kullan tuottaja 33,4 tonnin kullan louhinnallaan (esimerkiksi AngloGold Ashantia, Harmony Goldia ja Gold Fieldsiä enemmän). Lisäksi vuonna 2016 tapahtuneen Aquariuksen ja Stillwater Miningin, sekä kesäkuussa 2019 tapahtuneen Lonminin yritysostojen jälkeen yhtiö on nyt myös maailman toiseksi suurin platinan ja palladiumin tuottaja.

Ostettuaan yhdysvaltalaisen platinan ja palladiumin tuottajan Stillwater Miningin vuonna 2016 yhtiö nimesi itsensä uudelleen Sibanye Stillwateriksi helmikuussa 2020, jolloin myös yrityksen kaupankäyntitunnus muuttui. Kaivoskonsernilla on yhteensä viisi kultakaivosta Etelä-Afrikassa. Platinaa louhitaan Rustenburgissa Etelä-Afrikassa ja yhdessä palladiumin kanssa Stillwaterissa Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa ylläpidetään myös suurta kierrätyslaitosta PGM-metallien (PGM = platinaryhmän metallit) talteenottoa varten. Lisäksi yhtiö omistaa myös uraaniesiintymiä Etelä-Afrikassa, mutta niitä ei kuitenkaan louhita tällä hetkellä vielä liian alhaisilla uraanin hinnoilla.

Platinametallien osuus liikevaihdosta 80 prosenttia vuonna 2021

Koko vuonna 2021 tuotettiin yhteensä 17,7 tonnia (edellisenä vuonna 18,8 tonnia) ja kierrätettiin 23,5 tonnia (edellisenä vuonna 26,1 tonnia). Platinan osuus tuotantomäärästä on 50 prosenttia, palladiumin 42 prosenttia ja rodiumin loput 6 prosenttia. Myynti kasvoi +35 prosenttia 172 miljardiin randiin (noin 10,9 miljardia dollaria), ja vuonna 2021 PGM-hiilimetallien osuus myynnistä oli peräti 80 prosenttia. Voitot kasvoivat kuitenkin vain hieman, +10,5 % 30,6 miljardista randista 33,8 miljardiin randiin (noin 2,14 miljardia dollaria). Osakekohtainen tulos nousi siten edellisvuoden 0,02 randista (noin 0,001 dollaria) 10,68 randiin (noin 0,73 dollaria). Erittäin valitettavaa on kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrän voimakas kasvu: 15 onnettomuutta ja 20 kuolonuhria. Edellisenä vuonna kaivosonnettomuuksissa kuoli 9 työntekijää. Työturvallisuuden parantamisen pitäisi siksi olla myös Sibanye Stillwaterin ensisijainen tavoite.

Huomattava osingonkorotus ja mittavat osakkeiden takaisinostot

Velan vähentämisen jälkeen osinkoa korotettiin huomattavasti vuonna 2021. Kun vuonna 2020 maksettiin vain 1,7 miljardia randia, vuonna 2021 maksettiin 18,2 miljardia randia (1,15 miljardia dollaria). Tämä oli 4,79 randia (noin 0,30 dollaria) osakkeelta. Edellisenä vuonna osinko oli 3,71 randia (noin 0,235 Yhdysvaltain dollaria). Kaiken kaikkiaan vuoden 2021 vuosikertomuksen mukaan 25–35 prosenttia vuosivoitosta jaetaan tästä lähtien vuosittain osakkeenomistajille.

Lisäksi äskettäin saatiin päätökseen osakkeiden takaisinosto-ohjelma, jossa noin 5 prosenttia liikkeeseen lasketuista osakkeista ostettiin noin 8 miljardilla randilla (noin 0,54 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla). Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksyttiin kuitenkin jo uusi, vielä laajempi osakkeiden takaisinosto-ohjelma. Tämän mukaan lähitulevaisuudessa jopa 20 prosenttia liikkeeseen lasketuista osakkeista on tarkoitus ostaa takaisin ja mitätöidä.

Jännittävä osake rohkeille sijoittajille
Sibanye Stillwaterin osake
Sibanye Stillwaterin osakekurssi noin 2 vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 2.6.2022.

Sibanye Stillwaterin osake oli jo vuoden 2018 puolivälistä lähtien ollut jälleen nousussa, kunnes koronapandemia iski. Osake oli lähtenyt 0,85 euron pohjalukemista ja noussut sen jälkeen +469 prosenttia 4,84 euroon. Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa noin 3,36 euron hintaan. Yhtiön markkina-arvo on 9,5 miljardia euroa, joten sen arvostus on kohtuullinen. Ilman uusia lakkoja Sibanyesta voisi ennemmin tai myöhemmin tulla maailman suurin platinan tuottaja Aquariuksen, Lonminin ja Stillwaterin ostojen jälkeen. Riippuen siitä, otetaanko mukaan myös kierrätettyä platinaa, tämä tavoite voi olla jopa välittömästi saavutettavissa. Rohkeat sijoittajat voivat harkita osakkeen ostoa 2,80–3,20 euron välillä ja siten spekuloida platinan ja kullan hintojen nousulla.

Johtopäätös: Korjausliike tarjoaa spekulatiivisille sijoittajille platinaosakkeiden ostomahdollisuuksia

Platinan osakkeet kuuluivat epäilemättä suuriin voittajiin heti koronaromahduksen jälkeisessä kriisissä. Sijoittajat sijoittivat yhä enemmän jalometalliin, mutta myös alan kysyntä kasvoi jälleen. Autoteollisuuden sirupula aiheutti kuitenkin tällä välin pettymystä, sillä vuonna 2021 voitiin rakentaa paljon vähemmän autoja kuin mitä oli kysyntää. Näin ollen katalysaattoreihin tarvittiin vähemmän platinaa, ja varastot täyttyivät. Palladiumin hinnan aiempi suhteettoman voimakas nousu antaa kuitenkin yhä useammalle autonvalmistajalle riittävän kannustimen käyttää tulevaisuudessa katalysaattoreissa korvaavana aineena platinaa, joka on edelleen huomattavasti halvempaa. Ja jos asiantuntijoita on uskominen, tämä suuntaus on todellakin kiihtymässä. Heti kun puolijohdepula poistuu, platinan näkymien pitäisi kohentua huomattavasti. Silloin lähitulevaisuudessa laskevan kaivostuotannon vastapainona on kasvava kysyntä. Ukrainan sota voi johtaa pieneen alijäämään jo vuonna 2022 odotetun 650 000 unssin ylijäämän sijasta. Koska kaikkien platinan tuottajien osakekurssit ovat tällä hetkellä korjausliikkeessä, spekulatiiviset sijoittajat, joilla on asianmukainen riskitietoisuus, voivat asettaa kaikkien kolmen esitellyn osakkeen kohdalla nykyistä hintatasoa alhaisemmat rajahintaiset toimeksiannot päästäkseen mukaan pidemmällä aikavälillä.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart