Internet of Things: Miten voit hyötyä tulevaisuuden teknologiasta?

Termi Internet of Things (IoT), eli suomennettuna esineiden internet, on varmasti tullut tutuksi monille sijoittajille viime vuosina. Välttämättä kaikki eivät kuitenkaan vieläkään tiedä tarkalleen mistä on kyse, toiset taas tietävät, mutta ovat jättäneet trendin huomiotta. Sijoittajien kannattaa kuitenkin perehtyä aina uusiin kasvaviin teknologioihin.

Esineiden internet – kiehtovia näkymiä ja osakkeita

Kun internet alkoi valloittaa maailmaa, se aiheutti valtavan hypen osakemarkkinoilla. Vaikka tämä johti aikanaan valtavan kuplan puhkeamiseen, muutos oli peruuttamaton. Alphabetin ja amazon.comin kaltaiset osakkeet osoittavat selvästi, että digitalisaation ja internetin kasvun odotetaan jatkuvan. Toinen esimerkki teknologian nopeasta ja jatkuvasta muutoksesta on älypuhelimien ja niihin liittyvien sovellusten räjähdysmäinen kasvu viimeisten 15 vuoden aikana. Mutta onnistuvatko sijoittajat tunnistamaan nämä trendit alusta alkaen? Jotkut ovat hyviä trendien löytämisessä, mutta hyvin moni aliarvioi uusia teknologioita pitkään:

Kun internet otti ensimmäiset askeleensa kotitalouksien maailmaan, hyvin monet sijoittajat suhtautuivat siihen epäilevästi ja pitivät näppinsä erossa siihen liittyvistä osakkeista. Kun Apple toi ensimmäisen älypuhelimen markkinoille 15 vuotta sitten, monet pudistelivat päätään ja esimerkiksi kosketusnäyttöjen täyttä potentiaalia ei ymmärretty. Nyt jälkikäteen ymmärretään, että sijoittajien olisi kannattanut suhtautua näihin innovaatioihin varhaisessa vaiheessa avoimemmin. Miltä tilanne näyttää nykypäivänä? IoT-laitteet yleistyvät kovaa vauhtia, ja esimerkiksi Stanfordin yliopiston ja Avastin vuonna 2019 julkaistun tutkimuksen mukaan noin 40 prosentilla kotitalouksista maailmanlaajuisesti oli jokin IoT-laite kotonaan. Mistä IoT:ssa on kysymys?

Internet of Things: määritelmä

Esineiden internet (Internet of Things, IoT) tarkoittaa “esineiden”, olivatpa ne sitten ympäristön osia, esineitä tai laitteita, älykästä integrointia internetpohjaiseen verkkoon. Verkon kautta ne voivat sitten olla vuorovaikutuksessa ihmisten tai toisten esineiden kanssa ihmisten etukäteen määrittelemien vaatimusten täyttämiseksi. Yksinkertainen esimerkki on älyvalaistus, joka mahdollistaa lampun käyttämisen internetiin kytketyn hubin kautta. Lampulle voidaan silloin asettaa sääntöjä, joiden perusteella se toimii, tai esimerkiksi se voidaan yhdistää myös erilaisiin sensoreihin.

Yksinkertaisen määritelmän antaminen esineiden internetille on hankalaa. Mikäli huomioon otetaan vain ihmisen ja esineen välinen vuorovaikutus, määritelmä sopisi käytännössä mille tahansa tekniselle laitteelle, myös esimerkiksi herätyskellolle. IoT:lla tarkoitetaan tästä syystä usein tasoa, jolla verkkoon integroidut laitteet voivat tukea ihmisiä erikseen pyytämättä. Tämä selitetään parhaiten muutamalla esimerkillä:

Miten esineiden internet voi muuttaa arkea

Tulostin, joka tarkistaa jatkuvasti mustekasettien tilanteen ja kehottaa tarvittaessa hankkimaan uusia kasetteja on täysin normaali. Tämä on yksinkertainen yhteys ihmisen ja laitteen välillä. Mutta heti kun tulostin pystyy itse ratkaisemaan ongelman tilaamalla ja maksamalla tarvittavat mustekasetit ilman ihmisen väliintuloa, on aivan jotain muuta. Juuri tähän suuntaan esineiden internettiä halutaan kehittää; toinen vastaava esimerkki on älyjääkaapit, jotka voivat tilata loppuneita elintarvikkeita automaattisesti. Myös muilla aloilla on alettu kehittää käyttäjää entistä paremmin avustavia tuotteita:  

Vaatteisiin on asennettu antureita, jotka mittaavat, missä ja kuinka usein liikut, miten kehon lämpötila, verenpaine ja syke muuttuvat jne. Nämä tiedot välitetään esimerkiksi sovellukseen, jonka avulla käyttäjä voi seurata ja analysoida tietojaan. Tämä on myös jo eräänlainen esineiden internetin muoto. Seuraavat vaiheet olisivat esimerkiksi anturit, jotka ehdottavat käyttäjälle mukavampia juoksureittejä lenkkeilyn aikana. Tai anturit, jotka pystyvät mukauttamaan yleissäätakkien ulkokuoren muuttuviin sääolosuhteisiin. Tämä kuulostaa vielä utopistiselta, mutta jo nyt markkinoilta löytyy esimerkiksi lämmittimiä sisältäviä vaatteita.

IoT:n mahdollisuudet ja tavoitteet eivät rajoitu pelkästään mukavuuteen. Vauvansängyissä olevat anturit mittaavat lapsen hengitystä ja varoittavat vanhempia, jos hengitys on epäsäännöllinen. Matoissa olevat anturit voivat lähettää sille kaatuessa hätäsignaalin, joka yhdessä matkapuhelimen kanssa ilmoittaa välittömästi hätäkeskukseen – tämä voi pelastaa vanhuksen hengen.

Parhaat IoT-osakkeet

Miten sijoittaja voi hyötyä tämän teknologian kehityksestä? Yksi tapa on koota pieni salkku alan erilaisista osakkeista. Tämä tarjoaa sopivan riskien hajauttamisen, mutta samalla sijoittaja pääsee hyötymään esineiden internetin kasvusta laajaa indeksiä paremmin.

Suuret teknologiayritykset yrittävät tietenkin olla uuden teknologian eturintamassa. Suuryritykset, kuten IBM, Alphabet tai Siemens, toimivat varmasti aktiivisesti tällä alalla. Mutta esineiden internetin osuus on ymmärrettävästi vain murto-osa heidän toiminnastaan. IoT-osakkeista kiinnostuneet etsivät varmasti pienempiä yrityksiä, joilla merkittävä osa liiketoiminnasta keskittyy alalle. Tällöin sijoittaja voi keskittää sijoituksiaan paremmin kasvaville markkinoille.

Alalta löytyy jo vakiintuneita yrityksiä kuten PTC, sekä myös lukematon määrä uusia tulokkaita. Esimerkiksi kiinalainen IoT-yritys SenseTime listautui Hongkongin pörssiin vuonna 2021, mutta yritys ei ole ainakaan toistaiseksi tehnyt voittoa.

Alla esitellään viisi mielenkiintoista IoT-alan osaketta. On kuitenkin hyvä muistaa, että heikkoina aikoina spekulatiivisilla teknologiaosakkeilla on yleistäen tapana kärsiä pahemmista kurssilaskuista kuin defensiivisemmillä aloilla. Kun talouden näkymät kääntyvät taas nousuun, teknologiayritysten on jälleen helpompaa rahoittaa kasvuaan. Lisäksi jos keskuspankkien ei pelätä nostavan ohjauskorkojaan, tulevien kassavirtojen arvot on helpompaa diskontata nykyhetkeen yrityksen arvon määrittämiseksi. Sijoittajien kannattaa kuitenkin jatkuvasti etsiä ja perehtyä kiinnostaviin osakkeisiin, jotta mahdollisesti parempiin markkinanäkymiin voidaan reagoida nopeasti.

Skyworks Solutions: Mikrosiruasiantuntija

Massachusettsissa sijaitseva Skyworks Solutions (ISIN: US83088M1027 – symboli: SWKS – valuutta: USD) on erikoistunut puolijohdesektorin vaatimuksien täyttämiseen. Skyworks tuo markkinoille säännöllisesti uusia ratkaisuja, jotka on suunnattu erityisesti IoT:hen. Tarkemmin sanottuna yrityksen painopiste on langattomien yhteyksien ja verkkojen vuorovaikutuksen optimoinnissa. IoT:n alalla toimivat yritykset törmäävät todennäköisesti säännöllisesti Skyworksin tuotteisiin, varsinkin kun yritys ilmoittaa työskentelevänsä yksittäisten antureiden signaalialueen tehokkaan optimoinnin ja energiatarpeen minimoinnin parissa. Signaalialueen optimointi energiatehokkaasti on tärkeää IoT-teknologian tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseksi.

Skyworks Solutionsin osake
Skyworks Solutionsin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 30.6.2022.

Nasdaqissa noteeratun Skyworks Solutionsin, kuten kaikkien tulevaisuuden teknologioita kehittelevien yhtiöiden osakkeiden, kurssi on varsin volatiili. Mikrosiruvalmistajat, olivatpa ne sitten aktiivisia esineiden internetin alalla tai eivät, ovat hyvin syklisiä, ja niiden osakkeet ovat siksi epävakaita.

Osakkeen nykyinen lasku ennakoi koko siruteollisuuden nousukauden hidastumista. Vuonna 2021 Skyworks Solutions oli saavuttanut ennätyksellisen myynnin ja voitot, mutta monet sijoittajat olettavat mahdollisen taantuman kääntävän alan näkymät päälaelleen. Korkean volatiliteetin yritykset kärsivät erityisesti yleisten talousnäkymien heikkenemisestä. Toisaalta jää nähtäväksi, miten merkittävissä määrin ja miten kauan heikot näkymät näkyvät alalla. Skywork Solutions on kuitenkin yritys, jota kannattaa pitää silmällä.

Splunk: Datakeskus

Kalifornialainen yritys Splunk (ISIN: US8486371045 – symboli: SPLK – valuutta: USD) on kehittänyt työkalun, jolla voidaan kerätä ja jäsentää mitä erilaisempien teknisten laitteiden tietoja. Tämä tekee niistä helppokäyttöisiä ja hyödyllisiä monenlaisille käyttäjille. Alun perin pääasiallinen asiakassegmentti oli vianmääritys ja analyysi tietotekniikka-alalla. Splunkin työkalun ominaisuudet ovat kuitenkin ihanteelliset IoT-verkostojen kehittämiseksi. Yrityksen työkalut tarjoavat mahdollisuuden sekä koneille, laitteille että ihmisille tallentaa ja hyödyntää dataa jäsennellysti, mikä parantaa eri järjestelmien vuorovaikusta.

Splunkin osake
Splunkin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 30.6.2022.

Splunk on poikkeuksellisen epävakaa osake, sillä yritys tekee edelleen tappiota. Toisaalta suuri osa analyytikoista odottaa yrityksen tekevän voittoa kuluvana vuonna. On kuitenkin hyvä muistaa, että heikossa markkinaympäristössä sijoittajat ovat kuitenkin usein merkittävästi varovaisempia, mistä johtuen spekulatiivisten teknologiaosakkeiden kurssit eivät välttämättä kehity toivotulla tavalla. Riskejä voi toisaalta myös aina pienentää käyttämällä tappionpysäytystoimeksiantoja.

PTC: ohjelmistojen takominen

Yhdysvaltalainen PTC (ISIN: US69370C1009 – Symbol: PTC – Currency: USD) on ohjelmistoyritys, joka keskittyy selvästi esineiden internetin alaan. Tästä esimerkkinä tietotekniikka-asiantuntija Gartner pitää sitä Software AG:n ohella yhtenä johtavista visionääreistä niin sanotun Industrial Internet of Thingsin (IIoT) eli esineiden teollisen internetin alalla. PTC:n ThingWorx-alusta on suunniteltu erityisesti tämän alan ratkaisuja varten.

PTC:n osake
PTC:n osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 30.6.2022.

PTC:n myynti on kasvanut melko tasaisesti jo vuosia ja erityisesti kasvu voimistui tilikausina 2019/2020 ja 2020/2021, jotka päättyvät aina 30. syyskuuta. Asiantuntijat odottavat myös voittojen kasvavan jälleen 30.9. päättyvällä tilikaudella 2021/2022. Tämä on epäilemättä syy siihen, että osake pysyy vakaana suhteessa huipputekniikan alaan kokonaisuudessaan. Alan perusteet pätevät toki myös tähän yritykseen; epävakaiden kasvuosakkeiden kohdalla takaiskut markkinoilla voivat osoittautua hyviksi ostomahdollisuuksiksi, mutta korkeat riskit on aina otettava myös huomioon.

Sierra Wireless: Langattoman verkon asiantuntijat

Kanadalainen Sierra Wireless (ISIN: CA8265161064 – symboli SWIR – valuutta: USD) tarjoaa älykkäitä langattomia tiedonsiirtoratkaisuja, jotka on kohdennettu esineiden internettiä varten. Sierra Wirelessin moduuleja ja mikrosiruja käytetään pääasiassa autoteollisuudessa, logistiikassa ja terveydenhuollossa.

Sierra Wirelessin osake
Sierra Wirelessin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 30.6.2022.

Vaikka Sierra Wireless tekee tällä hetkellä tappiota, osake on ainakin toistaiseksi pysynyt erinomaisesti pystyssä. Todennäköisesti sijoittajien luottoa yritykseen on lisännyt viimeisimmän vuosineljänneksen tase, jossa tappiot olivat merkittävästi odotettua pienemmät. Sierra Wireless on kuitenkin myös hyvin epävakaa osake, joten siihen on suhtauduttava varovaisesti eikä sitä todennäköisesti koskaan pitäisi pitää salkussa ilman sopivia tappionpysäytystoimeksiantoja.

SenseTime: Uusi tulokas Kiinasta

Kiinalainen IoT-yritys SenseTime (ISIN: KYG8062L1041 – symboli: 20 – valuutta: HKD) listautui pörssiin joulukuun 2021 lopussa, mutta sillä on toistaiseksi käyty kauppaa yksinomaan Hongkongin pörssissä. Yrityksen talouslukuihin ja näkymiin kannattaa kuitenkin suhtautua hyvin varautuneesti. Yhdysvallat asetti yrityksen mustalle listalle, johtuen sen kansalliseen turvallisuuteen mahdollisesti kohdistuvista uhista. Tästä johtuen osakkeella ei käydä myöskään Euroopan pörsseissä.

SenseTimen osake
SenseTimen osakekurssi noin puolen vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 30.6.2022.

SenseTime toimii kasvojentunnistusohjelmistojen alalla ja sen tuotevalikoimaan kuuluu muun muassa yrityksen oma tekoälyalusta (AI = artificial intelligence). Niin kauan kuin osakkeella ei käydä kauppaa Euroopassa ja Yhdysvalloissa, liiketoimintatietoja on saatavilla vain vähän ja osakkeen hintakuvaajan historia on vielä niin lyhyt, paras suositus on odottaa ja katsoa miten tilanne kehittyy. SenseTimen kiinnostavuus IoT alalla tulee mahdollisesti nousemaan tulevaisuudessa. Kaikista spekulatiivisimmille ja riskejä sietäville LYNXin asiakkaille osakkeella kaupankäynti on jo mahdollista Hongkongin pörssin kautta.

Esineiden internetin osakkeet: Luettelo tuoton mukaan

Loading ...
Yrityksen nimi ISIN Koodi YTD 1 vk 1 kk 6 kk 1 v
Sierra Wireless, Inc. CA8265161064 SWIR
Splunk Inc US8486371045 SPLK 2,99 % 0,00 % 0,00 % 6,15 % 68,37 %
PTC Inc. US69370C1009 PTC 1,43 % -2,44 % -3,36 % 21,42 % 37,49 %
Skyworks Solutions, Inc. US83088M1027 SWKS -12,41 % -4,20 % -4,50 % 2,92 % -10,99 %

Tiivistelmä IoT:n näkymistä: muutosta ei voi pysäyttää

Koronan kaltaiset massiiviset muutokset eivät hidasta esineiden internetin kaltaisia innovatiivisia suuntauksia. IoT-osakkeet ovat edelleen jännittäviä ja ne ovat säilyttäneet suuren potentiaalinsa.

Sijoittajien kannattaa kuitenkin käyttää erityistä harkintaa uusien teknologiayritysten kohdalla markkinanäkymien ollessa heikot. Ei välttämättä ole huono idea odottaa selvää merkkiä pohjakosketuksesta ja sitä seuraavasta mahdollisesta nousutrendistä. Vaikka IoT-osakkeista tulisikin keskipitkän ja pitkän aikavälin sijoituksia, on suuri ero sen välillä, joutuuko ensimmäiset kuukaudet tai vuodet odottamaan edes ostohinnan saavuttamista vai ei. Henkisesti on paljon mukavampaa lähteä mukaan nousutrendiin.

Myös IoT-osakkeiden kohdalla salkun hajauttaminen on järkevää, sillä niin toimimalla sijoittaja voi hajauttaa riskiä. Samalla alaan uskova sijoittaja pääsee myös hyötymään alan mahdollisesta noususta laajaa indeksiä paremmin.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart