Harvinaiset maametallit ovat välttämättömiä monille avainteknologioille. Kilpailu haluttujen raaka-aineiden tuottamisesta ja jalostamisesta Kiinan ulkopuolella on alkanut jo kauan sitten, ja se tarjoaa sijoitusmahdollisuuksia niille, jotka ovat valmiita kaivamaan hieman syvemmälle. Tässä artikkelissa tarkastellaan parhaita harvinaisten maametallien osakkeita vuonna 2022.

Harvinaiset maametallit: Eivät ole harvinaisia, mutta niitä on vaikea tuottaa

Harvinaiset maametallit ovat pääasiassa jaksollisen järjestelmän 3. alaryhmän kemiallisia alkuaineita. Niitä on yhteensä 17, esimerkiksi skandium, lantaani, cerium tai neodyymi (ks. lista artikkelin lopusta), ja ne ovat metallisia mineraaleja, joille on suuri kysyntä teollisuudessa. Ne eivät itse asiassa ole harvinaisia, koska useimmat alkuaineet ovat jakautuneet tasaisesti maankuoreen; jotkin harvinaiset maametallit ovat esimerkiksi lyijyä yleisempiä. Metallit ovat kuitenkin laajalle levinneet ja ne esiintyvät useimmissa tapauksissa vain hyvin pieninä pitoisuuksina. Näitä maametalleja onkin vaikea tuottaa, ja siksi niitä pidetään harvinaisina. 

Harvinaisia maametalleja tarvitaan monissa teknisissä sovelluksissa, esimerkiksi älypuhelimissa, antureissa, LEDeissä, valokaapeleissa, keramiikassa ja näytöissä. Lisäksi ne ovat lähes korvaamattomia myös lasereissa, puolustusteknologiassa, akuissa, sähköajoneuvoissa, aurinkopaneeleissa ja tuulivoimaloissa.

Mitä harvinaisten maametallien osakkeita kannattaa ostaa?

Sopivien harvinaisten maametallien osakkeiden löytäminen ei ole helppoa. Suuret kaivosyhtiöt, kuten BHP Group tai Freeport-McRoRan, saavat vain pienen osan tuloistaan harvinaisista maametalleista. Useimmilla pienemmillä malminetsintä- ja kaivosyhtiöillä ei sen sijaan ole vielä omia toiminnassa olevia kaivoksia, joten niillä on vielä monta epävarmaa vuotta edessään. Tämän lisäksi niiden rahoitustarve on suuri. Isoimpien ja pienimpien yhtiöiden välissä on kuitenkin joitakin keskisuuria kaivosyhtiöitä, jotka jo tuottavat kohtuullisia tuloja harvinaisista maametalleista tai joiden tuotanto on lähellä. Alla on luettelo kymmenestä harvinaisten maametallien osakkeesta, joista kolme esitellään tarkemmin:

Luettelo kymmenestä parhaasta harvinaisten maametallien osakkeesta

Harvinaisten maametallien osake ISIN Kaupankäyntitunnus Valuutta
MP Materials US5533681012 MP USD
Lynas Rare Earths AU000000LYC6 LYC Aud
Sunrise Energy Metals AU0000143729 SRL Aud
Iluka Resources AU000000ILU1 ILU Aud
Arafura Resources AU000000ARU5 ARU Aud
Energy Fuels CA2926717083 UUUU CAD
Australian Strategic Materials AU0000094153 ASM Aud
Tronox GB00BJT16S69 TROX GBP
Materion US5766901012 MTRN USD
Neo Performance Materials CA64046G1063 NEO CAD

Parhaat harvinaisten maametallien osakkeet

Sijoittajat voisivat sijoittaa seuraaviin harvinaisten maametallien osakkeisiin. Yritysten talousluvut on kerätty 19.7.2022.

MP Materialsin (MP) osake: suurin länsimainen harvinaisten maametallien yritys.

Las Vegasissa sijaitseva MP Materials on ainoa merkittävä harvinaisten maametallien tuottaja länsimaissa. MP tarkoittaa Mountain Passia, yhtiön kaivoskompleksia Kaliforniassa. Bastnäsite-kaivos, jonka harvinaisten maametallien esiintymä on yksi maailman korkealaatuisimmista, teki Yhdysvalloista johtavan harvinaisten maametallien tuottajan 1960-luvulta 1980-luvun puoliväliin asti – kunnes Kiina alkoi hallitsemaan alaa ja Mountain Passin kaivos suljettiin lopulta 1990-luvun alussa.

Nyt MP Materials, joka perustettiin vasta vuonna 2017, on aloittanut tuotannon alueella uudelleen ja yritys louhii jo 15 prosenttia maailman harvinaisten maametallien tarjonnasta. Harvinaiset maamagneetit, jotka saadaan neodyymi-praseodyymi (NdPr) raaka-aineesta, ovat välttämättömiä sähköautojen, lennokkien, puolustusjärjestelmien ja lääkinnällisten laitteiden teknisissä komponenteissa.

Perustaja ja toimitusjohtaja James Litinsky haluaa tehdä MP Materialsista maailman edullisimman harvinaisten maametallien tuottajan. Toistaiseksi louhitut malmirikasteet on kuitenkin kuljetettu Kiinaan jatkojalostettavaksi. MP Materials on kuitenkin alkanut myös itse käsitellä louhittuja malmeja hyödyntääkseen suurempia voittomahdollisuuksia. Viimeistään vuoteen 2025 mennessä louhitut raaka-aineet on tarkoitus jalostaa harvinaisten maametallien magneeteiksi.

Reilusti arvostettu osake, jonka hinnalla on nousupotentiaalia

MP Materialsin osake
MP Materialsin osakekurssi noin kahden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 21.7.2022.

Kolmen viime vuoden aikana yrityksen keskimääräinen vuotuinen myynnin kasvu oli +124 prosenttia, ja voitto kasvoi samana aikana +406 prosenttia vuodessa – vaikkakin hyvin alhaisesta lähtötilanteesta. Vuonna 2022 analyytikot odottavat liikevaihdon kasvavan +63 % 542 miljoonaan dollariin ja osakekohtaisen tuloksen olevan 1,47 dollaria. Tulevana vuonna 2023 yhtiön odotetaan tekevän 1,73 dollarin osakekohtaisen tuloksen (+18 %) 672 miljoonan dollarin liikevaihdolla (+24 %). Osakkeen hinta on yli 60 dollarin huippulukemista jälleen puolittunut ja on tällä hetkellä hieman alle 30 dollaria. Yhtiön markkina-arvo on noin 5,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria, joten se on tällä hetkellä hyvin oikeudenmukaisesti arvostettu ja sillä on houkutteleva hintapotentiaali tulevaisuudessa, kun otetaan huomioon yrityksen ainutlaatuiset ominaisuudet.

Lynas Rare Earthsin (LYC) osake

Lynas Rare Earths yksi kahdesta Kiinan ulkopuolisesta yrityksestä, joilla on jo harvinaisten maametallien jalostuskapasiteettia. Useat muut yritykset rakentavat parhaillaan jalostuslaitoksia, mutta ennen kuin ne ovat oikeasti toiminnassa, tarvitaan vuosia ja miljoonien dollarien investointeja. Lynasilla on jo valtavasti jalostuskapasiteettia Malesiassa, ja se rakentaa parhaillaan lisää tuotantolaitoksia Länsi-Australiaan, jossa sillä on myös korkealaatuinen harvinaisten maametallien kaivos Mount Welt. Teksasin Hondossa sijaitsevaa erotuslaitosta varten yritys sai Yhdysvaltain puolustusministeriöltä 30 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Yhdysvalloissa Lynas tekee yhteistyötä itsenäisen harvinaisten maametallien jalostajan Blue Linen kanssa. Lynasin tuotteisiin kuuluvat neodyymi-praseodyymi, lantaani ja cerium sekä raskaiden harvinaisten maametallien seokset.

Nousutrendi jatkuu, mutta hinnat vaihtelevat voimakkaasti

Lynas Rare Earthsin osake
Lynas Rare Earthsin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 21.7.2022.

Vuonna 2021 yrityksen tulot kasvoivat +60 prosenttia edellisvuoden 305 miljoonasta AUD:sta 489 miljoonaan AUD:iin. Edellisen vuoden -0,03 AUD:n osakekohtaisen tappion jälkeen vuonna 2021 saavutettiin ennätyksellinen 0,18 AUD:n osakekohtainen voitto (0,12 euroa). Analyytikot odottavat liikevaihdon kasvavan kuluvana vuonna edelleen +91 prosenttia 934 miljoonaan Australian dollariin. Osakekohtaisen tuloksen odotetaan yli kolminkertaistuvan 0,59 AUD:iin. Tulevalle vuodelle 2023 asiantuntijat odottavat lähes 1,2 miljardin Australian dollarin liikevaihtoa (+26 %) ja 0,70 Australian dollarin osakekohtaista tulosta. Lynas Rare Earthsin osakkeen markkina-arvo on noin 7,50 AUD:n (noin 5,00 euron) hinnalla 6,8 miljardia AUD (noin 4,5 miljardia euroa), joten se on kooltaan samankokoinen kuin MP Materials. Lynas Rare Earthsin osake ei ole viime aikoina korjaantunut aivan yhtä voimakkaasti kuin amerikkalainen vastineensa, mitä voi pitää osoituksena sijoittajien luottamuksesta yritykseen. Osake, joka maksoi vuoden 2020 alussa hieman alle yhden Australian dollarin, on ollut selvässä nousutrendissä noin seitsemän vuoden ajan. Nykyisellä hintatasolla se on ehdottomasti kiinnostava pitkän aikavälin sijoittajille, jotka kestävät suuria hintavaihteluita.

Arafura Resourcesin (ARU) osake: Korkealuokkainen harvinaisten maametallien hanke

Arafura Resources on Lynas Rare Earthsin tavoin harvinaisten maametallien louhintaa harjoittava australialainen yritys. Arafura omistaa korkealaatuisen harvinaisten maametallien kaivoshankkeen, Nolansin kaivoksen, jonka se sanoo olevan valmis tuotantoon heti, kun tarvittavat laitokset on rahoitettu ja rakennettu. Nolansin hanke käsittää kaivoksen, rikastus-, louhinta- ja erotustehtaan sekä niihin liittyvän infrastruktuurin, jotka rakennetaan Nolansin alueelle, noin 135 kilometriä pohjoiseen Alice Springsistä Australian pohjoisterritorioon. Hankkeen, jonka odotetaan tuottavan arviolta 340 000 tonnia harvinaisten maametallien rikastetta arviolta 38 vuoden käyttöiän aikana, on mahdollista kattaa noin 10 prosenttia maailman kasvavasta neodyymi-praseodyymin (NdPr) kysynnästä. Raaka-aine on kriittinen komponentti huipputehokkaissa kestomagneeteissa ja magneettiseoksissa.

Vuotuinen tuotantokapasiteetti: 4 440 tonnia NdPr:tä

Nolansin esiintymä sisältää JORC 2012 -standardin mukaisia mineraalivarantoja 56 miljoonaa tonnia, joiden keskimääräinen pitoisuus on 2,6 % harvinaisten maametallien oksideja, ja ne ulottuvat 215 metrin syvyyteen maanpinnan alapuolelle. Hankkeen tutkimusten mukaan vuosittain voidaan tuottaa jopa 4 440 tonnia myytävää NdPr:ää. Nykyisen hinnan ollessa noin 87 USD/kg tämä vastaa 388 miljoonan USD (575 miljoonan AUD) vuotuista myyntiä. Lisäksi yritys tuottaa noin 470 tonnia keskiraskasta harvinaisten maametallien oksidiseosta ja sivutuotteena fosforilannoitetta. Tuotantolaitosten rahoituskysymyksiä viimeistellään parhaillaan, jotta kaivos voisi vastata NdPr-pulaan, joka on odotettavissa 2020-luvun puolivälissä. On kuitenkin todennäköistä, että menee ainakin kaksi vuotta ennen kuin laitokset valmistuvat ja NdPr:n louhinta alkaa. Northern Territory -alueella Arafuralla on osuuksia kahdessa hankkeessa, Aileron-Reynoldsissa ja Bonyassa, mutta ne ovat tällä hetkellä sivussa Nolans-hankkeeseen keskittymisen vuoksi.

Erittäin spekulatiivinen sijoitus kokeneille sijoittajille

Arafura Resourcesin osake
Arafura Resourcesin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 21.7.2022.

Pörssissä tällä hetkellä vajaan 480 miljoonan Australian dollarin (noin 330 miljoonan euron) arvoiseksi arvioidun yhtiön taseessa 30. kesäkuuta 2021 oma pääoma oli 122 miljoonaa Australian dollaria. Arafuran osakkeet, jotka maksoivat vielä vuonna 2020 alle 0,05 dollaria, nousivat keväällä 0,50 dollarin tuntumaan Nolans-hanketta koskevien myönteisten uutisten myötä, ennen kuin osakkeet laskivat nykyiselle 0,30 dollarin tasolle. Vaikka penniosakkeet eivät ole Australiassa mitenkään epätavallisia, Arafura on artikkelin kolmesta osakkeesta ylivoimaisesti spekulatiivisin. Yhtiö ei vielä tuota tuloja, ja uutiset hankkeen edistymisestä voivat liikuttaa osaketta voimakkaasti suuntaan tai toiseen. Jokin suurempi kaivoskonserni voi myös periaatteessa ostaa yrityksen milloin tahansa. Koska osake on erittäin spekulatiivinen, se soveltuu vain kokeneiden sijoittajien salkun täydennykseksi.

Yhdysvallat haluaa vähentää riippuvuutta Kiinasta

Kiinalla on 70 prosenttia tunnetuista harvinaisten maametallien varannoista, ja se kattaa arviolta 75 prosenttia maailman kysynnästä. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että monet muut maat, joilla on suuria esiintymiä, kuten Grönlanti, Kanada tai Australia, eivät (vielä) hyödynnä omia esiintymiään tai hyödyntävät niitä vain hyvin vähäisessä määrin.

Se, että tuotanto siirtyi vuosikymmeniä sitten lähes kokonaan Yhdysvalloista Lähi-itään, johtuu siitä, että työvoimakustannukset ja ympäristönormit olivat siellä tuolloin erittäin alhaiset. Tämän seurauksena Kiina hallitsee edelleen suurinta osaa tuotannosta ja jalostuksesta. Yhdysvallat on näin ollen riippuvainen Kiinasta tuotavista tärkeistä teknologiakomponenteista ja elektroniikkatuotteista, joita tarvitaan uusiutuvan energian tuotantoa ja varastointia sekä puolustusjärjestelmiä varten. Ei olekaan ihme, että Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on hyvin tyytymätön tähän tilanteeseen, samalla tavalla kuin maan edellinen presidentti Donald Trump. Harvinaisten maametallien kysynnän turvaaminen on julistettu kansalliseksi turvallisuuskysymykseksi. Omien toimitusketjujensa luomiseksi Yhdysvaltain energiaministeriö edistää siksi miljoonilla euroilla kumppanuuksia kotimaisten yritysten, kuten MP Materialsin tai USA Rare Earthin (ei vielä listattu), kanssa.

Harvinaisten maametallien osakkeet: runsaasti kasvuvaraa

Kiinan ulkopuolisella harvinaisten maametallien teollisuudella on runsaasti kasvumahdollisuuksia, joten myös sijoittajille löytyy kiinnostavia sijoitusmahdollisuuksia. Maat ja yritykset eri puolilla maailmaa ovat pyrkineet turvaamaan harvinaisten maametallien hankintansa koronapandemiasta ja Ukrainan sodasta johtuvien toimitusketjuongelmien jälkeen, jotta ne eivät olisi enää keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä riippuvaisia Kiinasta tulevasta tuonnista. Lupaaville harvinaisten maametallien hankkeille länsimaissa pitäisi  siten löytyä rahoitusta suhteellisen helposti. Uudet kaivokset vaativat kuitenkin useita vuosia, ennen kuin toteutettavuustutkimuksista päästään varsinaiseen tuotantoon. Kolmella esitellyllä yrityksellä, erityisesti MP Materialsilla ja Lynas Rare Earthsilla, on tässä suhteessa huomattava etumatka.

Luettelo 17 harvinaisesta maametallista

Alta löytyy luettelo kaikista harvinaisista maametalleista.

Cerium Holmium Prometium Ytterbium
Dysprosium Lantaani Samarium Yttrium
Erbium Lutetium Skandium  
Europium Neodyymi Terbium  
Gadolinium Praseodyymi Tulium  

Haluatko sijoittaa pörssin parhaisiin harvinaisten maametallien osakkeisiin?

LYNXin kautta voit käydä kauppaa harvinaisten maametallien osakkeilla, suoraan yhtiöiden kotipörsseissä. Näin voit hyötyä suuresta kaupankäyntivolyymista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista.

LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile kaupankäyntihintojamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustamme kautta.


--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart